O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cinsel Saldırı ve Cezai Boyutları

511 visualizações

Publicada em

Cinsel saldırı suçlarına, kanunlarımızın öngörmüş olduğu ceza miktarı, pek ağır
olmasına rağmen ne yazık ki bu durum toplum tarafından bilinmemektedir.

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

Cinsel Saldırı ve Cezai Boyutları

 1. 1. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com
 2. 2. univerist.com Cinsel saldırı suçlarına, kanunlarımızın öngörmüş olduğu ceza miktarı, pek ağır olmasına rağmen ne yazık ki bu durum toplum tarafından bilinmemektedir.
 3. 3. univerist.com Cinsel saldırı suçlarına, kanunlarımızın öngörmüş olduğu ceza miktarı, pek ağır olmasına rağmen ne yazık ki bu durum toplum tarafından bilinmemektedir.
 4. 4. univerist.com Sanıkların büyük çoğunluğu işledikleri eylemin cezasının bu denli ağır olduğundan habersizdirler. Örneğin, 15 yaşındaki bir mağdureye tam cinsel birleşme olmaksızın dokunma- sürtünme şeklindeki bir cinsel istismar suçu nedeniyle mağdurun ruh sağlığı bozulmuşsa ceza, en az 15 yıldır.
 5. 5. univerist.com Suç işleyen fail ne yazıkki cezayı öğrendikten sonra geri dönüşü olmayan bir tünele girmektedir. 16 yaşındaki delikanlılarımız flört yaptıklarını zannederek gençlik yıllarını cezaevinde geçirmek zorunda kalmaktadırlar.
 6. 6. univerist.com Cinsel saldırı,genel olarak bir tarafın cinsel haz maksadıyla, diğer tarafın vücut dokunulmazlığını ihlal etme eylemi olarak tanımlanabilir. 1- Cinsel saldırı 2- Çocukların cinsel istismarı 3- Reşit olmayanla cinsel ilişki 4- Cinsel taciz
 7. 7. univerist.com Cinsel saldırı suçları mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlâli suretiyle işlenirken, cinsel taciz suçu ise vücut dokunulmazlığını ihlâl etmeksizin işlenen niteliktedir. Örneğin, Bir kimse 15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün ırzına tecavüz ederse eski yasaya göre en az beş yıl hapis cezasına mahkum olurken, yeni yasada bu durum 15 -20 yıl hapse kadar çıkabilmektedir.(Şayet mağdurun ruh sağlığı bozulmuşsa)
 8. 8. univerist.com Cinsel saldırı suçunun temel şeklini düzenleyen TCK'nun 102(1) m.deki tanımlamaya göre,Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının(cinsel birleşme olmaksızın) ihlal edilmesi cinsel saldırıdır. Cebir(zor),tehdit ya da hile ile bir mağdurun vücuduna vajinal, anal veya oral yoldan organ veya cisim sokulması şarttır.(Rıza harici tam cinsel birleşme)
 9. 9. univerist.com Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde... Bu ilişkinin mağdur üzerinde üstünlük ve otorite sağlayan bir özelliğinin olması şarttır. Örneğin, bir öğretmenin öğrencisine veya patronun kendi sekreterine yönelik eylemi bu kapsamda olup ceza yarı oranında artırılır.
 10. 10. univerist.com İstismar, kelime anlamı olarak sömürme, kötüye kullanma ve yararlanma demektir. Çocuğun cinsel istismarı, büyükler tarafından çocuğun cinsel bir obje olarak kullanılmasıdır. KAVRAM;Yetişkinlere karşı gerçekleştirilen fiiller için cinsel saldırı terimi kullanırken, Çocuklara yönelik bu tür eylemler için,cinsel istismar terimi kullanılmaktadır.
