O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus

Baixar para ler offline

Liiallisen istumisen aiheuttamat terveysriskit. Fyysisen aktiivisuuden objektiivisella mittaamisella saatuja tuloksia suomalaisten liikkumisesta.
Suomen lääkärilehti 2014;69(25-32):1871-1877

Liiallisen istumisen aiheuttamat terveysriskit. Fyysisen aktiivisuuden objektiivisella mittaamisella saatuja tuloksia suomalaisten liikkumisesta.
Suomen lääkärilehti 2014;69(25-32):1871-1877

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus (20)

Anúncio

Mais de UKK-instituutti (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus

 1. 1. Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja liikkumattomuus Tommi Vasankari Pauliina Husu
 2. 2. Taustalla kaksi isoa ”murrosta” • Liikunnan tuottamien terveyshyötyjen rinnalle on noussut itsenäinen terveyshyötyjä synnyttävästä liikunnasta riippumaton tekijä, liiallinen paikallaanolo (istuminen). • Kyky mitata liikuntaa, kaikkea fyysistä aktiivisuutta ja myös sen puutetta on dramaattisesti parantunut, kun kiihtyvyysmittarit ovat mahdollistaneet objektiivisen tavan mitata liikettä ja sen puutetta – vastaava muutos kuin ravitsemuskyselystä siirryttiin mittaamaan veren rasva-arvoja. Osion nimi | sivunro Suomen Lääkärilehti 25-32/2014
 3. 3. Nykykäsitys liikunnasta ja istumisesta • Kyselytutkimusten mukaan puolet työikäisistä ja reilu neljännes eläkeikäisistä suomalaisista liikkuu kestävyyskunnon kannalta riittävästi. • Liian vähäinen fyysinen aktiivisuus on maailmanlaajuisesti neljänneksi suurin ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja. • Itsearviointeihin perustuvat menetelmät yliarvioivat fyysistä aktiivisuutta ja aliarvioivat paikallaan vietettyä aikaa objektiivisiin mittauksiin verrattuna.
 4. 4. Kehityspolku kaiken liikkeen mittaamiseen • Vuonna 2010 UKK-instituutti tutki markkinoilla käytössä olevat fyysistä aktiivisuutta mittaavat laitteet ja totesi, että hyviä kiihtyvyysmittareita kyllä löytyy, mutta jokaisella valmistajalla on oma tapa suodattaa ja tulkita tuloksia. • Käynnistettiin pitkä kehitysprojekti, jonka lopputulos oli universaalisti kaikkien kiihtyvyysmittareiden raakadatan tulkitsemiseen soveltuvat algoritmit. Menetelmä on testattu, kuvattu ja raportoitu alan lehdissä. • Uusilla algoritmeilla kyetään luokittelemaan paikallaanolo sekä jalan tapahtuva liikkuminen.
 5. 5. Työmatka pyöräillen
 6. 6. Aamulenkki mutta muuten leppoisa sunnuntai 0 170 340 510 680 850 1020 9:00:00 9:20:00 9:40:00 10:00:00 10:20:00 10:40:00 11:00:00 11:20:00 11:40:00 12:00:00 12:20:00 12:40:00 13:00:00 13:20:00 13:40:00 14:00:00 14:20:00 14:40:00 15:00:00 15:20:00 15:40:00 16:00:00 16:20:00 16:40:00 17:00:00 17:20:00 17:40:00 18:00:00 18:20:00 18:40:00 19:00:00 19:20:00 19:40:00 20:00:00 20:20:00 20:40:00 21:00:00 21:20:00 21:40:00 22:00:00 22:20:00
 7. 7. Katsauksen ydintulokset • Toistakymmentä tutkimusta raportoi istumisen ja kuolleisuuden välistä yhteyttä. • Television katselun yhteys kuolleisuuteen oli vahvempi kuin muun istumisen. • Kokonaisistumisajan noustessa yhdellä tunnilla päivässä kokonaiskuolleisuuden riski kasvoi 2 %. • Yhteys istumisen ja kuolleisuuden välillä ei ole lineaarinen, yli 7 t päivässä istuvilla yksi lisätunti istumista lisäsi kuolleisuutta 5 %.
 8. 8. Katsauksen ydintulokset • Runsas päivittäinen istuminen näyttääkin olevan tupakoinnin, liikunnan puutteen ja lihavuuden kaltainen riskitekijä. • Vaikka tietoa onnistuneista istumisen vähentämisen hankkeista on vielä kovin niukasti, voidaan nyt jo istumista pitää merkittävänä riskitekijänä ja asialle tarvittaisiin suosituksia. • Jo nykytiedon valossa voidaan sanoa, että paljon päivittäin istuvia tulisi neuvoa vähentämään istumista liikunnan lisäämisen ohella.
 9. 9. Tarkoitus • Kuvata suomalaisen aikuisväestön fyysistä aktiivisuutta ja liikkumattomuutta ensimmäistä kertaa objektiivisesti kiihtyvyysmittarilla mitattuna: – eri tehoiseen aktiivisuuteen käytetty aika – paikallaan vietetty aika – terveysliikuntasuosituksen (kestävyysliikunta) toteutuminen.
 10. 10. Aineisto • Terveys 2011-tutkimuksen Fyysinen aktiivisuus ja kunto -alaotos Alaotos, n=4916 Osallistujat, n=2455 Kiihtyvyysmittaus, n=2055 Käytti mittaria, n=1863 Täytti käyttökriteerin, n=1598 Kriteeri + ikärajaus 18-85, n=1589 (33 %) ≥ 4 päivää, ≥ 10 tuntia/päivä
 11. 11. Kiihtyvyysmittaus, 7 vrk • Hookie AM 20 (Traxmeet Ltd Espoo) • Kerää tietoa kaikesta liikkumisesta todellisina kiihtyvyyksinä (100 Hz). • Liikkumattomuuden ja fyysisen aktiivisuuden luokittelu: – makuulla olo, istuminen <1,5 MET – paikallaan seisominen <1,5 MET – kevyt aktiivisuus 1,5-3,5 MET – reipas aktiivisuus 3,5-6 MET – rasittava aktiivisuus >6 MET
 12. 12. Husu ym. Suomen Lääkärilehti 2014
 13. 13. Husu ym. Suomen Lääkärilehti 2014
 14. 14. Husu ym. Suomen Lääkärilehti 2014
 15. 15. Husu ym. Suomen Lääkärilehti 2014
 16. 16. Husu ym. Suomen Lääkärilehti 2014
 17. 17. Yhteenveto Terveys 2011 -tutkimuksen tuloksista • Suomalainen aikuinen vietti keskimäärin 76 % valveillaoloajastaan paikallaan, pääasiassa istuen. • Reipasta tai rasittavaa aktiivisuutta oli vain vajaa kymmenesosa valveillaoloajasta. • Vajaa neljäsosa tutkimukseen osallistuneista täytti terveysliikuntasuosituksen kestävyysliikunnan osalta.
 18. 18. Jatkossa tarvitaan: • keinoja paikallaanolon vähentämiseen ja kevyen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen • lisätietoa objektiivisesti mitatun fyysisen aktiivisuuden terveysyhteyksistä • lisätietoa väestötutkimuksissa käytettyjen fyysisen aktiivisuuden kysymysten pätevyydestä suhteessa objektiivisesti mitattuun aktiivisuuteen • kansalliset suositukset istumisen enimmäismäärälle.
 19. 19. KIITOS! www.ukkinstituutti.fi

×