O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Työväenliikkeen kirjaston esittelydiasarja

876 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Työväenliikkeen kirjaston esittelydiasarja

 1. 1. Työväenliikkeen kirjasto<br />Sörnäisten rantatie 25 A 1<br />00500 HELSINKI<br />Puh. 0440 750 429<br />S-posti: perinne@tyovaenperinne.fi<br />www.tyovaenperinne.fi<br />25.1.2011<br />1<br />
 2. 2. 25.1.2011<br />2<br />Kirjaston palvelutiski ja lehtilukusali<br />
 3. 3. Työväenliikkeen kirjaston toiminta<br />Kirjastoa ylläpitää Työväenperinne - Arbetartradition ry. <br />Kirjasto avattiin vuonna 1987. Se on ollut Kansalliskirjaston erilliskirjasto vuodesta 2001 alkaen, ja sen aineistot luetteloidaan Helka- tietokantaan.<br />Työväenperinne - Arbetartradition ry:n toiminnan tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedottaminen. <br />Kirjasto on työväenliikkeen historian ja työväenperinteen tieteellinen erikoiskirjasto.<br />Toiminta-ajatus<br /> Kirjasto hankkii ja asettaa käyttöön erityisalueensa kirjallisuutta ja muuta aineistoa sitä tarvitsevien hyödynnettäväksi. Kirjaston tehtävänä on työväen kulttuuriperinteen säilyttäminen ja kehittäminen.<br />Arvot<br /> Tasa-arvo, solidaarisuus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys<br />Visio<br /> Kirjasto on tulevaisuudessa tuttu kaikille ihmisille, jotka tarvitsevat kansallista ja kansainvälistä työväenliikettä, työväestöä ja työväenperinnettä käsittelevää aineistoa.<br />25.1.2011<br />3<br />
 4. 4. 25.1.2011<br />4<br />Työväenperinne ry järjesti <br />”Hyvinvointiseminaarin”<br />vuonna 2010<br />
 5. 5. 25.1.2011<br />5<br />Työväenperinne – Arbetartradition ry:<br /><ul><li>37 jäsenyhteisöä
 6. 6. vuosikokoukset</li></ul>Opetus-ministeriö:<br />-rahoitus<br />Hallitus:<br /><ul><li>6 jäsentä</li></ul>- toimeenpanovalta<br />Muut työväen-perinnelaitokset: -yhteistyö<br />Kirjastonjohtaja: - asioiden esittelijä <br />Työväenliikkeenkirjasto:<br />-henkilökunta<br />HELKA–kirjastot:<br />-yhteistyö<br />Muut kirjastot:<br />-yhteistyö<br />Työväenliikkeen kirjaston organisaatio<br />Asiakkaat<br />Tärkeimmät yhteistyökumppanit<br />
 7. 7. Hallinto<br />Työväenperinne - Arbetartraditíon ry:<br /><ul><li>Jäsenyhteisöjen edustajien vuosikokoukset
 8. 8. Kevätvuosikokous: toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
 9. 9. Syysvuosikokous: toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen
 10. 10. Jäsenjärjestöjen edustajista valitaan 6-jäseninen toimeenpaneva elin, hallitus
 11. 11. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa
 12. 12. Kirjastonjohtaja valmistelee ja esittelee kirjaston asiat </li></ul> hallitukselle<br />25.1.2011<br />6<br />
 13. 13. Hallitus<br />25.1.2011<br />7<br />
 14. 14. Talous<br />25.1.2011<br />8<br />Opetusministeriö: <br />- harkinnanvarainen toiminta-avustus<br />- projektiavustus<br />Oma varainhankinta: <br />- jäsenyhteisöjen jäsenmaksut<br />- muu varainhankinta<br />
 15. 15. Henkilökunta (tammikuussa 2011)<br />25.1.2011<br />9<br />
 16. 16. Henkilökunta<br />25.1.2011<br />10<br />Kirjasto on tieteellinen erikoiskirjasto,<br /> ja se on hallinnollisesti oma yksikkönsä<br />Henkilökunnan työtehtäviä ovat mm.<br /><ul><li>aineiston valinta ja hankinta
 17. 17. aineiston luettelointi
 18. 18. aineiston järjestäminen
 19. 19. asiakaspalvelu
 20. 20. osallistuminen julkaisutoimintaan,</li></ul> esimerkiksi Työväentutkimus Vuosikirja <br /><ul><li>tilaisuuksien järjestäminen
 21. 21. pienessä kirjastossa henkilökunnan työnkuva</li></ul> on monipuolinen – osaamisalue on laaja-alainen<br /><ul><li>jokaisella voi olla erityisosaamista, mutta </li></ul> pelkästään yhteen työhön ei voi erikoistua<br />
