Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät

Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
Ulkoministeriö - EurooppatiedotusUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
EU:n puolustusulottuvuuden
näkymät
Helsinki, 10.11.2017
Tuomas Iso-Markku
tutkija, Euroopan unioni -tutkimusohjelma,
Ulkopoliittinen instituutti
Yleiset linjat
1.Puolustus EU-agendalla korkeammalla kuin
koskaan
2.On tapahtunut siirtymä kriisinhallinasta kohti
kokonaisvaltaisempaa puolustusajattelua/-
yhteistyötä
3.EU:ssa on valmisteilla useita puolustukseen
liittyviä käytännön toimia
4.EU:n puolustusyhteistyö ei korvaa NATOa, vaan
sen on tarkoitus täydentää NATOa
5.Jäsenmaiden välillä on yhä merkittäviä eroja ja
ristiriitoja, jotka vaikeuttavat yhteistyötä
Puolustus EU-agendalle ja siirtymä
kriisinhallinnasta kokonaisvaltaiseen
puolustusyhteistyöhön
-Sysäys 2010-luvun alussa:
globaali finanssikriisi ja eurokriisi kavensivat
jäsenmaiden taloudellista liikkumatilaa
-Euroopan turvallisuusympäristössä tapahtui
merkittäviä muutoksia:
levottomuus ja väkivalta Pohjois-Afrikassa ja Lähi-
idässä (Libya, Syyria); Yhdysvaltain painopisteen
oletettu siirtyminen Aasiaan
-Lisäksi: yhteisen turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan heikkous
 Puolustus Eurooppa-neuvoston agendalle
joulukuussa 2013
Kokonaisvaltainen näkökulma puolustukseen:
1.kriisinhallinta,
2.suorituskyvyt,
3.puolustusteollisuus ja puolustusmarkkinat
Merkittävä avaus, mutta ei suuria päätöksiä
Puolustus EU-agendalle ja siirtymä
kriisinhallinnasta kokonaisvaltaiseen
puolustusyhteistyöhön
-Venäjän toimet Ukrainassa 2014 alkaen 
”aluepuolustuksen” renessanssi
-Brexit-äänestys kesäkuussa 2016:
turvallisuus/puolustus yhtenä integraation uusista
vetureista?
-Donald Trumpin valinta: yksimielisyys siitä, että
Euroopan on otettava suurempi rooli turvallisuus-
ja puolustuspolitiikassa
Lisäksi korkea edustaja Federica Mogherini
valmisteli EU:lle uuden turvallisuusstrategian, ns.
globaalistrategian (julkaistiin kesäkuussa 2016):
•”Eurooppalaisina meidän on otettava suurempi
vastuu turvallisuudestamme.”
•”Tässä hauraassa maailmassa pehmeä voima ei
riitä: meidän on parannettava uskottavuuttamme
turvallisuuden ja puolustuksen aloilla.”
•”Vaikka puolustuspolitiikka ja -menot kuuluvat
edelleen kansalliseen toimivaltaan, yhdelläkään
jäsenvaltiolla ei ole varaa toimia yksin […]”
Globaalistrategian mukaan EU:n tulee:
•vastata ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin
•auttaa kehittämään kumppanien turvallisuus- ja
puolustusvalmiuksia
•suojella EU:ta ja sen kansalaisia
Osana samaa pakettia Euroopan komissio julkaisi
talvella 2016 oman Euroopan puolustuksen
toimintasuunnitelmansa
 Yhdessä dokumentit ohjaavat EU:ssa käytävää
puolustuskeskustelua
Parhaillaan valmisteltavat käytännön toimet:
•EU:n koulutusoperaatioiden johtokeskus
•Puolustuksen vuosittainen arviointimekanismi
•Euroopan puolustusrahasto (tutkimusosa sekä
tuotekehitys- ja hankintaosa)
•Pysyvä rakenteellinen yhteistyö
EU:n koulutusoperaatioiden johtokeskus
(Military Planning and Conduct Capability, MPCC)
-ottaa vastuulleen EU:n sotilaallisten
koulutusoperaatioiden (tällä hetkellä Keski-Afrikan
tasavalta, Mali ja Somalia) suunnittelun ja
johtamisen
-toimii osana EU:n sotilasesikuntaa, työllistää n. 25
henkilöä
-päätös perustamisesta ennen kaikkea
symbolisesti merkittävä (ehdotettiin jo 2000-luvun
alussa, erityisesti Iso-Britannia vastustanut)
-toisaalta: ei ”oikea” sotilaspäämaja!
