O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Sådan skaber du mere værdi ved at inddrage kunderne

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Fremtidens marketing 2019
Fremtidens marketing 2019
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Sådan skaber du mere værdi ved at inddrage kunderne

Baixar para ler offline

10 eksperter deler deres indsigt!

Enhver virksomhed vil påstå, at den er kundeorienteret, men hvordan kan man bruge kundernes adfærd og oplevede værdi til at skabe forretningsmæssig værdi?

Det spørgsmål giver 10 af landets førende eksperter inden for UX, konverteringsoptimering og strategi svaret på i denne e-bog. Den er lavet for at øge forståelsen for, hvad det egentlig vil sige at være kundeorienteret.

I bogen medvirker
Peder Rudbeck
Per Østergaard Jacobsen
Tina Dyhr Dupont
Kasper Kristensen
Tomas Lykke
Michael Aagaard
Rasmus Houlind
Jens Winther Kristensen
Rise Vestergaard
Thomas Snitker

Bogen er udgivet af Usertribe.

10 eksperter deler deres indsigt!

Enhver virksomhed vil påstå, at den er kundeorienteret, men hvordan kan man bruge kundernes adfærd og oplevede værdi til at skabe forretningsmæssig værdi?

Det spørgsmål giver 10 af landets førende eksperter inden for UX, konverteringsoptimering og strategi svaret på i denne e-bog. Den er lavet for at øge forståelsen for, hvad det egentlig vil sige at være kundeorienteret.

I bogen medvirker
Peder Rudbeck
Per Østergaard Jacobsen
Tina Dyhr Dupont
Kasper Kristensen
Tomas Lykke
Michael Aagaard
Rasmus Houlind
Jens Winther Kristensen
Rise Vestergaard
Thomas Snitker

Bogen er udgivet af Usertribe.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (13)

Semelhante a Sådan skaber du mere værdi ved at inddrage kunderne (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Sådan skaber du mere værdi ved at inddrage kunderne

