Filosofische reflecties rond autonomie van de patiënt – prof. Dr. Yvonne Denier

UZ Brussel
UZ BrusselUZ Brussel

Wat is autonomie? Welke verantwoordelijkheid brengt dit met zich mee? Wie beslist? En wat als de patiënt een beslissing neemt die medisch in zijn nadeel is? Botst het ethisch engagement van de arts met de waarden ‘vrijheid, autonomie en zelfbeschikkingsrecht’ van de patiënt?

2-10-2019
1
Filosofische reflecties
rond de autonomie van de patiënt
Prof. dr.Yvonne Denier
Hoofddocent - KU Leuven – Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht
Stafmedewerker Ethiek - Zorgnet-Icuro
Symposium - Patiënt & Zorgverlener: Piloot & Co-piloot?
Brussel, 1 oktober 2019
KeuzeprobleemWat te doen op beslissende
momenten/aan het levenseinde?
• Welke mogelijkheden zijn er?
• Welke beslissingen nemen we?
• Hoe doorlopen we het beslissingsproces?
• Welke criteria en parameters helpen ons hierbij?
• Wat maakt dit proces een
ethisch gedragen zorgproces?
Autonomie
2-10-2019
2
Een stapje verder…
Autonomie
Filosofische uitdaging:
Om door te denken op fundamentele vragen die
in dit verband naar voren komen.
“Welke zijn de implicaties op vlak van menselijke waardigheid,
kwaliteit, betekenisvolheid, integriteit, authenticiteit… ?”
“Wat is een autonome keuze?”
• Vrije keuze: autos (zelf) + nomos (wet)
• Vrij van externe druk kunnen bepalen wat er moet gebeuren
• Individuele keuze
• Individualistische keuze? (atomisme)
• In verhouding tot significante anderen (hulpverleners, familie…)
• Wordt bepaald door het keuzepalet -> altijd begrensd
• Feitelijke opties (behandelen of niet, welke behandeling, stopzetten…)
• Betekenisvolle opties (wat is een waardevolle besteding van de tijd - die evt. nog rest?)
• Weloverwogen keuze?
• Rationele keuze? (hoofd)
• Emotionele keuze? (hart)
2-10-2019
3
“Wat is menselijke waardigheid?”
• Eeuwenoud begrip
• Cicero: onderscheid tussen burgers en slaven
• Thomas vanAquino: onderscheid tussen mens en dier
• Immanuel Kant: redelijkheid, fatsoen, gecontroleerde passies
• Basis van de mensenrechten (UVRM)
• Iets dat ieder mens van bij de geboorte heeft
• Moet worden beschermd en bevorderd
• Hoe? Door respect van anderen, door basisvoorzieningen, … (grondrechten)
• Medische ethiek
• Graadmeter voor ethisch verantwoorde keuzes en handelingen
• Het mensonwaardige = het on-ethische
“Hoe bepaal je dat?
Wat is een menswaardig leven precies?”
• Kwaliteitsvol leven?
• Vrij van pijn en lijden?
• Men wordt respectvol behandeld
• Leven met kansen en mogelijkheden om de talenten te ontplooien
• Leven met bepaalde eigenschappen?
• Fysiek en psychisch gezond zijn?Actief zijn? Succesvol zijn?
• Minimale intelligentie? Minimale levensduur?
• Betekenisvol leven?
• Gelukkig leven?
• Voltooid leven?
2-10-2019
4
Menselijke waardigheid
“Wie bepaalt dat?”
• Het individuele zelf?
• De blik van de ander?
• De blik van de samenleving?