Puolustuksen vuosittainen arviointimekanismi
(Coordinated Annual Review on Defence, CARD)
-tavoitteena…
•koordinoida ja synkronoida jäsenvaltioiden
kansallista puolustussuunnittelua
•tunnistaa sitä kautta suorituskykypuutteita sekä
mahdollisia yhteistyöalueita
-Euroopan puolustusvirasto (EDA) toimii
arviointimekanismin sihteeristönä
-Arviontimekanismi on jäsenvaltioiden kontrollissa
ja täysin vapaaehtoinen  tehoton?
Euroopan puolustusrahasto (tutkimusosa sekä
tuotekehitys- ja hankintaosa)
-puolustusalan tutkimusyhteistyön tukeminen EU:n
budjettivaroista
•90 milj. euroa vuoden 2019 loppuun asti
•vuodesta 2020 alkaen 500 milj./vuosi?
-puolustustarvikkeiden kehitystä ja hankintaa
koskevan yhteistyön tukeminen osarahoituksella
•500 milj. euroa vuosina 2019 ja 2010
•vuodesta 2020 alkaen miljardi euroa vuodessa?
-vaikeat budjettineuvottelut edessä (Brexit!),
projektien toteutuminen jäsenmaiden innosta
kiinni!
Pysyvä rakenteellinen yhteistyö
(Permanent Structured Cooperation, PESCO)
-perustuu Lissabonin-sopimukseen, antaa
halukkaille jäsenmaille mahdollisuuden tiivistää
keskinäistä yhteistyötään puolustusasioissa muita
nopeammin
-kaksiosainen:
•halukkaat jäsenmaat sitoutuvat tiettyjen kriteerien
täyttämiseen
•halukkaat jäsenmaat sopivat konkreettisista
yhteistyöprojekteista
-Kunnianhimon taso, mahdolliset jakolinjat?
Parhaillaan valmisteltavat käytännön toimet:
-EU:n koulutusoperaatioiden johtokeskus
(ei ”oikea” sotilaspäämaja)
-Puolustuksen vuosittainen arviointimekanismi
(vapaaehtoinen  tehoton?)
-Euroopan puolustusrahasto (tutkimusosa
sekä tuotekehitys- ja hankintaosa)
(vaikeat budjettineuvottelut, loppujen lopuksi
jäsenmaiden innosta kiinni)
-Pysyvä rakenteellinen yhteistyö
(kunnianhimoton, luo jakolinjoja EU:n sisälle?)
Jäsenmaiden välillä edelleen merkittäviä eroja…
•turvallisuus- ja puolustuspolitiikan painopisteissä;
•uhkakuvissa;
•strategisissa kulttuureissa;
•suhteessa NATOon;
•suhtautumisessa EU-puolustusyhteistyöhön;
•suhtautumisessa Euroopan komission rooliin;
•puolustusteollisissa intresseissä
 Vaikeuttavat yhteistyötä, kuten tähänkin asti
Asetelma tällä hetkellä
Johtovaltiot: Saksa ja Ranska
(mutta kuinka vahvalla pohjalla niiden johtajuus on?)
Aktiiviset: Suomi, Alankomaat, Italia,
Belgia, Espanja, Tshekki
Myönteiset: esim. Slovakia, Viro
Varaukselliset: Ruotsi, Irlanti, Itävalta
Kielteinen: Puola
Ulkokehällä: Iso-Britannia (Brexit),
Tanska (opt-out)
-EU:ssa tehtävä puolustusyhteistyö ei korvaa NATOa,
vaan sen on tarkoitus ennemminkin täydentää NATOa
-EU:n ja NATOn keskinäinen yhteistyö tärkeä
kehityskohde tällä hetkellä
suhde on parantunut ja selkiytynyt, mutta merkittäviä
ongelmia on edelleen (esim. ratkaisematon Kypros vs.
Turkki)
-EU:n ja NATOn yhteistyöalueita ovat muun muassa
hybridiuhkien tunnistaminen ja torjunta, koordinoitu
harjoitustoiminta sekä (potentiaalisesti) eurooppalaisen
suorituskyky-yhteistyön koordinointi
-Puolustusyhteistyötä tullaan tekemään myös
pienemmissä ryhmissä:
esim. Iso-Britannia-Ranska, Suomi-Ruotsi,
Alankomaat-Belgia, Saksa-Alankomaat,
Pohjoismaat jne.
-Näiden yhteistyömuotojen suhde EU-kehikkoon
osin avoinna
kuka koordinoi Euroopan puolustuksen
tilkkutäkkiä?
miten EU:n jättävä Iso-Britannia sidotaan
Euroopan puolustusyhteistyöverkostoon?
Yhteenvetona:
-EU:n puolustusyhteistyössä on tapahtunut
merkittäviä muutoksia
-Parhaillaan valmistelussa on useita käytännön
toimia, jotka symboloivat näitä muutoksia
-Samalla ilmassa on kuitenkin myös paljon
kysymyksiä – sekä vanhoja että uusia
Kiitos!
1 de 19