 1. 1. Sådan skaber du MERE VÆRDI ved at inddrage kunderne 10 eksperter deler deres indsigt
 2. 2. Er din virksomhed kundeorienteret? Det håber du at I kan svare ja til. Men er den rent faktisk kundecentreret? Der er faktisk stor forskel og meget forskellig forståelse af, hvad det betyder at være kundefokuseret. Spørg I jeres kunder? Inddrager I kunderne? Har I indsigt i adfærd? Hvordan måler I den oplevede værdi? Er I bevidste om forskelle i jeres kundegrupper? Ved I, hvem der er jeres ”gode kunder”? Der er mange muligheder for at skabe høj værdi gennem indsigt i jeres kundes adfærd og oplevede værdi. Det er et velkendt fænomen, at der bliver lavet stribevis af projekter, som egentlig ikke skulle være lavet, ikke bliver lavet på den rigtige måde eller ikke lanceret korrekt, og derfor ikke skaber den tiltænkte værdi for hverken virksomheden eller dens kunder. For at inspirere dig til at gøre organisationen endnu mere kundedrevet, har vi bedt 10 eksperter inden for forretningsudvikling, strategi og kundeoplevelser om at svare på spørgsmålet: Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? Hver ekspert giver desuden et konkret tip til at blive endnu mere kundeorienteret. Vi håber du finder masser af inspiration og konkrete tips i deres svar. Du er velkommen til at dele e-bogen på sociale medier eller med kolleger, den kan være relevant for. God fornøjelse med læsningen! Introduktion
 3. 3. M.Sc. IT. Associate Professor Digital Concept Development KEA - Copenhagen School of Design & Technology Webadresse http://uxstories.dk/ Peder Rudbeck Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? En virksomheds formål er at skabe værdi for kunderne. Værdien skabes ved at hjælpe kunderne med at løse de udfordringer, de står overfor. Ved at forstå de udfordringer kunderne står overfor og bede dem kommentere på, hvorvidt et produkt hjælper med at løse disse udfordringer, kan virksomheden forbedre sit produkt, så det skaber mere værdi for kunden. Det er klart, at når der skabes værdi for kunden, så forbliver kunden loyal og er villig til at betale en premium- pris for produktet. Min erfaring er, at det er vigtigt, at ledelsen i virksomheden er opmærksom på denne mekanik og ikke springer over brugerinddragelse, selvom det går ”godt nok” med produktet. Ledelsen skal være indstillet på, at den viden, der kommer ud af brugerinddra- gelsen, bliver brugt til at ændre produktet og hele servicedesignet omkring pro- duktet. Hvis ikke ledelsen anerkender brugerinddragelse som væsentlig, risikerer virksomheden at komme til at lave studier, som kun delvist eller slet ikke bliver brugt til at forbedre virksomhedens produkt. På lang sigt vil virksomheder, der ikke inddrager deres kunder i produktudviklin- gen, sandsynligvis få et produkt, der ikke løser kundernes udfordringer, og der- med vil virksomheden tabe konkurrenceevne og værdi i kundernes øjne.
 4. 4. Udgivet af Usertribe - 2015 - www.usertribe.dk Hvad er dit bedste tip, når virksomheden skal være kundeorienteret? Find en lavthængende frugt. Er der elementer af en service, der har vital betyd- ning for kunderne, så er det et oplagt sted at undersøge, hvad der kan forbedres ved denne – og hvordan. Arbejder du for en webshop og har en gruppe af pro- dukter – måske en konverteringsrate – der ligger under branchegennemsnittet, så kan brugerinddragelse hjælpe med at fastslå årsagen til denne lave konverte- ringsrate. Et væsentligt element er at få etableret et målepunkt, så det er muligt at vise for- skellen på før og efter brugerinddragelsen. Hvis det drejer sig om en service på et hotel, der f.eks. ønsker, at flere kunder kan betjene sig selv via hjemmesiden, så er det vigtigt at finde ud af, hvor mange bookinger, der er sket via hjemmesi- den, og hvor mange der er sket via telefon. Det kan være lidt svært, da man skal ind og overbevise personalet om at hjælpe med til denne opgave. Efter bruger- inddragelse og forbedring af hjemmesiden – og evt. telefonrutinen (f.eks. forkla- ring til kunderne om, at de selv kan løse opgaven på hjemmesiden fremover) – vil tallene for, hvor meget hjemmesiden nu bliver brugt til bookinger, kunne bruges til at argumentere for brugerinddragelse i mange andre dele af hotellets services. Følg med i, hvad Peder siger på: pederrudbeck Side 4 af 23
