Ac osao-triangeli-hanke 19.2.2013

Nuorten oppisopimus
Liisa Uusitalo
Tampereen seudun ammattiopisto
19.2.2013
Nuorten oppisopimus
• Tutkintoon johtavaa ammatillista
peruskoulutusta
• Opetussuunnitelmaperusteiseen
ammatilliseen koulutukseen sisältyy
vähintään 4 kk oppisopimustyösuhde (L
630/1998).
• Mahdollisuus kaikilla koulutuksen
järjestäjillä, joilla lupa ammatillisen
koulutuksen järjestämiseen (Kunnat, kuntayhtymät,
rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt sekä valtion liikelaitokset)
Viimeinen vuosi oppisopimuksella
Opiskelu
oppilai-
toksessa
OPPISOPIMUSOPISKELU 4 – 12 kk
- Opiskelu työpaikalla
- Lähipäivät oppilaitoksessa
- Ammattiosaamisen näytöt
 tutkinto
opiskelijasta
työntekijä
120 ovn. 80 ov
- Tekee ansiotyötä
- Suorittaa teoriaopinnot
oppilaitoksessa
- Tekee opinnäytetyön
yritykseen
- Valmistuu
OPISKELIJA
Koulutustarkastaja:
- Oppisopimuksen solmiminen
- Arvioi työpaikan
- Seuraa oppisopimuksen
toteutumista
- Tuottaa tutkintotodistuksen
yhdessä oppilaitoksen kanssa
OPPISOPIMUS ILMAN
OPPISOPIMUSKESKUSTA
Oppilaitos vastaa ja tuottaa
tutkintotodistuksen
OPPISOPIMUSKES
KUS
Työpaikkakouluttaja
- Perehdyttäminen
työturvallisuuteen ja
työtehtäviin
- Ohjaa, tukee ja arvioi työn
oppimista
- Näyttöjen arviointi
- TOP-arviointi
TYÖPAIKKA
Vastuuopettajan tehtävät:
- Perehdytys
- Ohjaus
- Arviointi
- Opetus
- HEO / HOPS
Tukipalvelut
OPPILAITO
S
Kriteerit:
- Resurssit
- Rakenteet
- Pedagoginen johtaminen
Kriteerit:
- ATOT 20 ov suoritettu
- Itsenäinen & vastuullinen
Kriteerit:
- Monipuoliset työtehtävät
- Koulutettu työpaikkakouluttaja
Opiskelijan rooli ,2+1 mallissa
Opiskelija valintakriteerit:
 Atto- aineet (20 ov) suoritettu
 18 v ikä
 Ammatin perustiedot ja –taidot opiskeltu
 Opiskelijana vastuullinen ja itsenäinen
Prosessin käynnistys:
 Opiskelija etsii itselleen työpaikan (to-paikka, kesätyöpaikka
 Työpaikan hyväksyy koulutustarkastaja ja vastuuopettaja
 Monipuoliset työtehtävät, ammattiosaamisen näytöt voidaan
antaa
Työnantajan rooli
Työpaikalla tapahtuva oppiminen
 Oppisopimuksen edellytyksenä työaika min. 25t /vko
 Tutkintoa vastaavat monipuoliset työtehtävät
 TES:in mukainen palkka
 Työpaikalta nimetään vastuullinen
työpaikkakouluttaja, joka…
 … ohjaa ja arvioi opiskelijaa
Oppisopimuksen suunnittelu ja toteutus
yhteistyössä toimijoiden kanssa
 Opiskelija ottaa yhteyttä koulutustarkastajaan tai opiskelijan ja
työpaikan tiedot saadaan opettajalta
 Opettaja lähettää HEOHopsin koulutustarkastajalle
 Opso arvioi työpaikan sopivuuden HEO Hopsin pohjalta
 Opso ohjeistaa opiskelijaa hakeutumislomakkeen täyttöön
verkossa
 Opso laatii oppisopimuksen ja sopii tapaamisajan työpaikalle.
Mukana opiskelija, työpaikkakouluttaja /työnantaja, opettaja
 HEO Hopsin läpikäyminen
 Kouluttajan perehdyttäminen ja sitouttaminen
 Oppisopimus- ja työsuhdeasiat
 Työpaikkakouluttajien koulutuksista infoa
 Oppilaitos varaa opettajille 40 h/opiskelija opiskelijan ja
tpk:n ohjaukseen
 Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta
 Oppisopimuskeskus hankkii tietopuolisen koulutuksen
ja opiskelijan ohjauksen oppilaitoksesta
 Opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia (n. 1
lähiopetuspäivä / vko)
Rahoitus
• Resurssit
• Riittävästi aikaa opiskelijoiden ohjaukseen
• Oppisopimuksen tuntemus
• Rakenteet
• Opetussuunnitelma mallia tukeva
• Vaatii vanhasta luopumista ja uuden oppimista
• Pedagoginen johtaminen
• Oppisopimuskoulutuksen tukeminen oppilaitoksessa
• Oikeat henkilöt muutokseen ja uusien käytänteiden
aloittamiseen
Koulutuksen järjestäjän edellytykset
oppisopimuksen toteutumiselle
• Palkka työstä
• Opiskelumotivaatio
• Työllistymismahdollisuudet
• Opiskelijat siirtyvät aiemmin työelämään ja
työura pitenee.
• Vastuulliset monipuoliset työtehtävät työssä
oppimisen aikana.
• Mahdollisuus nopeuttaa opintojen loppuun
saattamista
Oppisopimuksen Hyödyt opiskelijalle
Oppisopimuksen Hyödyt oppilaitokselle
• Motivoituneempia opiskelijoita
• Opintojen mahdollinen nopeutuminen
• Mielekkäät oppimisympäristöt
• Oppisopimusopiskelu vahvistaa oppimisnäkemystä
siitä, että tekemällä työtä työpaikalla oppii.
• Oppilaitoksessa tutkintoalojen toiminnot yhtenäistyvät
• Puskuri koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärälle –
aloituspaikkoja vapautuu
• Oppilaitoksen vetovoimaisuus lisääntyy
• Keskeyttämisriski pienenee
• Oppilaitoksen koulutustarjonta laajenee
Oppisopimuksen haasteet
OPISKELIJALLE:
• Oppisopimuspaikan löytäminen
• Attojen suorittaminen
OPETTAJALLE:
• Teoriaopetuksen järjestäminen yksilöllisesti.
• Opettajalla ei ole riittävästi resurssia suunnitteluun,
yhteydenpitoon ja työpaikkakäynteihin.
• Työpaikkakäynneillä ei ole aikaa työpaikkakouluttajan
ohjaamiseen.
• Opettajien asenteet eivät tue mallin käyttöön ottoa.
OPPILAITOKSELLE:
• Opiskelijan valintakriteereiden täyttyminen
• Tiedottamisen puute
Oppisopimuksen Haasteet
TYÖPAIKALLE
• Talouden suhdanteiden nopea muutos
• Työpaikkakouluttajan sitoutumattomuus
• Ei osata suunnitella työpaikalla tapahtuvaa
oppimista
• Kiire työpaikalla
• Opiskelija on enemmän työntekijän kuin opiskelijan
roolissa
• Riittämätön tiedottaminen
oppisopimusopiskelijasta työyhteisössä.
Yhteystiedot
Liisa Uusitalo
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
1 de 14