Recomendados

Nina Kaario, MMM - Byrokratian purku: elintarvikesektori tilannekatsaus por
Nina Kaario, MMM - Byrokratian purku: elintarvikesektori tilannekatsausNina Kaario, MMM - Byrokratian purku: elintarvikesektori tilannekatsaus
Nina Kaario, MMM - Byrokratian purku: elintarvikesektori tilannekatsausMaa- ja metsätalousministeriö
353 visualizações14 slides
Suomen EU-politiikan tavoitteet 2016 por
Suomen EU-politiikan tavoitteet 2016Suomen EU-politiikan tavoitteet 2016
Suomen EU-politiikan tavoitteet 2016Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
607 visualizações7 slides
Ulkoministeriön EU-prioriteetit osana Suomen EU-politiikan avaintavoitteita por
Ulkoministeriön EU-prioriteetit osana Suomen EU-politiikan avaintavoitteitaUlkoministeriön EU-prioriteetit osana Suomen EU-politiikan avaintavoitteita
Ulkoministeriön EU-prioriteetit osana Suomen EU-politiikan avaintavoitteitaUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
747 visualizações8 slides
Kestävä talouspolitiikka Euroopassa por
Kestävä talouspolitiikka EuroopassaKestävä talouspolitiikka Euroopassa
Kestävä talouspolitiikka EuroopassaSitra the Finnish Innovation Fund
1.7K visualizações7 slides
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen por
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeenTimo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeen
Timo Miettinen: EMUn kehitys Saksan vaalien jälkeenUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
446 visualizações21 slides
Juha Raitio: Brexit por
Juha Raitio: BrexitJuha Raitio: Brexit
Juha Raitio: BrexitUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
2.7K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät

Kuukausikokouksen esitelmä 19.3.2010 por
Kuukausikokouksen esitelmä 19.3.2010Kuukausikokouksen esitelmä 19.3.2010
Kuukausikokouksen esitelmä 19.3.2010Pamaus
345 visualizações14 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Suomen Pankki
98 visualizações6 slides
Jaana Tapanainen-Thiess - Foresight Tuesday 01.06.2021 por
Jaana Tapanainen-Thiess - Foresight Tuesday 01.06.2021Jaana Tapanainen-Thiess - Foresight Tuesday 01.06.2021
Jaana Tapanainen-Thiess - Foresight Tuesday 01.06.2021Kansallinen ennakointiverkosto (KEV)
197 visualizações13 slides
Finanssialan EU-tavoitteet 2019 por
Finanssialan EU-tavoitteet 2019Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019Finanssiala ry - Finance Finland
162K visualizações15 slides
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy? por
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?Finanssiala ry - Finance Finland
423 visualizações22 slides
Sdp pv uudistus erkki tuomioja 070212 por
Sdp pv uudistus erkki tuomioja 070212Sdp pv uudistus erkki tuomioja 070212
Sdp pv uudistus erkki tuomioja 070212SDP
427 visualizações11 slides

Similar a Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät(6)

Kuukausikokouksen esitelmä 19.3.2010 por Pamaus
Kuukausikokouksen esitelmä 19.3.2010Kuukausikokouksen esitelmä 19.3.2010
Kuukausikokouksen esitelmä 19.3.2010
Pamaus345 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki98 visualizações
Sdp pv uudistus erkki tuomioja 070212 por SDP
Sdp pv uudistus erkki tuomioja 070212Sdp pv uudistus erkki tuomioja 070212
Sdp pv uudistus erkki tuomioja 070212
SDP427 visualizações

Mais de Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus

Miten EU tukee Ukrainaa? por
Miten EU tukee Ukrainaa?Miten EU tukee Ukrainaa?
Miten EU tukee Ukrainaa?Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
128 visualizações14 slides
EU energiakriisissä por
EU energiakriisissäEU energiakriisissä
EU energiakriisissäUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
74 visualizações8 slides
EU:n ulkosuhteet — case Turkki por
EU:n ulkosuhteet — case TurkkiEU:n ulkosuhteet — case Turkki
EU:n ulkosuhteet — case TurkkiUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
55 visualizações16 slides
Yhdysvaltain vaalit ja EU por
Yhdysvaltain vaalit ja EUYhdysvaltain vaalit ja EU
Yhdysvaltain vaalit ja EUUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
469 visualizações6 slides
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019 por
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019
Brexit ja Britannian parlamenttivaalit 2019Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
568 visualizações12 slides
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet por
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetEU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheetUlkoministeriö - Eurooppatiedotus
255 visualizações6 slides

Mais de Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus(20)

Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ... por Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...