 5. 5. Ekstern lektor, Copenhagen Business School Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Direktør i Efficiens Webadresse http://efficiens.nu/ Per Østergaard Jacobsen Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? Det nye paradigme er: Skaber du værdi for kunden, altså relevans og målrettet- hed i interaktionen med kunden, så skaber du værdi for virksomheden. Et afgørende element i værdiskabelsen sker gennem inddragelse af kunderne i processen - direkte eller indirekte f.eks. via henvendelser i kundeservice. Lyt til kunderne i stedet for at kontrollere, om medarbejderne husker mer/kryds- salg (der findes software, der kan hjælpe med at gøre det systematisk)! Tag ved lære af, hvad kunderne siger. Mange opkald er nemlig ikke værdiskabende for kunden, viser en undersøgelse foretaget i et stort dansk kundeservicecenter. Her kunne bundlinjen optimeres markant, da 54% af alle opkald ikke var værdiska- bende for kunden og ej heller for virksomheden. Årsagen var dårlig interaktion med kunden. Det handler således om at bejle til og begejstre kunderne gennem relevans og målrettethed. Dette må på ingen måde forveksles med ligegyldige mails, tilbud og kontinuerlige NPS undersøgelser (af ligegyldige transaktioner). Det bliver op- fattet som belejring og belemring af kunderne.
 6. 6. Udgivet af Usertribe - 2015 - www.usertribe.dk Følg med i, hvad Per siger på: peroestergaardjacobsen Hvad er dit bedste tip, når virksomheden skal være kundeorienteret? Det er relativt simpelt: Medarbejderen skal blot efterleve den kundestrategi, som virksomheden har (eller burde have). Hvis virksomheden ikke har denne, skal den efterlyses! Fokus skal være på at løse kundens problem, og ikke kun at lave mer/ krydssalg ved kundehenvendelser. Dette kommer i anden række og er lettere, når kunden har fået løst sit problem. Medarbejderne skal naturligvis også have de rigtige performance mål, der afspej- ler virksomhedens kundestrategi, f.eks. måling af løsning af kundernes problem og ikke på, hvor hurtig en samtale kan gennemføres i kundeservice. Medarbejderen skal have let adgang til informationer og viden om kunderne. Således, at det er let for dem at løse kundernes problemer i første samtale. Det betyder, at medarbejderne skal inddrages i indhold af processer i og brugerven- lighed af systemer samt have mulighed for at handle og ikke være låst af eksem- pelvis standardiserede manualer eller lean processer. Det skal være muligt at anvende sin sunde fornuft!   Side 6 af 23
 7. 7. Direktør House of Partnering Tidligere leder af salg- og kundeservice-afdelinger hos TDC og DONG Energy Webadresse www.houseofpartnering.dk Tina Dyhr Dupont Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? Virksomhederne kan skabe værdi på mange områder, bl.a. ved at inddrage kun- derne i hele værdikæden og specielt ved at lytte til kunderne på tværs af platfor- me og brancher. De vil sammenligne service og funktionalitet på tværs i et hastigt tempo, og de virksom- heder, som har en strategi og en kultur med høj ”customer engagement”, vil stå stærkest. Jeg har flere gode case­storys, hvor det at lytte aktivt til kunderne har hjulpet til at optimere processer med højere kundetilfredshed og lavere omkostninger, som direkte afledte resultater. I DONG Energy havde jeg en konkret case, hvor jeg undrede mig over, at kunder- ne gik i stå og tastede ”stil mig igennem til kundecentret” på ”tastSelv­linjen”, hvor man ellers kunne taste sin årsaflæsning ind direkte via telefonen. Vi lyttede til denne kundegruppe og fandt ud af, at to parametre gjorde sig gæl- dende: Det ene handlede om informationerne i aflæsningsbrevet. Det andet handlede om, at tiden til at taste var for kort. Vi ændrede begge dele og succes- raten for gennemførte ”tastSelv registreringer” steg signifikant.
