Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a P pd mk a jornada ot amposta maig 2013(20)

Anúncio

P pd mk a jornada ot amposta maig 2013

  1. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 Jornada Tècnica – Oficines de Turisme Amposta, maig de 2013
  2. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 Un pla de màrqueting amb una forta participació sectorial... El primer Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya forma part de l’Estratègia de Turisme 2020. El pla ha comptat amb la participació dels actors clau del sector turístic català: – Els representants de les 9 marques territorials oficials de Catalunya, així com altres responsables públics del màrqueting turístic de Catalunya. – Més de 1.000 empreses representatives del sector turístic català, englobant tant PIMEs com grans empreses. – Més de 300 comercialitzadors clau, amb presència tant offline com online, ubicats en els 25 principals mercats emissors per Catalunya. – Més de 18.000 consumidors potencials de Catalunya ubicats en més de 40 països. – L’Agència Catalana de Turisme (ACT) i els seus 11 Centres de Promoció Turística (CPT)(CPT). – La Direcció General de Turisme (DGT) de la Generalitat de Catalunya. 2
  3. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 …basat en un ampli programa de recerca Investigacions Aportacions professionals Identificació de les oportunitats de Catalunya en productes turístics als mercats emissors segons els comercialitzadors. Identificació del perfil de demanda receptiva a Catalunya i Identificació de prioritats del màrqueting de Catalunya segons el sector turístic català. Aportacions estratègiques de responsables públics dels màrqueting turístic catalàIdentificació del perfil de demanda receptiva a Catalunya i comportament de perfil mitjà del consumidor. Identificació del perfil de demanda receptiva a Catalunya referent a 6 productes. màrqueting turístic català. Sessions de treball amb actors clau del sector turístic català referents a 5 productes. Aportacions estratègiques dels CPT sobre els mercats Volumetrització de la demanda emissiva per mercat emissor i producte turístic. Identificació dels factors clau d’èxit de productes turístics, “drivers” de viatge estils de vida perfils experiencials de Aportacions estratègiques dels CPT sobre els mercats emissors. drivers de viatge, estils de vida, perfils experiencials de viatgers i impactes comunicacionals més eficaços en la decisió de la destinació. Avaluació de l’impacte de la crisi en el comportament dels t i tturistes. Revisió d’investigacions de la marca turística Catalunya i d’escolta online, entre altres fonts secundàries. 3
  4. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 ó Contribuir a la prosperitat de Catalunya i del seu Missió de l’ACT sector turístic, essent la seva veu a l’exterior, tot orientant-se a la captació i satisfacció d’un turisme de més valor afegit. Esdevenir abans del 2016 el líder en màrqueting per Visió a 2016 de l’ACT Esdevenir, abans del 2016, el líder en màrqueting per al sector turístic català, els col·laboradors i els turistes, i un referent internacional.i un referent internacional. 4
  5. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 La visió del Pla Aconseguir una marca “Catalunya” més poderosa i un turisme més rendible. Els 4 objectius del Pla +15%* i t í ti +15%* i t í ti 1 +15%* d dià i +15%* d dià i 2 +15% poder de marca +15% poder de marca 4 +15%* diversificació +15%* diversificació 3 ingressos turísticsingressos turístics Mètrica Ingressos turístics totals Mètrica Ingressos turístics totals despesa diàriadespesa diària Mètrica Despesa mitjana diària Mètrica Despesa mitjana diària poder de marcapoder de marca Mètrica “Brand equity” Mètrica “Brand equity” d s ó temporal d s ó temporal Mètrica Ingressos turístics en temporada M i B Mètrica Ingressos turístics en temporada M i Bpp 5 *Creixement acumulat respecte 2012, inflació inclosa i transport exclòs **De setembre a juny (inclosos) Font: IET
  6. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 Per assolir la visió és necessari abordar 10 temes clau de màrqueting... Disseny de valor Comunicació de valor Venda de valor 1 M C t l 5 Si d d1. Marca Catalunya Com fer que la marca Catalunya augmenti el seu poder? 4 Comunicació 5. Sistema de venda Com aconseguir que l’oferta turística sigui fàcilment accessible al consumidor? 2. Oferta diferenciada Com defensar i guanyar posicions de mercat, diferenciant l’oferta turística catalana? 4. Comunicació Com aprofitar els mitjans online / mòbils per dur a terme una comunicació més eficient i 6. Desenvolupament de negoci Com captar la intermediació online adient i incrementar el volum de negoci amb Catalunya? 3. Serveis al turista Com aportar més valor al turista en el cicle d i t li i ffli ? segmentada? 7. Fidelització Com establir relacions amb els clients que f ti l ti ió i l ió? Gestió del màrqueting de viatge online i offline? fomentin la repetició i la recomanació? 8. Intel·ligència Com identificar les millors oportunitats de negoci i monitoritzar la “performance” turística de Catalunya? 9. Serveis al sector Com esdevenir un referent en el màrqueting turístic per al sector i augmentar la seva competitivitat? 10. Cooperació i coordinació Com optimitzar els resultats del màrqueting turístic de Catalunya mitjançant una millor cooperació – di ió úbli i úbli i d ? 6 p y g p coordinació pública i pública-privada?
