O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫ערוצי‬ ‫רב‬ ‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬
‫כהן‬ ‫אופיר‬|‫ל‬ ‫משנה‬‫מנכ‬"‫ל‬,‫קבוצת‬Universal McCann Digital
‫מאד‬ ‫נעים‬...
‫שלי‬ ‫חברים‬ ‫שני‬ ‫תכירו‬
‫צביקה‬42
‫סמנכ‬"‫מוביל‬ ‫במותג‬ ‫שיווק‬ ‫ל‬
‫צביקה‬42
‫סמנכ‬"‫מוביל‬ ‫במותג‬ ‫שיווק‬ ‫ל‬
‫בשוק‬ ‫מובילים‬ ‫מותגים‬ ‫מספר‬ ‫לצביקה‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫שיווק‬ ‫מחלקת‬-10‫אנשים‬
...
‫דן‬,29
‫ומנכ‬ ‫יזם‬"‫ל‬"‫ברשת‬ ‫הבא‬ ‫הדבר‬"
‫דן‬,29
‫ומנכ‬ ‫יזם‬"‫ל‬"‫ברשת‬ ‫הבא‬ ‫הדבר‬"
‫הקרובה‬ ‫משפחתו‬ ‫ובני‬ ‫חבריו‬ ‫שמעו‬ ‫דן‬ ‫של‬ ‫המותג‬ ‫על‬
‫השיווק‬ ‫כמח...
‫השתנתה‬ ‫הצרכנים‬ ‫שהתנהגות‬ ‫מבינים‬ ‫שניהם‬,
‫ויכולה‬ ‫חשובה‬ ‫דיגיטליות‬ ‫בזירות‬ ‫עבודה‬ ‫וכי‬
‫להצליח‬ ‫להם‬ ‫לסייע‬
‫שזה‬ ‫מבינים‬ ‫שניהם‬‫לאללה‬ ‫מורכב‬‫לא‬ ‫והם‬
‫לזה‬ ‫לגשת‬ ‫איך‬ ‫בטוחים‬
‫המחובר‬ ‫הישראלי‬ ‫על‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬
Wave‫צרכנים‬ ‫התנהגות‬ ‫לניתוח‬ ‫בלעדי‬ ‫מחקר‬ ‫הוא‬
‫אסטרטגיה‬ ‫ובניית‬ ‫בדיגיטל‬‫מותגית‬‫דיגיטלית‬
Wave‫לפני‬ ‫כבר‬ ‫התחיל‬7‫שנים‬
pre-2003
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2003
2004
2005
2006
9 January 2007
Apple launc...
‫ב‬ ‫רץ‬-65‫מדינות‬
Wave 1
Australia
China
France
Germany
Italy
India
Japan
Mexico
Philippines
Russia
South Korea
Spain
Un...
‫כ‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫סוקר‬-49,000‫משיבים‬
‫ישראלי‬ ‫קהל‬ ‫גם‬ ‫והשנה‬‫מייצג‬ ‫במדגם‬
‫מצאנו‬ ‫מה‬?
‫בעולם‬ ‫ראשונים‬!(‫באינטרנט‬ ‫שימוש‬ ‫זמן‬)
‫בשבוע‬ ‫באינטרנט‬ ‫בממוצע‬ ‫שהייה‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬
Q:”Approximately how much t...
1#‫במובייל‬ ‫בשימוש‬
15.0
11.3 10.9
10.1 9.7
9.1 8.9
8.4 8.3 8.2
6.9
‫בשבוע‬ ‫במובייל‬ ‫בממוצע‬ ‫שהייה‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬
Q:”A...
‫ב‬ ‫גם‬ ‫חזקים‬-PC
Q:”Approximately how much time did you spend doing the following activities in
the last 7 days”? [Desk...
‫העולם‬ ‫אלופי‬‫בפייסבוק‬
‫ביום‬ ‫פעם‬ ‫לפחות‬ ‫משתמשים‬
Q:”Thinking about your usage of specific websites and application...
‫ברשת‬ ‫תוכן‬ ‫לצרוך‬ ‫אוהבים‬ ‫מאוד‬
83%
79% 78%
71%
90%
84% 81%
74%
‫באינטרנט‬ ‫בוידאו‬ ‫צופה‬ ‫של‬ ‫הבית‬ ‫באתר‬ ‫מבקר‬...
‫תוכן‬ ‫ביצירת‬ ‫חלשים‬ ‫אבל‬
52%
39%
34%
13%
16%
21%
‫מיקרובלוג‬ ‫מנהל‬(‫טוויטר‬) ‫בלוג‬ ‫כותב‬ ‫שיתוף‬ ‫לאתרי‬ ‫סרטים‬ ‫...
‫ישראלים‬‫רשת‬ ‫חיית‬ ‫הם‬‫מיוחדת‬
‫צורכים‬‫הרבה‬,‫מעט‬ ‫מייצרים‬...
Q: Which of these media channels does a good job when you want to…?
