O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Curriculum Vitae Tomasz Piwoński

9.640 visualizações

Publicada em

Moje CV w języku polskim.

Publicada em: Carreiras
 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/vrheblt } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/vrheblt } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/vrheblt } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/vrheblt } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/vrheblt } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/vrheblt } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Curriculum Vitae Tomasz Piwoński

 1. Tomasz Piwońskiemail tomasz_piwonski@gazeta.pl tel. +48 668 400 434data ur. 10.10.1974Narodo wość polska 02-777 WarszawaAdres Kopcińskiego 9/13Języki Polski, Angielski
 2. Wykształcenie Średnie Magister ZarządzaniaStudia Podyplomowe Psychologia Zmian Postaw i Zachowań
 3. 1989-09 1991-09 1993-09 1995-10 1997-10 1999-11 2001-11 2003-11 2005-12 2007-12 2010-01 2012-01 Trener Indywidualna Działalność Gospodarcza Kierownik Dz. Planowania JTI Polska Sp. z o.o. Biznesowego Trade Marketing Browar Belgia Manager Kierownik AnalizWyborowa S.A. – połączenie z Seagram Polska Sprzedaży Seagram Polska Analityk Sprzedaży Ovita Nutricia obecnie Danone Analityk Sprzedaży Akademia Akonomiczna w Poznaniu Wykształcenie IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie Wykształcenie
 4. Projekty IT w biznesie:W Seagram Polska wprowadziłem system , któregodostawcą była firma Anica System. Było to pierwsze wdrożeniesystemu mobilnego w branży alkoholowej w Polsce. W firmieWyborowa samodzielnie wprowadziłem system w 100osobowym Zespole Sprzedaży i Marketingu. W Browarze Belgiapracowałem w systemie firmy . Jako ProjectManager w JTI Polska wprowadziłem system w obrębieDziału Trade Marketingu i Sprzedaży. Całkowity budżet projektuwyniósł ponad 3 mln PLN. We wdrożeniu uczestniczyło ponad250 osób, w tym ponad 150 użytkowników mobilnych, 120 z nichkorzysta z drukarek mobilnych w celu drukowania zamówień.
 5. Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem:Przechodząc z Seagram Polska do Wyborowa SA otrzymałemawans na stanowisko Kierownika Działu Analiz (po 2,5 roku odrozpoczęcia pracy, w wieku 27 lat), gdzie zarządzałemdwuosobowym zespołem Analityków Sprzedaży, który samzrekrutowałem. Pierwszym celem po dołączeniu do JTI Polskabyło przeniesienie 4-osobowego zespołu z Gostkowa doWarszawy i rozszerzenie do 6 osób. Z oryginalnego zespołu udałomi się zmotywować do przeprowadzenia się do Warszawy 1osobę. Pozostałe 5 osób zrekrutowałem (w tym StarszegoAnalityka). Osoba będąca na stanowisku Starszego Analitykazostała w procesie rozwoju przygotowana do sukcesji w sytuacjimojego awansu do Działu Trade Marketingu.
 6. Systemy raportowania:W firmach Seagram i Wyborowa wprowadziłem od podstawsystemy raportowania danych dotyczących wyników sprzedaży,dystrybucji i wyników pracy przedstawicieli handlowych.Pracując jako Trade Marketing Manager w Browarze Belgiazautomatyzowałem przygotowanie raportów ACNielsen. W JTIPolska wprowadziłem raporty w ramach Działu Trade Marketingudotyczące ilości, instalowania i jakości ProgramówLojalnościowych, follow-upu wprowadzania marki Winston wramach testu dystrybucji, instalacji twardych i miękkichmateriałów POSM vs. cel, raportowania wyników pracy hostessw ramach aktywności 1-2-1, ilościowej i jakościowej oceny bazydanych punktów w podziale na terytoria handlowców.
 7. Cenzus i Segmentacja:Przygotowałem i przeprowadziłem Cenzus 68.000 punktówsprzedaży rynku detalicznego i 4000 punktów HoReCa. Cenzuspolegał na zwizytowaniu wszystkich detalicznych punktówsprzedaży w ramach obsługiwanych terytoriów (miasta pow.100tys. mieszkańców). PH otrzymali skwantyfikowanekwestionariusze mające na celu sklasyfikowanie punktówsprzedaży pod kątem wolumenu, typu konsumenta, ale równieżjakości ekspozycji i możliwości egzekwowania aktywności trademarketingowych. Przy wykorzystaniu zebranych danychprzygotowałem Segmentację Rynku Detalicznego i HoReCa.