  7. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 ...i també és necessari aplicar una rigorosa agenda de canvi De ... A ... MARCAEntramat complex i confús de Arquitectura coherent de marques Disseny de valor MARCA CATALUNYA OFERTA DIFERENCIADA t a at co p e co ús de marques de destinacions i productes. Oferta “commodity”. Serveis bàsics únicament durant el qu tectu a co e e t de a ques amb una poderosa marca Catalunya. Oferta diferenciada i en constant innovació. Serveis pre/ durant/ post viatge 1 2 Comunicació de alo SERVEIS AL TURISTA Serveis bàsics únicament durant el viatge. Serveis pre/ durant/ post viatge integrats en un únic espai a internet. COMUNICACIÓ Eines tradicionals i estratègia de comunicació poc integrada i racional. Comunicació 360º, emocional i suportada en eines innovadores. 3 4 de valor Venda de SISTEMA DE VENDA Baixa qualitat i accessibilitat de l’oferta catalana a internet. Oferta catalana 100% a internet. DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI Venda molt enfocada a clients massius (B2B). Mix de clients massius / selectius. 5 6 e da de valor FIDELITZACIÓComunicació basada en l’adquisició. Mix òptim adquisició / retenció. INTEL·LIGÈNCIADecisions de màrqueting basades en l’opinió. Decisions de màrqueting més “científiques”. 7 8 Gestió del màrqueting l opinió. científiques . SERVEIS AL SECTOR L’ACT proporciona serveis bàsics a petita part del sector català. L’ACT es l’agencia referent en màrqueting turístic per a tot el sector. COOPERACIÓ I COORDINACIÓ Escassa participació i coordinació de / entre el sector Model òptim de co-gestió i co- finançament del màrqueting turístic 9 10 7 COORDINACIÓ / entre el sector. finançament del màrqueting turístic.10
  8. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 El màrqueting de Catalunya es regirà per 5 principis inspiradors 11 22 33 44 551. Enfocament vs. dispersió 1. Enfocament vs. dispersió 2. Màrqueting online vs. offline 2. Màrqueting online vs. offline 3. Innovació vs. continuïtat 3. Innovació vs. continuïtat 4. Màrqueting orientat a resultats vs. 4. Màrqueting orientat a resultats vs. 5. Màrqueting públic-privat vs. màrqueting 5. Màrqueting públic-privat vs. màrqueting El màrqueting de Catalunya estarà molt enfocat en els El màrqueting de Catalunya s’orientarà molt a l’univers online Es realitzaran esforços notables d’innovació en els Les decisions es prendran sota una perspectiva de El màrqueting de Catalunya es decidirà i finançarà amb una activitatsactivitats públicpúblic enfocat en els següents àmbits: Marques Mercats Productes molt a l univers online en els aspectes següents: Cicle de vida del viatge d innovació en els següents temes: Segmentació Oferta turística Eines de comunicació perspectiva de resultats, on prevaldrà el cost- benefici: Planificació estratègica i tà ti i finançarà amb una participació progressiva del sector: Co-màrqueting amb el t i tProductes Segments Eines de màrqueting Competències ACT – Comunicació / relació Venda Etc. Eines de comunicació Serveis de l’ACT per al sector Model de gestió del màrqueting i tàctica Fixació d’objectius quantitatius i qualitatius Indicadors de sector privat Socis estratègics Directius i màrqueters de pes en el Consell de l’ACT 8 ens territorials Etc. màrqueting Etc. Indicadors de seguiment Etc. de l ACT Etc.