BASE: Wave 7G14 & US Markets
‫הערך‬ ‫החלפת‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫למדנו‬ ‫וכאן‬
‫מנת‬ ‫על‬ ‫לצרכנים‬ ‫לתת‬ ‫צריכים‬ ‫מה‬
‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬
‫למידה‬‫הכרה‬ ‫התפתחות‬‫דעת‬ ‫הסחת‬ ‫קשר‬
‫קניה‬ ‫כוונת‬‫נאמנות‬ ‫יותר‬ ‫מבלים‬
‫זמן‬
‫נחשקות‬ ‫המלצות‬
‫הדיגיטלי‬ ‫הצרכן‬ ‫מסע‬
‫קלאסי‬ ‫שיווקי‬ ‫משפך‬
‫מודעות‬
‫עניין‬
‫העדפה‬
‫רכישה‬
‫קמפיין‬ ‫מייצרים‬ ‫איך‬?
‫בריף‬‫אסטרטגיה‬
‫רעיון‬
‫קריאטיבי‬
‫ייצור‬
‫חומרים‬
‫ותוצרים‬
‫הפצה‬
(‫מדיה‬)
‫היה‬ ‫זה‬ ‫פעם‬(‫יחסית‬)‫להגיע‬ ‫פשוט‬
‫לצרכנים‬
‫סרט‬ ‫שלט‬ ‫רדיו‬
‫פרינט‬ BTL ‫קד‬"‫מ‬
‫הדיגיטל‬ ‫בא‬ ‫ואז‬..
‫אפשרויות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬...
‫ישראלים‬‫רשת‬ ‫חיית‬ ‫הם‬‫מיוחדת‬
‫צורכים‬‫הרבה‬,‫מעט‬ ‫מייצרים‬...
‫תזכורת‬:
‫רוצים‬ ‫אנחנו‬‫הכוווול‬...
•‫להגיע‬‫לכוווולם‬
•‫לקבל‬‫מליוני‬‫חשיפות‬
•‫תדמית‬ ‫רוצים‬
•‫שלנו‬ ‫לאתר‬ ‫הקלקות‬ ‫המון‬ ‫ממ...
‫אחת‬ ‫בבת‬ ‫הכול‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫השאיפה‬
‫להיכשל‬ ‫נדונה‬!
‫לנו‬ ‫מאפשר‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המדיה‬ ‫מאמצעי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬
‫שונה‬ ‫צורך‬ ‫מול‬ ‫שונה‬ ‫זמן‬ ‫בנקודת‬ ‫צרכנים‬ ‫לפגוש‬
‫פורמטים‬...
‫גוגל‬-‫היצע‬ ‫עם‬ ‫ביקוש‬ ‫מפגישים‬
91%‫משתמשים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגולשים‬
‫מידע‬ ‫למצוא‬ ‫החיפוש‬ ‫במנועי‬
SearchMentation
WHEN HOW WHAT
‫ל‬ ‫חיפושים‬ ‫מקטלגים‬ ‫אנחנו‬-4‫מעגלים‬
‫תחומי‬
‫עניין‬
‫רחבים‬
‫קטגוריה‬
‫מוצר‬
‫מותג‬
WHEN HOW WHAT
‫ל‬ ‫חיפושים‬ ‫מקטלגים‬ ‫אנחנו‬-4‫מעגלים‬
‫תחומי‬
‫עניין‬
‫רחבים‬
‫קטגוריה‬
‫מוצר‬
‫מותג‬
‫מודעות‬
‫עניין‬
‫העדפה‬
‫רכישה‬...
SearchMentation
WHEN HOW WHAT
3‫שאלות‬"‫איך‬"‫רכב‬ ‫ביטוח‬ ‫רכישת‬ ‫על‬
‫חיפוש‬ ‫באמצעות‬:
‫לבחור‬ ‫איך‬?‫עולה‬ ‫כמה‬?‫חברה‬ ‫איזו‬?
WHEN HOW WHAT
SearchMentation
WHEN HOW WHAT
‫אודות‬ ‫אותנו‬ ‫מלמד‬ ‫הזמן‬ ‫מימד‬
‫העונתיות‬
WHEN HOW WHAT
SearchMentation
WHEN HOW WHAT
‫פייסבוק‬–4+‫בישראל‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬,
2.4‫ביום‬ ‫מיליון‬,70%+‫במובייל‬
https://www.youtube.com/watch?v=q8Skrb5Zcgw
‫יותר‬ ‫מורכב‬ ‫מסר‬ ‫מעביר‬ ‫תוכן‬
‫יותר‬ ‫אמין‬ ‫ונתפס‬
‫מעברונים‬‫במובייל‬
‫וידאו‬
‫לנו‬ ‫מאפשר‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המדיה‬ ‫מאמצעי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬
‫שונה‬ ‫מסר‬ ‫עם‬ ‫שונה‬ ‫זמן‬ ‫בנקודת‬ ‫צרכנים‬ ‫לפגוש‬
‫עסקיים‬ ‫מודלים‬ ‫ומגוון‬
‫תוצאה‬ ‫על‬ ‫תשלום‬
•‫מודעה‬ ‫על‬ ‫הקלקה‬ ‫לפי‬
•‫ליד‬ ‫לפי‬
•‫בפועל‬ ‫מכירה‬ ‫לפי‬
‫חשיפה‬ ‫ע...