 8. Projekty Konsumenckie i Trade Marketingowe:Dla Działu Obsługi Klienta w Ovicie Nutricii przygotowałem bazępunktów dla matek szukających produktów firmy kierującą dosklepów posiadających dany produkt. Korzystając z danychACNielsen, w Browarze Belgia określiłem co należy zrobić, abyosiągnąć cele wolumenowe. Należało zwiększyć dystrybucjęnumeryczną w kanale detalicznym. Przygotowałem aktywnościdla PH do wykonania na wizycie wprowadzeniowej i kontrolnej,określiłem nagrodę dla osoby decyzyjnej w punkcie,zbudowałem system raportowania, przygotowałem weryfikacjęraportów przy pomocy firmy zewnętrznej, prowadziłem stałąkontrolę wyników akcji i realizacji budżetu. W wyniku aktywnościdystrybucja ważona Wojaka wzrosła o 8%.
 9. Wprowadzenie Marki Winston:W ramach wprowadzenia na rynek Polski nowej marki Winstonprzygotowałem proces testu wdrożenia w części województwamazowieckiego i łódzkiego. W ramach selektywnej dystrybucji,wybrałem najlepsze punkty sprzedaży, znajdujące się wodpowiednich lokalizacjach dla marki (ustalonych zgodnie zwytycznymi centrali zarządzającej marką Winston).Przygotowałem targety ilościowe dotyczące docelowej bazyodwiedzanych punktów, ilości wizyt na dzień, a takżeoczekiwanej skuteczności na PH, tak aby osiągnąć oczekiwanypoziom Dystrybucji Ważonej. Przygotowałem follow-up w formieraportowania, jak również ostateczną prezentację wyników,które zaprezentowałem do Grupy Zarządzającej Marką.
 10. Analizy biznesowe i rekomendacje:Krzywa Koncentracji Rynku dla obsługiwanej bazy danych vs.estymacja krzywej rynkowej uzyskanej od ACNielsen –rekomendacja: na rynku istnieją potencjalnie lepsze punkty niżnajgorsze obecne w bazie klientów, poszukiwanie nowych.Priorytetyzacja Klientów Kluczowych przy pomocy matrycyGeneral Electric – rekomendacja: odpowiednie dedykowaniesieci do marek w celu inwestycji w promocje i hostessy.Analiza potencjału bazy danych odwiedzanych punktów –rekomendacja: usunięcie nieatrakcyjnych punktów z bazy.Analiza Ilości Faców i Pozycji na Półce vs. Udziału w Sprzedaży –rekomendacja: zwiększenie wizualizacji marek w sieciachmiędzynarodowych i w detalu.
 11. Analizy biznesowe i rekomendacje:Analiza efektywności hostess pod kątem ilości kontaktówefektywnych, dotarcia do klientów, pozyskiwania lojalnychklientów przez akcje 1-2-1 – rekomendacja: preferowane dni igodziny pracy w selektywnych punktach.Analiza istniejących Programów Lojalnościowych pod kątematrakcyjności wolumenowej punktów, w których były podpisaneumowy – rekomendacja: zwiększenie efektywności lokowaniaśrodków marketingowych przez przesunięcie ProgramówLojalnościowych z istniejących punktów o niskiej atrakcyjności dopunktów wysokowolumenowych.Analiza pokrycia punktów detalicznych – rekomendacja: nowypodział geograficzny na terytoria PH.
 12. 6 Trade Segmentation Skuteczne negocjacje Investment Optimization handlowe Workshop 5 Route to Consumer Zarządzanie projektami Zarządzanie zmianą metodą Kepner-Tregoe 4Przydatność szkolenia Executing Brand Strategy Umiejętności asertywnej 3 komunikacji i efektywnej Designing and współpracy w zespołach Prezentacje wobec grupy Implementing OLAP Solutions Using Microsoft SQL Server 2 J. angielski 2000 (M-2074) Zarządzanie czasem 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rok szkolenia
 13. Prawo jazdy kat. B Zarządzanie projektami J. Angielski – dobry Prowadzenie szkoleń Power PointProwadzenie prezentacji Excel Analiza statystyczna AccessCRM: Siebel Sales i Siebel Word Analytics SPSS Outlook Bazy danych Visual Basic SAP – użytkownik
 14. Cel aplikacji: Poszukuję interesujących, nowych wyzwań z zakresu zarządzaniaprojektami, wykonywania analiz lub tworzenia aktywności marketingowych,które sprawiają mi ogromną przyjemność ;-). Chciałbym rozwijać swoje umiejętności na wymagającym stanowiskudostarczając rozwiązania rynkowe, rekomendacje, analizy, prowadzącwymagające projekty jako Kierownik Projektu, bądź też tworząc aktywnościmarketingowe. Szukam stabilnej pracy w przyjaznym środowisku pracy, dającejmożliwość realizacji ambitnych zadań, przy zapewnieniu równowagipomiędzy pracą zawodową, a życiem prywatnym.
 15. Profile: http://pl.linkedin.com/in/tomaszpiwonski http://www.goldenline.pl/tomasz-piwonski Standardowe CV: http://hotfile.com/dl/145646570/5cacff4/Tomasz_Piwonski_CV.pdf.htmlhttp://hotfile.com/dl/145649913/6067bc8/Tomasz_Piwonski_CV_en.pdf.html

×