O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Lesarski tehnik PTI
Lesarski tehnik PTI
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 27 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx (14)

Mais de TomaPanik (20)

Anúncio

PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_Lesarski tehnik PTI 2022_23.pptx

 1. 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE https://www.sc-nm.si/sglvs/
 2. 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke, CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 3. 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Dijaki v času izobraževanja: • obvladajo in uporabljajo sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti, • so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi, • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 4. 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA ŠPORTNA VZGOJA TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA GEOGRAFIJA
 5. 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI PREDMETI LESARSTVA 1. letnik 2. letnik TVORIVA PROIZVODNA TEHNIKA TEHNOLOGIJA OBDELAVE LESA PROJEKTIRANJE KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV STROJI ZA OBDELAVO LESA OPREMLJANJE INTERIERJEV PODJETJE IN PRIPRAVA DELA
 6. 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREDMETI ODPRTEGA KURIKULUMA 1. letnik 2. letnik POVRŠINSKA ZAŠČITA LESA PRIMARNA OBDELAVA LESA STROJNO KOPIRANJE IN REZBARJENJE OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA Del izobraževalnega programa, ki ga določijo šole skupaj s socialnimi partnerji na lokalni in regionalni ravni.
 7. 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROJNO KOPIRANJE IN REZBARJENJE
 8. 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA (RESTAVRIRANJE)
 9. 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TVORIVA  spozna makroskopsko in mikroskopsko zgradbo iglavcev in listavcev (gozd, drevo, zgradba, delovanje in lastnosti lesa)  spozna fizikalne in mehanske lastnosti lesa (voda v lesu, gostota lesa, poroznost lesa, trdota lesa, strižna trdnost…) ter njihov vpliv na določeno konstrukcijo (furnir, lesne plošče, slojnat les)  Spozna različne režime sušenja in napake lesa pri sušenju
 10. 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV  uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo (MS Office - word, excel, power point, elektronska pošta, internet…),  spozna opisno geometrijo in projekcije,  konstruira izdelke iz masivnega in predelanega lesa s pomočjo uporabe različnih računalniških programov (AutoCAD, MegaTISCHLER),  spozna stavbno pohištvo, konstruira stopnice  pozna dokumente konstrukcijske dokumentacije
 11. 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
 12. 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa Xilog PLUS in Xilog MAESTRO za oblikovanje masivnega lesa CNC PROGRAMIRANJE V OKVIRU PRAKTIČNEGA POUKA
 13. 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROJI ZA OBDELAVO LESA  pozna trdnost, izbere ustrezne materiale in dimenzionira konstrukcijske elemente  pozna lastnosti, tehnične podatke in uporabnost strojev in naprav  pozna zahteve in osnovna znanja vzdrževanja strojev in naprav  preračunava tehnološke parametre lesnoobdelovalnih strojev
 14. 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PODJETJE IN PRIPRAVA DELA  spozna obliko in vlogo gospodarskih družb in trga,  izdeluje enostavne poslovne načrte,  oblikuje elemente delovnega mesta, standarde in normative proizvodnega procesa in logistiko,  načrtuje porabo časov in materialov,  z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije izdeluje projektno nalogo, konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo v povezavi z izdelkom.
 15. 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR PRAKSE V ŠOLI: • 1. letnik: 163 ur • 2. letnik: 153 ur Praktični pouk v šoli se izvaja v lesarskih šolskih delavnicah Medpodjetniškega izobraževalnega centra – MIC. V zadnjih letih so posodobljene in opremljene z najmodernejšimi stroji, ki jih potrebujemo za sodoben učni proces v povezavi z lesno industrijo.
 16. 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU CILJI: • spoznavanje delovnih procesov, • spoznavanje organiziranosti podjetij, • pridobivanje pravilnega odnosa do dela, • timsko delo. ŠTEVILO UR: • 1. letnik 76 ur / 10 dni
 17. 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 18. 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 19. 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 20. 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 21. 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 22. 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 23. 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 24. 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO Redni in izredni program LESARSTVO na Višji strokovni šoli: Lesarstvo • trajanje: 2 leti • pridobljen naziv po koncu študija: inž. les.
 25. 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO 1. Bolonjska stopnja – visokošolski strokovni študij • LESARSKO INŽENIRSTVO • trajanje študija - 3 leta strokovni naziv: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom (5.predmet) je možen vpis na: 1. Bolonjska stopnja – univerzitetni študij • LESARSTVO • trajanje študija - 3 leta strokovni naziv: dipl. inž. les. (UN) MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI
 26. 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DOBRODOŠLI SEPTEMBRA
 27. 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Več informacij o programu PTI: lesarski tehnik, dobite na spletu…

Notas do Editor

 • PREDVAJAJ FILMČEK!

×