O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

8 adımda doğru ERP çözümü

1.381 visualizações

Publicada em

ERP seçim ve değerlendirme süreçlerinde profesyonel yaklaşımın gereksinimi olan 8 adım

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

8 adımda doğru ERP çözümü

 1. 1. 8 adımda doğru ERP çözümü
 2. 2. Giriş Muharrem Gezer Genel Müdür Trovarit Türkiye Yeni ERP yatırım kararı alan ya da mevcut yatırımlarını yenileme ihtiyacı duyan şirketler için ön hazırlık, seçim ve değerlendirme aşamaları projenin başarısı anlamında önemli faktörleri oluşturuyor. 2001 yılından itibaren başta Almanya olmak üzere, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Polonya ve Türkiye’de faaliyetlerini yürüten TROVARIT, 15 yıla yakın tecrübesi, bilgi birikimi, RWTH üniversitesi ve FIR enstitüsü ile yakın işbirliği ile şirketlerin doğru karar verme noktasında destek sağlıyor. Bu belge içerisinde farklı sektörlerde ve büyüklükteki şirketlerdeki ERP seçim ve değerlendirme aşamaları dikkate alınarak, profesyonel yaklaşımın gereklerini ve adımlarını bulacaksınız. TROVARIT AG kurucuları Dr. Karsten Sontow ve Peter Treutlein tarafından yapılan analiz ve yorumlar, riskli bir yatırım kararı öncesinde şirketlere ışık tutacak. 8 adımda doğru ERP çözümü
 3. 3. Yazarlar Peter Treutlein Kurucu – Trovarit AG Makine Mühendisi Peter Treutlein, Trovarit AG’de, satış, proje yönetimi ve mühendislik alanlarından sorumlu, kurucu ve yönetici pozisyonunda görev almaktadır. Telekomünikasyon eğitiminin ardından, RWTH Aachen Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ardından RWTH üniversitesine bağlı Operasyonel Yönetim Araştırma Enstitüsü’nde (FIR), sipariş işleme, tedarik zinciri yönetimi, ERP/PPS sistemleri seçim ve uygulama alanlarında araştırma ve danışmanlık yapmıştır. Uzmanlık alanı, süreçlerin yapısal analizi ve tasarımı, uygun iş yazılımları ile desteğidir. Peter Treutlein’in iş yazılımları alanında kitapları bulunmaktadır. 2005 yılına kadar, Baden Württemberg eyaletinde yer alan Albstadt-Sigmaringen Üviversitesi’nde MBA programı içerisinde yer alan «Endüstriyel üretimde üretim planlama» konusunda ders vermiştir. 8 adımda doğru ERP çözümü Dr. Karsten Sontow Kurucu – Trovarit AG Makine Mühendisi Dr. Karsten Sontow, Trovarit AG’de, pazarlama, ticari ilişkiler, araştırma ve finans alanlarından sorumlu, kurucu ve yönetici pozisyonunda görev almaktadır. RWTH Aachen Üniversitesi makine mühendisliği ardında Cambridge Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İşletme bölümünden mezundur. RWTH Aachen Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde doktora yapmıştır. Ardınan 1998 yılına kadar FIR Enstitüsü’nde «Servis Organizyonu» bölüm yönetici olarak görev almıştır. Uzmanlık alanı, bakım, servis, tesis yönetimi alanlarında araştırma, geliştirme ve uygun iş yazılımları seçim ve uygulamalarıdır. 2005 yılına kadar, Baden Württemberg eyaletinde yer alan Albstadt-Sigmaringen Üviversitesi’nde MBA programı içerisinde ders vermiştir. BITKOM bünyesinde ERP çalışma gurubunda kurucu üyedir ve 2014 yılından beri başkan yardımcılığı yapmaktadır.