‫חדש‬ ‫טרנד‬ ‫מגיע‬ ‫שנה‬ ‫וכל‬...
‫אותנו‬ ‫שמותיר‬ ‫מה‬
‫מבולבלים‬...‫אותנו‬ ‫שמותיר‬ ‫מה‬
‫מבולבלים‬...
‫מתמודדים‬ ‫איך‬?
‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫איך‬ ‫בלהבין‬ ‫נתחיל‬
‫משנדמה‬ ‫יותר‬ ‫מורכב‬ ‫הוא‬ ‫קניה‬ ‫תהליך‬
‫ביקוש‬ ‫מתעורר‬
‫לחקור‬ ‫מתחילים‬
‫הנושא‬ ‫את‬
‫עם‬ ‫התייעצות‬
‫ומביני‬ ‫חבר...
‫אינטרנטי‬ ‫מקמפיין‬ ‫מצפים‬ ‫מה‬?
‫ביקוש‬ ‫מתעורר‬
‫לחקור‬ ‫מתחילים‬
‫הנושא‬ ‫את‬
‫עם‬ ‫התייעצות‬
‫ומביני‬ ‫חברים‬
‫עניין...
‫את‬ ‫לפגוש‬ ‫נוכל‬ ‫איך‬‫שלנו‬ ‫הצרכנים‬‫בצורה‬
‫אפקטיבית‬‫כשהמשאבים‬‫מוגבלים‬?
‫למשפך‬ ‫חוזרים‬...
Awareness
Consideration
Intent
Conversion
‫השונים‬ ‫בחלקים‬ ‫משתנה‬ ‫המדיה‬ ‫תפקיד‬
Awareness
Consideration
Intent
Conversion
‫מייצרים‬
‫ביקוש‬
‫למותג‬
‫הכרות‬ ‫מעמ...
‫השונים‬ ‫בחלקים‬ ‫משתנה‬ ‫המדיה‬ ‫תפקיד‬
Awareness
Consideration
Intent
Conversion
‫מייצרים‬
‫ביקוש‬
‫למותג‬
‫הכרות‬ ‫מעמ...
TOF, MOF, BOF
Awareness
Consideration
Intent
Conversion
TV
Online Video
Display Mobile
Display Web
‫שילוט‬
‫עיתונות‬
‫רדיו...
‫במשפך‬ ‫המעבר‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫כדי‬,‫צריכים‬ ‫אנחנו‬
‫המדיה‬ ‫על‬ ‫ההסתכלות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬:
‫מדיה‬ ‫ערוץ‬ ‫על‬ ‫מהסתכלות‬
Of...
‫במשפך‬ ‫המעבר‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫כדי‬,‫צריכים‬ ‫אנחנו‬
‫המדיה‬ ‫על‬ ‫ההסתכלות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬:
‫שיווקית‬ ‫מטרה‬ ‫על‬ ‫להסתכלות‬...
‫לשכוח‬ ‫ולא‬,‫כלום‬ ‫שווה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫למדוד‬ ‫בלי‬!
https://www.youtube.com/watch?v=TZXUq7Pln3g
‫דוגמאות‬ ‫כמה‬
Top Of
the
Funnel
Middle
Of the
Funnel
MOF–‫תוכן‬ ‫קידום‬
Bottom
Of the
Funnel
Google: SEO + SEM
‫באנרים‬
REMARKETING
REMARKETING
‫אז‬
‫מאיפה‬
‫מתחילים‬
?
‫מלמטה‬ ‫מתחילים‬
BOF
‫ומודדים‬,‫מודדים‬,‫מודדים‬
‫מכירה‬ ‫עלות‬
‫דיוור‬ ‫עלות‬
‫ירקות‬ ‫ושאר‬
‫המספרים‬ ‫מתודולוגית‬ ‫את‬ ‫מגבשים‬
‫למעלה‬ ‫לעלות‬ ‫ומתחילים‬
‫השלבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ‫צביקה‬
TOF BOF MOF
‫עד‬ ‫ויגיע‬ ‫יטפס‬ ‫דן‬MOF
‫ליעדים‬ ‫שיגיע‬ ‫עד‬/‫כסף‬ ‫יגייס‬
‫גדול‬ ‫בקמפיין‬ ‫וייצא‬
‫אותו‬ ‫שיקפיץ‬
‫של‬ ‫לליגה‬
‫צביקה‬
https://www.youtube.com/watch?v=eywi0h_Y5_U
‫העתיד‬ ‫על‬ ‫שחולם‬ ‫למי‬ ‫קטן‬ ‫משהו‬ ‫ועוד‬...
‫תודה‬!