 11. 11. univerist.com Kanunumuz, cinsel istismar eyleminde yaş açısından bir ayrım yapmıştır: Şöyleki; 15 yaşını doldurmamış küçük çocuklara yönelik dokunma olmaksızın yapılan her türlü eylem cinsel istismar suçunu oluştururken, 15 yaşını dolduran mağdurlar için dokunma olmaksızın yapılan eylemler sarkıntılık suçunu oluşturur ki bu eylemin cezası, 3 aydan 2 yıla kadardır.
 12. 12. univerist.com Bu suçla çocuğun erken cinsel deneyimden uzak tutularak, cinsel gelişiminin korunması amaçlanmıştır. Çocuğun rızasına itibar edilmeden çocuğun cinsel istismar teşkil eden davranışlara muhatap edilmemesi için çocuğu hem dışarıya karşı, hem de kendisine karşı koruma amaçlanmıştır. Mağdur çocuk, yaşı veya bulunduğu durum itibariyle kendisine yönelik davranışın cinsel içerikli olduğunu bile çoğu zaman anlayabilme imkânına sahip değildir.
 13. 13. univerist.com Kanun, onaltı yaşından gün almamış çocukların , kendilerine karşı cinsel davranışlara rızalarının olamayacağını kabul etmiş ve bu çocuklara karşı cinsel teşkil eden eylemlerin (çocukların ne kadar rızası olmuş olsa da) rıza olmaksızın işlendiği kabul edilmektedir. Yani; 15-18 yaşları arasındaki bir çocuğun kendi rızasıyla bir başkasıyla cinsel ilişkiye girme eylemi şikayet olmadıkça suç sayılmamıştır.
 14. 14. univerist.com Türk hukuk sistemi, onaltı yaşından gün almış ve girmiş olduğu cinsel ilişkinin mahiyetini kavrama, yeteneğine sahip çocukların cinsel özgürlüğünü kabul etmiş, ve bunu suç saymamıştır. Bu eylemler, ancak koşulları varsa TC.K’nun 104 md. sinde düzenlenen suçu oluşturur .Bu suçun takibi şikayete bağlıdır.
 15. 15. univerist.com Onbeş yaşını tamamlamış olan çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışların cinsel istismar suçu olarak nitelendirilebilmesi için,bu eylemlerin cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerekir.
 16. 16. univerist.com Tehdit, kendisi veya yakınlarının ağır bir zarara uğratılacağı konusunda, belli bir boyuta ulaşan, kolayca kurtulma olanağı olmayan, ırza geçme fiilinden daha ağır bir sonuç doğuracak nitelikte olması nedeniyle mağdurun daha hafif nitelikteki ırza geçme fiilini kabul etmek zorunda olduğu durumlardır,
 17. 17. univerist.com Hile ise, failin bir kısım söz ve davranışlarıyla mağduru hataya düşürmesidir. Mağdurun iradesi vardır, fakat bu irade hile sebebiyle sakatlanmıştır. Hilenin mağduru kandırabilecek nitelikte olması gerekir. (Örnek: failin kendisini doktor olarak tanıtıp, mağduru muayene ediyor gibi gözükmesi, failin mağdurun içeceğine ilaç katması, uyuşturucu madde ile bayıltması, failin mağduru hipnotize etmesi) Evlenme vaadi bir hile midir? Bu konu hukukta tartışmalıdır.
 18. 18. univerist.com BASİT CİNSEL İSTİSMAR Cinsel istismar eylemi, dokunma, sürtünme,röngencilik söz atma gibi, suçun basit hali olarak kabul edilirken,eylemin vücuda organ veya sair cisim sokmak suretiyle işlenmesi nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR TCK. nun 103. md. sının 2. fıkrasında, cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi bu suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.(tam cinsel ilişki)
 19. 19. univerist.com Cinsel istismar suçunun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde ceza en az 15 yıla çıkmaktadır. Cinsel saldırı suçlarında görülen en büyük mağduriyet hallerinden biri suça iştirak edenlerin durumudur. Bir çok insan, masum duygularla yardım etme amacıyla katıldıkları eylem nedeniyle ağır cezalara çarptırılmaktadırlar