 4. 4. İçindekiler 8 adımda doğru ERP çözümü  Adım 1: Proje tanımlama  Adım 2: Potansiyel analiz  Adım 3: Süreç analizi  Adım 4: İhtiyaçların belirlenmesi  Adım 5: Pazar Araştırma  Adım 6: Tekliflendirme  Adım 7: Sağlayıcı sunumları  Adım 8: Sözleşme görüşmeleri  Sonuç Şekil 1 : ERP projelerinde adımlar
 5. 5. Adım 1 : Proje tanımlama 8 adımda doğru ERP çözümü • Hedef belirleme • Beklenti ve ihtiyaçlar • Proje yönetimi • Metodoloji • Plan • Bütçe (Finans-zaman) • Ekip • Roller ve sorumluluklar Şekil 2 : ERP projelerinden beklentiler
 6. 6. Adım 1 : Proje tanımlama 8 adımda doğru ERP çözümü Proje tanımlama, başarıda önemli bir faktör olacak kararların alındığı adımdır. Proje hedefleri net belirlenmelidir. „ERP Deneyimi“ araştırma çalışmasında, BT yöneticilerine projeden beklentileri sorulmuş ve şekil 2’de görüleceği gibi çoğunluk ERP çözümünden süreçlerde optimizasyonu sağlamak ya da iyileştirmek cevabı alınmıştır. İkinci en büyük beklenti ise, daha doğu bilgiye, daha hızlı erişimdir. Genel bir tanımlama olarak görülse de, özellikle darboğaz süreçlerde iyileşme ve sonucunda şirket için önemli verilerin doğru ve hızlı alınması hedef olarak konulmuştur. ERP içerisindeki entegre yapı bu hedefe ulaşmada önemli bir rol üstlenir. Proje yönetim metodolojisi de hedeflere ulaşmada önemli bir unsurdur. Doğru proje yönetiminin ön şartlarından biri de, uygun proje ekibinin belirlenmesidir. Çalışma boyunca proje ekibi, ihtiyaçlarını ve şirketin yeni çözümden beklentilerini net olarak ortaya koymalıdır. Üstlenilen önemli rol ve görevler, arkasında diğer çalışanlar tarafından desteklenmelidir. Örnek verecek olursak bu destek, veri hazırlık, tanımlanan süreçlerin uygulanması, test ve kullanıcı eğitimleridir. Unutulmamalıdır ki, çekirdek ekip, proje boyunca %40-%60 oranında kapasitelerini proje için ayırmak zorundadır. Projenin kapanmasında sonraki süreçte başarılı bir şekilde işletilmesi bu ekibin yetkinliği ile doğru orantılıdır. Bir çok projede olduğu gibi, proje ekibinin ilk görevi, proje zaman planının tanımlanmasıdır. Bu planda şirket için insan kaynağı kapasitesinin de dikkate alınması gereklidir. Düşük çalışan sayısı olan işletmelerde, karmaşık yapıya göre farklılık göstermekle beraber, proje süresi 6 ila 10 ay arasında gerçekleşmektedir. 500 ve üzeri çalışan işletmelerdeki ERP proje süresi 50 ve altı çalışan işletmeler ile karşılaştırıldığında iki katına çıkmaktadır. Bu farklılık, daha karmaşık süreçler, birden fazla lokasyonda çalışma gibi özellikler ile açıklanabilir. Araştırma sonuçları şunu göstermiştir ki, benzer proje profilinde olan şirketlerin %15’inde proje zamanı ortalamanın üzerinde gerçekleştiği halde, %50’sinde ortalamanın altında kapanmıştır. Benzer oranlar finansal bütçe için de geçerlidir. Araştırmaya katılan şirketlere göre, donanım yatırımı hariç, lisans ve uygulama maliyeti her bir kullanıcı başına yaklaşık 4.500 € seviyelerindedir. Türkiye pazarında lisanslamada kullanılan fiyatlama modelleri ve uygulama danışmanlık birim adam gün maliyetlerinin daha düşük olması dikkate alındığında, yukarıda belirtilen ortalama maliyetin 3.700 € seviyelerinde olduğu söylenebilir. Bu maliyet dahili insan kaynağı kullanım maliyetinden ayrıdır.