  9. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 La marca Catalunya ha de diferenciar-se a partir de beneficis emocionals i icones reconegudesbeneficis emocionals i icones reconegudes Als viatgers sofisticats i cosmopolites...Públic objectiu ...que busquen gaudir d’experiències d’oci i negoci gratificants... Marc de referència ...Catalunya ofereix estats emocionals positius tot l’any en un petit espai vora el mediterrani que es pot recórrer molt fàcilment, amb una gran qualitat de vida i que combina costa, i t t i i t i i lt l tí ti i it tò i é d di Diferenciadors è é d l l ó l l paisatge, gastronomia i un gran patrimoni cultural, artístic i arquitectònic, a més de disposar d’una gran preparació per rebre el turista. ...perquè és una terra de genis vinculats al món cultural. ...perquè disposa d’icones turístiques amb una elevada notorietat. ...perquè té manifestacions culturals de gran riquesa. R ...perquè s’hi pot gaudir una de les gastronomies mundialment més reconegudes. ...perquè s’hi emplacen paisatges de gran bellesa i molt diversos a escasses hores de distància. Raons per creure distància. ...perquè disposa d’una gran tradició en l’acollida de turistes. 9
  10. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 ...recolzat per unes “raons per creure” Raons per creure ...perquè és una terra de genis vinculats al món cultural ...perquè disposa d’icones turístiques amb una elevada ...perquè té manifestacions culturals de gran riquesa ...perquè s’hi pot gaudir una de les gastronomies mundialment ...perquè s’hi emplacen paisatges de gran bellesa i molt ...perquè disposa d’una gran tradició en l’acollida decultural. una elevada notorietat. riquesa. mundialment més reconegudes. bellesa i molt diversos a escasses hores de distància. l’acollida de turistes. Barcelona Genis Gaudí Icones Cultura Esdeveniment Gastronomia Vi i cava Paisatges Cales i platges Experiència 13 milions deBarcelona Sagrada Família Pedrera Parc Güell bl Gaudí Miró Dalí M. Caballé Esdeveniment Museus Modernisme Romànic ò Vi i cava Pa amb tomàquet Botifarra/ embotits Esqueixada Cales i platges heterogènies Pirineus Delta de l’Ebre Parcs naturals 13 milions de turistes anuals Infraestructura turística i de transport Rambles Montserrat Triangle Dalinià Etc. Serrat Carreras F. Adrià Etc. Gòtic Medieval Castellers Etc. Esqueixada Cargols Etc. Parcs naturals Pobles amb encant Etc. Serveis directes i indirectes Etc. 10
  11. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 La personalitat de la marca s’ha de construir a partir de valors d l t it i i d l tque emanen del territori i de la seva gent 1. Avantguarda Modernitat, evolució, anticipació etc 2. Rauxa Innovació i creativitat cultural artística 3. Qualitat de vida Clima i dieta mediterrània vida al 4. Identitat pròpia Llengua, cultura, història tradicions 5. Força del col·lectiu Castellers barça Valors de marca anticipació, etc. cultural, artística, moda, etc. mediterrània, vida al carrer, paisatges naturals i culturals, etc. història, tradicions, seny, etc., . Castellers, barça, sardanes, associacionisme, etc. marca 1. Moderna i lit 2. Genial, hi tò i i 3. Mediterrània, l d bl b i 4. Culta, assenyada, d 5. Dinàmica, llid i Personalitat d 11 cosmopolita, “trendy” històrica i actual saludable, bonica assossegada acollidora i cordial de marca
  12. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 ...i fer una promesa emocional / racional potent: El lloc on t’agradaria viure! La promesa emocional de la marca Catalunya Un petit territori mediterrani on viuràs experiències memorablesp o o p o EL LLOC ON T’AGRADARIA VIURE! 12