‫כהן‬ ‫אופיר‬
@ ophirc@u-m.co.il
# 972-52-4466044
שיווק דיגיטלי רב ערוצי
שיווק דיגיטלי רב ערוצי
שיווק דיגיטלי רב ערוצי
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

שיווק דיגיטלי רב ערוצי

1.761 visualizações

Publicada em

שיווק דיגיטלי רב ערוצי

Publicada em: Internet
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

שיווק דיגיטלי רב ערוצי

 1. 1. ‫ערוצי‬ ‫רב‬ ‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫כהן‬ ‫אופיר‬|‫ל‬ ‫משנה‬‫מנכ‬"‫ל‬,‫קבוצת‬Universal McCann Digital
 2. 2. ‫מאד‬ ‫נעים‬...
 3. 3. ‫שלי‬ ‫חברים‬ ‫שני‬ ‫תכירו‬
 4. 4. ‫צביקה‬42 ‫סמנכ‬"‫מוביל‬ ‫במותג‬ ‫שיווק‬ ‫ל‬
 5. 5. ‫צביקה‬42 ‫סמנכ‬"‫מוביל‬ ‫במותג‬ ‫שיווק‬ ‫ל‬ ‫בשוק‬ ‫מובילים‬ ‫מותגים‬ ‫מספר‬ ‫לצביקה‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫שיווק‬ ‫מחלקת‬-10‫אנשים‬ ‫מדיות‬ ‫במגוון‬ ‫פעילויות‬ ‫מגוון‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫נאה‬ ‫תקציב‬-30,000,000₪‫בשנה‬
 6. 6. ‫דן‬,29 ‫ומנכ‬ ‫יזם‬"‫ל‬"‫ברשת‬ ‫הבא‬ ‫הדבר‬"
 7. 7. ‫דן‬,29 ‫ומנכ‬ ‫יזם‬"‫ל‬"‫ברשת‬ ‫הבא‬ ‫הדבר‬" ‫הקרובה‬ ‫משפחתו‬ ‫ובני‬ ‫חבריו‬ ‫שמעו‬ ‫דן‬ ‫של‬ ‫המותג‬ ‫על‬ ‫השיווק‬ ‫כמחלקת‬ ‫גם‬ ‫מתפקד‬ ‫הוא‬ ‫הדברים‬ ‫שאר‬ ‫בין‬ ‫בכלל‬ ‫שיווקיות‬ ‫פעילויות‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫שיווק‬ ‫תקציב‬ ‫לו‬ ‫אין‬,‫שמכניס‬ ‫מה‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫שיוצא‬ ‫מה‬
 8. 8. ‫השתנתה‬ ‫הצרכנים‬ ‫שהתנהגות‬ ‫מבינים‬ ‫שניהם‬, ‫ויכולה‬ ‫חשובה‬ ‫דיגיטליות‬ ‫בזירות‬ ‫עבודה‬ ‫וכי‬ ‫להצליח‬ ‫להם‬ ‫לסייע‬
 9. 9. ‫שזה‬ ‫מבינים‬ ‫שניהם‬‫לאללה‬ ‫מורכב‬‫לא‬ ‫והם‬ ‫לזה‬ ‫לגשת‬ ‫איך‬ ‫בטוחים‬
 10. 10. ‫המחובר‬ ‫הישראלי‬ ‫על‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬
 11. 11. Wave‫צרכנים‬ ‫התנהגות‬ ‫לניתוח‬ ‫בלעדי‬ ‫מחקר‬ ‫הוא‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫ובניית‬ ‫בדיגיטל‬‫מותגית‬‫דיגיטלית‬
 12. 12. Wave‫לפני‬ ‫כבר‬ ‫התחיל‬7‫שנים‬ pre-2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003 2004 2005 2006 9 January 2007 Apple launch the first iPhone March 2007 Tumblr launches April 2008 Facebook overtakes MySpace in popularity August 2008 Facebook has over 100M users 20 September 2008 The launch of the first Android phone 7 October 2008 Spotify launches 11 March 2009 Foursquare launches 19 June 2009 Farmville launches July 2009 There are now more than 3.6bn images on Flickr August 2009 Xiaonei becomes RenRen February 2011 Linkedinreaches 100M members 4 April 2011 Valued at over £3Bn 28 June 2011 GooglePlus launches 30 June 2011 Twitter: 200M+ tweets per day September 2011 QQIM has 700M+ active users September 2011 Snapchat launches December 2011 Facebook has over 845M active users February 2010 Facebook Mobile has 100M+ users 3 April 2010 The first iPad released 30 July 2010 100M check-ins August 2010 Groupon: ‘fastest growing company of all time’ 15 October 2010 ‘The Social Network’ film released 21 December 2010 2.5 months after launch, Instagram has 100M users April 2012 Facebook buys Instagram May 2012 Facebook floats on NASDAQ June 2012 500M+ users on Twitter June 2012 NSA scandal August 2012 Vine has over 40M users October 2012 Facebook has over 1Bn users 15 countries 7,500 respondents 21 countries 10,000 respondents 29 countries 17,000 respondents 38 countries 23,200 respondents 54 countries 37,600 respondents 62 countries 42,000 respondents 72 countries 49,600 respondents
