Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Nya och bättre sätt att samarbeta digitalt

 1. Berg & Gustafsson NYA OCH BÄTTRE SÄTT ATT SAMARBETA DIGITALT OSCAR BERG REMM 2022-11-30
 2. Berg & Gustafsson
 3. Berg & Gustafsson 48,5 minuter längre arbetsdagar 13% ökning i antal möten UNDER PANDEMIN
 4. Berg & Gustafsson INGEN RÖK UTAN ELD En alltmer komplex, snabbföränderlig och oförutsägbar värld Behöver samarbeta mer och med fler Fler och längre möten
 5. Berg & Gustafsson “BACK TO BACK” MÖTEN
 6. Berg & Gustafsson VIDEOMÖTEN
 7. Berg & Gustafsson MÖTESÖAR GÖR SAMARBETET INEFFEKTIVT
 8. Berg & Gustafsson VÅR ARBETSTID BLIR LÅST OCH FRAGMENTERAD
 9. Berg & Gustafsson FÄRRE MÖTEN GENOM… Informera och ta reda på vad som händer Planera och följa upp arbetet Skapa översikter, generera idéer och samskapa lösningar ÖPPEN CHATT DIGITAL WHITEBOARD PLANERINGSTAVLA
 10. Berg & Gustafsson Låt stå!
 11. Berg & Gustafsson
 12. Berg & Gustafsson MÖTEN Lösa problem Bygga relationer och tillit Fatta viktiga beslut Skapa översikter, generera idéer och samskapa lösningar Informera och ta reda på vad som händer Planera och följa upp arbetet ÖPPEN CHATT PLANERINGS- TAVLA DIGITAL WHITEBOARD
 13. Berg & Gustafsson 1) James, Geoffrey. “9 Reasons That Open-Space Offices Are Insanely Stupid.” Inc.com (2018). 2) Bernstein, Ethan S. & Turban, Stephen. “The impact of the ‘open’ workspace on human collaboration”, 2018 VARFÖR BEHÖVER VI SAMARBETA MER ”OSAMTIDIGT”? Effektivare samarbete Ökad flexibilitet Frigör tid till fokuserat arbete
 14. Berg & Gustafsson MENINGSFULLA + EFFEKTIVA + ENGAGERANDE Vi måste bli mer varsamma med den bästa samarbetsform vi har!
Anúncio