Recomendados

Oppisopimus por
OppisopimusOppisopimus
Oppisopimusvkrannila
616 visualizações10 slides
Oppisopimus Stadin ammattiopistossa por
Oppisopimus Stadin ammattiopistossaOppisopimus Stadin ammattiopistossa
Oppisopimus Stadin ammattiopistossaStadin ammattiopisto
783 visualizações10 slides
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä por
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestäKalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestä
Kalvosarja nuorten työllisyyden edistämisestäSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
245 visualizações12 slides
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja por
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kiviojaNUORI2013
312 visualizações23 slides
LAO_sote por
LAO_soteLAO_sote
LAO_sotehellevitervo
511 visualizações28 slides
Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu por
Perusopetuksen vuosityöaikakokeiluPerusopetuksen vuosityöaikakokeilu
Perusopetuksen vuosityöaikakokeiluOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
2.2K visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ammatillisten vuosityöaikasopimus 03 2019 por
Ammatillisten vuosityöaikasopimus 03 2019Ammatillisten vuosityöaikasopimus 03 2019
Ammatillisten vuosityöaikasopimus 03 2019Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
20.9K visualizações78 slides
Top ten por
Top tenTop ten
Top tentop-patteri
894 visualizações12 slides
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet por
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteamkhanke
212 visualizações27 slides
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut por
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutTE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutVates-saatio
181 visualizações21 slides
Vuosityöaikakokeiluiden lyhyt historia por
Vuosityöaikakokeiluiden lyhyt historiaVuosityöaikakokeiluiden lyhyt historia
Vuosityöaikakokeiluiden lyhyt historiaOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
27.8K visualizações6 slides
Laajennettu työssäoppiminen por
Laajennettu työssäoppiminenLaajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminenTopLaaja
521 visualizações22 slides

