Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Solà_TLCS_20170515(20)

Anúncio

Último(20)

Solà_TLCS_20170515

 1. SMART DESTINATIONS Accions i estratègies de l’Ajuntament de Calonge Maig de 2017 Amb la col·laboració de Barkeno Advisors
 2. Què és una Smart City? (I) © Ajuntament de Calonge 2017 2 Les ciutats sempre han tingut el repte d’oferir serveis que millorin la qualitat de vida dels seus ciutadans i buscar l’eficiència dels recursos, sempre escassos. Les nostres ciutats necessiten redefinir de quina manera han d’encarar el futur. L’evolució tecnològica ha marcat el ritme del desenvolupament dels serveis i models de les ciutats. L’aparició d’internet i dels sensors han portat al que s’anomena ciutats intel·ligents (Smart Cities) Les ciutats intel·ligents no són només posar intel·ligència als serveis ja oferts sinó que han de permetre el disseny de nous serveis. La ciutat Intel·ligent és una ciutat innovadora. Cada ciutat és diferent i disposa de diferents alternatives, cal doncs una anàlisi i planificació. Les solucions tecnològiques que es poden aplicar són nombroses i es poden aplicar en la major part dels reptes de les ciutats. En qualsevol cas, la tecnologia sempre ha d’estar al servei del model de ciutat i no la ciutat al servei de les modes tecnològiques
 3. Què és una Smart City? (II) © Ajuntament de Calonge 2017 3 Les Smart City no són una moda, les ciutats sempre han estat innovadores i han aplicat les tecnologies vigents de cada època: Clavegueres Empedrat Enllumenat Cloaca Màxima (S. VII a.C.) Desaigües (S.XIX) Purificació (S. XX) Sensorització (S. XXI) Calçades romanes Paviment sonoreductor Cartografia digitalAsfaltat Fanals de gasFanals d’espelma Fanals elèctrics LED i sensorització FETDIFERENCIAL DOTACIÓD’INTEL·LIGÈNCIA L’aparició d’internet ha revolucionat la relació entre la ciutat i els seus ciutadans. Avui en dia no podem obviar la participació dels ciutadans en la construcció de la ciutat per crear nous serveis i una nova manera de treballar.
 4. Destinacions turístiques intel·ligents El turisme és un sector que contribueix intensament al escalfament global amb les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI), pel que ha de prendre mesures per a reduir- les, així ho arreplega la nova Carta Mundial de Turisme Sostenible 2015. El caràcter multifuncional i transversal de l’activitat turística permet desenvolupar un ampli ventall d’iniciatives enfront del canvi climàtic, que van des de la gestió de l’energia, el transport, l’allotjament, la provisió d’aigua o la generació de residus. 4© Ajuntament de Calonge 2017 La creació de destinacions turístiques intel·ligents i innovadores, consolidades sobre una infraestructura tecnològica avançada, garantiran el desenvolupament sostenible del territori turístic, accessible per a tots i que faciliti la interacció i integració del visitant amb l'entorn i incrementi la qualitat de la seva experiència en la destinació.
 5. Pla d’acció de Calonge © Ajuntament de Calonge 2017 5 Durant la segona meitat de 2016, l’Ajuntament de Calonge – Sant Antoni va promoure la elaboració d’un Pla d’Acció Smart City, on l’objectiu principal va seridentificar necessitats i reptes de ciutat mitjançant la col·laboració de la totalitat de les Àrees operatives del consistori. Aquest Pla ha donat com a resultat la identificació d’un seguit d’accions, tant pròpies de cara àrea, com transversals que afecten a totes elles. Aquestes accions han estat calendaritzades segons la seva prioritat i transversalitat.
 6. Serveis turístics sostenibles (I) 6© Ajuntament de Calonge 2017 Com a resultat del Pla d’Acció , es van detectar un seguit de reptes i necessitats a Calonge en diferents àmbits. En l’àmbit de turisme sostenible destaquem les següents: Serveis en l’àmbit del turisme sostenible Smart Pàrquing Destinació de Turisme Esportiu Transport urbà on- demand Mapa de mobilitat Space sharing Altres iniciatives
 7. DESCRIPCIÓ FUNCIONALITATS Sensorització de places d’aparcament que ofereix informació sobre la disponibilitat de les mateixes (App per al mòbil o bé amb pantalles als principals nodes del municipi) al ciutadà evitant desplaçaments innecessaris a l’hora de buscar aparcament a la zona IMPLICACIONS DERIVADES DE LA SOLUCIÓ 7 Serveis turístics sostenibles (II) 1. Smart Pàrquing © Ajuntament de Calonge 2017  Reducció del flux de vehicles innecessari millorant i pacificant la qualitat de vida de la ciutat.  Reducció d’emissions de CO2 millorant la qualitat de l’aire.  Instal·lació senzilla.
