Anúncio

Lesarski tehnik

TomaPanik
17 de Feb de 2020
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Lesarski tehnik

 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA • STROKOVNA TEORIJA IZ PRAKSE • RISANJE Z UPORABNIMI PROGRAMI • DELAVNICE Z NAJSODOBNEJŠIMI STROJI • MOŽNOST IZDELAVE IZDELKOV PO SVOJI ŽELJI • VELIKO EKSKURZIJ (sejmi, podjetja, prireditve, predstave) • PREVENTIVNE DELAVNICE (nasilje, droge, spolnost) ZAKAJ K NAM ?
 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA STROKOVNI PREDMETI • Les in lastnosti lesa • Tehnologija obdelave z varstvom pri delu • Konstruiranje lesnih sklopov • Materiali v lesarstvu • Mehanska obdelava lesa • Lesnoobdelovalni stroji • Konstruiranje pohištva • Tehnološki procesi v lesarstvu Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika • Podjetje in priprava dela • Projektiranje • Ekonomika proizvodnih procesov • Opremljanje interierjev
 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA ODPRTI KURIKUL MATEMATIKA V LESARSTVU FIZIKA V LESARSTVU VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV PRIMARNA OBDELAVA LESA RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem
 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR: 504 ure/izob. Kaj potrebujem za praktični pouk? • 1. letnik: 4 ure/teden • 2. letnik: 4 ure/teden • 3. letnik: 4 ure/teden • 4. letnik: 4 ure/teden LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA
 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU ŠTEVILO UR: • 2. letnik 76 ur / 10 dni • 3. letnik 76 ur / 10 dni CILJI: • Spoznavanje delovnih procesov • Spoznavanje organiziranosti podjetij • Pridobivanje pravilnega odnosa do dela • Timsko delo
 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Uporaba licenčnega računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa Mastercam 2018 za obdelavo masivnega lesa
 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa Xilog Plus in Xilog Maestro za obdelavo masivnega lesa
 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU Redni višješolski študijski program: Lesarstvo • Trajanje: 2 leti (redni in izredni študij) • pridobljen naziv po koncu študija: inž. les.
 11. LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE – LESARSKO INŽENIRSTVO - 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom (5.predmet) je možen vpis na: • UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA LESARSTVO – ROŽNA DOLINA MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA V LJUBLJANI
 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA • STROKOVNE EKSKURZIJE-OGLEDI PODJETIJ
 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA STROKOVNE EKSKURZIJE-OGLEDI PODJETIJ
 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA • STROKOVNE EKSKURZIJE-SEJMI
 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA DVODNEVNE STROKOVNE EKSKURZIJE - TUJINA
 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA • PRIREDITVE
 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA • AKCIJE
 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA • TEKMOVANJA
 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELKI DIJAKOV
 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA • IZDELKI DIJAKOV
 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- PROJEKTNA NALOGA
 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELKI MATURANTOV ZAKLJUČNI IZDELKI
 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelj , ko odpreš om, sedeš na stol, , za mizo, , ko popraviš na steni, ko odpreš okno in skozenj spustiš prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v in na nakracaš prosti spis o . Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco.
 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA  DOBRODOŠLI SEPTEMBRA 
Anúncio