Tuomas Iso-Markku: EUn puolustusulottuvuuden näkymät

 • 1. EU:n puolustusulottuvuuden näkymät Helsinki, 10.11.2017 Tuomas Iso-Markku tutkija, Euroopan unioni -tutkimusohjelma, Ulkopoliittinen instituutti
 • 2. Yleiset linjat 1.Puolustus EU-agendalla korkeammalla kuin koskaan 2.On tapahtunut siirtymä kriisinhallinasta kohti kokonaisvaltaisempaa puolustusajattelua/- yhteistyötä 3.EU:ssa on valmisteilla useita puolustukseen liittyviä käytännön toimia 4.EU:n puolustusyhteistyö ei korvaa NATOa, vaan sen on tarkoitus täydentää NATOa 5.Jäsenmaiden välillä on yhä merkittäviä eroja ja ristiriitoja, jotka vaikeuttavat yhteistyötä
 • 3. Puolustus EU-agendalle ja siirtymä kriisinhallinnasta kokonaisvaltaiseen puolustusyhteistyöhön -Sysäys 2010-luvun alussa: globaali finanssikriisi ja eurokriisi kavensivat jäsenmaiden taloudellista liikkumatilaa -Euroopan turvallisuusympäristössä tapahtui merkittäviä muutoksia: levottomuus ja väkivalta Pohjois-Afrikassa ja Lähi- idässä (Libya, Syyria); Yhdysvaltain painopisteen oletettu siirtyminen Aasiaan -Lisäksi: yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan heikkous
 • 4.  Puolustus Eurooppa-neuvoston agendalle joulukuussa 2013 Kokonaisvaltainen näkökulma puolustukseen: 1.kriisinhallinta, 2.suorituskyvyt, 3.puolustusteollisuus ja puolustusmarkkinat Merkittävä avaus, mutta ei suuria päätöksiä
 • 5. Puolustus EU-agendalle ja siirtymä kriisinhallinnasta kokonaisvaltaiseen puolustusyhteistyöhön -Venäjän toimet Ukrainassa 2014 alkaen  ”aluepuolustuksen” renessanssi -Brexit-äänestys kesäkuussa 2016: turvallisuus/puolustus yhtenä integraation uusista vetureista? -Donald Trumpin valinta: yksimielisyys siitä, että Euroopan on otettava suurempi rooli turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa
 • 6. Lisäksi korkea edustaja Federica Mogherini valmisteli EU:lle uuden turvallisuusstrategian, ns. globaalistrategian (julkaistiin kesäkuussa 2016): •”Eurooppalaisina meidän on otettava suurempi vastuu turvallisuudestamme.” •”Tässä hauraassa maailmassa pehmeä voima ei riitä: meidän on parannettava uskottavuuttamme turvallisuuden ja puolustuksen aloilla.” •”Vaikka puolustuspolitiikka ja -menot kuuluvat edelleen kansalliseen toimivaltaan, yhdelläkään jäsenvaltiolla ei ole varaa toimia yksin […]”
 • 7. Globaalistrategian mukaan EU:n tulee: •vastata ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin •auttaa kehittämään kumppanien turvallisuus- ja puolustusvalmiuksia •suojella EU:ta ja sen kansalaisia Osana samaa pakettia Euroopan komissio julkaisi talvella 2016 oman Euroopan puolustuksen toimintasuunnitelmansa  Yhdessä dokumentit ohjaavat EU:ssa käytävää puolustuskeskustelua
 • 8. Parhaillaan valmisteltavat käytännön toimet: •EU:n koulutusoperaatioiden johtokeskus •Puolustuksen vuosittainen arviointimekanismi •Euroopan puolustusrahasto (tutkimusosa sekä tuotekehitys- ja hankintaosa) •Pysyvä rakenteellinen yhteistyö
 • 9. EU:n koulutusoperaatioiden johtokeskus (Military Planning and Conduct Capability, MPCC) -ottaa vastuulleen EU:n sotilaallisten koulutusoperaatioiden (tällä hetkellä Keski-Afrikan tasavalta, Mali ja Somalia) suunnittelun ja johtamisen -toimii osana EU:n sotilasesikuntaa, työllistää n. 25 henkilöä -päätös perustamisesta ennen kaikkea symbolisesti merkittävä (ehdotettiin jo 2000-luvun alussa, erityisesti Iso-Britannia vastustanut) -toisaalta: ei ”oikea” sotilaspäämaja!