Integriteit
Deugd
• Integritas (<lat): heelheid, intact zijn, eerlijkheid, fatsoen
• Positieve karaktereigenschap van personen
• Eerlijkheid en oprechtheid
• Betrouwbaarheid
• Verantwoordelijkheid
• Gevormd door bepaalde waarden en normen
• Die men zelf hoog in het vaandel draagt (bewust)
• Die ook de externe toets kunnen doorstaan (respectabel)
• Waarnaar men ook handelt (trouw aan zichzelf)
2-10-2019
5
Integriteit
Deugd
• “Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt”
• Er is geen verborgen agenda
• Er zijn geen halve waarheden
• Er zijn geen geveinsde emoties
• Speelt een cruciale rol in vertrouwensrelaties!
Authenticiteit
Het authentieke leven
• Vergt zelf-kennis
• “Ken uzelf” (Socrates)
• Bewust leven: onderzoekend en kritisch leven door je telkens weer af te
vragen of het klopt wat je doet en ervaart
• Vereist zelf-trouw
• De mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid ondanks de
externe krachten en invloeden die erg verschillen van het zelf (Sartre,
Heidegger, Kierkegaard).
• Brengt morele verplichtingen met zich mee
• Handelen volgens de waarden die men belangrijk vindt
Sarte,
Heidegger &
Kierkegaard
2-10-2019
6
Authenticiteit
• Is een vrijwel onmogelijke opgave
• Een activiteit
• Een constante oefening, een voortdurend streven
• Veronderstelt ook de erkenning van de verschillende rollen die men
heeft
• Bewust leven in die rollen
• In verhouding tot significante anderen
Tot Besluit
“Wat impliceren deze reflecties op het niveau van onze
inzet en keuzes in de beslissende/ laatste levensfase?”
• Op micro-niveau: zorgrelatie
• Op meso-niveau: zorgvoorziening
• Op macro-niveau : samenleving
2-10-2019
7
Tot Besluit
Zorgrelatie
Voor de patiënt:
• De mogelijkheid tot het maken van een autonome keuze
• die bewust en weloverwogen is,
• in verhouding tot significante anderen,
• en in overeenstemming met wat men betekenisvol acht (in de tijd
die er eventueel nog rest..)
Tot Besluit
Zorgrelatie
Voor de hulpverleners:
• De mogelijkheid om de patiënt en de familie professioneel te
kunnen begeleiden in deze fase
• ‘Skills’: correcte diagnose en prognose, professionele
comfortzorg, adequate begeleiding
• ‘Companionship’: zorgzame begeleiding in het maken van de
keuzes, een reflexieve en integere houding
• De mogelijkheid om te kunnen groeien in deze rol
Diercks de Casterlé &
Claessens (2003) -
Skilled Companionship
2-10-2019
8
Tot Besluit
Zorgorganisaties:
Vervullen van de concrete contextvoorwaarden
• Voor de patiënt:
• een rustige en zorgzame context waarbinnen men zich in
professionele en zorgzame handen weet
• Voor de hulpverleners:
• structurele voorwaarden om hun werk goed te kunnen doen
(groeimogelijkheden, tijd, feedbackmogelijkheden, een
reflexieve zorgcultuur, …)
Tot Besluit
Samenleving:
Vervullen van de bredere contextvoorwaarden
• Voor de patiënt:
• kunnen beschikken over feitelijke en betekenisvolle
keuzemogelijkheden (bv. ondersteunende zorg, thuiszorg,
ziekenhuiszorg, hospice, woonzorgcentrum, etc.)
• Voor de hulpverleners:
• kunnen beschikken over de tijd, de ruimte en de middelen om
mensen goed te kunnen begeleiden (een reflexieve zorgcultuur
vereist aandacht, rust, geduld, tijd, presentie, etc.)
2-10-2019
9
Eerst samen… dan op pad
Relatie
Zoektocht
RichtingTijdsverloop
Chronos ≠ Kairos
Dans -
Afstemming
Aanpassen Blijven
Spreken
Of
zwijgen…
Actie
Of rust…
…
…
“This is my voice…!”
Leonard: “This is not you speaking.These are the voices in
your head.This is not your voice…”
Virginia: “Yes it is!This is my voice. It is mine!
