O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 6

659 visualizações

Publicada em

Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointipalveluista kiinnostuneille. Numeron 6 aiheita: työnantajakuva, työnhaku, työpaikkafiilis, uusyrityskeskus, Insinööriliitto, LAURA™ -rekrytointijärjestelmä,

Publicada em: Carreiras
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 6

  1. 1. Nostetta!Nostetta!onUranusOy:njulkaisuura-jarekrytointipalveluistakiinnostuneille || Nro6 Yritykset voivat tehdä hyvää muutenkin kuin lahjoittamalla: Paranna työnantajakuvaa hyväntekeväisyyden merkeissä Uranus.fi-sivuston hyötyartik- kelien ja työnhaun vinkkivideoi- den esille pano sivustollamme on uusittu. Uuden osion nimi on Nostetta Urallesi ja sieltä löy- tyy entistä vaivattomammin satoja vinkkejä ja ideoita työnha- kuasi tukemaan. Käy tutustumassa: uranus.fi/tyonhaku Kuvankaappaus uudistuneesta työnhakuosiosta. Uranus.fi:n työnhakuosio on uudistunut Nykypäivänä kuluttajat kiin- nittävät ostopäätöksissään yhä enemmän huomiota eettisyy- teen ja tuotteen valmistajan yh- teiskuntavastuuseen. Yrityksille mainio tapa parantaa imagoaan sekä kuluttajien että omien työn- tekijöiden silmissä on aktiivisuus hyväntekeväisyystoiminnassa. Hyväntekeväisyysjärjestö Punai- nen Risti uskoo, että kaikille yri- tyksille voi löytyä oma tapa tehdä hyvää. ”Punaisessa Ristissä on kehi- tetty paljon erilaisia malleja yri- tysyhteistyöhön. Helppo tapa, johon monet yritykset ovatkin lähteneet mukaan, on antaa työn- tekijöille mahdollisuus osallistua hyväntekeväisyystyöhön, esimer- kiksi lipaskeräykseen. Työnteki- jät saavat osallistua vapaaehtois- toimintaan esimerkiksi pariksi tunniksi tai muutamaksi päiväksi vuodessa heidän työajallaan”, kertoo Suomen Punaisen Ristin (SPR) varainhankinnan koordi- naattori Regina Laurén. Perinteisiä lahjoituksia toki tarvitaan hyväntekeväisyystoi- minnan tukemiseen, mutta rahan sijaan monelle voi olla mielek- käämpää tarjota konkreettista apua. ”Monien yritysten henkilö- kunnilla on osaamista, jota meil- tä järjestön puolelta puuttuu. Toisaalta taas me voimme jakaa omaa osaamistamme yrityksille. Tällaisen osaamisen vaihtamisen seurauksena syntyy yhteistyöku- vioita, joista kaikki hyötyvät”, Laurén tietää. Muun muassa Accenture, Google, Keravan kaupunki ja Canon parantavat työnantajaku- vaansa yhteistyöllä SPR:n kanssa. Tässä heidän tarinansa: Accenture: Konsulttiyritys Accenture on toiminut SPR:lle pilottiyrityksenä, jonka kanssa on kokeiltu erilaisia yhteistyön muotoja. Accenture on tarjonnut SPR:lle muun muassa mentori- ja konsulttipalveluja. Yrityksen antaman tuen pääasiallinen koh- de on Nuorten Turvatalot, jois- sa Accenturen työntekijät ovat käyneet pitämässä työnhakuun valmentavia koulutuksia. Pitkän yhteistyön ansiosta Accenture ja SPR ovat saaneet toisiltaan pal- jon. Yhteistyön tavoitteita ovat muun muassa maahanmuuttajien kotouttaminen ja nuorten