  13. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 El portafoli: sis grans experiències turístiques a Catalunya, estructurades en sis categories de producte... 1 2 3 4 5 6 Escapades per desconnectar a Catalunya Vacances per gaudir de l’estil de vida mediterrani a Itineraris per descobrir un petit país amb una gran Estades per gaudir de la natura– aventura, Viatges per gaudir d’un interès Oportunitats per fer reunions 1 2 3 4 5 6 a Catalunya la costa catalana amb una gran cultura muntanya i entorn rural especialdiferents Prioritat estratègica Prioritat elevada Prioritat selectiva 13 Prioritat estratègica Prioritat elevada Prioritat selectiva
  14. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 ...cadascuna de les quals està composada per línies de producte Vacances per gaudir de Pobles costaners amb encant Viles marineres Grans destinacions de platja Estades per gaudir de la natura Experiències i espais naturals i rurals Experiències d’aventura i actiu 100% ciclisme i senderisme l’estil de vida mediterrani a la costa catalana Vacances en família a la costa catalana Navegació i esports nàutics pel Mediterrani català Etc natura, aventura, muntanya i entorn rural català 100% ciclisme i senderisme Vacances en família a la natura Diversió a la neu Pirineu Català: experiències tot l’any EtcEtc. Etc. Escapades per Cultura, gastronomia i enologia Ciutats amb caràcter Oportunitats per fer Catalunya congressos Reunions diferents de mida mitjana R i d’ b t ió per desconnectar a Catalunya Escapades temàtiques Etc. per fer reunions diferents Reunions d’abstracció “Team building” a Catalunya Incentius gratificants Etc. Itineraris per descobrir un petit país Grans icones culturals i naturals Els 5 grans viatges per Catalunya Viatges per gaudir d’un Estades esportives a Catalunya Pràctica del golf a Catalunya Aprendre a cuinar a Catalunya Catalunya religiosa Salut i benestarpetit país amb una gran cultura Itineraris temàtics Etc. interès especial Salut i benestar Catalunya accessible Catalunya responsable Catalunya 50+ Etc. 14
  15. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 El públic objectiu del màrqueting de Catalunya són viatgers sofisticats i cosmopolites... El 92% dels turistes està disposat a pagar més per una experiència ...de nivell de renda mitjà-alt... (a adquirir) ...principalment en edat …predisposats a gaudir …i que es mostren actius en elsj adulta i sense càrregues familiars... g d’experiències... canals online (a retenir)( ) ...principalment famílies... 15 Els segments prioritaris s’adaptaran en funció de cada categoria de producte del portafoli de Catalunya
  16. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 Catalunya concentrarà els esforços de màrqueting en 6 mercats emissors... Distribució prioritària 2013-2015 per mercat emissor Propers Llunyans Prioritat estratègica Prioritat elevada Prioritat selectiva AlemanyaAlemanya FrançaFrança Estats UnitsEstats Units ItàliaItàlia CatalunyaCatalunya Madurs Resta EspanyaResta Espanya Regne UnitRegne Unit SuïssaSuïssa Països NòrdicsPaïsos Nòrdics BeneluxBenelux ÀustriaÀustria XinaXina (**) Països de l’antic bloc de l’est comunista: Eslovènia Ucraïna Rep Txeca Eslovàquia Hongria i Polònia Emergents RússiaRússia EUREHP (**)EUREHP (**) Sud-est asiàticSud-est asiàtic AltresAltres 16 (**) Països de l antic bloc de l est comunista: Eslovènia, Ucraïna, Rep. Txeca, Eslovàquia, Hongria i Polònia
  17. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 ...i hi desplegarà el portafoli regint-se pel principi d’enfocament Combinacions estratègiques de categoria de producte – mercat emissor. 2013-2015 + - Prioritat per mercat emissors Categoria global Alemanya França RegneUnit Resta d’Espanya Benelux Rússia Catalunya Estats Units Itàlia Països Nòrdics Suïssai Àustria EURHP(*) Xina Sud-est asiàtic Mercat emissor global Costa catalana Escapades + producte Itineraris Reunions Natura – aventura – muntanya i rural s/líniesdep muntanya i rural Interès especial Estades esportives Neu percategories Creuers Eno-gastronomia Altres d’interès especial - Prioritatp 17 Prioritat d’inversió Llegenda +-(*) Països de l’antic bloc de l’est comunista: Eslovènia, Ucraïna, Rep. Txeca, Eslovàquia, Hongria i Polònia
