O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Shine emch 14

4.977 visualizações

Publicada em

Хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл мэндийн тусламж, бага насны хүүхдийн хяналт

Publicada em: Direito
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Shine emch 14

 1. 1. 63123 квм2 нутаг дэвсгэртэй. Нийт хүн ам - 111824 Үүнээс: Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд -31838 /28,5%/ 0-15 насны хүүхэд 34526 (34.8%) эзэлж байна. Үүнээс: 0-5 хүртэлх насны хүүхэд 12259 (35,5%) 0-2 насны хүүхэд 7344 (21,3%)
 2. 2.  Эх, нярайн эрүүл мэнд стратеги 2011-2015  Нярайн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай /ЭМС-ын 2008-02 тушаал/  Хүүхдийн өвчний цогц менежмент  ЭМС-ын 2013 оны дугаар сарын 03 өдрийн 100 тоот тушаал /ОНБТБ-ийн зөвлөмж хэмжээ ба хэрэглэх заавар /  Дархлаажуулалтын үндэсний хөтөлбөр  Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх үндэсний стратеги /2014-2016/  “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах” Аймгийн ИТХ-ын 2011 оны 28 дугаар тогтоол  “Өсвөр үеийнхэн-Ирээдүйн эцэг эх” хөтөлбөр ИТХТ-ийн 27 дугаар тогтоол  “Эрсдэлт бүлгийн эх, хүүхдийн хоол тэжээлийн сувилал” ажиллуулах үйл ажиллагааг хувийн хэвшлийн эмнэлгээр гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ИТХ-ын 26-дугаар тогтоол.
 3. 3. Гэр бүл Хамт олон Өсвөр үе ба жирэмслэхээс өмнөх Жирэмсэн Төрөлт Эрүүл мэндийн байгууллага Эхийн төрсний дараах үе ийн тусламж Эхийн Эм тусламж Нярайн төрөх үе Нялхсын тусламж Хүүхдийн тусламж
 4. 4.  Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр /ӨЭ-1/  Хүүхдийн эрүүл өсөлт, хөгжлийн хяналтын карт /ӨЭ-3а/  Хүүхдийн өсөлт, хөгжлийн бүртгэлийн маягт /ӨЭ-3б/  2 сар хүртэлх нярай хүүхдийн үзлэгийн маягт /ӨЭ-4А/  Хоёр сараас 5 хүртэлх насны өвчтэй хүүхдийн үзлэгийн маягт /ӨЭ-4Б/  Дархлаажуулалтад хамрагдсан 0-15 настай хүүхдийн нэгдсэн бүртгэл /ӨЭ-5/  0-15 настай хүүхдийн дархлаажуулах төлөвлөгөө, хамралтын сарын бүртгэл /ӨЭ-6/  Хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх тарилгын карт /ӨЭ-7/  ЭМС-ын 2013 оны 100 тушаал
 5. 5.  Эхийн жирэмсний хяналт  Хүүхдийн эрүүл мэнд, өсөлт бойжилт, сэтгэхүйн хөгжлийн талаарх үндсэн баримт  Нэг настай хүүхдийн  Таван настай хүүхдийн эрүүл мэндийн талаарх дүгнэлтийг бичиж хадгална.
 6. 6.  Жин урт/өндрийн үзүүлэлт нь хүүхдийн биеийн жинг урт/ өндөрт харьцуулсан үзүүлэлт:  +3 шугамнаас дээгүүр тэмдэглэж байгаа бол тарган  +2 шугамнаас дээгүүр бол илүүдэл жинтэй  +1 шугамнаас дээгүүр бол илүүдэл жинд өртөх эрсдэлтэй  -2 шугамнаас доогуур бол туранхай  -3 шугамнаас доогуур бол хоол тэжээлийн хурц дутагдалтай гэж үзээд яаралтай эмчилгээ асаргаанд оруулна.  өндөр/насны үзүүлэлт нь хүүхдийн биеийн өндрийг насанд харьцуулсан үзүүлэлт:  -2 шугамнаас доогуур байгаа хүүхдийг намхан буюу өсөлтийн хоцрогдолтой  -3 шугамнаас доогуур бол хүнд хэлбэрийн өсөлтийн хоцрогдолтой
 7. 7.  Жин /насны үзүүлэлт нь хүүхдийн биеийн жинг насанд нь харьцуулсан үзүүлэлт:  -2 шугамнаас доогуур бол турааалтай  -3 шугамнаас доогуур бол хүнд хэлбэрийн тураалтайг илтгэнэ.  Энэ үед маразм ба квашиоркорын клиник шинж тэмдэгүүд ажиглагдана. Хэвийн өсч буй хүүхдийн өсөлтийн муруй гол шугмыг дагаж ижил зайнд өгсөж байдаг Өсөлтийн муруй хэвийн шугамнаас хазайж гол шугамнаас дээр, доор эсвэл тэгш байвал шалтгааныг тодруулахын тулд: а.идэвхитэй хяналтыг чанаржуулах, б.хооллолтын бэрхшээлийг тодруулах в. хоол тэжээлийн дутагдлыг эрт илрүүлэх нь чухал Илүүдэл жин, таргалалт нь насан туршид нь халдварын бус өвчлөлийг үүсгэдэг учраас эрт илрүүлэн эмчлэх хэрэгтэй