 13. 13. ‫ב‬ ‫רץ‬-65‫מדינות‬ Wave 1 Australia China France Germany Italy India Japan Mexico Philippines Russia South Korea Spain United Kingdom United States Wave 2 Australia Brazil China France Germany Greece India Italy Japan Malaysia Mexico Pakistan Philippines Russia Singapore South Korea Spain Taiwan Thailand United Kingdom United States Wave 3 Australia Austria Brazil Canada China Czech Republic Denmark France Germany Greece Hong Kong Hungary India Italy Japan Mexico Netherlands Pakistan Philippines Poland Romania Russia South Korea Spain Switzerland Taiwan Turkey United Kingdom United States Wave 4 Austria Belgium Brazil Canada China Colombia Czech Republic Denmark Ecuador Finland France Germany Hong Kong Hungary India Italy Japan Latvia Lithuania Malaysia Mexico Netherlands Norway Peru Philippines Poland Portugal Romania Russia Singapore South Africa South Korea Spain Sweden Turkey United Kingdom United States Wave 5 Algeria Argentina Australia Austria Bahrain Belgium Brazil Canada Chile China Colombia Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia France Germany Hong Kong Hungary India Ireland (ROI) Italy Japan Kuwait Latvia Lebanon Lithuania Malaysia Mexico Netherlands Norway Oman Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi Arabia Serbia Singapore Slovakia South Africa South Korea Spain Sweden Taiwan Thailand Tunisia Turkey United Arab Emirates Ukraine United Kingdom Wave 6 Algeria Argentina Australia Austria Bahrain Belgium Brazil Canada Chile China Colombia Croatia Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Germany Greece Hong Kong Hungary India Ireland (ROI) Italy Japan Kuwait Latvia Lebanon Lithuania Malaysia Mexico Netherlands Norway Oman Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russia Saudi Arabia Serbia Singapore Slovakia South Africa South Korea Spain Sweden Switzerland Taiwan Thailand Tunisia Turkey United Arab Emirates Ukraine United Kingdom United States Vietnam
 14. 14. ‫כ‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫סוקר‬-49,000‫משיבים‬ ‫ישראלי‬ ‫קהל‬ ‫גם‬ ‫והשנה‬‫מייצג‬ ‫במדגם‬
 15. 15. ‫מצאנו‬ ‫מה‬?
 16. 16. ‫בעולם‬ ‫ראשונים‬!(‫באינטרנט‬ ‫שימוש‬ ‫זמן‬) ‫בשבוע‬ ‫באינטרנט‬ ‫בממוצע‬ ‫שהייה‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬ Q:”Approximately how much time did you spend doing the following activities in the last 7 days”? [Browsing the internet] 16.1 15.3 14.0 13.4 13.3 12.4 12.1 11.6 11.3 11.2 11.1 10.6 Global Average 13.4
 17. 17. 1#‫במובייל‬ ‫בשימוש‬ 15.0 11.3 10.9 10.1 9.7 9.1 8.9 8.4 8.3 8.2 6.9 ‫בשבוע‬ ‫במובייל‬ ‫בממוצע‬ ‫שהייה‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬ Q:”Approximately how much time did you spend doing the following activities in the last 7 days”? [Smartphones]
 18. 18. ‫ב‬ ‫גם‬ ‫חזקים‬-PC Q:”Approximately how much time did you spend doing the following activities in the last 7 days”? [Desktop] 15.8 14.9 13.3 13.1 13.1 13.0 12.9 12.9 12.4 12.2 11.9 ‫בשבוע‬ ‫במחשב‬ ‫בממוצע‬ ‫שהייה‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬
 19. 19. ‫העולם‬ ‫אלופי‬‫בפייסבוק‬ ‫ביום‬ ‫פעם‬ ‫לפחות‬ ‫משתמשים‬ Q:”Thinking about your usage of specific websites and applications, which of the following best describes how often you have used them?” 71% 36% 12% 45% 30% 9% Facebook YouTube Instagram Israel
 20. 20. ‫ברשת‬ ‫תוכן‬ ‫לצרוך‬ ‫אוהבים‬ ‫מאוד‬ 83% 79% 78% 71% 90% 84% 81% 74% ‫באינטרנט‬ ‫בוידאו‬ ‫צופה‬ ‫של‬ ‫הבית‬ ‫באתר‬ ‫מבקר‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫בפייסבוק‬ ‫צופה‬ ‫שלי‬ ‫חברים‬ ‫ומשתמש‬ ‫מוריד‬ ‫באפליקציות‬ Global Israel Q:”Thinking about using the Internet, which of the following activities have you done in the last six month?” ‫האחרונה‬ ‫שנה‬ ‫בחצי‬ ‫ברשת‬ ‫שבוצעו‬ ‫פעולות‬
 21. 21. ‫תוכן‬ ‫ביצירת‬ ‫חלשים‬ ‫אבל‬ 52% 39% 34% 13% 16% 21% ‫מיקרובלוג‬ ‫מנהל‬(‫טוויטר‬) ‫בלוג‬ ‫כותב‬ ‫שיתוף‬ ‫לאתרי‬ ‫סרטים‬ ‫מעלה‬ Global Israel Q:”Thinking about using the Internet, which of the following activities have you done in the last six month?” ‫האחרונה‬ ‫שנה‬ ‫בחצי‬ ‫ברשת‬ ‫שבוצעו‬ ‫פעולות‬
 22. 22. ‫ישראלים‬‫רשת‬ ‫חיית‬ ‫הם‬‫מיוחדת‬ ‫צורכים‬‫הרבה‬,‫מעט‬ ‫מייצרים‬...