Leonard: “Virginia, if you were thinking clearly you would recall it was London that got you so ill…
We brought you to Richmond to give you peace…”
Virginia: “If I were thinking clearly… pffft…”
“If I were thinking clearly, Leonard, I would tell you that I am wrestling alone in the dark, in the deep,
deep dark, and that only I can know, only I can understand my own condition.”
“You live with the threat, you tell me, with the threat of my exctinction. Leonard, I live with it too…”
“But this is my right. It is the right of every human being. I choose not the suffocating anaesthetic of
the suburbs but the violent jolt of the capital. That is my choice.
“The meanest patient, yet even the very lowest is allowed some
say in the matter of her own prescription...
That way she defines her humanity…”

Recomendados

Het doel van de doelzoeker - Susanne Op De Beeck por
Het doel van de doelzoeker - Susanne Op De BeeckHet doel van de doelzoeker - Susanne Op De Beeck
Het doel van de doelzoeker - Susanne Op De BeeckUZ Brussel
368 visualizações11 slides
Hoe multidisciplinair zijn multidisciplinaire teams in een ziekenhuis - Melis... por
Hoe multidisciplinair zijn multidisciplinaire teams in een ziekenhuis - Melis...Hoe multidisciplinair zijn multidisciplinaire teams in een ziekenhuis - Melis...
Hoe multidisciplinair zijn multidisciplinaire teams in een ziekenhuis - Melis...UZ Brussel
468 visualizações8 slides
Studiedag CSZ - De relatie tussen de toegankelijkheid van voorzieningen en kw... por
Studiedag CSZ - De relatie tussen de toegankelijkheid van voorzieningen en kw...Studiedag CSZ - De relatie tussen de toegankelijkheid van voorzieningen en kw...
Studiedag CSZ - De relatie tussen de toegankelijkheid van voorzieningen en kw...VIVO vzw
912 visualizações27 slides
Studiedag CSZ - Interculturaliseren als veranderingsproces binnen een zorg- e... por
Studiedag CSZ - Interculturaliseren als veranderingsproces binnen een zorg- e...Studiedag CSZ - Interculturaliseren als veranderingsproces binnen een zorg- e...
Studiedag CSZ - Interculturaliseren als veranderingsproces binnen een zorg- e...VIVO vzw
1.2K visualizações53 slides
Studiedag CSZ - Interculturaliseren als veranderingsproces binnen een zorg- e... por
Studiedag CSZ - Interculturaliseren als veranderingsproces binnen een zorg- e...Studiedag CSZ - Interculturaliseren als veranderingsproces binnen een zorg- e...
Studiedag CSZ - Interculturaliseren als veranderingsproces binnen een zorg- e...VIVO vzw
1.2K visualizações25 slides
Openbare les JS def por
Openbare les JS defOpenbare les JS def
Openbare les JS defJan Swinkels
519 visualizações45 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Filosofische reflecties rond autonomie van de patiënt – prof. Dr. Yvonne Denier

Kwaliteit van leven, een impressie por
Kwaliteit van leven, een impressieKwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressieJohn Beckers
2.2K visualizações22 slides
sessie 24 Outreachend werken por
sessie 24 Outreachend werkensessie 24 Outreachend werken
sessie 24 Outreachend werkenVereniging Vlaamse Jeugddiensten
1.3K visualizações72 slides
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber por
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld HuberCongres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld HuberMVO Nederland