 8. 8. Udgivet af Usertribe - 2015 - www.usertribe.dk Følg med i, hvad Tina siger på: @tinadyhrdupont Hvad er dit bedste tip, når virksomheden skal være kundeorienteret? Jeg vil anbefale, at medarbejderen indsamler data på den hypotese, som denne har, underbygger det med, hvad virksomheden kan få ud af det, og hvordan kun- derne vil opleve det. Eksempelvis havde jeg en medarbejder, som havde en ide til ændring af en ”brev­proces”, som skabte cirkulation for både kunden og os. Han viste mig, hvor meget et brev kostede, hvor mange breve vi sendte af den type, hvordan man kunne undgå det, og hvad det betød for kunden med både den gamle kontra den nye proces. Dette viste tydeligt, at han havde en god pointe, og jeg hjalp ham med at lave businesscasen på denne optimerede ”brev­proces” færdig. På denne proces var der positivt return on investment efter blot to måneder. Samlet set lavede vi store besparelser henover året ved at ændre mange bække små. Det er min erfaring, at der er i rigtig mange virksomheder er en del proces­ optimeringer, som medarbejderne har gennemskuet, og de har blot for brug en ledelse, der lytter til disse idéer og tanker. Det kunne eksempelvis være et ugent- ligt ”Vi forbedrer vores forretning sammen” – møde. Side 8 af 23
 9. 9. Customer Experience Manger, Ecommerce Dansk Supermarked Webadresse http://dansksupermarked.dk/ Kasper Kristensen Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? Værdien af at inddrage kunderne i din virksomheds løsninger kommer i bund og grund af, at din virksomhed jo er til for kunderne. Hvis ikke du er relevant for dine kunder, køber de ikke noget af dig. Nøglen ligger derved i, hvordan du bliver relevant for dine kunder: Kommunikér med budskaber og på en måde, der giver mening i deres hverdag. Det kræver en forståelse for, hvordan kundens hverdag ser ud, og hvordan kunden har succes: 1. Tag derfor tid til at se på, hvordan og hvor dine kunder bruger din virksomheds produkter. Lav gerne interviews med dem, hvor du nysgerrigt spørger ind for at forstå dem. 2. Systematisér disse indtryk i de temaer, der opstår og kog dem ned til en kort beskrivelse. 3. Med disse beskrivelser har du et grundlag for, hvordan du kommunikerer, så din kunde får mest værdi og bliver din bedste kunde.
 10. 10. Udgivet af Usertribe - 2015 - www.usertribe.dk Følg med i, hvad Kasper siger på: kasperkristensen Hvad er dit bedste tip, når virksomheden skal være kundeorienteret? Ofte kan det virke forstyrrende og tidsforlængende at inddrage kunden først: ”Hey, få nu blot lavet den kampagne eller bygget den feature og så kom videre – vi har travlt!” Skab dig vej til at lave din første samling kundedata og tag notat på, hvordan det gør dette projekt nemmere end tidligere projekter: · Du undgår den trælse situation, hvor den højst betalte person i rummet dikterer. · Du har et konkret grundlag for løsningsdiskussioner med stakeholders, som ikke blot beror på folks gæt eller personlige meninger. · Diskussionen holdes mere behagelig og konstruktiv, fordi det ikke er andres meninger, der kritiseres, men hvordan meningen støtter kundens oplevelse. · Hver interaktion i din løsning bliver mere indbringende, fordi løsningen gør noget for kunden. Sammenlign det med en tidligere løsning og fremvis disse fordele med konkrete eksempler. Sandsynligvis kan du også fremlægge samlet kortere tid brugt til at opnå bedre værdi. Side 10 af 23