 23. 23. Q: Which of these media channels does a good job when you want to…? BASE: Wave 7G14 & US Markets
 24. 24. ‫הערך‬ ‫החלפת‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫למדנו‬ ‫וכאן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לצרכנים‬ ‫לתת‬ ‫צריכים‬ ‫מה‬ ‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬
 25. 25. ‫למידה‬‫הכרה‬ ‫התפתחות‬‫דעת‬ ‫הסחת‬ ‫קשר‬ ‫קניה‬ ‫כוונת‬‫נאמנות‬ ‫יותר‬ ‫מבלים‬ ‫זמן‬ ‫נחשקות‬ ‫המלצות‬
 26. 26. ‫הדיגיטלי‬ ‫הצרכן‬ ‫מסע‬
 27. 27. ‫קלאסי‬ ‫שיווקי‬ ‫משפך‬ ‫מודעות‬ ‫עניין‬ ‫העדפה‬ ‫רכישה‬
 28. 28. ‫קמפיין‬ ‫מייצרים‬ ‫איך‬? ‫בריף‬‫אסטרטגיה‬ ‫רעיון‬ ‫קריאטיבי‬ ‫ייצור‬ ‫חומרים‬ ‫ותוצרים‬ ‫הפצה‬ (‫מדיה‬)
 29. 29. ‫היה‬ ‫זה‬ ‫פעם‬(‫יחסית‬)‫להגיע‬ ‫פשוט‬ ‫לצרכנים‬ ‫סרט‬ ‫שלט‬ ‫רדיו‬ ‫פרינט‬ BTL ‫קד‬"‫מ‬
 30. 30. ‫הדיגיטל‬ ‫בא‬ ‫ואז‬..
 31. 31. ‫אפשרויות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬...
 32. 32. ‫ישראלים‬‫רשת‬ ‫חיית‬ ‫הם‬‫מיוחדת‬ ‫צורכים‬‫הרבה‬,‫מעט‬ ‫מייצרים‬... ‫תזכורת‬:
 33. 33. ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬‫הכוווול‬... •‫להגיע‬‫לכוווולם‬ •‫לקבל‬‫מליוני‬‫חשיפות‬ •‫תדמית‬ ‫רוצים‬ •‫שלנו‬ ‫לאתר‬ ‫הקלקות‬ ‫המון‬ ‫ממש‬ ‫לקבל‬ •‫שיהיה‬‫אנג‬'‫ייג‬'‫מנט‬‫מטורף‬ •‫טיוב‬ ‫ביו‬ ‫שלנו‬ ‫הסרטים‬ ‫בכל‬ ‫שיצפו‬ •‫שלנו‬ ‫חברים‬ ‫יהיו‬ ‫שכולם‬‫בפייסבוק‬ •‫יעשו‬ ‫שכולם‬‫לייק‬‫כותבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫על‬+‫יגיבו‬+‫שלהם‬ ‫לחברים‬ ‫ישתפו‬ •‫שיחברו‬‫פוסטים‬‫לתחרות‬ ‫וסרטונים‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫תמונות‬ ‫יעלו‬ ‫חמשירים‬ ‫יחסרו‬ ‫מתכונים‬ ‫יכתבו‬ ‫שווים‬‫ואינסטגרם‬ ‫וטוויטר‬‫וגם‬‫פינטרסט‬,‫לא‬ ‫למה‬? •‫הצטרפות‬ ‫ובקשות‬ ‫שאלונים‬ ‫טפסים‬ ‫מגוון‬ ‫שימלאו‬,‫משהו‬ ‫איתם‬ ‫שנעשה‬ ‫סיכוי‬ ‫שום‬ ‫שאין‬ ‫אישיים‬ ‫פרטים‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫רצוי‬, ‫שיהיה‬ ‫אבל‬ •‫שלנו‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫שיורידו‬ •‫למכירה‬ ‫הנעה‬ ‫גם‬ ‫בסוף‬ ‫שתהיה‬ •‫מכר‬ ‫ושיהיה‬.‫תדמית‬ ‫רק‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ‫באמת‬ ‫נו‬? •‫הכול‬ ‫ושנמדוד‬,‫הכול‬ ‫אבל‬.‫מדיד‬ ‫והכול‬ ‫דיגיטל‬ ‫זה‬ ‫כי‬.
 34. 34. ‫אחת‬ ‫בבת‬ ‫הכול‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫השאיפה‬ ‫להיכשל‬ ‫נדונה‬!
 35. 35. ‫לנו‬ ‫מאפשר‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המדיה‬ ‫מאמצעי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫שונה‬ ‫צורך‬ ‫מול‬ ‫שונה‬ ‫זמן‬ ‫בנקודת‬ ‫צרכנים‬ ‫לפגוש‬ ‫פורמטים‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬..