  18. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 El pla comprèn 8 estratègies a implementar en els propers 3 anys a través de 34 tàctiques 1. Disseny de valor1. Disseny de valor 2. Comunicació de valor 2. Comunicació de valor 3. Venda de valor3. Venda de valor valorvalor atègies ternes Innovar en l’àmbit del Incrementar la retenció Desplaçar el pes de la comunicació als mitjans online amb una Penetrar i potenciar els canals de venda online 1 2 3 4 Estra ext disseny de valor de clients online amb una estratègia segmentada 360º canals de venda online (B2C / B2B) 5 2 11 3 Les 8 estratègies 4. Serveis de suport al sector 5. Organització i Gestió del màrqueting4. Serveis de suport al sector 5. Organització i Gestió del màrqueting ègies nes Augmentar Incrementar el cercle 5 6 7 8 Estratè intern Incrementar el coneixement del mercat Augmentar el suport al sector per fer un millor màrqueting g significativament la cooperació amb el sector i altres organismes Incrementar el cercle d’influència de l’ACT a través d’un Consell de Direcció d’alt nivell 1 6 5 1 18 Número de tàctiques 1 6 5 1
  19. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 1. Disseny de Valor 7 Tàctiques T1.1 Catalunya T1.4 Programa T2.1 Programa deCatalunya experiencial “Holiday Manager” Programa de satisfacció T1.2 Sistema de marques, segells productes avalats T1.5 Promoció i suport a DMCs T2.2 Programa de CRMproductes avalats i rànquings suport a DMCs CRM T1.3 Catalonia “Advisors” 19
  20. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 2. Comunicació de Valor 11 Tàctiques T3.1 Campanyes de publicitat online i T3.4 Aplicacions i campanyes de T3.7 Publicitat offline T3.10 Visual i manual d'ús de la marcamàrqueting viral màrqueting mòbil selectiva de la marca Catalunya T3.2 Programa de xarxes socials T3.5 Programa de relacions públiques T3.8 Banc multimèdia T3.11 Paraigües comunicatiu T3.3T3.3 Gestió de la web Catalunya.co m i ACT T3.6 Publicacions T3.9 Continguts 20
  21. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 3. Venda de Valor 3 Tàctiques T4.1 Desenvolupament T4.2 Sistema de venda T4.3 Sistema de vendaDesenvolupament de negoci Sistema de venda online Sistema de venda física 21
  22. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 4. Serveis de Suport al sector 7. Tàctiques T5.1 Intel·ligència T6.1 Assessorament T6.4 Formació ate gè c a de mercat al sector professionals T6.2 “Fam trips” / “workshops” i fi T6.5 Programa de premis al sector fires p T6.3 Programa equip tecnologi@ T6.6 Congrés Nacional de Màrqueting Turístic de Catalunya 22 y
  23. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 5. Organització i gestió del Màrqueting 5 Tàctiques T7.1 Model de coordinació central – territorial i amb T7.4 Màrqueting de l’ACT l tterritorial i amb altres departaments l’ACT al sector T7.2 Nova organització de l’ACT T7.5 Bases de dades de professionals i empreses T7.3 empreses Incorporació de líders empresarials al Consell de l’ACT i captació de socis t tè i 23 estratègics
  24. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 Els canals online tendiran a cobrir íntegrament l’experiència del viatge. CatalunyaCatalunya experiencialexperiencial CatalunyaCatalunya experiencialexperiencial Marques de producte,Marques de producte, segells, productessegells, productes avalats i rànquingsavalats i rànquings Marques de producte,Marques de producte, segells, productessegells, productes avalats i rànquingsavalats i rànquings 1. Avaluar les opcions9 Sistema de vendaSistema de venda onlineonline Sistema de vendaSistema de venda onlineonline Planificador de viatgePlanificador de viatgePlanificador de viatgePlanificador de viatge Catalunya “Catalunya “advisorsadvisors””Catalunya “Catalunya “advisorsadvisors””Continguts al webContinguts al web catalunya.comcatalunya.com Continguts al webContinguts al web catalunya.comcatalunya.com Pre les opcions de viatge 3. Vi tj l 8. 