 7. 7. Adım 2 : Potansiyel analiz 8 adımda doğru ERP çözümü • Zayıf noktalar ve etkileri • Darboğazlar • Yönetim vizyonu • Kullanıcı beklentileri • Öncelikler Şekil 3 :MindManager® (Mindjet GmbH) yazılımı ile performans analizi
 8. 8. Adım 2 : Potansiyel analiz 8 adımda doğru ERP çözümü Potansiyel analiz, şirket organizasyon yapısı içerisinde zayıf noktaların ve etkilerinin tespit edilmesi amacıyla, yapının ve süreçlerin gözden geçirilmesidir. Yazılım çözümü bu sorunların giderilmesinde tek başına yeterli olamaz. Deneyimler, yazılımların operasyonel süreç yönetiminde ve iyileştirilmesinde katkısı olduğunu göstermiştir ancak öncesinde mevcut durum analizi ve gerektiğinde yeniden tasarım ile doğru süreç tanımlaması gerekmektedir. Potansiyel analiz, yazılımdan beklentileri tam olarak ortaya koyar. Potansiyel analiz ile, organizasyon içerisinde zayıf ya da darboğaz noktalar belirlenir, süreçler detaylandırılır ve etki seviyelerine göre öncelik verilir. Şekil 4: Potansiyel belirleme, analiz ve dokümantasyon
 9. 9. Adım 3 : Süreç analizi 8 adımda doğru ERP çözümü • Mevcut durum tespiti • Referans model • Yeniden tasarım • İyileştirme • Optimizasyon • Modelleme • Belgeleme Şekil 5: ViFlow uygulaması ile örnek süreç dokümantasyonu
 10. 10. Adım 3 : Süreç analizi 8 adımda doğru ERP çözümü Süreç analizi, organizasyon içindeki süreçlerin mevcut durumlarının belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarını kapsar. Bu çalışmanın verimliliği ancak „referans model“ ler ile mümkündür. Referans model, birçok şirkette uygulama başarısı kanıtlanmış fonksiyonel ve sektörel kabul görmüş özel süreçlerden oluşur. Bu model dikkate alınmadan yapılan çalışmanın sonucu genellikle mevcut durum analizi ve organizasyon içinde zayıf noktalarda iyileştirme önerilerinden ve dokümantasyondan öteye geçemez. Referans modeli ile yapılacak süreç analizi, tüm süreçlerin baştan ele alınmasını, karşılaştırma ile detaylı sorgulanmasını, gerekli görülen noktalarda yeniden tanımlanmasını ve olası organizasyonel yapı değişikliklerini beraberinde getirir. Süreç modellemeleri ve dokümantasyonu günümüzde yazılım çözümleri ile yapılabilmektedir. Metin işleme ve çizim yazılımlarına ek olarak, ViCON GmbH tarafından sunulan ViFlow gibi özel uygulamalar da kullanılmaktadır.
 11. 11. Adım 4 : İhtiyaçların belirlenmesi 8 adımda doğru ERP çözümü • Modül • Fonksiyon • İhtiyaç kriterleri • Öncelikler • Yapısal Şekil 6 : ERP/PPS sistemlerinde ana modül/fonksiyonel yapı örneği Şekil 7: www.it-matchmaker.com.tr platformu yardımı ile ihtiyaçların ve önem derecelerinin tanımlanması
 12. 12. Adım 4 : İhtiyaçların belirlenmesi 8 adımda doğru ERP çözümü ERP çözümlerinin ve sağlayıcıların karşılaştırılması, şirkete özel ihtiyaç profili dikkate alınarak yapılmalıdır. Hem üründen hem de sağlayıcıdan net beklentilerin ortaya konulması ve belgelenmesi son derece önemlidir. Bu belge, tek bir referans üzerinden, farklı sağlayıcılarının profillerini ve ürünler, ya da çözümleri ile ihtiyaçlarınızın nasıl karşılanacağını ve taahhütlerini ortaya koyar. Kapsam belirlemede ve ileride çıkabilecek sorunlarda başvurulacak tek kaynaktır. Bu detaylı çalışmada proje ekibi görev almalı ve projenin kapsamını belirlemelidir. Maalesef günümüzde bir çok şirket, temel beklentileri içeren kabaca bir liste hazırlamaktadır. IT-Matchmaker® içerisinde 2500’ün üzerinde, farklı iş alanları (üretim, perakende ticaret), özel süreçler (çizelgeleme, bakım, kalite kontrol), tamamlayıcı ürünler (BI, Workflow, ECM/DMS), teknolojik ihtiyaçlar (mobil kullanım) ve ileriye dönük beklentiler (Bulut, IoT, e-dönüşüm) ile ilgili kriterlerden oluşan, yapısal ihtiyaç şablonları mevcuttur. Şekil 6‘da ana hatları ile bu yapıdan kısıtlı bir örnek gösterilmiştir. Fonksiyonel ihtiyaç kriterlerinin belirlenmesi sonrası tekliflendirme sürecinde, donanım, veri tabanı, sunucu/istemci işletim sistemi gereksinimlerinin de dikkate alınması önemlidir. Bu ihtiyaçlar, önem derecelerine göre sınıflandırılmalıdır. Mevcut altyapı kullanımı devam ettirilecekse, sunucu/istemci işletim sistemi, veri tabanı gibi kriterler „kritik“ eleme kriteri olarak belirlenmelidir. Daha az önem derecesine sahip olanlar (nice to have) ise „opsiyonel“ olarak işaretlenebilir. IT-Matchmaker® içerisinde yer alan katalog tüm kriterleri kapsadığı gibi, şirket ya da sektöre özel ihtiyaç kriterleri de farklı önem derecelerine göre tanımlanabilir. Şekil 7, IT-Matchmaker® içerisinde yer alan ihtiyaç profilinin özet gösterimidir. Sağ alanda kriter kataloğunun yapısal gösterimi mevcuttur. Orta bölümde ise her bir kriterin önem derecesi işaretlenmiştir. Şablonda ekleme ve düzenlemeler yapılabilir.
