O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

UpSocial 8 aprenentatges cat

629 visualizações

Publicada em

Complim 8 anys i en cada celebració intentem compartir allò que hem après en estar constantment exposats a innovacions de tot el món i en àmbits molt diversos.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

UpSocial 8 aprenentatges cat

 1. 1. Amb el suport de: Upgrading Social Innovation 8 anys, 8 aprenentatges 2018
 2. 2. Fem 8 anys i a cada celebració intentem compartir allò que hem après en estar constantment exposats a innovacions de tot el món i en àmbits molt diversos. És molt estimulant descobrir allò que funciona i que està generant un gran im- pacte, però també ho és entendre i apren- dre d’allò que deixa de funcionar. A més a més, hi ha molt a celebrar per allò acon- seguit entre tots els actors que d’una manera o altra participem en l’ecosis- tema d’innovació social. Per això, volem prendre certa distància de la tirania del dia a dia per centrar-nos en els aprenen- tatges d’aquests anys i les preguntes que ens sorgeixen a la nostra feina. Aquest breu document recopila 8 aprenentatges en temàtiques i idees que podem començar a treballar conjunta- ment per enfortir l’ecosistema d’innovació social. Miquel de Paladella CEO d’UpSocial Esta publicació es complementa amb el vídeo que pots veure aquí. Upgrading Social Innovation. 8 anys, 8 aprenentatges
 3. 3. Quines innovacions necessitem? Veiem que estan passant dos tipus d’inno- vacions: les que sostenen organitzacions existents i les que les qüestionen. Les primeres proposen millores o desenvolu- pen les estructures existents; les segones són disruptives i plantegen reinventar-les o transformar-les. Tenim la tendència a centrar-nos en inno- vacions que complementen o milloren el que ja existeix: les nostres organitzacions, els actors que ja estan participant, etc. Però hi ha grans oportunitats explorant innovacions disruptives que permetin reinventar el que existeix, per exemple Upgrading Social Innovation. 8 anys, 8 aprenentatges 1. Millorar Reinventar Complementar Transformar Innovacions disruptives Formal Informal Innovacions sostenidores 2010 Cisco Systems, Inc.: Learning from the Extremes, Charles Leadbeater. pensant no només en millorar les escoles, sinó creant nous rols per a elles. O anant més enllà d’allò formal i transformar-les, activant actors que tradicionalment no estan al sistema educatiu com poden ser les famílies, les empreses, les institucions públiques, etc. El següent marc teòric ens està ajudant a entendre quines innovacions tenim davant i on es pot generar un canvi.
 4. 4. Com casar millor les idees amb equips i habilitats? Upgrading Social Innovation. 8 anys, 8 aprenentatges Seguim fallant a l’hora de posar les millors idees en mans de grans equips: Qui lidera el canvi? Del heropreneur al systemic entrepreneur Els grans canvis passen per la intel·ligència col·lectiva que pensi en canviar rols, funcions i relacions. Davant de problemes cada vegada més complexos, amb tants sectors i disciplines involucrades, és essencial acostar i integrar més gent en la millora o transformació del sis- tema. Ajuntar emprenedors capaços de repen- sar el sistema i de mobilitzar actors diferents. “Sabent que no hi ha respostes fàcils per a problemes realment complexos, els líders del sistema cultiven les condicions en què emer- geix la saviesa col·lectiva a través del procés de maduració que gradualment genera noves formes de pensar, actuar i ser.” — Peter Senge A vegades ens obsessionem en buscar equips nous quan podríem construir sobre la base d’equips que ja existeixen i posar grans idees a la seva disposició. 2. 3. A la fase d’ideació Necessitem millorar els processos d’ideació per millorar l’impacte potencial de les innovacions que desenvolupem. Sovint, ens precipitem a incubar i accelerar idees a les quals els falta madurar. Amb els equips Necessitem crear equips millors, capaços d’impulsar grans idees. Moltes innovacions que no arriben a bon port per la falta d’un equip multidisciplinari potent.