 11. 11. Partner Hildebrandt og Brandi A/S Forfatter til bøgerne; ”Tag ansvar for kunden”, ”Vil du anbefale os? – kundeloyalitet i praksis” og ”Kompleksitet – virksomhedens største udfordring” Webadresse http://hildebrandtbrandi.com Tomas Lykke Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? Grundlæggende skal virksomheden tænke som entreprenøren, som aldrig må slippe fokus på sine kunder, for i samme øjeblik han gør det, så er han ”out of business”. Lad mig give et par eksempler på muligheder for kundeinddragelse. For det første skal virksomheden forstå kundernes behov, både de udtalte og de uudtalte. Det kræver, at virksomheden er i tæt dialog med sine kunder, eks. i form af kundepaneler eller via kvantitative kundeundersøgelser. Dernæst skal virksomheden løbende være i kontakt med kunderne ift. at følge op på kunder- nes tilfredshed og vurdering af firmaets produkter og services, samt position ift. konkurrenterne. Derudover er der flere og flere virksomheder, der benytter deres mest trofaste kunder til at rekruttere nye kunder. Der har aldrig været så meget transparens i markeder grundet digitalisering og udbredelsen af sociale medier. Derfor er de eksisterende kunder en vigtig kilde til fremtidig vækst og udvikling. Topledelsen bør gå forrest ift. personligt at være i dialog med kunderne.
 12. 12. Udgivet af Usertribe - 2015 - www.usertribe.dk Følg med i, hvad Tomas siger på: tomaslykkenielsen Hvad er dit bedste tip, når virksomheden skal være kundeorienteret? Mange virksomheder tror fejlagtigt, at de er kundeorienterede, men i virkelighe- den er de indefra-ud tænkende; vigtige beslutninger tages uden at inddrage kun- derne, og man baserer i høj grad tiltag på hypoteser og gætværk, frem for fakta. Det er i virkeligheden ret enkelt at blive mere kundeorienteret; Kundeorientering starter med, at man lytter til kunderne, og er nysgerrige på, hvad kunderne synes. Denne lytning skal foregå på alle niveauer i organisationen. Den medarbejder, der skal forsøge at påvirke virksomheden i en mere kundeori- enteret retning, skal først og fremmest sikre sig, at kundernes input og feedback indgår i de centrale beslutningsprocesser. Tillige bør medarbejderen sikre sig, at der etableres strukturerede feedback loops, hvor der reflekteres over kunde- respons og tages forretningsmæssige beslutninger herfra. Derudover kan man overveje, om de kundevendte medarbejdere har det fornødne råderum og be- slutningskompetence, så de kan tage beslutninger så tæt på kunderne som mu- ligt. Side 12 af 23
 13. 13. Senior Conversion Optimizer Unbounce Specialist i optimering af kon- verteringsrater (CRO) og landing pages (LPO) Webadresse www.contentverve.com www.unbounce.com Michael Aagaard Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? Dine kunder er den vigtigste del af din forretning (uden dem er der ligesom ikke nogen forretning). Så hvis du vil skabe værdi for dig selv, bliver du først og frem- mest nødt til at skabe værdi for dine kunder. Jo bedre du forstår dine kunder, og jo mere du strømliner dine marketing- og salgsaktiviteter med dine kunders behov og beslutningsprocesser, desto større succes vil din forretning have i det lange løb. Det er min helt klare erfaring.
 14. 14. Udgivet af Usertribe - 2015 - www.usertribe.dk Hvad er dit bedste tip, når virksomheden skal være kundeorienteret? Tal med de medarbejdere, der har den daglige kundekontakt, og sug deres viden til dig. Dine kollegaer i telemarketing, support og kundeservice bruger hele da- gen på at tale med og hjælpe jeres kunder. Det giver dem en dyb indsigt i, hvad der foregår inde i hovedet på målgruppen. Denne viden er uundværlig, hvis du vil prøve at gøre din virksomhed mere kun- deorienteret. Følg med i, hvad Michael siger på: @ContentVerve Side 14 af 23
 15. 15. Omnichannel management konsulent Omnichannel Institute Forfatter til bogen “Hvis det hand- ler om mig, så køber jeg” Webadresse http://omnichannelmarketing.dk/ Rasmus Houlind Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? Der er to gode grunde til, at din virksomhed bør inddrage kunderne i forretnings- udviklingen. Den første er, at kundeinddragelse giver jer muligheden for igen at kunne se virk- somheden udefra. Kunderne har friske øjne og er ikke sovset ind i intern politik og historik. De siger bare, hvad de synes og kan nogle gange påpege forhin- dringer eller irritationsmomenter i virksomhedens kommunikation og service, der ikke er synlige inde fra, men som er åbenlyse for dem. Mit yndlingseksempel er den ordblinde elektriker, der kun kan finde varerne på websitet, hvis der er bille- der på søgeresultaterne. Svært at se det i Google Analytics… Den anden gode grund er, at kunder, der inddrages og involveres ofte, bliver meget stærke brand-ambassadører. En smule indflydelse og delagtiggørelse i de vigtige beslutninger gør, at dine kunder føler sig værdsat, taget alvorligt og på en helt anden måde tager ejerskab for dit brand og med stolthed anbefaler dig til deres netværk. Bedre marketing fås ikke.
