Anúncio

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx

TomaPanik
13 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx(20)

Anúncio

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik SSI 2022_23 (1).pptx

 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE https://www.sc-nm.si/sglvs/
 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke, CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO) TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA GEOGRAFIJA
 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI PREDMETI • Les in lastnosti lesa • Tehnologija obdelave z varstvom pri delu • Konstruiranje lesnih sklopov • Materiali v lesarstvu • Mehanska obdelava lesa • Lesnoobdelovalni stroji • Konstruiranje pohištva • Tehnološki procesi v lesarstvu • Proizvodna tehnika • Podjetje in priprava dela • Projektiranje • Ekonomika proizvodnih procesov • Opremljanje interierjev • Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika
 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL MATEMATIKA V LESARSTVU FIZIKA V LESARSTVU VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV PRIMARNA OBDELAVA LESA RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem
 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INTERESNE DEJAVNOSTI • STROKOVNE EKSKURZIJE/PREDAVANJA OBISKI SEJMOV (domačih in tujih) • ŠPORTNI DNEVI • LESARIADA • PROJEKTNI TEDNI/DNEVI • TEKMOVANJA IZ ZNANJA (PIKO) KULTURNE DEJAVNOSTI • BIG BAND ŠC NM • PEVSKI ZBOR SGLVŠ • DOBRODELNOST IN HUMANITARNOST • EUROSKILLS
 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LES IN LASTNOSTI LESA  Spozna gozd ter rast drevesa in nastanek lesa,  spozna makroskopsko in mikroskopsko zgradbo lesa,  spozna napake in poškodbe v lesu,  spozna fizikalne, mehanske in tehnične lastnosti lesa in  spozna uporabo lesa domačih drevesnih vrst v bivalnem in stavbnem pohištvu.
 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TEHNIČNO KOMUNICIRANJE IN UPORABA RAČUNALNIKA  Spozna uporabo informacijske komunikacijskeo tehnologije Microsoft Office(word, excel, power point), e-pošta, internet, …,  spozna pravila ročnega tehničnega risanja v lesarstvu,  upodablja prostorske predmete z risanjem v pogledu in prerezni ravnini,  nariše izdelek s pomočjo CAD računalniških programov  spozna konstrukcijsko dokumentacijo za izdelek.
 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba licenčnega računalniškega programa AutoCAD
 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba licenčnega računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa Mastercam 2023 za obdelavo masivnega lesa
 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa Xilog Plus in Xilog Maestro za obdelavo masivnega lesa
 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROJI ZA OBDELAVO LESA  pozna trdnost, izbere ustrezne materiale in dimenzionira konstrukcijske elemente  pozna lastnosti, tehnične podatke in uporabnost strojev in naprav  pozna zahteve in osnovna znanja vzdrževanja strojev in naprav  preračunava tehnološke parametre lesnoobdelovalnih strojev
 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PODJETJE IN PRIPRAVA DELA  prepozna obliko in vlogo gospodarskih družb in trga  izdeluje enostavne poslovne načrte  zna oblikovati elemente delovnega mesta, standarde in normative proizvodnega procesa in logistiko  načrtuje porabo časov in materialov  z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije izdela projektno nalogo, konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo v povezavi z izdelkom  usposobi se za delo v projektni skupini
 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR: 504 ure/izobraževanja • 1. letnik: 4 ure/teden • 2. letnik: 4 ure/teden • 3. letnik: 4 ure/teden • 4. letnik: 4 ure/teden
 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU CILJI: • Spoznavanje delovnih procesov • Spoznavanje organiziranosti podjetij • Pridobivanje pravilnega odnosa do dela • Timsko delo ŠTEVILO UR: • 2. letnik 76 ur / 10 dni • 3. letnik 76 ur / 10 dni
 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA ŠOLSKI CENTER Novo mesto
 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto IZDELEK IN ZAGOVOR - PROJEKTNA NALOGA
 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV…
 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Letno spričevalo zadnjega letnika je pogoj za opravljanje poklicne mature POKLICNA MATURA OBVEZNI DEL • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva IZBIRNI DEL • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka) • izdelek in zagovor (projektna naloga) POGOJI ZA DOKONČANJE ŠOLE
 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO Redni in izredni program LESARSTVO na Višji strokovni šoli: Lesarstvo • trajanje: 2 leti • pridobljen naziv po koncu študija: inž. les.
 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE – LESARSKO INŽENIRSTVO - 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom (5.predmet) je možen vpis na: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO – ROŽNA DOLINA MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI
 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?
 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Več informacij o programu SSI: lesarski tehnik, dobite na spletu…
Anúncio