1.7K visualizações34 slides
Wie had dat gedacht (3) por
Wie had dat gedacht (3)Wie had dat gedacht (3)
Wie had dat gedacht (3)Spsnip Platform Nijmegen
395 visualizações26 slides
rose marie droes natuur en dementie nahf esiw 16 september 2014 por
rose marie droes natuur en dementie nahf esiw 16 september 2014rose marie droes natuur en dementie nahf esiw 16 september 2014
rose marie droes natuur en dementie nahf esiw 16 september 2014Bert van Helvoirt
1.3K visualizações23 slides
Beroepsethiek 2 por
Beroepsethiek 2Beroepsethiek 2
Beroepsethiek 2Hogeschool van Amsterdam
4.1K visualizações36 slides

Similar a Filosofische reflecties rond autonomie van de patiënt – prof. Dr. Yvonne Denier(20)

Kwaliteit van leven, een impressie por John Beckers
Kwaliteit van leven, een impressieKwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
John Beckers2.2K visualizações
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber por MVO Nederland
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld HuberCongres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber
MVO Nederland1.7K visualizações
rose marie droes natuur en dementie nahf esiw 16 september 2014 por Bert van Helvoirt
rose marie droes natuur en dementie nahf esiw 16 september 2014rose marie droes natuur en dementie nahf esiw 16 september 2014
rose marie droes natuur en dementie nahf esiw 16 september 2014
Bert van Helvoirt1.3K visualizações
Welzijn, diversiteit & actorschap; Een introductie op de 'capability' benadering por Ilse Oosterlaken
Welzijn, diversiteit & actorschap; Een introductie op de 'capability' benaderingWelzijn, diversiteit & actorschap; Een introductie op de 'capability' benadering
Welzijn, diversiteit & actorschap; Een introductie op de 'capability' benadering
Ilse Oosterlaken584 visualizações
Generatie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en Weerbaarheid por Wico Mulder
Generatie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en WeerbaarheidGeneratie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en Weerbaarheid
Generatie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en Weerbaarheid
Wico Mulder199 visualizações
Zorg voor kwetsbare ouderen_jan2011_Cees Hertogh por VU Connected
Zorg voor kwetsbare ouderen_jan2011_Cees HertoghZorg voor kwetsbare ouderen_jan2011_Cees Hertogh
Zorg voor kwetsbare ouderen_jan2011_Cees Hertogh
VU Connected470 visualizações
20141128 hoe stimuleer je de centrale rol van de patiënt in de zorg - m hel... por Marcel Heldoorn
20141128  hoe stimuleer je de centrale rol van de patiënt in de zorg - m hel...20141128  hoe stimuleer je de centrale rol van de patiënt in de zorg - m hel...
20141128 hoe stimuleer je de centrale rol van de patiënt in de zorg - m hel...
Marcel Heldoorn530 visualizações
Interculturele communicatie (nl) por Alette Vonk
Interculturele communicatie (nl)Interculturele communicatie (nl)
Interculturele communicatie (nl)
Alette Vonk2.8K visualizações
Ambassadeurs meeting 8 juni por Changing Healthcare
Ambassadeurs meeting 8 juniAmbassadeurs meeting 8 juni
Ambassadeurs meeting 8 juni
Changing Healthcare186 visualizações
Rogier Hoenders, Congres Integrale Psychiatrie 2012 por gorismerijn
Rogier Hoenders, Congres Integrale Psychiatrie 2012Rogier Hoenders, Congres Integrale Psychiatrie 2012