 22. 22. 25.1.2011<br />11<br />Monipuolinen kirjastotyö<br />Korkea koulutustaso<br /><ul><li>Kirjastotyön arkea</li></ul>Viranomaisvalvonta<br />Matalat palkat<br />Kirjastojen tarpeellisuus<br />Sosiaaliset taidot<br />Asiakaspalvelu<br />Tiedonhallinta- ja käsittelytaidot<br />Tilaisuuksien organisoiminen<br />Tiedon järjestäminen, luokittaminen ja luettelointi<br />Tulokselliset tilastoluvut<br />Vähenevät määrärahat<br />Lait ja asetukset<br />Henkilökunta<br />Lisääntyvä tietotekniikka<br />
 23. 23. Kokoelmatyö<br />25.1.2011<br />12<br />Kokoelmaan sisältyy:<br /><ul><li> noin 115 000 monografiaa
 24. 24. noin 30 000 pienpainatetta
 25. 25. noin 5 000 sanoma- ja aikakauslehtinimekettä
 26. 26. työväenliikettä käsitteleviä videoita
 27. 27. työväenlauluja sisältäviä CD-levyjä</li></li></ul><li>Kokoelmatyö<br />Kokoelman kartunta<br /><ul><li>Ostot
 28. 28. lahjoitukset
 29. 29. lahjoituspyynnöt
 30. 30. uutuus- ja varastokokoelman kartunta;</li></ul> historiallisesti tärkeän aineiston hankinta ja säilyttäminen;<br /> lahjoituksilla tärkeä taloudellinen merkitys<br />25.1.2011<br />13<br />
 31. 31. Kokoelmatyö<br />25.1.2011<br />14<br />
 32. 32. Kokoelmatyö<br />Kirjaston kokoelmat löytyvät Kansalliskirjaston Helka-tietokannasta ja kirjaston omista kokoelmaluetteloista. <br />25.1.2011<br />15<br />
 33. 33. Kirjaston kokoelmat<br />25.1.2011<br />16<br />Kirjaston kokoelma koostuu Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston kirjastolle lahjoittamista kirja- ja lehtikokoelmista ja vuoden 1987 jälkeisistä uutuushankinnoista sekä lahjoituksista. <br />Kokoelmaan sisältyy myös mm. työelämää ja naistutkimusta sekä yleistä poliittista ja historiallista kirjallisuutta. Kirjastossa on erillinen venäjänkielinen kirja- ja lehtikokoelma.<br />
 34. 34. Kirjaston kokoelmat <br />25.1.2011<br />17<br />Kirjasto hankkii kokoelmiinsa yhteiskuntatieteeseen sekä työväestöön ja työväenliikkeen historiaan liittyvää kirjallisuutta. Kokoelman kartunta on noin 2 000 nimekettä vuodessa.<br />Kirja- ja lehtikokoelman keskeisintä osaa ovat työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen järjestöjen aineistot, ideologinen kirjallisuus, henkilöhistoria, osuustoiminta, liiketoiminta ja työväenkulttuuri (näyttämötoiminta, musiikki, urheilu, sivistystyö, lehdistö ja kaunokirjallisuus). Kokoelmaan sisältyy myös mm. työelämää ja naistutkimusta sekä yleistä poliittista ja historiallista kirjallisuutta.<br />
 35. 35. Lainaus<br />25.1.2011<br />18<br />Työväenliikkeen kirjasto on kaikille avoin. Julkaisuja koti- ja kaukolainataan. Lehtiä lainataan sopimuksen mukaan. Kirjastokorttina käytetään Helka-korttia. Laina-aika on 28 vuorokautta.<br />
 36. 36. Projektitoiminta<br />25.1.2011<br />19<br />Kirjaston opetusministeriön projektimäärärahoista osa Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston yhteiseen kuvaprojektiin<br />Opetusministeriön projektimäärärahoja tai apurahoja erilaisilta yhdistyksiltä haetaan erilaisiin bibliografisiin hankkeisiin<br />
 37. 37. Julkaisutoiminta<br />25.1.2011<br />20<br />Kirjaston bibliografiatyön tuloksena on valmistunut neljä painettua suomalaista työväenliikettä ja työväenliikkeen tutkimusta esittelevää Työväen bibliografiaa: <br />I: opinnäytteet 1978-1987<br />II: artikkelit 1978-1987<br />III: historiikit 1978-1990<br />IV: artikkeli- ja kirjallisuusviitteet 1800-1900 lukujen vaihteesta vuoteen 1978<br />
 38. 38. Julkaisutoiminta<br />25.1.2011<br />21<br />Harvinaisista kokoelmanosista on tehty painetut luettelot:<br /><ul><li>Ameriikka
 39. 39. Espanja 1936-1939
 40. 40. Internationaalit
 41. 41. Osuustoiminta</li></li></ul><li>Julkaisutoiminta<br />25.1.2011<br />22<br />Työväenliikkeen kirjastossa on projektirahoituksen turvin toteutettu Kalevi Sorsa -bibliografia. Bibliografia koskee Työväen Arkistossa säilytettävän Kalevi Sorsan henkilöarkiston julkista osaa, joka on jo nyt vapaasti käytettävissä.<br />Bibliografian julkistamistilaisuus pidettiin Työväenliikkeen kirjastossa 21.12.2005<br />Sorsan kunniaksi järjestetään vuosittain hänen syntymäpäivänään 21.12. Työväenliikkeen kirjastossa 'Hetki Kalevi Sorsalle' -tilaisuus.<br />Bibliografia löytyy osoitteesta: https://arto.linneanet.fi/sorsahaku.htm<br />
