Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Addie Modeli.pptx

  1. ADDIE tasarım modeli, eğitsel bir materyalin öğreneni öğreteni dış etkenleri ADDIE “Bireylerin neyi öğrenmeye ihtiyaçları var?” sorusu ile “Bireyler ihtiyaçları olan bilgiyi öğrendiler mi?” sorusu arasında geçen tüm süreçleri kapsar.
  2. Analiz aşamasında ihtiyaç analizi yapılarak, mevcut öğretim problemleri, öğrenenlerin beklentileri, ön bilgileri, mevcut beceri ve yeterlilikleri, öğrenme ortamı, öğretim amaçları ve hedefleri belirlenir. Ayrıca süreç için ayrılacak bütçe ve zaman belirlenir.
  3. Geliştirme aşamasında, bir önceki basamak olan tasarım basamağında planlanan unsurlar hayata geçirilir. Gereken ortam ya da ortamlar yaratılır. Öğrenenlerin tercihleri ile örtüşecek farklı çoklu ortam bileşenleri kullanılarak bilgiler sunulur. Öğrenenleri yaratıcı ve yenilikçi olmaya istekli kılacak uygun etkileşim yöntemleri belirlenir. Sosyal bir ortam sağlanarak öğrenenler arasında ki işbirliğinin artırılması hedeflenir.
  4. Uygulama aşamasında tasarımı biten materyallerin uygulama süreci yapılır. Bu aşamada öğrenen kişi materyalleri kullanırken öğretim tasarımcısı da kendisini inceler materyalin kullanılabilirliği gözlemleyebilir dönütleri Gereken materyaller çoğaltılıp dağıtılır. Teknik aksaklıklardan kaynaklanabilecek problemlere karşı yedek plan
Anúncio