O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Çoklu Zeka

280 visualizações

Publicada em

Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği bir yol vardır ve yine her öğrencinin,ne kadar öğrenme güçlüğü çeksede,mutlaka yetenekli olduğu bir beceri alanı vardır.
Önemli olan eğitimciler ve aileler olarak,çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek,onların kendilerini güçlü hissettikleri alanları keşfedebilmektir.

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

Çoklu Zeka

 1. 1. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com
 2. 2. univerist.com Çünkü, öğrencilerimizin bir insan ve bir öğrenci olarak belki de tek ortak özellikleri, benzersiz olmalarıdır. Biz biliyoruz ki; KİŞİNİN ZEKASI PARMAK İZİ KADAR EŞSİZDİR.
 3. 3. univerist.com Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği bir yol vardır ve yine her öğrencinin, ne kadar öğrenme güçlüğü çekse de, mutlaka yetenekli olduğu bir beceri alanı vardır. Önemli olan eğitimciler ve aileler olarak, çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek, onların kendilerini güçlü hissettikleri alanları keşfedebilmektir.
 4. 4. univerist.com • Sınıflarımızda görsel, bedensel, doğa ve müzik zekası gibi Çoklu Zeka öğretim alanlarını kullanmadaki amacımız; Öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerini en üst noktaya çıkarmak ve onların bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmek, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmaktır.
 5. 5. univerist.com Yaşamın ilk yılları insanın kendini tanıma ve dünyayı keşfetme yıllarıdır. Bu nedenle öğrencilerin keşfedebilecekleri, zengin öğrenme ortamlaraının sunulması son derece önemlidir. Her çocuk kendisine sunulan olanaklarla, kendi içinde özel bir gelişim sürecine sahiptir. Zengin bir öğrenme ortamında bulunan bireyler, kendini tanıma ve kendine güven gibi pek çok önemli yetinin gelişimi için fırsat bulurlar.
 6. 6. univerist.com Çoklu Zeka Teorisi’nin kurucusu Prof.Dr. Hovard GARDNER’a göre; ZEKA:Değişen dünyada yaşama ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü yetenek ve becerilerin bütünüdür.İnsanlar farklı zeka türlerinin tümüne, sahiptirler.Bunları kullanış biçimleri farklıdır.
 7. 7. univerist.com • Her insan aktif olarak kullandığı zekaları ile; özel bir karışıma sahiptir. • Her insanın kendine özgü bir zeka profili vardır. • Zekaların her biri insanda, farklı bir gelişim sürecine sahiptir. • Bütün zekalar dinamiktir. • İnsandaki zeka türleri tanımlanabilir ve geliştirilebilir. • Her insan kendi zekasını tanımak ve geliştirmek fırsatına sahiptir. • Her bir zekanın gelişimi kendi içinde değerlendirilmelidir. • Her bir zeka türü hafıza, dikkat, algı ve problem çözümü açısından farklı • bir sisteme sahiptir. Bir zekanın kullanımı esnasında, diğer zekalardan da yararlanılabilir. • Bütün zeka türleri insanın kendini gerçekleştirmesi yolunda farklı ve özel kaynaklardır. • İnsan gelişimini değerlendiren tüm bilimsel teoriler Çoklu Zeka Teorisi’ni desteklemektedir.
 8. 8. univerist.com Duyguların akıllıca kullanımıdır. Duygularımızdan kendi davranışlarımızı yönlendirmek için yararlanarak olumlu sonuçlar elde edebilmektir.
 9. 9. univerist.com Kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek doyumu erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi engellemesine izin vermeme, kendini başkalarının yerine koyabilme ve umut beslemedir. (Goleman, 1998)
 10. 10. univerist.com • Öz bilinç (Self-awareness) • Duygularını yönetebilme (Emotion self- regulation) • Kendini harekete geçirebilme (Motivation) • Başkalarının duygularını anlayabilme (Emphaty) • İlişkileri yürütebilme (Social skills) (Golemon, 1998; Wessinger, 1998, Lazarus, 1999)