tuke- minen yrittäjyyteen. Google: It-jätti Google järjesti SPR:n henkilökunnalle ilmaisen koulutuspäivän, jossa perehdyt- tiin Googlen maailmaan kattavas- ti. SPR:n työntekijät saivat päivän aikana paljon tietoa, miten Goog- lea voi käyttää apuna esimerkiksi markkinoinnissa ja mitä erilaisia palveluita se tarjoaa. Päivä saavut- ti suursuosion työntekijöiden kes- kuudessa, ja sellaisen uudelleenjär- jestämistäkin on toivottu. Päivä oli molemmin puolin hyödyl- linen, sillä Google sai levitettyä tietoutta omasta toiminnastaan ja SPR sai asiantuntevaa opastusta uusien työskentelyä helpottavien työkalujen käyttöön. Kaupungit ja kunnat: Muun muassa Keravan kaupunki toi- mii Suomen Punaisen Ristin kampanjalahjoittajana. Muillekin kaupungeille löytyy helppo tapa tehdä yhteystyötä SPR:n kanssa. Etenkin kampanja-aikoihin Pu- nainen Risti jalkautuu eri puolille Suomea ja tarvitsee käyttöönsä tilat, joissa toimia. Kaupungit voivat helposti tehdä hyvää ja tukea järjestötoimintaa antamal- la SPR:lle tilat käyttöön ilman vuokramaksuja. Kaupungeille pieni teko on Punaiselle Ristille suuri apu. Canon: Kameravalmistaja Ca- non tukee SPR:n Nuorten Turva- taloja monella tapaa. Puhtaiden rahalahjoitusten lisäksi Canon on lahjoittanut kameroitaan tur- vataloissa asuvien nuorten käyt- töön. Yritys ei jää vain kasvot- tomaksi lahjoittajaksi, vaan sen henkilökunta on käynyt useissa Turvataloissa järjestämässä va- lokuvauskursseja ja koulutuksia kameroiden käyttöön. Canonin asiantuntemuksen avulla SPR:n Turvatalojen asukkaille saadaan erilaista ja laadukasta toimintaa. Uranus Oy tukee Suomen Pu- naisen Ristin toimintaa ilmoitta- malla järjestön vapaaehtoispai- koista nettisivuillaan ilmaiseksi. Suomen Punainen Risti auttaa mm. Haiyan-taifuunista kärsiviä ihmisiä Filippiineillä. (Kuva: SPR) Uranus Oy ja Uranuksen henkilökunta toivottavat lukijoilleen Hyvää Joulua ja menestystä Vuodelle 2014! Perinteisten joulukorttien lähettämiseen varatatut varat lahjoitamme tänäkin vuonna SPR:n vapaaehtoistyöhön ja John Nurmisen Säätiölle Itämeren suojelutyöhön. PS. Katso takasivulta, miten Suomessa pitkään vaalittu Jouluajan perinne sai alkunsa jo viikinkiajalla.
  2. 2. ””” Nostetta!2 Nro 6 Voittajaksi valittiin turkulainen Lehmusvalkaman hyvinvointi- keskus, jonka tiimiläiset työsken- televät ennaltaehkäisevissä van- huspalveluissa. Lehmusvalkaman työporukka sai kiitosta hyvästä hengestään myös Facebook-käyt- täjiltä ja keräsi huomattavan mää- rän tykkääjiä. Voittajan valitsi raati, johon kuuluivat Uranuksen työntekijät Kiia Etelävuori, Ramona Wes- tersund ja Ella Saranpää sekä Euroopan parhaaksi työpaikaksi vuosina 2012 ja 2013 valitun oh- jelmistopalveluyritys Futuricen kulttuurijohtaja Hanno Nevan- linna. ”Kaiken kaikkiaan kilpailu sujui hyvin. Kuvissa näkyy iha- nan paljon aitoa fiilistä, iloa ja irrottelua. Voittajakuvassa näkyy mielestäni se tärkein asia, eli iloi- nen tunnelma varsinaista