 • 10. Puolustuksen vuosittainen arviointimekanismi (Coordinated Annual Review on Defence, CARD) -tavoitteena… •koordinoida ja synkronoida jäsenvaltioiden kansallista puolustussuunnittelua •tunnistaa sitä kautta suorituskykypuutteita sekä mahdollisia yhteistyöalueita -Euroopan puolustusvirasto (EDA) toimii arviointimekanismin sihteeristönä -Arviontimekanismi on jäsenvaltioiden kontrollissa ja täysin vapaaehtoinen  tehoton?
 • 11. Euroopan puolustusrahasto (tutkimusosa sekä tuotekehitys- ja hankintaosa) -puolustusalan tutkimusyhteistyön tukeminen EU:n budjettivaroista •90 milj. euroa vuoden 2019 loppuun asti •vuodesta 2020 alkaen 500 milj./vuosi? -puolustustarvikkeiden kehitystä ja hankintaa koskevan yhteistyön tukeminen osarahoituksella •500 milj. euroa vuosina 2019 ja 2010 •vuodesta 2020 alkaen miljardi euroa vuodessa? -vaikeat budjettineuvottelut edessä (Brexit!), projektien toteutuminen jäsenmaiden innosta kiinni!
 • 12. Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (Permanent Structured Cooperation, PESCO) -perustuu Lissabonin-sopimukseen, antaa halukkaille jäsenmaille mahdollisuuden tiivistää keskinäistä yhteistyötään puolustusasioissa muita nopeammin -kaksiosainen: •halukkaat jäsenmaat sitoutuvat tiettyjen kriteerien täyttämiseen •halukkaat jäsenmaat sopivat konkreettisista yhteistyöprojekteista -Kunnianhimon taso, mahdolliset jakolinjat?
 • 13. Parhaillaan valmisteltavat käytännön toimet: -EU:n koulutusoperaatioiden johtokeskus (ei ”oikea” sotilaspäämaja) -Puolustuksen vuosittainen arviointimekanismi (vapaaehtoinen  tehoton?) -Euroopan puolustusrahasto (tutkimusosa sekä tuotekehitys- ja hankintaosa) (vaikeat budjettineuvottelut, loppujen lopuksi jäsenmaiden innosta kiinni) -Pysyvä rakenteellinen yhteistyö (kunnianhimoton, luo jakolinjoja EU:n sisälle?)
 • 14. Jäsenmaiden välillä edelleen merkittäviä eroja… •turvallisuus- ja puolustuspolitiikan painopisteissä; •uhkakuvissa; •strategisissa kulttuureissa; •suhteessa NATOon; •suhtautumisessa EU-puolustusyhteistyöhön; •suhtautumisessa Euroopan komission rooliin; •puolustusteollisissa intresseissä  Vaikeuttavat yhteistyötä, kuten tähänkin asti
 • 15. Asetelma tällä hetkellä Johtovaltiot: Saksa ja Ranska (mutta kuinka vahvalla pohjalla niiden johtajuus on?) Aktiiviset: Suomi, Alankomaat, Italia, Belgia, Espanja, Tshekki Myönteiset: esim. Slovakia, Viro Varaukselliset: Ruotsi, Irlanti, Itävalta Kielteinen: Puola Ulkokehällä: Iso-Britannia (Brexit), Tanska (opt-out)
 • 16. -EU:ssa tehtävä puolustusyhteistyö ei korvaa NATOa, vaan sen on tarkoitus ennemminkin täydentää NATOa -EU:n ja NATOn keskinäinen yhteistyö tärkeä kehityskohde tällä hetkellä suhde on parantunut ja selkiytynyt, mutta merkittäviä ongelmia on edelleen (esim. ratkaisematon Kypros vs. Turkki) -EU:n ja NATOn yhteistyöalueita ovat muun muassa hybridiuhkien tunnistaminen ja torjunta, koordinoitu harjoitustoiminta sekä (potentiaalisesti) eurooppalaisen suorituskyky-yhteistyön koordinointi
 • 17. -Puolustusyhteistyötä tullaan tekemään myös pienemmissä ryhmissä: esim. Iso-Britannia-Ranska, Suomi-Ruotsi, Alankomaat-Belgia, Saksa-Alankomaat, Pohjoismaat jne. -Näiden yhteistyömuotojen suhde EU-kehikkoon osin avoinna kuka koordinoi Euroopan puolustuksen tilkkutäkkiä? miten EU:n jättävä Iso-Britannia sidotaan Euroopan puolustusyhteistyöverkostoon?
 • 18. Yhteenvetona: -EU:n puolustusyhteistyössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia -Parhaillaan valmistelussa on useita käytännön toimia, jotka symboloivat näitä muutoksia -Samalla ilmassa on kuitenkin myös paljon kysymyksiä – sekä vanhoja että uusia