 13. 13. Adım 5 : Pazar araştırma 8 adımda doğru ERP çözümü • Pazar bilgisi • Liderler (Best in Suite) • Sektörel çözümler • Özel çözümler (Best of breed) • Arama profiline uygun çözümler • Fonksiyonel karşılama analizleri • Referans analizleri Şekil 8: IT-Matchmaker® üzerinde ihtiyaç profiline göre çözümleri karşılama seviyeleri (örnek veri)
 14. 14. Adım 5 : Pazar araştırma 8 adımda doğru ERP çözümü Pazar araştırma çalışmasının amacı, ihtiyaç profilinde belirtilen kriterlerin, pazarda hangi ürünün kapsamı içerisinde olduğunun belirlenmesidir. Yazılım çözümleri, teknoloji, fonksiyonel yapı ve sektörel uyum açısından sınıflandırılır. Alınan bu bilgiler ve analizler pazar araştırma çalışmasındaki eforu önemli derecede azaltır. Detay ihtiyaç karşılama çalışmasında öncelikli adım, özellikle teknolojik ihtiyaçlar, genel kapsam ve sektör uyumu olarak çözümlerin belirlenmesidir. Modül ve fonksiyon yapısı geniş bir çözümün teknolojisi ve sektörel gereksinimleri karşılaması her zaman mümkün değildir. Bu aşamada bu tür çözümler elenerek, uygun çözüm sayısı azaltılır ve daha detaylı karşılaştırma imkanı yakalanır. Diğer önemli bir konu ise, pazarda yer alan çözümlerin, tek bir referans arama profili üzerinden değerlendirilmeleridir. Her bir çözüm, bu profil kapsamı seviyesinde değerlendirilir, karşılama oranları ile listelenir. (Şekil 8). Pazar analizinin bir diğer sonucu da, yazılım sağlayıcıların platform içerisinde yer alan referans projelerinin de, arama profiline uygun olarak karşılaştırılması ve listelenmesidir. Böylelikle şirketler, sektöründe hangi yazılımın, nerede uygulandığının bilgisine de sahip olurlar. Bu bilgi içerisinde, uygulanan şirket büyüklükleri, uygulama süresi, elde edilen sonuç gibi detaylar yer alır. Listelenen çözümler içerisinde favoriler belirlenerek bir sonraki adıma geçilebilir. Tecrübeler, sonraki aşamada 8-15 arası çözümün dikkate alındığıdır.
 15. 15. Adım 6 : Tekliflendirme 8 adımda doğru ERP çözümü • Temel profil • Fonksiyonlar • İhtiyaç kriterleri • Davet • Online giriş • Fiyatlama • Kabaca ön maliyet • Referanslar Şekil 9: www.it-matchmaker.com.tr platformu üzerinden teklif yaratma
 16. 16. Adım 6 : Tekliflendirme 8 adımda doğru ERP çözümü Önceki pazar araştırma adımında yazılım çözümünün ilk yatırım ve operasyonel maliyetleri dikkate alınmamaktadır. Ön seçim olarak anlandırabileceğimiz bu adımda, temel teknoloji ve fonksiyonel profil ile sektör tecrübesine dayalı bir değerlendirme yapılır. Belirlenen yazılım sağlayıcılar ve çözümleri için IT-Matchmaker® üzerinde tekliflendirme aşamasında daha kapsamlı değerlendirme imkanı yaratılır. Oluşturulan ihtiyaç belirleme ve ek maliyet, referans proje şablonları ile aşağıdaki kriterlerin karşılıkları aranır. • Şirket özellikleri (Sektör, işletme/fabrika sayısı, çalışan sayısı gibi) • Proje özellikleri (Proje ekibi, amaçlar, kullanıcı sayısı, bütçe gibi) • Yeni çözümden tüm beklentiler (ihtiyaç kriterleri) Belirlenen 8-15 tedarikçi, platform üzerinde yüklenen ihtiyaç profiline cevap vermek üzere davet edilir. Her bir yazılım sağlayıcı kendi erişim hakları ile platforma giriş yaparak, ihtiyaç profilini görüntüler ve verilen süre içerisinde (genellikle 2 hafta) çözümü ile her bir kriteri nasıl karşılayacağını belirtir. Bu karşılama, standart, parametrik, geliştirme, iş ortağı çözümü gibi faklı seviyelerde olabilir. Yazılım sağlayıcı ayrıca, maliyet şablonunda