 20. 20. univerist.com Suçun niteliğine göre yardım edenin cezası çok ağır olabilmektedir. Örneğin cinsel saldırı suçundan sanık 16 yıl almışsa bu suça yardım edenin cezası 8 yıldır. Öncelikle diğer bir çok suçtan farklı olarakcinsel saldırı suçlarında mağdurun beyanları çok önem arzetmektedir.
 21. 21. univerist.com Mağdur beyanlarında çelişki ve kopukluk yoksa,belirli bir istikrar içinde olayı anlatmışsa ve bu durum hayatın olağan akışına uygun bulunduğu takdirde büyük oranda suç aydınlanmış demektirr. Unutmayalım ki Cinsel saldırı suçları,Çeşitli endişelerle adli mercilere en az intikal ettirilen suçlardandır.Ancak ne yazık ki bu durum, sanıkların bir sonraki eylemlerini daha rahat ve daha cesurca icra etmelerini sağlamaktadır.
 22. 22. univerist.com Bu durumun en vahim sonucu, mağdurların bu tür saldırıları yaş küçüklüğü nedeniyle adli mercilere intikal ettirirememesi sonucu eylemin mağdur üzerinde sürekli tekrarlanıyor olmasıdır. Öncelikle diğer bir çok suçtan farklı olarak cinsel saldırı suçlarında mağdurun beyanları çok önem arzetmektedir.
 23. 23. univerist.com Tarafların 16 yaşından gün almamış olan bir mağdureyi düğünle evlendirmiş olmaları kişileri cezadan kurtarmaz. Bu suça iştirak eden, yani düğüne yardım edenler de(cinsel istismar suçuna iştirakten) cezalandırılmaktadır.
 24. 24. univerist.com 15 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR Bunlara karşı yapılan her türlü cinsel davranış suçtur. (Basit ve nitelikli Cinsel istismar) 15-18 ARASI ÇOCUKLAR Bunlara karşı yalnızca zor, hile ve tehditle işlenen cinsel davranışlar suçtur (Basit ve nitelikli Cinsel istismar) 18 YAŞ ÜZERİ MAĞDURLAR Bunlara karşı rızaya dayanmayan her türlü cinsel davranış suçtur. Üç gruba ayrılır. A-Basit cinsel saldırı B-Nitelikli cinsel saldırı C-Cinsel taciz
 25. 25. univerist.com Mağdure 9 , Sanık 16 yaşında, Suç yeri Kayseri Cinsel istismar suçu(Cinsel ilişki yok)Eylem yalnızca dokunma -sürtünme aşamasında kalmış. Ceza 9 yıl Kayseri ACM -2012 Mağdur 16 yaşında sanık(A.D.) 26 yaşında Suç yeri Kayseri Mağdurenin kızlık zarı bozulmuş ve livata yolu ile tecavüze uğramış CEZA: Toplam 28 yıl Kayseri ACM 2012
 26. 26. univerist.com Mağdure 14 yaşında, Sanık (M.D.) 26 yaşında, Suç yeri Kayseri Mağdureye toplam 22 kez zorla tecavüz edilmiş CEZA: Toplam 18 YIL 3 AY Kayseri ACM- 2012 Mağdure 12 yaşında ,sanık 17 yaşında(A.N.B) rıza ile ilişki var mağdurenin kendisi ve velisi şikayetçi değil. CEZA:Cinsel istismardan 2 yıl 5 ay, Hürriyeti tahditten 3 yıl 1 ay, TOPLAM 5 yıl 6 ay hapis Kayseri ACM-2012
 27. 27. univerist.com Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com
 28. 28. univerist.com • Kenney, D.J. & McNamara, R. (2003). Reducing crime and conflict in Kentucky’s schools. Youth Violence and Juvenile Justice: An Interdisciplinary Journal, 1(1), 46-63. • Kepenkçi, Y. & Çakır, -. (2005). Bullying among Turkish high school students. Child Abuse & Neglect, 1717, 1-12. • Lee, K., Baillargeon, R.H., Vermunt, J.K., Wu, H., & Trmblay, R.E. (2007). Age differences in the prevalence of physical aggression among 5-11-year old Canadian boys and girls, Aggressive Behavior, 33, 26-37.

×