Mais procurados(19)

Top ten por top-patteri
Top tenTop ten
Top ten
top-patteri894 visualizações
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet por eamkhanke
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eamkhanke212 visualizações
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut por Vates-saatio
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutTE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
Vates-saatio181 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen por TopLaaja
Laajennettu työssäoppiminenLaajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminen
TopLaaja521 visualizações
Käytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpa por Sirpa Pursiainen
Käytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpaKäytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpa
Käytännön ehdotus nuorisotakuun toteuttamiseksi pursiainen sirpa
Sirpa Pursiainen425 visualizações
Top prosessi por top-patteri
Top prosessiTop prosessi
Top prosessi
top-patteri905 visualizações
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012 por Hanna
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
TopLaaja Luonto-ohjaaja Salpaus 2012
Hanna357 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010 por Nina Eskola-Salin
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Nina Eskola-Salin275 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012 por TopLaaja
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
TopLaaja2.8K visualizações
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012 por Nina Eskola-Salin
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Nina Eskola-Salin429 visualizações
Top fb ohjaus_2012_jao por helena rajalinna
Top fb ohjaus_2012_jaoTop fb ohjaus_2012_jao
Top fb ohjaus_2012_jao
helena rajalinna730 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma por TopLaaja
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelmaLaajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
TopLaaja295 visualizações
Vuosityöaika – kokeilutilanne ja näkemyksiä työaikajärjestelmän kehittämisestä por Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Vuosityöaika – kokeilutilanne ja näkemyksiä työaikajärjestelmän kehittämisestäVuosityöaika – kokeilutilanne ja näkemyksiä työaikajärjestelmän kehittämisestä
Vuosityöaika – kokeilutilanne ja näkemyksiä työaikajärjestelmän kehittämisestä
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa por Nina Eskola-Salin
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Nina Eskola-Salin445 visualizações
Projektin esittelypohja topo por omniatopo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topo
omniatopo535 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3 por Nina Eskola-Salin
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Nina Eskola-Salin494 visualizações

Similar a Ac osao-triangeli-hanke 19.2.2013

Oppisopimus koulutusmuotona por
Oppisopimus koulutusmuotonaOppisopimus koulutusmuotona
Oppisopimus koulutusmuotonaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
996 visualizações25 slides
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014 por
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014Keuda oppisopimuskeskus
450 visualizações22 slides
Oppisopimusinfo Ohjaamoille por
Oppisopimusinfo OhjaamoilleOppisopimusinfo Ohjaamoille
Oppisopimusinfo OhjaamoilleOppisopimus.fi
227 visualizações26 slides
Mahtava-hanke 2017 por
Mahtava-hanke 2017Mahtava-hanke 2017
Mahtava-hanke 2017THL
265 visualizações11 slides
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina por
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_NinaLaajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_NinaNina Eskola-Salin
316 visualizações38 slides
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem por
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temNina Eskola-Salin
297 visualizações16 slides

Similar a Ac osao-triangeli-hanke 19.2.2013(20)

Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014 por Keuda oppisopimuskeskus
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Keuda oppisopimuskeskus450 visualizações
Oppisopimusinfo Ohjaamoille por Oppisopimus.fi
Oppisopimusinfo OhjaamoilleOppisopimusinfo Ohjaamoille
Oppisopimusinfo Ohjaamoille
Oppisopimus.fi227 visualizações
Mahtava-hanke 2017 por THL
Mahtava-hanke 2017Mahtava-hanke 2017
Mahtava-hanke 2017
THL265 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina por Nina Eskola-Salin
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_NinaLaajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Nina Eskola-Salin316 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem por Nina Eskola-Salin
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Nina Eskola-Salin297 visualizações
Opiskelijan opas por leakoistinen
Opiskelijan opasOpiskelijan opas
Opiskelijan opas
leakoistinen604 visualizações
Nuorten oppisopimuskoulutuksen uudistaminen 2014 por Keuda oppisopimuskeskus
Nuorten oppisopimuskoulutuksen uudistaminen 2014Nuorten oppisopimuskoulutuksen uudistaminen 2014
Nuorten oppisopimuskoulutuksen uudistaminen 2014
Keuda oppisopimuskeskus234 visualizações
Ohje työssäoppiminen, nuoret por jkytta
Ohje työssäoppiminen, nuoretOhje työssäoppiminen, nuoret
Ohje työssäoppiminen, nuoret
jkytta397 visualizações
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö por Mari Järvenmäki
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyöTyöelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Mari Järvenmäki740 visualizações
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011 por Nina Eskola-Salin
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Nina Eskola-Salin230 visualizações
Opso diat tpo 3.11 por omniatopo
Opso diat tpo 3.11Opso diat tpo 3.11
Opso diat tpo 3.11
omniatopo340 visualizações
Polkuja Työelämään por PeppiTervoHiltula1
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja Työelämään
PeppiTervoHiltula1111 visualizações
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012 por Hanna
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
Hanna342 visualizações
Verkkovirta puheenvuoro Maarit Latvala por Maarit Latvala
Verkkovirta puheenvuoro Maarit LatvalaVerkkovirta puheenvuoro Maarit Latvala
Verkkovirta puheenvuoro Maarit Latvala
Maarit Latvala201 visualizações
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut por Nina Eskola-Salin
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Nina Eskola-Salin232 visualizações
Opso ry:n kevätkarkelot por Oppisopimus.fi
Opso ry:n kevätkarkelotOpso ry:n kevätkarkelot
Opso ry:n kevätkarkelot
Oppisopimus.fi342 visualizações

