O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mülakatta Neler Sorulur ?

Mülakatta Neler Sorulur ?

  • Entre para ver os comentários

Mülakatta Neler Sorulur ?

  1. 1. Univerist® Eğitim | Koçluk | Danışmanlık 19 Mayıs Mah. Atatürk Caddesi Turaboğlu Sok No:4/2 I Kozyatağı-Kadıköy I İstanbul 34736 I Türkiye T: 0216 706 1154 I F: 0216 386 8611 I E - Posta:info@univerist.com UNIVERIST EDUCATION COMPANY | BUSINESS SCHOOL | LEARNING ACADEMY | TECHNOLOGY SCHOOL Mülakatta Neler Sorulur ? www.univerist.com Biyografik mülakat soruları nelerdir ? • Kendinizi biraz anlatır mısınız? • Sizi ne moralinizi üst seviyede ,ne motive eder? • Herhangi bir zayıf yönünüz var mı ? Bunu nasıl güçlü yanlara çevirebilirsiniz ? • Hangi kitapları okursunuz ? Sizi en çok ne tür kitaplar derinden etkiler ? En son okuduğunu kitabın adı nedir ? Bize biraz bu kitabı anlatır mısınız ? • Hobileriniz nelerdir ? Ne tür alanlara ilgi duyarsınız ve bunlara ne kadar vakit ayırabiliyorsun ? • Zayıf ve güçlü yönleriniz nelerdir ? • Stres ve baskı altında olduğunuz bir ortamda nasıl davranırsınız? GeçmiĢte böyle bir ortamda bulundunuz mu ? Biraz bahseder misiniz ? • Sizi ne motive eder ? • Önümüzdeki beĢ yıl içerisinde kendinizi nerelerde görüyorsunuz ? • Önümüzdeki on yıl içerisinde kendinizi hangi kademede görüyorsunuz ? • Örnek aldığınız ve size ilham veren birileri yaĢamınızda var mı ? • Kariyer hedefleriniz, amaçlarınız nelerdir ? • Bazen zor kararlar almak zorunda kalırız. Bu tür bir karar almak zorunda kaldığınızda neler yaptınız veya neler yaparsınız biraz bahseder misiniz ? • EleĢtiri yapılsa kabul eder misiniz veya nasıl karĢılarsınız ? EleĢtiri aldığınızda davranıĢınız nasıl olur ? • Hafta sonu da iĢte çalıĢma imkanınız var mı ? Vardiyalı çalıĢma ya da fazla mesailerde yapar mısınız ? • YaĢadığınız çok zor bir problemle nasıl baĢa çıktınız ? GeçmiĢte hayatınızda yaĢadığınız olaylardan örnek verebilirmisiniz ? • Eğer yeniden tekrar dünyaya gelseniz veya zamanı biraz geri alsak ne yapardınız ? Eski iş yeri ile ilgili mülakat soruları nelerdir ? • İĢ deneyimlerinizde zevk alarak çalıĢtığınız ve en mutlu olduğunuz tecrübe hangisidir ? • ÇalıĢtığınız iĢyerinde bir üst kademeye geçmek yani terfi almak zormuydu ? Neden terfi alamadınız ? • Size sorumluluk veriliyor muydu ? Hangi sorumlulukları aldınız ? • İĢveren ve diğer çalıĢanlar hakkında ne düĢünüyorsunuz ? Nasıl bir çalıĢma yaĢamınız vardı ? Biraz bunlardan bahseder misiniz ?
  2. 2. Univerist® Eğitim | Koçluk | Danışmanlık 19 Mayıs Mah. Atatürk Caddesi Turaboğlu Sok No:4/2 I Kozyatağı-Kadıköy I İstanbul 34736 I Türkiye T: 0216 706 1154 I F: 0216 386 8611 I E - Posta:info@univerist.com UNIVERIST EDUCATION COMPANY | BUSINESS SCHOOL | LEARNING ACADEMY | TECHNOLOGY SCHOOL  Ģirkette iĢe baĢladığınızda aldığınız maaĢla son maaĢınız arasında ne kadar bir fark var ? • Bu Ģirkette hata yaptınız mı ve yaptıysanız en büyük hata neydi? • Bu Ģirkette kendinizi baĢarılı gördüğünüz alanlar nedir ? • Bu kadar sık Ģekilde neden iĢ değiĢtirdiniz, sebebiniz nedir ? Bağlılık size göre değil mi ? • Son iĢyerinizde piyasa Ģartlarına uygun olmayan yani piyasa altında bir ücretlei çalıĢıyormuĢsunuz. Neden bu Ģirketi tercih ettiniz ? • Son iĢyerinizde asgari ücretle çalıĢıyormuĢsunuz. Yeni hedefiniz nedir, bu ücreti ikiye katına çıkar mı ? Asgari ücreti hakettiğinizi düĢünüyor musunuz ? Başvurulan şirketle ilgili mülakat soruları nelerdir ? • Bu pozisyon alanında neden ilgileniyorsunuz ? • ġirketimiz hakkında bir araĢtırma yaptınız mı ? Halka açık bir Ģirket olduğumuzdan tüm finansal raporlarımız kamuya açıktır. Geçtiğimiz yıl ne kadar kar ettiğimizi veya ne kadar zarar ettiğimizi biliyor musunuz ? • BaĢvurduğunuz pozisyon birçok Ģirkette var , neden bu Ģirketle ilgileniyorsunuz ? • Bu pozisyon için uygun olduğunuzu neye bağlı olarak düĢünüyorsunuz ? • Sizce bu pozisyonda iĢe alınır mısınız , oranınız nedir ? • İĢ tanımımız Ģu…… Siz bu iĢ tanımına bağlı olarak firmamıza ne gibi katkılar sunabilirsiniz. • Aslında sizin bu pozisyon daki iĢ tanımındaki görevler için uygun olmadığınızı düĢünüyoruz. Siz bu konuda ne düĢünüyorsunuz ? • Bu pozisyonda fazlasıyla seyahat etmeniz gerekmektedir ? Ailenizle fazla vakit ayıramamak, onlarla vakit geçiremeyecek olmak sizi yıldırmaz mı ? • Hangi ortamlarda kendinizi çok rahat hissedersiniz ve bizimle çalıĢmaya baĢladığınızda nasıl bir ortam beklentiniz var ? • Ne kadar ücret almayı düĢünüyorsunuz , beklentiniz nedir ? • Bu tip mülakat sorularıyla adayı tanımaya çalıĢarak iĢe uygun olup olmadığına bakılır. Eğer mülakat teknikleri eğitimi aldıysanız bu sorulara nasıl cevaplar vereceğinizi biliyor olmalısınız.

×