 42. 42. Julkaisutoiminta<br />25.1.2011<br />23<br />Kalevi Sorsa -bibliografia on osa uusien kotimaisten artikkelien viitetietokanta Artoa (http://arto.linneanet.fi/).<br />Kirjastossa päivitetään säännöllisesti työväenliikettä käsittelevien artikkelien ja opinnäytteiden osalta tietoja ARTO-tietokantaan.<br />
 43. 43. Julkaisutoiminta<br />25.1.2011<br />24<br />Työväentutkimus Vuosikirja<br />Työväenliikkeen kirjasto, Ammattiyhdistysarkisto, joka on sulautunut osaksi Työväen Arkistoa, Kansan Arkisto, Työväenmuseo Werstas, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ja Työväen muistitoimikunta muodostavat yhdessä Työväenperinnelaitokset, jotka julkaisevat yhdessä kerran vuodessa ilmestyvää Työväentutkimus Vuosikirjaa. Lenin-museo on yhtenä julkaisijatahona näiden Työväenperinnelaitosten lisäksi.<br />Julkaisutoiminta<br />
 44. 44. Tapahtumat<br />25.1.2011<br />25<br />Puhujaseuroissa keskustellaan ajankohtaisista historia-, politiikka-kaunokirjallisuus- ja runoteoksista.<br />Syksyisin pidetään Työväentutkimus Vuosikirjan julkistamistilaisuus<br />Työväenperinne - Arbetartradition ry järjestää vuosittain maaliskuun alussa Työväenliikkeen kirjaston ja Anna Wiikin syntymäpäivänä teemallisen Työväenperinnepäivän, jolloin jaetaan Työväentutkimus-palkinto vuorovuosin ammatti- ja harrastajatutkijalle kahden edellisen vuoden aikana julkaistuista työväestön elämään ja toimintaan liittyvistä teoksista. <br />
 45. 45. Tapahtumat<br />25.1.2011<br />26<br />Anna Kontula ja Jussi Förbom kirjailijavieraina 26.10.2010<br />Vuoden Työväentutkimus –palkinnon 2009 sai VTT Anu Suorannan tutkimus Halvennettu työ (2009, Vastapaino). Työväentutkija-erikoispalkinto pitkäjänteisestä työväentutkimukseen liittyvästä työstä myönnettiin VTT Tauno Saarelalle. Hänen uusin teoksensa Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930 (2008, SKS).<br />Palkitut:  vasemmalla Anu Suoranta, keskellä palkintoraadin puheenjohtaja VTT Anu-Hanna Anttila ja oikealla Tauno Saarela.<br />Pauliina Susi kirjailijavieraana 18.10.2010<br />
 46. 46. Tapahtumat<br />25.1.2011<br />27<br />”Vapun avaus” -tilaisuudessa 30.4. lauluyhtye Uusi Kukka laulaa ja laulattaa uusia ja vanhoja työväenlauluja.<br />
 47. 47. Tapahtumat<br />25.1.2011<br />28<br />Eduskunnan puhemiesPaavo Lipponen (kesk.) seuranaan Palkansaajasäätiöstä Tuomas Harpf ja <br />professori Seppo Hentilä Kalevi Sorsa -bibliografian julkistamistilaisuudessa 21.12.2005.<br />Kutsuvieraita Sörnäisten rantatiellä 21.12.2010<br />Työväenperinne - Arbetartradition ry ja Kalevi Sorsa säätiö järjestävät vuosittain 21.12. ”Hetki Kalevi Sorsalle” -tilaisuuden.<br />
 48. 48. Pohjoismainen yhteistyö<br />25.1.2011<br />29<br />Yhteistyö Ruotsin, Norjan ja Tanskan työväen arkistojen ja kirjastojen kanssa – seminaarit joka kolmas vuosi.<br />Tutustumiskäynnit sisarlaitoksiin ja niiden toimintaan<br />Yhteispohjoismaisen työväenkirjastojen bibliografian ”Foreign language literature on the Nordic labour movements” / Marianne Bagge Hansen, Gerd Callesen ed., ovat päivittäneet aineistoa. Bibliografiassa oli kerätty aineistoa vuoden 1990 loppuun saakka. Aineisto käsittelee maailmankielillä pohjoismaista työväenliikettä tänään sekä sen historiaa. Työväenliikkeen kirjasto vastaa Suomen aineiston keräämisestä. Aineisto on tallennettu sekä kirjaston omaan tietokantaan että Helka- ja Arto-tietokantoihin.<br />
 49. 49. 25.1.2011<br />30<br />Kirjaston henkilökunta ja Työväenperinne ry:n edustajatRuotsin Työväenliikkeen kirjaston ja arkiston edessä 2.9.2009.Kuva: Jimi Reittu. Työväenliikkeen kirjasto<br />
 50. 50. Kiitos mielenkiinnostanne!<br />25.1.2011<br />31<br />

×