O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Włocławek, 10 października 2013 r.







Nowy instrument finansowy w perspektywie finansowej UE 2014-2020
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to ...
Główne cele realizacji ZIT:








Sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych
największ...
Samorządy chcące realizować ZIT są zobligowane do:
 przygotowania Programu działań dla ZIT, w którym powinny się znaleźć
...


Miasta wojewódzkie i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie - fundusze
na wdrażanie inwestycji w ramach ZIT pochodzić b...
W ramach ZIT realizowane będą projekty różnie tematycznie ale wzajemnie
ze sobą komplementarne. Fundusze w ramach ZIT prze...






poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym
miasta (np. usuwanie azbestu, ochrona istniejąc...


wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np.
rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biz...




Kontrakt Terytorialny, to dokument określający najważniejsze inwestycje
realizowane w naszym regionie ze środków z U...


Na wstępnej liście przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego
znalazły się poniższe inwestycje związane z Włocław...

•

•

•


•

•
•

Pakiet B. Zagospodarowanie Dolnej Wisły
Stopień wodny poniżej Włocławka jako zabezpieczenie przeciw...
Zintegrowane inwestycje terytorialne
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Zintegrowane inwestycje terytorialne

1.232 visualizações

Publicada em

 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Zintegrowane inwestycje terytorialne

 1. 1. Włocławek, 10 października 2013 r.
 2. 2.     Nowy instrument finansowy w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, dotyczące głównie zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. ZIT będą realizowane przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarach funkcjonalnych; W zależności od decyzji samorządu województwa istnieje możliwość realizacji ZIT w miastach o charakterze regionalnym oraz subregionalnym i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.
 3. 3. Główne cele realizacji ZIT:     Sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych miast; Promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych; Realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby miast i ich obszarów funkcjonalnych Zwiększanie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności
 4. 4. Samorządy chcące realizować ZIT są zobligowane do:  przygotowania Programu działań dla ZIT, w którym powinny się znaleźć najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji  Program musi być przyjęty przez związek/stowarzyszenie, zaakceptowany przez IZ i MRR  zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego)  podpisania porozumienia o wdrażaniu ZIT z zarządem danego województwa, ponieważ projekty w tej formule finansowane będą ze środków dostępnych w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Wszystkie te wymogi mają na celu stymulowanie tworzenia się partnerstw JST, które będą kontynuować współpracę również po 2020 roku, gdy Fundusze Europejskie nie będą dostępne już w takiej wysokości.
 5. 5.  Miasta wojewódzkie i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie - fundusze na wdrażanie inwestycji w ramach ZIT pochodzić będą z tzw. rezerwy programowej (kwota wydzielona na etapie programowania z przeznaczonych dla Polski funduszy) oraz z podstawowej alokacji RPO. Dodatkowo, istnieje możliwość, aby projekty wynikające ze Strategii ZIT (projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT w RPO), otrzymały preferencje w procesie wyboru projektów w ramach programów krajowych, głównie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (po uzgodnieniach na linii związek ZIT - zarząd województwa – MRR).  Miasta regionalne, subregionalne i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie dofinansowane wyłącznie środkami z RPO
 6. 6. W ramach ZIT realizowane będą projekty różnie tematycznie ale wzajemnie ze sobą komplementarne. Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede wszystkim na:   rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów i ścieżek rowerowych); przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego – tzw. rewitalizacja (projekty łączące działania typowo inwestycyjne z miękkimi – np. przebudowa lub adaptacja budynków w zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby pozostające długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);
 7. 7.    poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie azbestu, ochrona istniejących terenów zielonych w miastach, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne); wspieranie efektywności energetycznej (kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach mieszkaniowych polegająca np. na ocieplaniu budynków, wymianie okien i oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych); wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. promocja produktu turystycznego wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego, poprawa systemu informacji dla cudzoziemców, poprawa jakości sanitariatów publicznych, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do Internetu);
 8. 8.  wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu). Ostateczne decyzje co do zakresu wsparcia ZIT zapadną po negocjacjach tzw. kontraktów terytorialnych oraz ustaleniu zawartości wszystkich programów operacyjnych. Program ZIT powinien dotyczyć minimum dwóch z powyższych celów.
 9. 9.   Kontrakt Terytorialny, to dokument określający najważniejsze inwestycje realizowane w naszym regionie ze środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa w nowej perspektywie 2014-2020. Jest to umowa pomiędzy samorządem a rządem, w której zostaną ustalone między innymi: podmioty odpowiedzialne za poszczególne przedsięwzięcia, harmonogram przygotowania i realizacji projektów oraz zasady finansowania priorytetowych zadań. Obecnie trwają prace na przygotowaniem mandatu negocjacyjnego. Od 24 września do 25 października br. potrwają konsultacje społeczne wstępnej listy przedsięwzięć do projektu mandatu. Na październik br. zaplanowano wstępne negocjacje kontraktu ze stroną rządową, zaś podpisanie Kontraktu Terytorialnego planowane jest w 2014 roku.
 10. 10.  Na wstępnej liście przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego znalazły się poniższe inwestycje związane z Włocławkiem:  Pakiet A Dostępność transportowa Przebudowa drogi krajowej nr 62 (DK 62) na odcinku Włocławek-Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Przebudowa drogi krajowej nr 67 (DK 67) na odcinku Włocławek-Lipno w nowym korytarzu do drogi ekspresowej S-10 Przebudowa drogi krajowej nr 1 (DK 1) na odcinku Włocławek-Kowal Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek Budowa węzłów zintegrowanych wraz z rewitalizacją dworców przy liniach nie poddawanych modernizacji • • • • •
 11. 11.  • •  •  •  • • Pakiet B. Zagospodarowanie Dolnej Wisły Stopień wodny poniżej Włocławka jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe Doliny Wisły Ożywienie gospodarcze Zbiornika Włocławskiego Pakiet C Zdrowie Infrastruktura ratownictwa medycznego Pakiet E Środowiskowy Zrównoważona mobilność miejska (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz) Pakiet F Dziedzictwo Kulturowe Sala widowiskowa we Włocławku Środowiskowe Centra Edukacji Doświadczalnej – „Mini Koperniki”

×