työtä tehdessä. Omalla fiiliksellä voi vaikuttaa paljon myös asiakkai- den tunnelmaan”, Nevanlinna kommentoi. Suomen paras työpaikkafiilis löytyi Turusta Uranus järjesti loka-marraskuussa Paras työpaikkafiilis 2013 -kilpailun, jossa etsittiin Suomen parhaan tunnelman ja ilmapiirin omaavaa työpaikkaa tai työporukkaa. Osallistujat lähettivät Uranukselle hyvää työpaikkafiilistä ilmentäviä kuvia, jotka julkaistiin sosiaalisessa mediassa. Kilpailuun osallistui työntekijöitä monista tunnetuista yrityksistä, kuten Oriflamelta, Finnairilta ja Plan Suomelta. Paras työpaikkafiilis 2013-kilpailun voittokuvassa poseeraavat Päivi Wahlsten, Merja Heikinheimo, Tuire Lehti-Riikonen, Jaana Saarinen, Diana Elo ja Helga Martikainen. Paras työpaikkafiilis -kilpailumme herätti runsaasti mielenkiintoa myös mediassa: Uranus järjesti loka- marraskuussa Paras työpaikkafiilis 2013 -kilpailun, jonka voittajaksi on selvinnyt turkulainen Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus. Uranus Oy etsi kilpailussa työpaikkaa tai työporukkaa, jossa on Suomen paras tunnelma ja ilmapiiri. Aamuset.fi 25.11.2013 Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus sai palkinnoksi 300 euron lahjakortin. Voittajan lisäksi raati päätti jakaa myös kolme kunniamainintaa. Kunniamaininnalla palkitut osallistujat saavat diplomit osoituksena hyvästä työpaikkafiiliksestä. Voittajaksi valittiin eniten Facebook-tykkäyksiä saaneiden kuvien joukosta kuva, jonka perusteluista huokuu hyvä tunnelma ja innostus omaa työtä kohtaan. Osallistujilla on hyvä fiilis myös arjen keskellä, ja tuomaristo uskoo, että heidän kauttaan tämä tunnelma leviää myös muille. Turun Sanomat, ts.fi 26.11.2013 Radio City 27.11.2013 Uranus.fi-palvelun suosituin sivu on vuosikausia ollut Kesätyö- paikka-sivu. Sivulle koostetaan ke- sätyöpaikan hakijalle hyödyllistä tietoa, esimerkiksi CV:n laatimi- sesta ilman työkokemusta. Sivulle listataan työnantajat, jotka hakevat kesätyöntekijöitä sekä hakuaikojen päättymisajat. Näin työnhakijat hahmottavat helposti, minne on mahdollista hakea kesätöihin. Tällä sivulla käydään tulevan ke- väänkin aikana todennäköisesti yli 150000kertaa,jotenyrityksen,joka haluaa palkata nuoria tulevaisuuden toivoja,onkannattavaanäkyäsivul- la. Kysy kesätyöpaikkailmoittelusta ja logonäkyvyydestä asiakaspalve- lustamme: 09-85667700. Haetteko kesätyöntekijöitä? Gandhin filosofiaa vahingon sattuessa... Kun Intian pääministeri Mahatma Gandhi nousi eräänä päivänä junaan, hänen toinen kenkänsä putosi raiteille junan alle. Koska juna oli jo lähtenyt liikkeelle, hän ei ehtinyt saada kenkäänsä sieltä pois. Muiden ällistykseksi hän riisui myös toisen kenkänsä ja heitti senkin kiskoille, toisen viereen. Kun yksi matkustaja ihmetteli, miksi Gandhi niin oli tehnyt, tämä sanoi hymyillen: "Minulle ei ole mitään hyötyä yhdestä kengästä, ja luultavasti on paljon hyödyllisempää löytää kenkäpari kuin vain toinen kenkä."