 16. 16. Udgivet af Usertribe - 2015 - www.usertribe.dk Følg med i, hvad Rasmus siger på: houlind Hvad er dit bedste tip, når virksomheden skal være kundeorienteret? Mit bedste råd er at inddrage kunderne ofte. Både i forbindelse med den eksi- sterende kundeoplevelse og i forbindelse med designet af nye. Det behøver ikke være specielt højpandet eller akademisk for at skabe værdi. Meget ofte kan blot 5-10 interviews, brugertest med fx Usertribe, MouseFlow-optagelser eller lignen- de give baggrund nok til at stoppe selv de mest knudrede interne diskussioner. Alt for ofte bliver strategier, nye interaktionsdesigns og services baseret udeluk- kende på interne opfattelser af, hvad kunderne vil og synes. Der kan nemt gå intern politik og magtkamp i den - på bekostning af den rigtige løsning. Hvis du er ansvarlig for et nyt projekt, står du meget stærkere ved at have taget kunderne med i processen og derigennem have dokumenteret deres holdninger og udfor- dringer. Side 16 af 23
 17. 17. Stifter og UX-konsulent UXspecialisten Uafhængig Aarhus-baseret UX konsulent Webadresse www.uxspecialisten.dk Jens Winther Kristensen Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? Det skaber værdi at vide, hvorfor kunderne foretrækker dit produkt eller din service frem for dine konkurrenters. Det skaber værdi at vide, hvordan kunderne oplever, at netop dit produkt eller din service hjælper dem. Ikke hvad de synes og føler; men hvad de faktisk gør, og hvilken værdi det faktisk giver dem. Dine kunder møder det, du kommer med, med deres egne tanker, forventnin- ger og forudsætninger. Og om de synes, det kan bruges eller ej, bliver afgjort af deres oplevelse af, om dit produkt “taler” deres sprog. Det tæller ikke, at du selv synes, at tingene hænger logisk sammen. Kan kunden ikke se logikken, så er det ikke logisk. Med kundeinddragelse sikrer du dig, at du anvender dine udviklingsressourcer rigtigt. Du kan pejle, hvornår du finder guld. Og du kan undgå at komme til at smide guldet fra dig igen. Uden kundeinddragelse bygger din forretning på mere eller mindre kvalificerede gæt.
 18. 18. Udgivet af Usertribe - 2015 - www.usertribe.dk Følg med i, hvad Jens siger på: jenswinther Hvad er dit bedste tip, når virksomheden skal være kundeorienteret? Når du vil trække i retningen af en mere kundeorienteret udvikling, så skal du helt lavpraktisk sørge for at få oprettet en åbning for input fra kunderne. Hvis du ikke selv har direkte kontakt med kunder, så tal med dem, som tager telefonen og besvarer e-mails, når kunderne henvender sig. Kundeønsker og kundebehov ikke er det samme. Ja, det er kunden, der ved, hvor skoen trykker. Men det er dig og dine kolleger der ved, hvad der er af muligheder for at fixe det. I ved alt om sko. Kunden ved (som den eneste) alt om, hvordan hendes egen fod befinder sig i jeres sko. Når først ideen om kundeorientering er brudt igennem, bliver man nemt grebet. Glem ikke at nye tiltag, kundeorienterede eller ej, løbende skal vurderes i forhold til den indflydelse, de får på den allerede kørende forretning. Hvad betyder æn- dringerne for den? Side 18 af 23
 19. 19. Senior User Experience Designer Valtech Danmark Webadresse www.valtech.com Rise Vestergaard Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? Brugerinvolvering er kun en del af mixet i kvantitativ og kvalitativ analyse, men uden brugerne ved vi ikke, hvordan vi skal agere på al den kvantitative data vi har: Analytics viser os, hvad der sker, og brugerne fortæller os, hvorfor det sker. Derfor er det vigtigt, ikke at stirre sig blind på data alene, men at inddrage bru- gerne for at forstå, hvorfor de handler som de gør.