Rogier Hoenders, Congres Integrale Psychiatrie 2012
gorismerijn763 visualizações
Seneca congres - Presentatie Machteld Huber por Axioma Communicatie
Seneca congres - Presentatie Machteld HuberSeneca congres - Presentatie Machteld Huber
Seneca congres - Presentatie Machteld Huber
Axioma Communicatie1.1K visualizações
Leiderschap 2 college ethisch leiderschap por Michael Makowski
Leiderschap 2 college ethisch leiderschap Leiderschap 2 college ethisch leiderschap
Leiderschap 2 college ethisch leiderschap
Michael Makowski829 visualizações
Seneca 2016 lezing Maarten Verkerk por Axioma Communicatie
Seneca 2016 lezing Maarten Verkerk Seneca 2016 lezing Maarten Verkerk
Seneca 2016 lezing Maarten Verkerk
Axioma Communicatie738 visualizações
Les1 q1 ethiek por Santi Jansen
Les1 q1 ethiekLes1 q1 ethiek
Les1 q1 ethiek
Santi Jansen957 visualizações

Filosofische reflecties rond autonomie van de patiënt – prof. Dr. Yvonne Denier

 • 1. 2-10-2019 1 Filosofische reflecties rond de autonomie van de patiënt Prof. dr.Yvonne Denier Hoofddocent - KU Leuven – Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht Stafmedewerker Ethiek - Zorgnet-Icuro Symposium - Patiënt & Zorgverlener: Piloot & Co-piloot? Brussel, 1 oktober 2019 KeuzeprobleemWat te doen op beslissende momenten/aan het levenseinde? • Welke mogelijkheden zijn er? • Welke beslissingen nemen we? • Hoe doorlopen we het beslissingsproces? • Welke criteria en parameters helpen ons hierbij? • Wat maakt dit proces een ethisch gedragen zorgproces? Autonomie
 • 2. 2-10-2019 2 Een stapje verder… Autonomie Filosofische uitdaging: Om door te denken op fundamentele vragen die in dit verband naar voren komen. “Welke zijn de implicaties op vlak van menselijke waardigheid, kwaliteit, betekenisvolheid, integriteit, authenticiteit… ?” “Wat is een autonome keuze?” • Vrije keuze: autos (zelf) + nomos (wet) • Vrij van externe druk kunnen bepalen wat er moet gebeuren • Individuele keuze • Individualistische keuze? (atomisme) • In verhouding tot significante anderen (hulpverleners, familie…) • Wordt bepaald door het keuzepalet -> altijd begrensd • Feitelijke opties (behandelen of niet, welke behandeling, stopzetten…) • Betekenisvolle opties (wat is een waardevolle besteding van de tijd - die evt. nog rest?) • Weloverwogen keuze? • Rationele keuze? (hoofd) • Emotionele keuze? (hart)
 • 3. 2-10-2019 3 “Wat is menselijke waardigheid?” • Eeuwenoud begrip • Cicero: onderscheid tussen burgers en slaven • Thomas vanAquino: onderscheid tussen mens en dier • Immanuel Kant: redelijkheid, fatsoen, gecontroleerde passies • Basis van de mensenrechten (UVRM) • Iets dat ieder mens van bij de geboorte heeft • Moet worden beschermd en bevorderd • Hoe? Door respect van anderen, door basisvoorzieningen, … (grondrechten) • Medische ethiek • Graadmeter voor ethisch verantwoorde keuzes en handelingen • Het mensonwaardige = het on-ethische “Hoe bepaal je dat? Wat is een menswaardig leven precies?” • Kwaliteitsvol leven? • Vrij van pijn en lijden? • Men wordt respectvol behandeld • Leven met kansen en mogelijkheden om de talenten te ontplooien • Leven met bepaalde eigenschappen? • Fysiek en psychisch gezond zijn?Actief zijn? Succesvol zijn? • Minimale intelligentie? Minimale levensduur? • Betekenisvol leven? • Gelukkig leven? • Voltooid leven?