 11. 11. univerist.com Benlik bilinci. Kendini tanıma, kendi duygularının farkında olma ve doğru değerlendirme yeneteği. Bir duyguyu oluşurken fark edebilme. Psikolojik içgörü. Duygusal Bilinç Kendi duyguların ve bu duyguların etkilerini tanımak Doğru Özdeğerlendirme Kendi güçlü yanlarını ve sınırlarını bilmek Özgüven Kendi değerini ve yeteneklerine güçlü bir biçimde duyumsamak.
 12. 12. univerist.com Duyguları uygun biçimde yönetebilme, denetleyebilme yeteneği, Ne tutkuların kölesi olmak nede duyguları bastırmak. Duyguları dengeli, uyumlu biçimde ortaya koymak, gerektiğinde “doyumun, hedefe yönelik olarak kişinin kendisince ertelenmesi”. Öz denetim Yıkıcı duygu ve dürtüleri denetim altında tutmak. Güvenirlik Doğruluk ve dürüstlük ölçütlerini korumak Vicdanlılık Kişisel edimlerin sorumluluğunu üstlenmek Uyumluluk Değişim karşısında esneklik Yenilikçilik Yeni fikir ve yaklaşımlara, yeni bilgilere açık olmak.
 13. 13. univerist.com Başkalarını Anlamak Başkalarının hislerini, bakış açılarını sezmek ve sorunlarıyla etkin bir biçimde ilgilenmek, Başkalarını Geliştirmek Başkalarının gelişim gereksinimlerini sezmek ve yeteneklerini pekiştirmek, Hizmet Yönelimli Olmak Diğerlerinin gereksinimlerini önceden görmek, kabul etmek ve karşılamak, Çeşitlilikten Yararlanmak Farklı insanlar aracılığıyla fırsatları kullanmak, Politik Bilinç Bir grubunu duygusal zekalarını ve güç ilişkilerini okumak.
 14. 14. univerist.com Etki Uygun ikna taktikleri kullanmak. İletişime açık olmak ve etkili mesajlar iletmek, Çatışma Yönetimi Anlaşmazlıklarda uzlaşma ve çözüm sağlamak, Liderlik Bireylere ve gruplara esin kaynağı olmak ve yol göstermek Değişim Katalizörlüğü Değişimi başlatmak ve yönetmek, Bağ Kurmak Amaca hizmet ilişkileri geliştirmek İmece ve İşbirliği Ortak hedefler doğrultusunda başkalarıyla çalışmak. Ekip Yetileri Kolektif hedefleri izlerken grup sinerjisi yaratmak
 15. 15. univerist.com DİKKATLİ ATILGAN HAYALGÜCÜ GENÇ SIRADAN SEKSİ YARIŞMACI ENTELEKTÜEL GURURLU GERGİN GÜVENEN FARKLI ÖZGÜR YALIN MANUPLATİF ALINGAN DIŞADÖNÜK DÜŞÜNCELİ AYDIN ÇEKİNGEN SIKICI KORKAK NEŞELİ SABIRSI ŞEFKATLİ SEVECEN BECERİKLİ SABIRLI TUTUCU ENERJİK ÖZENLİ ANALİZCİ ARKADAŞÇA AKILLI DÜRÜST KISKANÇ ALÇAK GÖNÜLLÜ TERBİYESİZ KOLAY ALGILAYAN FARKINDA İNATÇI İNCİNEBİLİR KARMAŞIK DİNDAR SAF
 16. 16. univerist.com • Kendi kendinizi gözlemleyebilmenizi, • Davranışlarınızı denetleyebilmenizi sağlar. • Benlik bilincinin eksikliği doğru kararlar almanızı engeller, • Yeterli bilgi toplanmadan yapılan yorumun hata payı yüksektir. • Düşük benlik, eksik bilgi hatalı davranmanıza neden olur.
 17. 17. univerist.com • Değerlendirmeleri nasıl yaptığınızın farkında olunuz, • “Benim düşünceme göre” kavramını kullanınız, • Düzenli olarak iç diyaloglar kurunuz, • Zorluklarla karşılaşınca önce sakinleşmeyi deneyiniz, • Başkalarının görüşlerini alınız, • Özgüveninizi geliştiriniz.
 18. 18. univerist.com • Filtreleme, aşırı genelleme, etiketleme • Kutuplaşmış düşünce • Meli, malı’lamak • Zihin okuma • Facialaştırma • Kontrol yanılgısı • Değiştirme yanılgısı • Fedakarlık seferberliği • Suçlama
 19. 19. univerist.com Uygun ikna taktiklerini kullanmak, iletişimde açık olmak ve etkili mesajlar iletmektir. İkna ne demektir? Başkalarını harekete geçmeye teşvik etmek için yüz yüze iletişimin bilinçli bir biçimde kullanılmasıdır. İkna, başkalarına belli bir eylem yolunu seçmeye inandırmaya çalıştıktan sonra onlara istediklerini yapma özgürlüğünü tanımaktır. “İkna olanlar, kendileri için belirlenen amaçlar ve rehber ilkeler dahilinde, kendi istedikleri biçimde hareket ettiklerini düşünürler” (Lerbinger, 1972).
