O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Marija Pujo Tadić - Klimatske promjene, 13.05.2014

Baixar para ler offline

Prezentacija održana na tribini "Tranzicija prema niskougljičnom razvoju gradova", Zagreb, svibanj 2014

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Marija Pujo Tadić - Klimatske promjene, 13.05.2014

 1. 1. KLIMATSKE PROMJENE - NEUGODNA ISTINA - Marija Pujo Tadić, Climate Leader Zagreb, 13.05.2014.
 2. 2. Ovo je naš... DOM
 3. 3. Source: NASA
 4. 4. Source: U.S. Department of Energy/CDIAC
 5. 5. A ŠTO MI ČINIMO!??
 6. 6. Source: NASA/GISS
 7. 7. U NAMJERI DA OSTVARIMO ŠTO VEĆI GOSPODARSKI RAST – ISPUŠTAMO ENORMNE KOLIČINE CO2 I DRUGIH STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽELJI DA OVLADAMO SVAKIM KUTKOM OVOG PREKRASNOG PLANETA – UNIŠTAVAMO I SPALJUJEMO ŠUME
 8. 8. Mayflower, Arkansas 1 April 2013 Zašto? KAD ZNAMO DA:
 9. 9. TAKVIM PONAŠANJEM PRIZNALI MI TO ILI NE, IZAZIVAMO KAOS I UVELIKE DOPRINOSIMO GLOBALNOM ZATOPLJENJU
 10. 10.  Solarno zračenje  Tektonike kontinenata  Vulkanske erupcije Osim promjena koje smo sami stvorili – zagađenja i stakleničke plinove, tu su i prirodne promjene koje se događaju u velikim geološkim ciklusima
 11. 11. Dio zračenja se odbija u obliku infracrvenih zraka Dio infracrvenog zračenja biva zarobljen stakleničkim plinovima i zagrijava atmosferu.Većinu zračenja Zemlja upija Ova ilustracija predstavlja osnovu globalnog zagrijavanja
 12. 12. Staklenički plinovi didušikov oksid (N2O) Vodena para – najvažniji plin u globalnom zatopljenju uz CO2 Ugljikov dioksid (CO2), Metan CH4 Sumporni heksafluorid ozon (O3).
 13. 13. ZemljaVeneraMerkur 167° C +457° C 15° C Venera ima 96.5% CO2 u atmosferi Zemlja ima samo 0,039 % CO2 u atmosferi
 14. 14. Posljedice klimatskih promjena  Zagrijavanje atmosfere, kopna i mora  Poplave i oluje  Suše i požari  Otapanje ledenjaka i podizanje razine mora  Promjena klimatskih uvjeta lokalnih područja  Otežana proizvodnja hrane  Pojava biljnih, životinjskih vrsta nespecifičnih za područje – ugrožena biološka raznolikost  Pojava bolesti nespecifičnih za područje  Trajna promjena klime
 15. 15. A KAKO NAŠ MALI PLANET REAGIRA!?
 16. 16. Porast temperature u posljednjih 200 godina
 17. 17. Povećanje broja dana jakih oborina na svjetskoj razini Source: Alexander, L. V., et al., Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation, J. Geophys. Res., 111, D05109, doi:10.1029/2005JD006290, 2006. © 2006 American Geophysical Union. Reproduced by permission of American Geophysical Union. 2 1 0 -1 -2 -3 1950 1960 1970 1980 1990 2000
 18. 18. Projekcije za Hrvatsku 2041-2070  U drugom razdoblju buduće klime (2041- 2070) očekivana amplituda porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2°C u kontinentalnom dijelu i do 1.6°C na jugu, a ljeti do 2.4°C u kontinentalom dijelu Hrvatske, odnosno do 3°C u priobalnom pojasu (Branković i sur. 2010).
 19. 19. POSTOJI LI NADA!?? ZA NJEGA!? ZA NJU!?
 20. 20. Što mi možemo napraviti? učiniti sve da naša biološka i klimatska raznolikost budu očuvane tako što ćemo: • Smanjiti štetne emisije – realizirati Niskougljičnu strategiju RH • Uvesti više obnovljivih izvora energije • Usmjeriti se više na ekološki proizvedenu hranu • Odgovorno postupati s otpadom • Regulirati svoju lokalnu klimu planskom sadnjom šuma Rezultat:  Očuvanje klimatskih karakteristika, biološke raznolikosti, zdravlja okoliša i stanovništva, a to je održiva budućnost.
 21. 21.  Proizvodnja i korištenje vozila i opreme s povećanom energetskom učinkovitošću  Smanjiti količinu vozila, učinkovitiji javni prijevoz  Povećati energetsku učinkovitost zgrada  Razviti sustave za hvatanje i skladištenje ugljikovih plinova  Smanjiti sječu šuma, povećati pošumljavanje  Unaprijediti upravljanje ugljikovom masom u poljoprivredi i šumarstvu  Šume kao resurs i alternativa klimatskim promjenama. .... također i.....
 22. 22. CILJ KOJI NAM STALNO TREBA BITI NA UMU: “USPOSTAVITI NADZOR NAD ZAGAĐENJEM KOJE IZAZIVA GLOBALNO ZAGRIJAVANJE” JER: “GLOBALNO ZATOPLJENJE KOJE JE SVOJIM DJELOVANJEM IZAZVAO ČOVJEK PRERASLO JE U ALARMANTNU PLANETARNU KRIZU I ZATO MORAMO REGIRATI – ODMAH …JER VEĆ SUTRA JE PREKASNO”!!!”
 23. 23. ČUVAJMO NAŠ JEDINI DOM
 24. 24. HVALA NA PAŽNJI! marija.pujo-tadic@zg.t-com.hr Upozorenje: ova prezentacija je autorsko djelo te je svako njezino kopiranje, prikazivanje i objava na bilo koji način i putem bilo kojeg medija, a bez odobrenja autora, zabranjeno , uprotivnom radi se o Kaznenom djelu.

Prezentacija održana na tribini "Tranzicija prema niskougljičnom razvoju gradova", Zagreb, svibanj 2014

Vistos

Vistos totais

2.869

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

20

Ações

Baixados

32

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×