Ac osao-triangeli-hanke 19.2.2013

 • 1. Nuorten oppisopimus Liisa Uusitalo Tampereen seudun ammattiopisto 19.2.2013
 • 2. Nuorten oppisopimus • Tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta • Opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen koulutukseen sisältyy vähintään 4 kk oppisopimustyösuhde (L 630/1998). • Mahdollisuus kaikilla koulutuksen järjestäjillä, joilla lupa ammatillisen koulutuksen järjestämiseen (Kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt sekä valtion liikelaitokset)
 • 3. Viimeinen vuosi oppisopimuksella Opiskelu oppilai- toksessa OPPISOPIMUSOPISKELU 4 – 12 kk - Opiskelu työpaikalla - Lähipäivät oppilaitoksessa - Ammattiosaamisen näytöt  tutkinto opiskelijasta työntekijä 120 ovn. 80 ov
 • 4. - Tekee ansiotyötä - Suorittaa teoriaopinnot oppilaitoksessa - Tekee opinnäytetyön yritykseen - Valmistuu OPISKELIJA Koulutustarkastaja: - Oppisopimuksen solmiminen - Arvioi työpaikan - Seuraa oppisopimuksen toteutumista - Tuottaa tutkintotodistuksen yhdessä oppilaitoksen kanssa OPPISOPIMUS ILMAN OPPISOPIMUSKESKUSTA Oppilaitos vastaa ja tuottaa tutkintotodistuksen OPPISOPIMUSKES KUS Työpaikkakouluttaja - Perehdyttäminen työturvallisuuteen ja työtehtäviin - Ohjaa, tukee ja arvioi työn oppimista - Näyttöjen arviointi - TOP-arviointi TYÖPAIKKA Vastuuopettajan tehtävät: - Perehdytys - Ohjaus - Arviointi - Opetus - HEO / HOPS Tukipalvelut OPPILAITO S Kriteerit: - Resurssit - Rakenteet - Pedagoginen johtaminen Kriteerit: - ATOT 20 ov suoritettu - Itsenäinen & vastuullinen Kriteerit: - Monipuoliset työtehtävät - Koulutettu työpaikkakouluttaja
 • 5. Opiskelijan rooli ,2+1 mallissa Opiskelija valintakriteerit:  Atto- aineet (20 ov) suoritettu  18 v ikä  Ammatin perustiedot ja –taidot opiskeltu  Opiskelijana vastuullinen ja itsenäinen Prosessin käynnistys:  Opiskelija etsii itselleen työpaikan (to-paikka, kesätyöpaikka  Työpaikan hyväksyy koulutustarkastaja ja vastuuopettaja  Monipuoliset työtehtävät, ammattiosaamisen näytöt voidaan antaa
 • 6. Työnantajan rooli Työpaikalla tapahtuva oppiminen  Oppisopimuksen edellytyksenä työaika min. 25t /vko  Tutkintoa vastaavat monipuoliset työtehtävät  TES:in mukainen palkka  Työpaikalta nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja, joka…  … ohjaa ja arvioi opiskelijaa
 • 7. Oppisopimuksen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä toimijoiden kanssa  Opiskelija ottaa yhteyttä koulutustarkastajaan tai opiskelijan ja työpaikan tiedot saadaan opettajalta  Opettaja lähettää HEOHopsin koulutustarkastajalle  Opso arvioi työpaikan sopivuuden HEO Hopsin pohjalta  Opso ohjeistaa opiskelijaa hakeutumislomakkeen täyttöön verkossa  Opso laatii oppisopimuksen ja sopii tapaamisajan työpaikalle. Mukana opiskelija, työpaikkakouluttaja /työnantaja, opettaja  HEO Hopsin läpikäyminen  Kouluttajan perehdyttäminen ja sitouttaminen  Oppisopimus- ja työsuhdeasiat  Työpaikkakouluttajien koulutuksista infoa
 • 8.  Oppilaitos varaa opettajille 40 h/opiskelija opiskelijan ja tpk:n ohjaukseen  Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta  Oppisopimuskeskus hankkii tietopuolisen koulutuksen ja opiskelijan ohjauksen oppilaitoksesta  Opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia (n. 1 lähiopetuspäivä / vko) Rahoitus
 • 9. • Resurssit • Riittävästi aikaa opiskelijoiden ohjaukseen • Oppisopimuksen tuntemus • Rakenteet • Opetussuunnitelma mallia tukeva • Vaatii vanhasta luopumista ja uuden oppimista • Pedagoginen johtaminen • Oppisopimuskoulutuksen tukeminen oppilaitoksessa • Oikeat henkilöt muutokseen ja uusien käytänteiden aloittamiseen Koulutuksen järjestäjän edellytykset oppisopimuksen toteutumiselle
 • 10. • Palkka työstä • Opiskelumotivaatio • Työllistymismahdollisuudet • Opiskelijat siirtyvät aiemmin työelämään ja työura pitenee. • Vastuulliset monipuoliset työtehtävät työssä oppimisen aikana. • Mahdollisuus nopeuttaa opintojen loppuun saattamista Oppisopimuksen Hyödyt opiskelijalle
 • 11. Oppisopimuksen Hyödyt oppilaitokselle • Motivoituneempia opiskelijoita • Opintojen mahdollinen nopeutuminen • Mielekkäät oppimisympäristöt • Oppisopimusopiskelu vahvistaa oppimisnäkemystä siitä, että tekemällä työtä työpaikalla oppii. • Oppilaitoksessa tutkintoalojen toiminnot yhtenäistyvät • Puskuri koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärälle – aloituspaikkoja vapautuu • Oppilaitoksen vetovoimaisuus lisääntyy • Keskeyttämisriski pienenee • Oppilaitoksen koulutustarjonta laajenee
 • 12. Oppisopimuksen haasteet OPISKELIJALLE: • Oppisopimuspaikan löytäminen • Attojen suorittaminen OPETTAJALLE: • Teoriaopetuksen järjestäminen yksilöllisesti. • Opettajalla ei ole riittävästi resurssia suunnitteluun, yhteydenpitoon ja työpaikkakäynteihin. • Työpaikkakäynneillä ei ole aikaa työpaikkakouluttajan ohjaamiseen. • Opettajien asenteet eivät tue mallin käyttöön ottoa. OPPILAITOKSELLE: • Opiskelijan valintakriteereiden täyttyminen • Tiedottamisen puute
 • 13. Oppisopimuksen Haasteet TYÖPAIKALLE • Talouden suhdanteiden nopea muutos • Työpaikkakouluttajan sitoutumattomuus • Ei osata suunnitella työpaikalla tapahtuvaa oppimista • Kiire työpaikalla • Opiskelija on enemmän työntekijän kuin opiskelijan roolissa • Riittämätön tiedottaminen oppisopimusopiskelijasta työyhteisössä.