 20. 20. univerist.com • Güvenilirlik, • Mantıksal Uslamlama (akıl yürütme), • Duygusal Yaklaşım (Verderber & Verderber, 1986).
 21. 21. univerist.com İnsanlar sizi sevdiği, güvendiği ve inandığı durumlarda onları ikna etme olasılığınız artar. Güvenilirlik, kuru inançtan kaynaklanmaz. Kaynak; • Yetenek ve bilgi, • İyiniyet, • Karakter ( Ahlak), • Kişilik.
 22. 22. univerist.com İstediğiniz gibi davranmaları için mantıksal nedenler belirtmedir. Niçin istediğiniz biçimde düşünmeleri veya davranmaları gerektiğini onlara açıklamanız gereklidir. Uslamlama için 3 test; • Önerdiğiniz şeyi gerçekten inanmalısınız. • Önerdiğiniz şey olgularla desteklenmeli, • Nedenin ikna etmeye çalıştığınız kişinin üzerinde etkide bulunması gereklidir.
 23. 23. univerist.com Sadece iyi nedenlere dayanarak insanları ikna etmek de mümkündür. Ancak, onların duygularına yönelik bir dilin kullanılması etkinizi daha da arttırabilir. Dolayısıyla, yapabildiğiniz ölçüde, iyi nedenleri, kişinin korkuları, sevgileri, sevinçleri ve öfkelerine yaklaşımlarla destekleyin.
 24. 24. univerist.com Eğer başka bir kişinin etkilenmesiyle sonuçlanan aktif bir davranışta bulunuyorsanız, aktif bir kolaylaştırma yaklaşımında bulunmuşsunuz demektir. Hazırlıklı ve örgütlü olmak, inandırıcı görüşler belirtmek, bilgi vermek, bilgi istemek, önerilerde bulunmak, tartışmaya istekli olmak, girişimci ve açıklayıcı olmak, bu yaklaşımın yaygın örnekledir (Hultman, 1981). Bu yaklaşım, olguların açıklığa kavuşturulması; yanlış, doğru olmayan ve eksik inançların düzeltilmesi; ve önceliklerin değiştirilmesi için etkili bir araçtır.
 25. 25. univerist.com Bazen en etkili yol, başkalarını hiçbir şey yapmamaya ikna etmektir. Edilgin kolaylaştırıcı yaklaşımda, sessiz kalınması, sabırla beklenmesi, başkalarının konuşmasına izin verilmesi benimsenir ve aynı şekilde, pasif eylemler de zaman zaman son derece etkili bir araç olabilir. Zafer her zaman en yüksek sesle bağıran, en çok konuşan ve en çok olguyla donanmış olan kişi tarafından kazanılmaz. Akıllı bir ikna edici, ne zaman hiçbir şey söylememek ve ne zaman topu başkasına atmak gerektiğini bilir.
 26. 26. univerist.com Aktif iknanın etkisini önleyen durumlar; • Hızlandırmaya çalışmak • Deneme niteliğinde görüş belirtmek, • Tartışmaya yanaşmamak, • Saldırgan davranmak, • Geri besleme cesaretini kırmak, • Konuyu değiştirmek, • Fikirlere karşı çıkmak, • Erken tavsiyelerde bulunmak.
 27. 27. univerist.com İhmalden kaynaklanan başarısızlığı kapsar. • Bilgi saklama, • Dikkate almama, • Boyun eğici olma, • Başkalarını ve onların fikirlerini gözardı etme, • Üzerinde düşünerek tepki göstermeme, • Konuları belirsizliğe terketme, • Taktir etmeme, • İtirafta bulunmayı reddetme,
 28. 28. univerist.com Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com Teşekkürler
 29. 29. univerist.com • Field, A. ( 2007). Coaching Your Team’s Performance To The Next Level, • Harvard Management Uptade, Vol 12, No 11, s. 3-5. • Gynnild, V. Vd.(2007). Teaching As Coaching: A Case Study Of Awareness And Learning In Engineering Education, International Journal Of Science Education,Vol 29, No 1, s.1-17. • Kaufman, B.(2006). The Role Of Executive Coaching In Performance • Management, Handbook Of Business Strategy, Vol 7, No 1, s. 287-291. • Landsberg, M. (1996) Koçluğun Taosu, Sistem Yayıncılık, İstanbul. • Luecke, R. (2007). İş Dünyasında Koçlar Ve Mentorlar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

×