Anúncio
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2.docx
Próximos SlideShares
Đề tài: Nhu cầu lựa chọn sản phẩm du lịch của sinh viên, HAYĐề tài: Nhu cầu lựa chọn sản phẩm du lịch của sinh viên, HAY
Carregando em ... 3
1 de 1
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2.docx(20)

Último(20)

Anúncio

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2.docx

  1. TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2/… Khoa/Viện: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ Hà Nội, Ngày......./...../....... KẾ HOẠCH, NHẬT KÝ THỰC TẬP Sinh viên thực tập: Mã SV: Ngành đào tạo: Lớp: Khóa: Cơ sở thực tập: Thời gian Nội dung thực tập (Kế hoạch) Kết quả thực hiện Ghi chú Tuần 1 (Từ ...................) Tuần 2 (Từ ....................) ... Tuần 12 (Từ..................) Nhận xét của người hướng dẫn: ...................................................................................................................................... ....... ...................................................................................................................................... ....... Người hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên thực tập (Ký, ghi rõ họ tên)
Anúncio