 5. 5. Compartir estàndards bàsics Quan parlem de processos de trans- formació innovadors, ens adonem que utilitzem indicadors diferents per mesurar les coses. Estaria molt bé començar a treballar conjuntament en estàndards que ens permetessin identificar quan estem parlant del mateix tipus de processos o de resultats. Un exemple és l’ESSA, un estàndard que analitza les intervencions tenint en comp- te la seva evidència d’impacte i com està documentada. Però també podem fer-ho sobre el nivell d’empaquetatge o el de consolidació del model d’ingressos. O bé sobre el nivell d’experiència d’adaptació/ adopció en altres contextos. Upgrading Social Innovation. 8 anys, 8 aprenentatges Fort Moderada Prometedora Teoria fort Every Student Succeeds Act (ESSA) del Departament d’Educació dels Estats Units Superar les relacions transaccionals per integrar capacitats i impulsar respostes híbrides Cada vegada som més capaços d’involucrar als sectors públic i privat. Però encara ens basem massa en relacions transaccionals on tu em dones això i jo et dono allò altre. Si volem solucionar problemes, solucio- nar-los de veritat en tota la seva dimensió, és clau pensar com integrem capacitats, com convoquem tots els actors perquè cada un de nosaltres pensi més enllà de la seva organització, i que complementem i pautem les nostres accions, construint un procés de canvi més potent. Evidència d’Impacte ESSA S’aïlla, és impacte a través del grup de control. Es demostra canvi positiu però no s’estableix causalitat (quasi experimentals). Estudis que apunten a una correlació entre canvi i activitat. Teoria de canvi fortament documentada. 5.4.
 6. 6. Què volem escalar? Moltes vegades ens centrem en fer créixer les organitzacions per augmentar l’impac- te: això és el que s’anomena scaling out. No obstant això, la solució a problemes socials pot requerir l’scaling up; és a dir, canviar polítiques, canviar o crear noves institucions, o fins i tot crear lleis noves. La LISMI (Llei d’Integració Social dels Mi- nusvàlids) és un exemple de transformació a Espanya que està sent replicat a molts països. O l’Organització Nacional de Tras- plantaments, que ha convertit Espanya en el país número u en trasplantaments d’òr- gans gràcies a aquest model de referència. I tot va començar per una innovació d’una institució pública. Una altra opció per solucionar problemes a escala és l’scaling deep. Això implica can- viar la cultura d’un país, els valors d’una societat o les normes socials. Com deia Montserrat Roig: “la cultura és l’opció política més revolucionària a llarg termini”. Tot això és important perquè implica que la resposta no sempre és intentar escalar una organització: el gran repte és escalar l’impacte. Scaling out Créixer en nombre, replicar, disseminar... Scaling up Canviar institucions, lleis, política pública... Scaling deep Canviar nomes culturals, rela- cions, valors... Upgrading Social Innovation. 8 anys, 8 aprenentatges 6.
 7. 7. — El canvi passa per buscar el canvi sistèmic Hem d’enfocar part del nostre esforç en buscar la manera de redefinir les interconnexions i els rols, en canviar les regles que regeixen la nostra societat i les relacions de poder. Aquest ha de ser el propòsit últim de la innovació social. I podem fer molt si comencem a analitzar i dissenyar més pensant en el canvi del sistema. — El canvi també es produeix fent l’adjacent possible De vegades, és significatiu fer un pas endavant en una direcció perquè, de sobte, s’obrin nous camins. El poder d’aquest pas sovint genera possibilitats que abans no eren possibles. Això és evident amb JUMP Math, que és un programa d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques: podria semblar un simple però bon programa de matemàtiques. No obstant això, la seva implantació en centres escolars està fent que molts docents descobreixin les capacitats de molts estudiants, canviïn la seva percepció de la pedagogia i es comencin a plantejar més innovació educativa. Un canvi en una assignatura obre les portes a un canvi més profund i sistèmic. Intentar entendre com se solucionen realment problemes socials és difícil, però potser sigui l’aprenentatge més important. Upgrading Social Innovation. 8 anys, 8 aprenentatges — Creant moments caòtics on ajuntem persones diferents amb idees diferents Un altre camí és crear moments caòtics on les idees col·lisionin, on les persones més inesperades es trobin. Moltes de les millors innovacions han nascut d’ajuntar gent diferent en espais inversemblants perquè sorgeixi el canvi. — Creant espais segurs per l’experimentació rigorosa La innovació és una disciplina que requereix espais segurs per l’assaig-error, i un rigor que permeti aprendre i obtenir millors resultats. Com passa el canvi?7.
