O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Carregando em…3
×
1 de 7

Finanssialan yhteinen matka tulevaisuuteen 18 5 2015

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Toimialat kehittämisen vetureina 18.5.2015

Finanssialan yhteinen matka tulevaisuuteen 18 5 2015

 1. 1. Yhteinen matka finanssialan tulevaisuuteen HYVINVOIVA FINANSSIALA
 2. 2. Finanssiala muutosvaiheessa 2 Globali- saatio Toimiala- liukumat Digitalisoi- tuminen Muut toimijat Asiakas- käyttäy- tymisen muutos Uudet toimijat Muutokset säästämisessä ja sijoittamisessa Maksaminen Luotonanto ja rahoitus Vakuuttaminen Sääntely Asiakkaat Kannattavuus Tulos Työtä Lähde: Ari Loukkola/FK/HEKE
 3. 3. Hyvinvoiva finanssiala • Hankkeesta sovittu työmarkkinaneuvotteluissa syksyllä 2013: – Tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia – Lähtökohtana asiakaskäyttäytymisen muutos • Uudenlainen työelämän yhteistyöhanke ja tapa toimia • Tulevaisuuden ennakointi, lähtökohtana asiakaskäyttäytymisen muutos, jossa digitalisaation vaikutus on vahvasti mukana • Vaikuttavuus ja yhteistyökumppanit: – Työelämä 2020, – Sitra, – Työsuojelurahasto 3
 4. 4. Tavoitteet • Hankkeen strateginen tavoite on lisätä työmarkkinaosapuolten yhteistä näkemystä finanssialan tulevaisuudesta ja sen tuomista muutoksista alalle sekä tarvittavista toimenpiteistä. • Yhteisellä näkemyksellä ja sovituilla toimenpiteillä ennakoidaan muutoksia, luodaan parempaa työhyvinvointia, lisätään tuottavuutta ja parannetaan alan kilpailukykyä. • Hankkeessa tunnistetaan myös konkreettisia työkaluja yrityksissä tehtävän työelämän kehittämistyön eri osa-alueille. Sovittu ohjausryhmässä 27.1.2014 4
 5. 5. 5 Hyvinvoiva finanssiala 2014-2015 02-08/2014 Hanke- suunnitelma Rahoituksen hakeminen 09-11/2014 Liittokohtaise t työpajat 4 kpl 1/2015 Kysely- tutkimus Uusi työ finanssialalla 3-4/2015 Teema- työpajat 2 kpl 5/2015 Digitalisaation vaikutukset työn tuottavuuteen YHTEENVETOTYÖPAJOISTA YHTEENVETOTYÖPAJOISTA TUTKIMUSRAPORTTI • Yhteisen näkemyksen työstäminen • Tuotetaan tietopohjaa yritysten ja työmarkkina- osapuolten tulevaisuus- työhön, toimintaan ja sen kehittämiseen LOPPUSEMINAARI3.6.2016 - Etäjohtaminen finanssialalla - Nuorten näkemykset (Haaga-Helia, JAMK) YRITYSKOHTAISIA TYÖPAJOJA ENNAKOIDAAN TULEVAISUUTTA, TUNNISTETAAN MUUTTUJIA VALITAAN TEEMAT JATKOTYÖSTÖÖN
 6. 6. Tulosten hyödyntäminen • Tavoitteen luoda yhteistä ymmärrystä hankkeen toimijoiden kesken • Keskeistä on: – Viedä tuloksia finanssialan yritysten tietoisuuteen ja käytäntöihin ja näin tukea alan yritysten tekemää tulevaisuustyötä sekä lisätä näin työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä – Tuottaa tietopohjaa finanssialan työmarkkinaosapuolten neuvotteluihin ja työmarkkinaosapuolten toiminnan kehittämiseen 6
 7. 7. Yhteinen tulevaisuus 7 Toiminta- ympäristön uutos: Makina- muutokset ja uudet toimijat Muuttuva asiakas Työn muutos ja uudet osaamis- vaateet Johtaminen, työhyvinvointi ja työyhteisö- taidot Tuottavuus, kilpailukyky ja uudet toiminta- mallit Työmarkkinoiden uudenlainen tapa toimia Tulokset julkaistaan 3.6.2015 kello 9.00

Notas

 • Työelämän kehittämishankeselvityksen käynnistäminen
  Käynnistetään selvitys mahdollisen finanssialan työelämähankkeen sisällöstä ja rahoituksesta. Mahdollisen hankkeen tavoitteena on finanssialan henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ja alan tuottavuuden sekä kilpailukyvyn parantaminen lähtökohtanaan mm. asiakaskäyttäytymisen muutokset. Hankkeen tavoitteista, rahoituksesta ja aikataulusta pyritään sopimaan finanssialan liittojen kesken vuoden 2013 loppuun mennessä.”
 • ×