2. Organitzar el viatge 9. Formar part d’una comunitat PublicacionsPublicacionsPublicacionsPublicacions Catalunya “Catalunya “loverslovers””Catalunya “Catalunya “loverslovers”” Programa de xarxesPrograma de xarxes socialssocials Programa de xarxesPrograma de xarxes socialssocials Guies onlineGuies onlineGuies onlineGuies online Experiència del viatger a Catalunya Viatjar a la destinació i tornar 8. Compartir experiències 7 4 Programa dePrograma de satisfacciósatisfacció Programa dePrograma de satisfacciósatisfacció Programa de CRMPrograma de CRMPrograma de CRMPrograma de CRM CatalunyaCatalunya loversloversCatalunyaCatalunya loverslovers Sistema deSistema deSistema deSistema de 7. Revisió d'experiències 4. Gaudir de l’estança 5. Descobrir la destinació 6. Explorar una regió més àmplia fidelitzaciófidelitzaciófidelitzaciófidelització més àmplia Sistema de vendaSistema de venda físicafísica Sistema de vendaSistema de venda físicafísica Màrqueting mòbilMàrqueting mòbilMàrqueting mòbilMàrqueting mòbil 24 Eines de planificacióEines de planificació de rutesde rutes Eines de planificacióEines de planificació de rutesde rutes
  25. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 S’ha definit una prioritat anual fonamental: 2013 es l’any de l’organització, 2014 el de la marca Catalunya i 2015 l’any del sector 20132013 20142014 20152015 Preparació interna i disseny de valor Preparació interna i disseny de valor Implementar la nova estructura organitzativa Re-llançament de la marca Catalunya Re-llançament de la marca Catalunya Implantació completa de la carta de serveis al sector Implantació completa de la carta de serveis al sector Desplegar un gran esforç de comunicació Implementar una carta de serveis al sectorImplementar la nova estructura organitzativa. Desenvolupar continguts pel “Catalunya experiencial”. Crear les marques de producte definides pel 2013. Desplegar un gran esforç de comunicació online, recolzant-se amb els prescriptors captats Incrementar els contactes al CRM Establir les primeres comunicacions a través Implementar una carta de serveis al sector per incrementar-ne la competitivitat. Entre aquests serveis s’hi trobaran la intel·ligència de mercat, l’assessorament i la formació. Complementar aquests serveis amb altres accions orientades al sector com ara Planificar les campanyes de 2014. Desenvolupar el web catalunya.com. Implementar el “market place” online. Intensificar l’adquisició d’intel·ligència de Establir les primeres comunicacions a través de “newsletters” i ofertes segmentades. Establir acords amb comercialitzadors, destacant-ne un amb un portal online de referència, amb incidència multi-mercat. accions orientades al sector, com ara l’atorgament de premis i l’organització del primer Congrés Nacional de Màrqueting Turístic. Continuar el llançament de campanyes online. Intensificar l adquisició d intel ligència de mercat, incloent un estudi de la marca Catalunya. Crear la “big idea” de comunicació, el nou visual de marca i el seu manual. Crear noves marques, segells i rànquings. Coordinar, de forma significativa, els PAOs amb els organismes territorials. Crear un planificador online de viatges i una aplicació mòbil de Catalunya. Executar accions per captar més clients al CRM, pels quals es desenvoluparà un sistema óConstruir una extensa base de dades de “stakeholders” i sobretot de públic final. Definir l’estratègia de xarxes socials. Realitzar una forta acció comercial per d l i l t i de fidelització basat en punts. Continuar el desenvolupament de creació de marques, segells i rànquings Llançar el programa “Catalunya Advisors”. 25 desenvolupar negoci en els mercats emissors. Constituir el nou Consell de Direcció de l’ACT.
  26. Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015 Gràcies per la vostra atenció.p 26
Anúncio