 36. 36. ‫גוגל‬-‫היצע‬ ‫עם‬ ‫ביקוש‬ ‫מפגישים‬ 91%‫משתמשים‬ ‫בישראל‬ ‫מהגולשים‬ ‫מידע‬ ‫למצוא‬ ‫החיפוש‬ ‫במנועי‬
 37. 37. SearchMentation WHEN HOW WHAT
 38. 38. ‫ל‬ ‫חיפושים‬ ‫מקטלגים‬ ‫אנחנו‬-4‫מעגלים‬ ‫תחומי‬ ‫עניין‬ ‫רחבים‬ ‫קטגוריה‬ ‫מוצר‬ ‫מותג‬ WHEN HOW WHAT
 39. 39. ‫ל‬ ‫חיפושים‬ ‫מקטלגים‬ ‫אנחנו‬-4‫מעגלים‬ ‫תחומי‬ ‫עניין‬ ‫רחבים‬ ‫קטגוריה‬ ‫מוצר‬ ‫מותג‬ ‫מודעות‬ ‫עניין‬ ‫העדפה‬ ‫רכישה‬ WHEN HOW WHAT
 40. 40. SearchMentation WHEN HOW WHAT
 41. 41. 3‫שאלות‬"‫איך‬"‫רכב‬ ‫ביטוח‬ ‫רכישת‬ ‫על‬ ‫חיפוש‬ ‫באמצעות‬: ‫לבחור‬ ‫איך‬?‫עולה‬ ‫כמה‬?‫חברה‬ ‫איזו‬? WHEN HOW WHAT
 42. 42. SearchMentation WHEN HOW WHAT
 43. 43. ‫אודות‬ ‫אותנו‬ ‫מלמד‬ ‫הזמן‬ ‫מימד‬ ‫העונתיות‬ WHEN HOW WHAT
 44. 44. SearchMentation WHEN HOW WHAT
 45. 45. ‫פייסבוק‬–4+‫בישראל‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬, 2.4‫ביום‬ ‫מיליון‬,70%+‫במובייל‬ https://www.youtube.com/watch?v=q8Skrb5Zcgw
 46. 46. ‫יותר‬ ‫מורכב‬ ‫מסר‬ ‫מעביר‬ ‫תוכן‬ ‫יותר‬ ‫אמין‬ ‫ונתפס‬
 47. 47. ‫מעברונים‬‫במובייל‬
 48. 48. ‫וידאו‬
 49. 49. ‫לנו‬ ‫מאפשר‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המדיה‬ ‫מאמצעי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫שונה‬ ‫מסר‬ ‫עם‬ ‫שונה‬ ‫זמן‬ ‫בנקודת‬ ‫צרכנים‬ ‫לפגוש‬
 50. 50. ‫עסקיים‬ ‫מודלים‬ ‫ומגוון‬ ‫תוצאה‬ ‫על‬ ‫תשלום‬ •‫מודעה‬ ‫על‬ ‫הקלקה‬ ‫לפי‬ •‫ליד‬ ‫לפי‬ •‫בפועל‬ ‫מכירה‬ ‫לפי‬ ‫חשיפה‬ ‫על‬ ‫תשלום‬ •‫החשיפה‬ ‫משך‬ ‫לפי‬ •‫החשיפה‬ ‫היקף‬ ‫לפי‬ •‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬– ‫החשיפה‬ ‫איכות‬ ‫לפי‬
 51. 51. ‫חדש‬ ‫טרנד‬ ‫מגיע‬ ‫שנה‬ ‫וכל‬...
 52. 52. ‫אותנו‬ ‫שמותיר‬ ‫מה‬ ‫מבולבלים‬...‫אותנו‬ ‫שמותיר‬ ‫מה‬ ‫מבולבלים‬...
 53. 53. ‫מתמודדים‬ ‫איך‬? ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫איך‬ ‫בלהבין‬ ‫נתחיל‬
 54. 54. ‫משנדמה‬ ‫יותר‬ ‫מורכב‬ ‫הוא‬ ‫קניה‬ ‫תהליך‬ ‫ביקוש‬ ‫מתעורר‬ ‫לחקור‬ ‫מתחילים‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬ ‫ומביני‬ ‫חברים‬ ‫עניין‬ ‫בגוגל‬ ‫חיפושים‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬ ‫החברים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫במגוון‬ ‫מבקרים‬ ‫בודקים‬ ‫אתרים‬ ‫ומשווים‬ ‫השוואות‬ ‫אתרי‬ ‫מחירים‬ ‫תגובות‬,‫ביקורות‬ ‫נוספות‬ ‫ותהיות‬ ‫סגירה‬!
 55. 55. ‫אינטרנטי‬ ‫מקמפיין‬ ‫מצפים‬ ‫מה‬? ‫ביקוש‬ ‫מתעורר‬ ‫לחקור‬ ‫מתחילים‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬ ‫ומביני‬ ‫חברים‬ ‫עניין‬ ‫בגוגל‬ ‫חיפושים‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬ ‫החברים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫במגוון‬ ‫מבקרים‬ ‫בודקים‬ ‫אתרים‬ ‫ומשווים‬ ‫השוואות‬ ‫אתרי‬ ‫מחירים‬ ‫תגובות‬,‫ביקורות‬ ‫נוספות‬ ‫ותהיות‬ ‫סגירה‬!