 8. DESCRIPCIÓ FUNCIONALITATS Els objectius del segell de Destinació de Turisme Esportiu són promocionar i comercialitzar l’oferta turística relacionada amb els esports entre un segment de la demanda molt concret però d’alta qualitat: esportistes d’alta competició, turistes que centren les vacances en l’esport, turistes que practiquen l’activitat esportiva durant el temps d’esbarjo, o bé el públic visitant amant dels grans esdeveniment esportius. IMPLICACIONS DERIVADES DE LA SOLUCIÓ 8 Serveis turístics sostenibles (III) 2. Destinació de Turisme Esportiu © Ajuntament de Calonge 2017  La pràctica de l'esport es tradueix, més enllà dels seus beneficis físics, en beneficis socials i psíquics, esdevenint una eina per a la millora de la qualitat de vida de les persones.  És una eina de caràcter transversal amb altres àmbits: turisme, comerç, educació, salut.., que impacta també en l'economia i en l'ocupació.  El turisme esportiu en el medi natural no degrada ni esgota els recursos, ni emet gasos amb efecte hivernacle.
 9. DESCRIPCIÓ FUNCIONALITATS Solució App/Web que permet optimitzar el transport públic d’una petita ciutat, mitjançant minibusos que recullen als usuaris en funció del seu origen/destí. No son necessàries línies fixes de busos ni parades especifiques. El sistema canvia el recorregut de forma on line en funció de les necessitats dels usuaris 9 Serveis turístics sostenibles (IV) 3. Transport urbà On-Demand © Ajuntament de Calonge 2017  Al no tractar-se de línies de busos tradicionals, on el trajecte i horari sempre es el mateix, aquesta solució ajuda a disminuir la mobilitat privada pel municipi amb la corresponent reducció d’emissions de CO2, a més de representar un servei còmode per l’usuari. IMPLICACIONS DERIVADES DE LA SOLUCIÓ
 10. DESCRIPCIÓ FUNCIONALITATS Mitjançant la utilització del senyal wifi dels dispositius mòbils, és possible confeccionar un mapa de mobilitat del municipi amb suficient informació de valor, que permeti al consistori dissenyar polítiques de mobilitat urbana (vehicles i peatons), per tal de pacificar zones congestionades i/o promoure d’altres. 10 Serveis turístics sostenibles (V) 4. Mapa de mobilitat © Ajuntament de Calonge 2017  Capacitat de segmentar el turisme podent oferir diferents serveis i activitats segons les preferències de cada segment.  Eficiència dels mitjans de promoció del comerç local al conèixer on es troba el públic objectiu de cada producte o activitat segons les seves preferencies  Optimitzar la xarxa de transport públic adequant-la al moviment de ciutadans i turistes, reduint així les emissions de CO2.  Activar polítiques de peatonalització de zones en funció del mapa de mobilitat IMPLICACIONS DERIVADES DE LA SOLUCIÓ
 11. DESCRIPCIÓ FUNCIONALITATS Servei que permet reduir la mobilitat interurbana (i urbana finalment), adreçat a visitants i/o turistes de llarga durada que han de gestionar tasques professionals de forma puntual. El sistema permet reservar per hores espais de treball adequats, evitant desplaçaments amb vehicle privat al lloc de treball habitual. 11 Serveis turístics sostenibles (VI) 5. Space sharing (Coworking) © Ajuntament de Calonge 2017  Facilita la utilització d’espais lúdics i esportius als ciutadans, reduint els col·lapses en l’horari habitual.  Gestió i control remot eliminant la necessitat de personal “in situ”.  Reducció del flux de vehicles innecessari (desplaçaments de turistes/visitants per motius de treball) IMPLICACIONS DERIVADES DE LA SOLUCIÓ
 12. 12 Serveis turístics sostenibles (VII) 6. Altres iniciatives © Ajuntament de Calonge 2017 XIPS als cubells (Recollida selectiva Porta a Porta), per incentivar el reciclatge selectiu Punts de càrrega vehicles elèctrics LED als fanals Passos de vianants intel·ligents Protocol per tal d’adequar les infraestructures i logística de la temporada d’estiu en funció de la demanada, per optimitzar recursos humans i energètics Sistemes tecnològics de gamificació a les rutes de muntanya i al Camí de ronda
 13. Amb la col·laboració de Barkeno Advisors
Anúncio