  3. 3. Nostetta!Nro 6 3 Tampereen Yliopistolla oli selkeä tarve rekrytointijärjestelmälle ja tarjouskilpailun jälkeen päädyimme Uranuksen LAURA- järjestelmään. Uranuksen toiminta LAURA- kaupan yhteydessä oli asiantuntevaa ja toimittaja huomioi meidän tarpeemme järjestelmän suhteen hyvin. Järjestelmän käyttöönotossakaan ei ollut mitään ongelmaa ja tekninen yhteyshenkilömme Uranuksen puolelta oli aivan erinomainen. Hän on toiminut myös käyttöönottoprojektin jälkeen yhteydenpidon saralta luotettavasti, nopeasti, asiantuntevasti ja ystävällisesti. Olen jo suositellut LAURA-järjestelmän käyttöönottoa muillekin erityisesti toimittajan luotettavuuden vuoksi. 50 hakemusta, 48 vaikenemista Insinööripaikat näkyvät Insinööriliiton jäsensivuilla Uuden Insinööriliiton Urapal- velujaUranussopivatyhteistyöstä, jonka perusteella kaikki liiton insi- nööreille tarkoitetut työpaikkail- moitukset näkyvät myös suoraan liiton omilla sivuilla, sen jäsenpal- velut osiossa. Kaikki insinööreille suunnatut työpaikat saavat tämän yhteistyön avulla siis uutta lukija- kuntaa. Kuvankaappaus Insinööriliiton verkkosivuilta. Tampereen yliopisto antoi Uranukselle pisteet luotettavuudesta : Tampereen yliopisto suosittelisi LAURA™ -rekrytointijärjestelmää muillekin Pirjo Hankala, henkilöstöpäällikkö Tampereen Yliopisto Merkitse toinenkin päivä ka- lenteriisi ja tule Uranus.fi -palve- lun 75-vuotissynttäreille tiistaina 15.4. Luvassa on hyödyllistä, yllät- tävää ja hauskaa ohjelmaa ura- ja työpaikkaportaalimme tiimoilta. Tilaisuus alkaa aamupalalla klo 8.30 ja päättyy klo 11.00. Tilai- suus pidetään toimitalollamme Pasilassa. Ennakkoilmoittautumiset: uranus@uranus.fi Uranus.fi täyttää 75-vuotta! Tule synttäribrunssille 15.4.2014! Sähköisen rekrytoinnin LAU- RA-päivä järjestetään Helsingissä Pasilassa perjantaina 17.1.2014. Merkkaa päivä kalenteriisi ja il- moittaudu: www.laura.fi Luvassa on LAURA-käyttäjien ja asiantuntijoiden mielenkiintoi- sia alustuksia sähköisestä rekry- toinnista. Uranuksen LAURA™- rekrytointijärjestelmää käyttävät asiakkaat puhuvat muun muassa sosiaalisen median käytöstä rek- rytoinnissa (YLE, Sari Veikko- lainen) ja kansainvälisestä rek- rytoinnista (Kiilto, Antti Uski). Yksi ensimmäisistä LAURAn käyttäjistä, Jaakko Lehto Excuti- ve Searchin Antti Joutseno valoit- taa myös rekrytointialan tulevai- suuden näkymiä. Tapahtumassa julkistetaan myös LAURA™ -rek- rytointijärjestelmän tuoteuutisia. Tilaisuudessa saa paljon virikkei- tä, miten muut hyödyntävät rek- rytoinneissaan hyviä ja monipuo- lisia työkaluja. Tilaisuus on maksuton. LAURA™-päivä järjestetään Helsingissä 17.1.2014 – ilmoittaudu mukaan! Routamaanlaskelmienmukaan Uusyrityskeskus Ensimetrin kautta syntyneet yritykset tuot- tivat viime vuonna Tampereen seutukunnassa kunnille