 56. 56. ‫את‬ ‫לפגוש‬ ‫נוכל‬ ‫איך‬‫שלנו‬ ‫הצרכנים‬‫בצורה‬ ‫אפקטיבית‬‫כשהמשאבים‬‫מוגבלים‬?
 57. 57. ‫למשפך‬ ‫חוזרים‬... Awareness Consideration Intent Conversion
 58. 58. ‫השונים‬ ‫בחלקים‬ ‫משתנה‬ ‫המדיה‬ ‫תפקיד‬ Awareness Consideration Intent Conversion ‫מייצרים‬ ‫ביקוש‬ ‫למותג‬ ‫הכרות‬ ‫מעמיקים‬ ‫ו‬ENG‫עם‬ ‫המותג‬ ‫את‬ ‫קוצרים‬ ‫הביקוש‬
 59. 59. ‫השונים‬ ‫בחלקים‬ ‫משתנה‬ ‫המדיה‬ ‫תפקיד‬ Awareness Consideration Intent Conversion ‫מייצרים‬ ‫ביקוש‬ ‫למותג‬ ‫הכרות‬ ‫מעמיקים‬ ‫ו‬ENG‫עם‬ ‫המותג‬ ‫את‬ ‫קוצרים‬ ‫הביקוש‬ TOF MOF BOF
 60. 60. TOF, MOF, BOF Awareness Consideration Intent Conversion TV Online Video Display Mobile Display Web ‫שילוט‬ ‫עיתונות‬ ‫רדיו‬ ‫פייסבוק‬ ‫אאוטבריין‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ ‫גוגל‬ ‫פרפורמנס‬ ‫פעילות‬ ‫רימרקטינג‬ TOF MOF BOF
 61. 61. ‫במשפך‬ ‫המעבר‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫כדי‬,‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫המדיה‬ ‫על‬ ‫ההסתכלות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬: ‫מדיה‬ ‫ערוץ‬ ‫על‬ ‫מהסתכלות‬ Offline vs. Online TV Radio Print Search Leads generators Display Mobile Display Web Online video facebook Outbrain OOH
 62. 62. ‫במשפך‬ ‫המעבר‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫כדי‬,‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫המדיה‬ ‫על‬ ‫ההסתכלות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬: ‫שיווקית‬ ‫מטרה‬ ‫על‬ ‫להסתכלות‬ TOF vs. MOF vs. BOF ‫גוגל‬ ‫פרפורמנס‬ ‫פעילות‬ ‫רימרקטינג‬ ‫פייסבוק‬ ‫גוגל‬(‫רחב‬ ‫מעגל‬) ‫אאוטבריין‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ TV Online Video Display Mobile Display Web ‫שילוט‬ ‫עיתונות‬ ‫רדיו‬
 63. 63. ‫לשכוח‬ ‫ולא‬,‫כלום‬ ‫שווה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫למדוד‬ ‫בלי‬! https://www.youtube.com/watch?v=TZXUq7Pln3g
 64. 64. ‫דוגמאות‬ ‫כמה‬
 65. 65. Top Of the Funnel
 66. 66. Middle Of the Funnel
 67. 67. MOF–‫תוכן‬ ‫קידום‬
 68. 68. Bottom Of the Funnel
 69. 69. Google: SEO + SEM
 70. 70. ‫באנרים‬ REMARKETING REMARKETING
 71. 71. ‫אז‬ ‫מאיפה‬ ‫מתחילים‬ ?
 72. 72. ‫מלמטה‬ ‫מתחילים‬ BOF ‫ומודדים‬,‫מודדים‬,‫מודדים‬
 73. 73. ‫מכירה‬ ‫עלות‬ ‫דיוור‬ ‫עלות‬ ‫ירקות‬ ‫ושאר‬
 74. 74. ‫המספרים‬ ‫מתודולוגית‬ ‫את‬ ‫מגבשים‬ ‫למעלה‬ ‫לעלות‬ ‫ומתחילים‬
 75. 75. ‫השלבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ‫צביקה‬ TOF BOF MOF
 76. 76. ‫עד‬ ‫ויגיע‬ ‫יטפס‬ ‫דן‬MOF ‫ליעדים‬ ‫שיגיע‬ ‫עד‬/‫כסף‬ ‫יגייס‬
 77. 77. ‫גדול‬ ‫בקמפיין‬ ‫וייצא‬ ‫אותו‬ ‫שיקפיץ‬ ‫של‬ ‫לליגה‬ ‫צביקה‬
 78. 78. https://www.youtube.com/watch?v=eywi0h_Y5_U ‫העתיד‬ ‫על‬ ‫שחולם‬ ‫למי‬ ‫קטן‬ ‫משהו‬ ‫ועוד‬...
 79. 79. ‫תודה‬! ‫כהן‬ ‫אופיר‬ @ ophirc@u-m.co.il # 972-52-4466044

×