 8. 8. The Economist Intelligence Unit, 2015 Social Innovation Index Ranking 1 Estats Units 79,4 2 Regne Unit 77,3 3 Canadà 75,7 ... 27 Kenia 45,4 28 Espanya 44,8 Enfortir l’ecosistema Upgrading Social Innovation. 8 anys, 8 aprenentatges Hi ha moltes coses a celebrar Tenim un ecosistema que està donant els seus primers passos: — Finalment arriben els Bons d’Impacte Social: Barcelona i Navarra estan explorant la seva implementació… — EuroPACE es pilota per a tot Europa des d’Olot… — En educació, s’està escalant Change Dyslexia, JUMP Math, Science Bits, VoxPrima... — El model de la Unitat Terapèutica i Educativa al Centre Penitenciari de Villabona inspira canvis als sistemes penitenciaris d’altres països... — El modelo de BuildUp crece en todo el mundo para promover la convivencia… — Specialisterne està consolida i creix internacio- nalment, i The Change Factory s’està adaptant per millorar el benestar de la infància... — Factoría F5 ha llançat la primera promoció a Barcelona basada en el model educatiu de Simplon.... — Creas llança el seu gran fons Creas Impacto... 8. La innovació pot néixer de processos acci- dentals, orgànics o aleatoris, però també pot ser un procés organitzat gràcies a un ecosistema conductiu i fèrtil. Però lamentablement Espanya ocupa el lloc 28 de 45 al rànquing que valora l’eco- sistema d’innovació social elaborat per The Economist Intelligence Unit. Aquest ràn- quing valora el marc polític institucional, el finançament, l’emprenedoria i la capacitat de la societat civil de respondre a reptes socials. Això ens dona una agenda per treballar junts, identificant els àmbits de millora i dedicant part del nostre temps a desenvo- lupar les possibilitats de l’ecosistema.
 9. 9. Com promoure l’experimentació i el canvi de de l’administració pública? — Fons d’experimentació Creació d’un fons d’inversió amb capacitat per assumir el risc del possible fracàs a la fase d’experi- mentació de noves intervencions, permetent que es puguin provar solucions innovadores i efectives. — Social Impact Regulation Sandbox Incidència per promoure aquesta modalitat de flexibilitat reguladora que permet experimentar i generar evidència d’impacte sobre interven- cions per a les quals la regulació actual és una barrera. Com desenvolupar mecanismes de finançament capaços de superar barreres a l’escala? — Money Flow Mapeig d’agents actuals i poten- cials finançadors de la innovació social a Espanya, en relació al suport que ofereixen a les diverses fases de la innovació social i amb l’objectiu d’estructurar i activar l’ecosistema. — Xarxa de xarxes per la rendinilidad social Impuls de les connexions a les comunitats locals per aprofitar espais, recursos i connexions existents, i promoure processos d’innovació social. Com promoure la innovació al sis- tema educatiu? — Plataforma col·laborativa sobre innovació educativa Desenvolupament d’una plata- forma que serveixi com a punt de referència i comunicació per als agents de l’ecosistema d’innovació educativa. — Partners for better education Creació d’una xarxa d’aprenen- tatge i mentoring entre docents i directius que possibiliti opcions de formació a través d’un servei 8 idees cocreades Upgrading Social Innovation. 8 anys, 8 aprenentatges presencial i online. Com crear equips multidisciplina- ris potents per escalar la innova- ció social? — Innovate Lab Desenvolupament d’una platafor- ma en línia i fora de línia que faci- liti compartir coneixement sobre innovacions socials i els equips que les promouen per generar possibilitats de contacte, sinergia i escalabilitat. — Social Innovation Lab Acceleració de processos d’innova- ció social a partir de la identificació de reptes prioritaris i transversals per treballar de manera interdis- ciplinària i connectada amb una diversitat d’actors i sectors. La proposta d’UpSocial és ser conscients de l’ecosistema d’innovació social, i unir-nos per enfortir-lo i construir un país una mica més just. Per això, el maig del 2018 vam propo- sar a un grup de persones i organit- zacions, que des de diferents àmbits i amb diferents estratègies impulsen la innovació social, començar a ex- plorar què podem fer junts a partir de quatre temes de debat. A continuació compartim les 8 idees d’acció cocreades durant la jornada.
 10. 10. www.upsocial.org @UpSocialBCN 2018 Upgrading Social Innovation. 8 anys, 8 aprenentatges Des de l’equip d’UpSocial agraïm a tots els que van participar en la cocreació d’aquestes idees i et convidem a participar en el seu desenvolupament. Tant si vols estar al dia dels progressos com si vols involucrar-te més activament, escriu-nos a info@upsocial.org. Assiri Valdés Jorge Rovira Laia Oto Mamen Salcedo Miquel de Paladella Ona Argemí Stefan Pahon Tomás Kidd Viviana Urani

×