belirtilen kalemlerde fiyatlama bilgilerini de platformda belirtir. Maliyet kalemleri içerisinde, lisans, bakım/güncelleme, kurulum,danışmanlık,eğitim süresi ve birim fiyatları, var ise tamamlayıcı çözüm (BI, Workflow, portal gibi) fiyatları yer alır. Şekil 9, yazılım sağlayıcılara gönderilen örnek bir davet mektubunu göstermektedir. Online teklif ve yazılım sağlayıcı girişleri, çözüm arayan şirket yetkilileri tarafından da anlık olarak izlenebilir, yorum ve ek bilgi talepleri gönderilebilir. Tekliflendirme süresi tamamlandığında, 8-15 arasında başlayan ön seçim çalışması 5-8 yazılım sağlayıcı ve ürün seviyesine indirilir. Belirlenen bu sağlayıcılarla, aynı gündemle görüşmeler planlanarak ilk izlenimler elde edilir. Geniş katılımlı bu görüşme ve sunumların amacı, uygun sağlayıcı/çözüm sayısını 2-5 arasına düşürmektir.
 17. 17. Adım 7 : Sağlayıcı şirket,ürün sunumları 8 adımda doğru ERP çözümü • Senaryo hazırlık • Örnek süreç • Örnek veri • Workshop • Geniş katılım • Değerlendirme Şekil 10: Senaryo çalışması (Örnek proje)
 18. 18. Adım 7 : Sağlayıcı sunumları 8 adımda doğru ERP çözümü Ön seçim sonrası belirlenen çözüm ve sağlayıcılar final seçimde dikkate alınmalıdır. Sağlayıcı sunumlarının amacı, çözümün gerçek süreçlerde değerlendirilmesidir. Sistem test diye adlandırılan bu aşamada 2 gün süren görüşmeler planlanır. Şirketin fonksiyonel beklentilerinin çözüm tarafından nasıl karşılandığı sorgulanır. Öncesinde, kritik ya da darboğaz süreçler için akış ve senaryo çalışması yapılır. Senaryo temel süreç çevriminin aksine, bazı verilerin (stok, BOM, iş akışı, planlama parametreleri gibi) yer aldığı detaylı prototip çevrimleri içermelidir. İstenen süreç girdi ve çıktıları ile modellenir, beklentiler açıkça ifade edilir. (Şekil 10) Bu talep, bazı yazılım sağlayıcılar tarafından efor gerektiren bir çalışma olmasından dolayı kabul edilmeyebilir ya da özensiz çalışma ile karşılanabilir. Sağlayıcının sunum performansı, projeye verdiği önemin ve ciddiyetinin göstergesidir. Sunum, şirket içerisinde proje ekibi ve yönetimin yer aldığı geniş katılımlı toplantılar olarak organize edilmelidir. Her bir katılımcı, sunum içeriğinde yer alan profil, teknoloji, fonksiyonel kapsam, süreç gibi maddeler için bireysel değerlendirmelerini yapabileceği bir form kullanmalıdır. Sunumun sağladığı bir diğer fayda ise, başlangıçta kabaca lisans ve modül yapısı ile oluşturulan fiyatlamanın tekrar gözden geçirilmesi ve güncellenmesidir. IT-Matchmaker® bu aşamada, hem kullanıcı hem de sağlayıcı tarafından başarısı kanıtlanmış model ve araçlar ile destek vermektedir. Bir sonraki aşama eğer gerek duyulursa referans şirket ziyaretleridir. Bu ziyaretler aynı sektörde ya da benzer süreçler içeren şirketlerde olabilir. Rakip şirketler dışındakiler, uyarlama ve işletim sırasındaki tecrübelerini daha açık bir şekilde ifade edebilirler. ERP çözümünün performansı, bakımı, tutarlılık gibi özelliklerinin yanından yazılım sağlayıcı ile ilgili sorun çözme, destek, yaklaşım gibi önemli bilgilerin de alınmasını sağlar. Bu tecrübeler ERP çözümünün uygulanmasında da önemli katkı sağlamaktadır. Final seçim, değerlendirme sonuçlarının derlenmesi ve yorumlanması ile yapılır. Ürün ve sağlayıcı bazında aynı referans üzerinden yapılması, kararın doğru alınmasını sağlar. Ortaya çıkan en iyi ürün/sağlayıcı için bir sonraki aşama olan pazarlık ve sözleşme görüşmelerine geçilebilir.
