O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Carregando em…3
×
1 de 16

20150518 toimialakohtaisten hankkeiden tuki

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Toimialat kehittämisen vetureina 18.5.2015

20150518 toimialakohtaisten hankkeiden tuki

 1. 1. Toimialakohtaiset kehittämishankkeet - tuottavuutta ja työelämän laatua työpaikoille Kehittämisprojektien starttituki Risto Tanskanen Asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK
 2. 2. 2 Työelämä 2020 VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS 2020 TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ TYÖHYVIN- VOINTI JA TERVEYS OSAAVA TYÖVOIMA INNOVOINTI JA TUOTTAVUUS Työelämä 2020 tavoitteena on parantaa •Työllisyysastetta •Työelämän laatua •Työhyvinvointia •Työn tuottavuutta
 3. 3. 315 Työelämä 2020 työpaikoille Työelämä 2020 hankkeen toimijat Työ- Paikat - johto, tsv, lm Kehittä- minen - inno- vaatiot Työterveyslaitos -kehittämishankkeet JKV, THF, työkalut TEM, STM, OPM alueverkostot - Liideri, TSR, ESR Työelämän toimijat - Yhteistyölupaukset - kehittämisprojektit Toimialakohtaiset Kehittämisprojektit - Ta- ja palkansaajaliitot
 4. 4. 4 Toimialakohtaisten hankkeiden tilanne • Hyvä työ – pidempi työura • Hyvä huomen – hyvää huomista • Hyvinvoiva finanssiala • Kunteko 2020 hanke  Kirkon kehittämishanke  Kaupan alan kehittämishanke (Kaupan liitto ja PAM)  Hiihtokeskusten kehittämishanke (MaRa ja PAM)
 5. 5. 5 Kehittämisprojektien tukipalvelut  Kunteko 2020 hankeopas: ”Hyvästä parempi”  ”Kehittämisprojekti - johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi” http://www.ttk.fi/julkaisut/digijulkaisut  Yhteistyölupaukset – yhteisiä kehittämisprojekteja Tekes Työsuojelurahasto TSR Työterveyslaitos TTL Työturvallisuuskeskus TTK
 6. 6. 6 Toimialakohtaiset kehittämisprojektit Työpaikkojen kehittämisprojekti - johto ja henkilöstö yhdessä • muutostarve työpaikalla: tehokas tapa uudistaa toimintaa • käyttöön uusia entistä tuottavampia työtapoja • osallistaa koko henkilöstön kehittämiseen – sitoutuminen! • Luo kehittämismyönteistä työkulttuuria  Työnantaja- ja palkansaajajärjestöt mukaan käytännön kehittämistyöhön  Työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteinen koulutusaineisto
 7. 7. Kehittämisprojektin malli Muutostarve  projektin perusteet  keskustelut johto / henkilöstö  projektin perustaminen  ohjausryhmä  alustavat tavoitteet  starttitilaisuus Nykytilan selvitys Kehittämistarve • henkilöstön haastattelut • kyselyt • aikaisemmat selvitykset • työilmapiirimit taukset Kehittämis- työpajat • kehittämis- tarpeet • kehittämis- ryhmät • kehittämis- työpajojen ohjaus • Kehittämis- ehdotukset • päätökset Uudet toimintatavat Käyttöönotto  tukeminen  kokeileminen  korjaukset Toiminnan vakiinnuttam. työohjeet esimiesten rooli Projektin päättäminen Tulokset esille  dokumentointi  yhteinen päätöseminaari  tulosten levittäminen  kehittämisen jatkosuunnitelma koulutusaineisto 1. 2. 3. 4. 5. Kehittämisprosessi
 8. 8. 8 1. Muutostarve Muutostarve  Kehittämis- projekti  Muutostarve – kehittämisprojekti – alustavat tavoitteet  keskustelut johdon ja henkilöstön kanssa  periaatteet – henkilöstön osallistuminen ja vaikuttaminen  starttitilaisuus: mitä, miksi, miten, milloin….  ohjausryhmän perustaminen – johto ja henkilöstön edustajat Nykytilan selvittäminen  Kehittämis- tarve Kehittämis- työpajat  Uusia työtapoja Käyttöönotto  Vakiinnut- taminen Päättäminen  tulokset esille
 9. 9. 9 2. Miksi kehittämisprojekti? - kehittämistarve esille Muutostarve  Kehittämis- projekti Nykytilan selvittäminen  Kehittämis- tarve Nykytilan selvittäminen: asiat, jotka kunnossa / ei kunnossa • henkilöstön haastattelut • aikaisemmat projektit, selvitykset ja kyselyt  Kehittämistarve  tarkennetut tavoitteet Kehittämis- työpajat  Uusia työtapoja Käyttöönotto  Vakiinnut -taminen Päättäminen  tulokset esille