verotu- loja noin 127 miljoonaa euroa ja valtiolle arvonlisäveroja yhteensä 437 miljoonaa euroa. Pirkanmaan talousalue on 9 % koko Suomen alueesta. Routamaan mielestä uusyrityskeskukset ovat kustan- nustehokas rahasampo kunnille ja valtiolle. Ensimetrin taivalta ja alkavi- en yritysten hengissä pysymistä kahdenkymmenen toimintavuo- den ajalta on selvittänyt myös toimitusjohtaja Simo Andersson Shop’In Research Oy:stä. Vuo- sien 1993 ja 2013 välisenä aikana on ollut yli 35 000 yrityksen pe- rustamisesta kiinnostunutta asia- kasta. Yrityksiä tuona aikana on perustettu yli 12 000, joista 7 630 on edelleen toiminnassa (66 %). Nämä yritykset työllistävät yli 18 000 henkilöä ja niiden yhteenlas- kettu liikevaihto on vuosittain 1,8 miljardia euroa. Jos YT-prosessin aikana työ- paikkansa menettävät sijoittui- sivat yrittäjiksi, voisivat he siis tukea merkittävästi koko talous- alueen menestystä ja sitä kaut- ta myös entisen työnantajansa menestystä, kun talous pyörii vaikeuksista huolimatta kasvuha- kuisesti. Nokia Career Bridge on tällaisesta toiminnasta myös oiva esimerkki, sillä Nokialta irtisa- noutuneet ovat perustaneet mer- kittävän määrän uusia ja lupaavan tuntuisia yrityksiä Suomeen. Kun yritys siis pohtii työnanta- jakuvaansa, kannattaa YT-proses- sit hoitaa huolella ja panostaa sa- malla yrittäjyyden edistämiseen. Jokainen yrittäjyyttä harkitseva kannattaa ohjata paikallisen Uus- yrityskeskuksen pakeille juttele- maan ideasta. Koko artikkeli on luettavissa Uranus.fi-sivuilta työnantajaosi- osta. Uudet yritykset työllistävät ja tuovat yhteiskunnalle satoja miljoonia TATin Pasilan Messukeskukses- sa järjestämässä Nuorisofoorumissa kuultiinuseitamielenkiintoisiaalus- tuksia 4.12. Taneli Pasanen kertoi mm.tarinan,mitentyöllistyisosiaa- lisen median kautta. Kannattaa lukea Tanelin blogi: tanelipasanen.wordpress.com Samassa yhteydessä moneen ker- taan palkittu nuori yrittäjä Riku Korhonen kertoi työnhakukoke- muksistaan: hän lähetti noin 50 ha- kemusta ja sai vain kaksi palautetta eli kaksi hylkäyskirjettä. Muilta työnantajilta hän ei saanut mitään viestiä. Tässä prosessissa monesta työnantajasta jäi siis varsin huono kuva. Työntajakuvaa on helpointa ja edullisinta parantaa rekrytointipro- sessin yhteydessä. Hylkäysviestien lähettäminen käy kädenkäänteessä useallekin sadalle hakijalle. Hyvin hoidetunhylkäysviestinpositiivisen vaikutuksen nämä hakijat voivat vielä moninkertaistaa sosiaalisessa mediassa antamillaan kommenteil- la. Uusien yritysten merkitystä kansantaloudelle on tutkittu yllättävän vähän. Yksi mielenkiintoinen poikkeus on tehty Pirkanmaalla, kun Vaasan Yliopiston professori Vesa Routamaa ja Shop’In Reasearchin Simo Andersson tutkivat paikallisen Uusyrityskeskuksen, Ensimetri Ry:n, toiminnan yhteiskunnallista merkitystä.