 8. 8.  Д аминдэмийн дутлаас сэргийлэх зорилгоор 3 хүртэлх насны (0-36 сартай буюу 2 нас 11 сар 29 хоногтой) хүүхдэд 50000 ОУН тунтай Д2 (Ergocalciferol) аминдэмийг сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвд эрүүл мэндийн ажилтан сар бүр 1 удаа, жилд нийт 12 ширхэгийг уулгана.  2014-2015 онд өндөр тунт Д аминдэм хүртээмжгүй байгаа тул зөвхөн 2 хүртэлх насны хүүхдэд уулгана.  Рахитаас сэргийлэх зорилгоор Д2 аминдэмийг 50000 ОУН тунгаар уулгаж байгаа тохиолдолд бусад хэлбэрийн Д аминдэм болон найрлагандаа Д аминдэм агуулсан бэлдмэл, холимогийг давхардуулан уулгахгүй байвал зохино.
 9. 9. № Нас 100000 ОУН (Цэнхэр капсултай) 200000 ОУН (Улаан капсултай) Уух хугацаа 1 6-11 сар 1 капсул 1/2 капсул Жил бүрийн 5 ба 11 дүгээр 2 12-59 сар 2 капсул 1. капсул сард
 10. 10.  Олон найрлагат бичил тэжээлийн холимог нь: Тусгай уутанд 1 граммаар савлагдсан 10 аминдэм, 5 эрдэс бодис агуулсан цайвар өнгийн нунтаг холимог юм.  Хүүхдэд ОНБТБ–ийг 6, 12, 18, 23 сартайд нь 60 ширхэгээр тус тус олгоно. (Уг бэлдмэлийг 2-3 сарын хугацаанд ууж дуусгахыг зөвлөнө)  ЭМС-ын 100 тушаалын дагуу бүртгэл, хяналт, тайлан мэдээг өгнө
 11. 11. Өсвөр үеийнхэнд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний удирдамж /2012/  Өсвөр үеийнхнийг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  Өсвөр үеийнхэнд эрүүл мэндийн ээлтэй үйлчилгээ үзүүлэх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, тэдний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан сургалт, сурталчилгааг тогтмол явуулах  Өсвөр үеийнхнийг хувийн өвөрмөц байдалд нь тохирсон шийдвэр гаргахад нь шаардлагатай мэдээллээр хангаж, дэмжих  Тэднийг ойлгодог, ижил хэмжээгээр хүндэтгэж үйлчлэх  Өсвөр үеийн үйлчлүүлэгчдийн нууцыг чандлан хадгалах  Үе тэнгийн сургагч бэлтгэн тэдэнтэй хамтран ажиллах
 12. 12.  Эх, хүүхдэд тусламж үзүүлдэг эрүүл мэндийн ажилтны (эмч, сувилагч, багийн эмч, өрх сумын эрүүл мэндийн ажилтан) ур чадварыг сайжруулах  Эцэг эх гэр бүлийн хүүхэд асран хамгаалах дадал зуршлыг сайжруулах  Эрүүл мэндийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх (удирдлага, зохион байгуулалт, эм, багаж тоног төхөөрөмж, хангамж )  Эх, хүүхдийн тусламжинд төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх
 13. 13.  Өсвөр насны охид хөвгүүдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох ЕБС  Гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн асуудлууд  Жирэмсэлт, төрөлтөд бэлтгэх,  Аюултай үр хөндөлтөөс сэргийлэх сургалт сурталчилгааны ажлыг эрчимтэй зохион байгуулах  Хүүхдийн хоол, эхийн сүүгээр хооллолт нэмэгдэл хооллолтын талаар эцэг эхийн хандлагыг сайжруулах  Хүүхдийн асаргаа сувилгаа чийрэгжүүлэх  Дархлаажуулалт  эх хүүхдийн дэвтрийг тогтмол ашиглуулах  Эрүүл ахуйн дадал эзэмшүүлэх / шүд, гар угаах г,м/  Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрахуй
 14. 14.  Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн хамгаалах дэмжих талаар төрийн бодлого, шийдвэр, стандарт, удирдамжийг мөрдлөг болгон ажиллах  Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжихэд нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээний цар хүрээг өргөжүүлэх /ЭММСС/  Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн идэвхитэй хяналтыг чанаржуулах, хүртээмж, чанар, үр дүнг тооцож ажиллах  Хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг ханган ажиллах  Эцэг, эхийн тусламж хайх мэдлэг олгох сургалтыг тогтмол хийж, хэвшүүлэх  Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх, байнгын суралцагч байх
 15. 15. Эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулахад “ХҮН БҮР”-ийн мэдлэг ур чадвар, чин сэтгэл, зүтгэл, ажлын хариуцлага нэн чухал Ажлын өндөр амжилт хүсье

×