 10. 10. Muutostarve  Kehittämis- projekti Nykytilan selvittäminen  Kehittämis- tarve ”Työn tekijä on sen paras asiantuntija”  kehittämisryhmien perustaminen ja niiden ohjaus  ryhmät kokoontuvat kehittämistyöpajoissa parin viikon välein  kehittämistarpeet käsitellään työpajoissa yksi kerrallaan  kehittämistyöpajojen lisäksi koko työyhteisön kehittämistilaisuuksia 3. Käytännön kehittämistoiminta Kehittämis- työpajat  Uusia työtapoja Käyttöönotto  Vakiinnut- taminen Päättäminen  tulokset esille
 11. 11. 11 4. Käyttöönotto ja vakiinnuttaminen - uudet toimintatavat Muutostarve  Kehittämis- projekti Uusien toimintatapojen käyttöönotto  linjaorganisaation päätös uuden toimintatavan käyttöönotosta  käyttöönottoon osallistuvat sekä esimiehet että ehdotusten tekijät  tarvittava asiantuntijatuki, kokeileminen ja korjaavat toimet Käyttöönotto  Vakiinnut -taminen Kehittämis- työpajat  Uusia työtapoja Nykytilan selvittäminen  Kehittämis- tarve Päättäminen  tulokset esille
 12. 12. 12 5. Projektin päättäminen Muutostarve  Kehittämis- projekti Toiminnan vakiinnuttaminen •esimiesten tuki ja työnopastus toiminnan vakiinnuttamiseksi •uuden toiminnan riskien arviointi ja työohjeiden päivittäminen Projektin päättäminen Tulokset esille – vanha toiminta / uusi toiminta, palaute  uuden toiminnan dokumentointi, käsikirja ”Näin toimimme” Vakiinnut- taminen Päättäminen Nykytilan selvittäminen  Kehittämis- tarve Kehittämis- työpajat  Uusia työtapoja Käyttöönotto
 13. 13. 13 Johtamisen kokonaisuus Mittarit: Työn tehokkuus Osaaminen Työkykyisyys Työilmapiiri Toimintaprosessit, työryhmät, verkostot Strategia, visio, arvot Toimintaympäristö Mittarit, kehittymisen trendit Työnsisältöjen kehittäminen Jaettu johtajuus, kehittäminen Organisaation osaaminen, innovaatiot Tavoitteet Motivoitunut henkilöstö
 14. 14. 14 1. Kaupan toimintaympäristön muuttuminen • digitalisoituminen • verkkokauppa • asiakastarpeiden muutokset 2. Strategia vuoteen 2020 • vahva • palveleva • osaava 4. Osaamistarvekartta • strategiaa, tukipilareita ja tavoitteita vastaavat osaamistarpeet eri tehtävissä 5. Osaamiskartoitus • esimiesten valmennus • strategia ja tavoitteet • osaamisten kartoitus kehityskeskusteluissa  kartoitusmenetelmä  tiedonhallintatyökalu 7. Henkilöstön kehittämis- suunnitelma  Ihmisten vahvuudet käyttöön  Työssäoppimisen mallit - työkierto - työn muokkaus 6. Osaamisen kehittämistarve Osaamistarpeiden ja kartoitetun osaamisen vaje > kehittämistarve Henkilöstön osaamiskartoitus 3. Kasvun ja kannatta- vuuden tukipilarit • johdetaan tavoitteet • ohjaus johtamisjärjestelmään 8. Henkilöstön kehittämis- suunnitelma  organisaatiot/osaamin en tarkentaminen  henkilökohtaisten vahvuuksien käyttöönotto  työnsisältöjen kehittäm.
 15. 15. 15 Innovointi ja tuottavuus Prosessien ja johtamisen kehittämisen rinnalle innovaatioita Organisaatioita myllerretään - muutosjohta misessa parannettavaa Julkisella sektorilla työn imua – tarvitaan ideoita ja uusia työtapoja Johtajuuden merkitys korostuu > enemmän jaettua johtajuutta Digimurros kolkuttaa ovella - herääminen on ollut hidasta Meadow – tutkimus: Alasoini, Heikkilä, Lyly-Yrjämäinen ja Ramstad ”Jos mikään ei muutu, ei tapahdu myöskään kehittymistä”
 16. 16. 1. Toiminnan organisointi • työnjako ‒ vahvuudet käyttöön 2. Ihmisten johtaminen • yhteiset ongelmanratkaisut • Työtapojen uudistaminen • kehittyminen 3. Osaaminen • henkilö- ryhmäosaaminen • verkostot • oivallukset > innovaatiot Ihmisten vahvuudet käyttöön 16

×