  4. 4. Nostetta!4 Nro 6 Harald Hirmuisen uraauurtavia jouluajan mietteitä Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointiasioista kiinnostuneille.. Vastaava toimittaja Hannu Solanne. Osoite: Uranus Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki Puh. 09-85667700. Palautteet ja ideat osoitteeseen hannu.solanne@uranus.fi tai uranus@uranus.fi Uranus.fi:ssä ilmoittaminen ja näkyvyys on edullista: - työpaikkailmoitus 480 € (esilläolo maks. 30 vrk) - koulutusilmoitus 90 € (esilläolo maks. 12 kk) - banneri etusivulle 580 €/vko (+ALV 24%)Nostettaurallesi—osaajiatyöpaikoille! Osoitelähteet: Uranus Oy:n asiakasrekisteri ja Fonecta Finder Ideana on siis järjestää pake- tointipalvelupiste, johon eri kau- poista ostoksensa tehneet voivat tuoda lahjansa paketoitaviksi. Usein tavaratalojen tai market- tien omat paketointipisteet käyt- tävät paketoinnissa jotain tiettyä paperia, tarraa tai muuta tunnus- ta. Itsenäinen paketointipiste voi puolestaan käyttää tavallista jou- lulahjapaperia ja muita tarvikkei- ta, jolloin lahja ei paljastu jo pa- ketin perusteella tietystä paikasta ostetuksi ja lisää siten lahjan saa- jan jännitystä. Aluksi kannattaa kerätä muu- taman nuoren porukka, katsella sopivat tilat, ottaa rohkeasti yh- teyttä tilojen omistajaan ja neu- votella vuokrasta ynnä muista asioista. Sitten vain kauppaan ja hankkimaan lahjapaperia, nau- haa, teippiä ja muita paketoinnis- sa tarpeellisia tarvikkeita. Muu- taman euron hintaan per paketti kerää nopeasti jo reilutkin tasku- rahat. Joulua odotellessa! Lisää nuorille sopivia ideoita löytyy Uranus.fi -sivujen Nos- tetta Urallesi -osiosta. Ideoita esi- merkiksi autonpesupalveluista, inventaarion tekemisestä, kioski- toiminnasta, uimarantapalveluis- ta ja katutapahtumista metropo- limatkojen yhteydessä. Kokeile hakusanalla ”työllistä itse itsesi” ja katso, mitä ideoida mahdolli- selle omalle jälkikasvullesi olisi löydettävissä. Uranuksen yritysideapalsta: Vinkkaa kausityöstä jälkikasvullesi! Uranus.fi:n yritysideapalstalle kerätään ideoita yrittäjäksi aikoville sekä myös nuorille, jotta he voisivat työllistää itse itsensä. Tunnetusti nuoren on vaikeinta löytää työpaikkaa, mutta kausitöitä löytyy nuoremmillekin. Tässä joulunaikaan sopiva yritysidea, josta voit vinkata jälkikasvullesi. Työelämän lyhyt ihmissuhdekurssi 6 5 4 3 2 1 0 Kuusi tärkeintä sanaa: Olen valmis myöntämään, että olin väärässä. Viisi tärkeintä sanaa: Sinä todella hoidit homman hienosti. Neljä tärkeintä sanaa: Mitä mieltä sinä olet? Kolme tärkeintä sanaa: Voisitko ystävällisesti auttaa/hoitaa/viedä/kertoa... Kaksi tärkeintä sanaa: Kiitos Sinulle. Tärkein sana: Me. Vähiten tärkein sana: Minä. Mitähän ne minusta ajattelevat? Erehdykset ovat osa elämää, mutta samalla ne myös luovat edellytykset täysipainoiselle elä- mälle. Jos emme pystyisi älyk- käällä tavalla hyötymään ereh- dyksistämme, emme koskaan oppisi mitään kunnolla. Ihminen oppii luistelemaan kaatuilemalla, saattamalla itsensä naurunalaiseksi. Tosiasiallisesti hän edistyy kaikessa saattamalla itsensä rohkeasti naurunalaiseksi. Mutta monet, joita kauhistuttaa epäonnistuminen tai naurun koh- teeksi joutumisen pelko, jäävät vaille mielihyvää, seikkailuja ja kaikenlaista hauskaa, koska he ovat liiaksi huolissaan siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat. On kuitenkin lohdullista tietää, että eivät he meitä ajattelevat – he ajattelevat mitä me ajattelemme heistä. Lähde: Ajatusten aaminen 18.10.2005 Joulu on taas - tienaa taskurahaa! Marketit ja kaupat ovat täynnä joulupakettien tekijöitä, mutta paketointipisteisiin on aina mielettömän pitkät jonot, eikä monikaan jaksa jonottaa ruuhkassa. Taitava lahjojen paketoija ansaitsee kuitenkin helposti taskurahaa näin joulun alla.

×