Anúncio

fake news.pptx

18 de Nov de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

fake news.pptx

  1. Tin chuẩn chưa anh chuẩn em nhé
  2. • "Rất nhiều bạn cứ nhai đi nhai lại cái câu là "Tin chuẩn chưa anh?", muốn biết "Tin chuẩn chưa anh?" thì hãy so sánh, hãy đọc các nguồn tin khác, hãy đọc báo. Nếu đọc được một tin mà vẫn còn cảm thấy rằng là "À, chưa tin nổi" thì mình phải đi tìm kiếm các chỗ khác thay vì hỏi một câu cứ nhai đi nhai lại như một con bò là "Tin chuẩn chưa anh" rồi là vào cười haha xong rồi vào viết linh ta linh tinh ở trên đấy. Thì thay vì như thế các bạn hãy làm một việc này cho mình, hãy đi tìm xem, đọc trên các báo khác, hãy tìm đọc trên các fanpage khác, hãy biết tiếng Anh để hiểu các nguồn tin của nước ngoài thay vì cứ đi hỏi "Tin chuẩn chưa anh?", tất cả những ai vào hỏi: "Tin chuẩn chưa anh", mình đều một là xóa, hai là block hết. Mình không thích chuyện này, nếu không tin bất cứ một vấn đề gì, thậm chí nếu không tin mình, các bạn có thể bỏ follow mình, không theo dõi fanpage của mình nhưng đừng bao giờ hỏi một câu là "Tin chuẩn chưa anh?", không hay ho một chút nào cả, các bạn nhá! Một là block, hai là xóa, không có chuyện cứ nhai đi nhai lại cái một câu là "Tin chuẩn chưa anh?"
  3. • Many of you keep repeating the sentence "Is it true, brother?", wanting to know "Is it true?" then compare, read other news sources, read newspapers. If I read a news and still feel like "Ah, I can't believe it", I have to look elsewhere instead of asking the same question over and over again like a cow, "Is it true?" I'm going to laugh haha ​​and then I'll write my miscellaneous things above. So instead of that, you guys should do this for yourself, go look, read in other newspapers, read on other fanpages, know English to understand foreign news sources instead of just going. asked "Is the news correct?", everyone who came in asked: "Is it true?" I either deleted it, or blocked it all. I don't like this, if you don't believe in anything, even if you don't believe me, you can unfollow me, don't follow my fanpage, but never ask a question "Is it true? ?", not cool at all, guys! One is to block, the other is to delete, there is no such thing as repeating the same sentence as "Is it true, brother?".
  4. HẾT !
Anúncio