 • 4. 2-10-2019 4 Menselijke waardigheid “Wie bepaalt dat?” • Het individuele zelf? • De blik van de ander? • De blik van de samenleving? Integriteit Deugd • Integritas (<lat): heelheid, intact zijn, eerlijkheid, fatsoen • Positieve karaktereigenschap van personen • Eerlijkheid en oprechtheid • Betrouwbaarheid • Verantwoordelijkheid • Gevormd door bepaalde waarden en normen • Die men zelf hoog in het vaandel draagt (bewust) • Die ook de externe toets kunnen doorstaan (respectabel) • Waarnaar men ook handelt (trouw aan zichzelf)
 • 5. 2-10-2019 5 Integriteit Deugd • “Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt” • Er is geen verborgen agenda • Er zijn geen halve waarheden • Er zijn geen geveinsde emoties • Speelt een cruciale rol in vertrouwensrelaties! Authenticiteit Het authentieke leven • Vergt zelf-kennis • “Ken uzelf” (Socrates) • Bewust leven: onderzoekend en kritisch leven door je telkens weer af te vragen of het klopt wat je doet en ervaart • Vereist zelf-trouw • De mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid ondanks de externe krachten en invloeden die erg verschillen van het zelf (Sartre, Heidegger, Kierkegaard). • Brengt morele verplichtingen met zich mee • Handelen volgens de waarden die men belangrijk vindt Sarte, Heidegger & Kierkegaard
 • 6. 2-10-2019 6 Authenticiteit • Is een vrijwel onmogelijke opgave • Een activiteit • Een constante oefening, een voortdurend streven • Veronderstelt ook de erkenning van de verschillende rollen die men heeft • Bewust leven in die rollen • In verhouding tot significante anderen Tot Besluit “Wat impliceren deze reflecties op het niveau van onze inzet en keuzes in de beslissende/ laatste levensfase?” • Op micro-niveau: zorgrelatie • Op meso-niveau: zorgvoorziening • Op macro-niveau : samenleving
 • 7. 2-10-2019 7 Tot Besluit Zorgrelatie Voor de patiënt: • De mogelijkheid tot het maken van een autonome keuze • die bewust en weloverwogen is, • in verhouding tot significante anderen, • en in overeenstemming met wat men betekenisvol acht (in de tijd die er eventueel nog rest..) Tot Besluit Zorgrelatie Voor de hulpverleners: • De mogelijkheid om de patiënt en de familie professioneel te kunnen begeleiden in deze fase • ‘Skills’: correcte diagnose en prognose, professionele comfortzorg, adequate begeleiding • ‘Companionship’: zorgzame begeleiding in het maken van de keuzes, een reflexieve en integere houding • De mogelijkheid om te kunnen groeien in deze rol Diercks de Casterlé & Claessens (2003) - Skilled Companionship
 • 8. 2-10-2019 8 Tot Besluit Zorgorganisaties: Vervullen van de concrete contextvoorwaarden • Voor de patiënt: • een rustige en zorgzame context waarbinnen men zich in professionele en zorgzame handen weet • Voor de hulpverleners: • structurele voorwaarden om hun werk goed te kunnen doen (groeimogelijkheden, tijd, feedbackmogelijkheden, een reflexieve zorgcultuur, …) Tot Besluit Samenleving: Vervullen van de bredere contextvoorwaarden • Voor de patiënt: • kunnen beschikken over feitelijke en betekenisvolle keuzemogelijkheden (bv. ondersteunende zorg, thuiszorg, ziekenhuiszorg, hospice, woonzorgcentrum, etc.) • Voor de hulpverleners: • kunnen beschikken over de tijd, de ruimte en de middelen om mensen goed te kunnen begeleiden (een reflexieve zorgcultuur vereist aandacht, rust, geduld, tijd, presentie, etc.)
 • 9. 2-10-2019 9 Eerst samen… dan op pad Relatie Zoektocht RichtingTijdsverloop Chronos ≠ Kairos Dans - Afstemming Aanpassen Blijven Spreken Of zwijgen… Actie Of rust… … … “This is my voice…!” Leonard: “This is not you speaking.These are the voices in your head.This is not your voice…” Virginia: “Yes it is!This is my voice. It is mine! Leonard: “Virginia, if you were thinking clearly you would recall it was London that got you so ill… We brought you to Richmond to give you peace…” Virginia: “If I were thinking clearly… pffft…” “If I were thinking clearly, Leonard, I would tell you that I am wrestling alone in the dark, in the deep, deep dark, and that only I can know, only I can understand my own condition.” “You live with the threat, you tell me, with the threat of my exctinction. Leonard, I live with it too…” “But this is my right. It is the right of every human being. I choose not the suffocating anaesthetic of the suburbs but the violent jolt of the capital. That is my choice. “The meanest patient, yet even the very lowest is allowed some say in the matter of her own prescription... That way she defines her humanity…”