 20. 20. Udgivet af Usertribe - 2015 - www.usertribe.dk Følg med i, hvad Rise siger på: @RiseVestergaard Hvad er dit bedste tip, når virksomheden skal være kundeorienteret? På trods af at ingen længere har en undskyldning for at tage en uoplyst design- beslutning, kan det af mange grunde være sin sag at overbevise beslutningsta- gere i en given organisation om en brugercentrisk tilgang. At minde om tendensen, at brugere er villige til at give deres mening til kende for en forbedret brugeroplevelse, hvis produktet er relevant for dem, er til en start en effektiv måde at få organisationen til at favne brugerinddragelse på. Mit allerbedste tip er at spørge beslutningstagerne, hvad det er de frygter - og dernæst teste den frygt på nogle få brugere. Vis så resultatet til selvsamme be- slutningstagere i engagerende og kort form, fx video. Nu har du lige bevist, at brugertest ikke behøver være omfattende, at man ikke skal teste alt, ikke analysere alt. Og ikke mindst, at man ikke skal være bange for sandheden. Side 20 af 23
 21. 21. Partner i Usertribe Forfatter til bøgerne ”Breaking Th- rough to the Other Side” og ”Brug Brugerne” Senior User Research Manager LEGO Webadresse www.usertribe.dk Thomas Snitker Hvordan kan du skabe værdi ved at inddrage kunderne? Det handler om, at få en holistisk tilgang til kunderne og deres behov - hele vejen rundt om, hvordan deres behov skabes og til, hvordan de vælger at tilfredsstille de behov. Der er ikke én tilgang eller metode. Derfor skal du prøve at få en holi- stisk afdækning med så mange forskellige kilder og vinkler som muligt. Personligt har jeg fået mest ud af samtaler - dybdeinterveiws, en-til-en eller i små grupper, med en ret løs agenda fokuseret på BEHOV og KONTEKST. Her kommer man meget langt med simple hv-spørgsmål, som hvad, hvorfor, hvordan, hvorfor ikke. Denne indsigt skal så ud til alle medarbejdere, der har berøring med kunderne og deres oplevelse - ikke kun designere og beslutningstagere, men også de medarbejdere der rent faktisk leverer brugeroplevelsen på eller bag scenen.
 22. 22. Udgivet af Usertribe - 2015 - www.usertribe.dk Hvad er dit bedste tip, når virksomheden skal være kundeorienteret? Gå i dine kunders sko, sov i deres seng og drøm deres drømme. Undgå forudfattede meninger så studér, lyt og se, inden du beslutter noget, in- den du udvikler noget. Diskutér dine indtryk med nogen du ikke kender - prøv at komme udenfor de nærmeste cirkler, hvor ’alle er enige med alle’ - måske er det kunderne, du skal diskutere med? Følg med i, hvad Thomas siger på: thomasvitbysnitker Side 22 af 23
 23. 23. Forhåbentligt har du fået øjnene op for nye måder, som kundeinddragelse kan foregå på. Måske har du også fundet inspirati- on og gode tips til at komme på næste niveau med kundefokuseret forretningsudvikling i din organisation? Er din virksomhed i top eller bund, når det kommer til at være kundeorienteret? Det kan vi måle for dig. Tilmeld dig vores un- dersøgelse og find ud af, hvor du rangerer blandt mere end 100 andre danske virksomheder baseret på kundernes oplevede værdi. Om Usertribe: Med Usertribe er det enkelt og fleksibelt at sikre, at kundens adfærd og oplevede værdi bliver inddraget i udviklingen af virksomheden. Dels så man sikrer prioriteterne af de rigtige projekter, at de bliver opstartet på den rigtige måde, at de bliver udformet og produceret rigtigt, og dels at de bliver lanceret på den rigtige måde – alt sammen med inddragelse af virksomhe- dens kunder på en systematisk, fleksibel og kosteffektiv måde. Det gør, at man optimerer virksomheden, gør den mere kun- derettet, konkurrencedygtig og i højere grad udnytter virksomhedens fulde potentiale. www.usertribe.dk kontakt@usertribe.dk 7734 8685 Hvor kundeorienteret er din virksomhed? Klik her og få vurderet din grad af kundeorientering

×