 19. 19. Adım 8 : Sözleşme görüşmeleri 8 adımda doğru ERP çözümü • Kapsam belirleme • Fazlandırma seçenekleri • Lisanslama • Modül yapısı • Bakım/Destek kapsamı • Teknik şartname • İdari şartname İDARİ TEKNİK Şekil 11: Kapsamlı Sözleşme metinleri
 20. 20. Adım 8 : Sözleşme görüşmeleri 8 adımda doğru ERP çözümü Son adım sözleşme hazırlama ve görüşmelerdir. Sözleşmenin temelinde ise kapsamı oluşturmaya yarayan ihtiyaç belirleme şablonu vardır. Bu şablonda yer alan kriterlere sağlayıcıların çözümleri üzerinden verdikleri taahhütler, senaryo sunumları sırasında ortaya çıkan istekler, modül/fiyatlama yapısı detaylı bir şekilde dikkate alınır ve belgelenir. Teknolojik gereksinimler ve donanım altyapısı yenileme, iyileştirme ihtiyaçları, kurulum eforu gözden geçirilir. Eski sistemden veri aktarımları ya da kullanılan ve devam etmesi düşünülen farklı yazılımlar ile entegrasyon özellikleri detaylandırılır. Bu detaylar maliyet oluşturmakta ve projenin bütçesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sözleşme içerisinde ayrıca uygulama ve eğitim zaman planları oluşturulmalıdır. Sözleşmenin içerisinde kullanım profiline dayalı lisanslama (istemci, eş zamanlı, web, fonksiyonel gibi) ve modül yapısı birim fiyatları, pilot çalışma ve fazlandırma gibi seçenekler, planlama çizelgeleri ile dikkate alınmalıdır. Pilot uygulama onayı, yaygınlaştırma öncesi ön şart olarak konulabilir. Sözleşmenin imzalanması proje başlangıcını sağlayacağından, ileride oluşabilecek risklere karşı tüm maddeler özenle hazırlanmalı, karşılıklı kesin mütabakat sağlanmalıdır. Bir çok projede karşılaşılan değişiklik taleplerine karşı izlenecek yol ve şartlar belirlenmelidir. Bir diğer önemli konu ise, projenin sözleşme şartlarına uygunluğunun sürekli olarak kontrol edilmesi, denetlenmesi ve raporlanmasıdır. Bu aşamada uygulanacak proje yönetim metodolojisi ve proje yöneticilerinin yetkinliği başarı için ön şartlar olarak karşımıza çıkmaktadır
 21. 21. Sonuç 8 adımda doğru ERP çözümü ERP projelerinin başarısında, ürün ve sağlayıcı seçim süreçlerinde sergilenecek profesyonel yaklaşım önemli yer tutmaktadır. Bu amaçla, projenin başlangıcında şirkete özel ihtiyaçlar ve beklentiler net bir şekilde oluşturulmalı ve belgelenmelidir. Net ve detaylı hazırlanan kriterler pazarda yer alan çözüm sayısını azaltır (3-5 ürün). Ardından gerçekleştirilen kapsamlı, yapısal senaryo ve sunum adayları daha da netleştirme imkanı sağlar. Sözleşme içeriği ileride karşılaşılacak risklere karşı şirketleri konur. IT-Matchmaker®, tüm bu süreçlerde, başarısı kanıtlanmış araçlar ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile zaman tasarrufu ile beraber daha hızlı ve güvenli seçim yapılmasına olanak verir.
 22. 22. Araçlar 8 adımda doğru ERP çözümü IT-Matchmaker® roadmap : Mevcut durum analizi, potansiyel analiz, yol haritası IT-Matchmaker® select : Yazılım seçim ve değerlendirme IT-Matchmaker® project : Yazılım uygulama denetim – QA (Quality Assurance) Trovarit Danışmanlık Ltd. Şti. - the IT-Matchmaker ® Atatürk cad. Zafer Apt No:53 K.4 D.9 Kozyatağı İstanbul Tel : +90 (216) 478 28 37 İletişim E-Mail: info_tr@trovarit.com Internet: www.trovarit.com.tr http://www.it-matchmaker.com.tr

×