Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Biserica sfintii trei ierarhi iasi

 1. Să redescoperim ROMÂNIA ! ... la IAŞI
 2. Monument inconfundabil, veche vatră a culturii şi spiritualităţii din Moldova şi nu numai, Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi este situată în centrul tradiţional al Iasului, pe bulevardul Stefan cel Mare şi Sfânt - fosta Uliţă Domnească - pe partea dreaptă venind dinspre Catedrala Mitropolitană, foarte aproape de Palatul Culturii. Biserica "Trisfetitelor"  a fost ridicată de către voievodul Vasile Lupu, între anii 1637 -1639, ca necropolă domnească, reflectând aspiraţia ctitorului spre lumea bizantină, combinând structuri şi forme tradiţionale cu materiale preţioase şi o decoraţie fastuoasă. Mitropolitul Varlaam a sfinţit aceast sfânt locaş la data de 6 mai 1639, iar doi ani mai târziu aici au fost aşezate moaştele Sf. Cuvioase Parascheva. In cadrul acestei mănăstiri au funcţionat o tipografie şi un Colegiu, viitoarea Academie Domnească. In anul 1970, mănăstirea a fost închisă, slujbe fiind oficiate doar de sărbătoarea hramului şi în ziua de 24 ianuarie. Mănăstirea a fost redeschisă după 1989, la initiativa IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. Faima monumentului o constituie broderia de piatră a zidurilor exterioare, păstrată în forma originală, în cea mai mare parte. Treizeci de bandouri ornamentale evoluează succesiv pe întreg spatiul exterior al zidurilor bisericii, de la temelie până sus la cornişa turlelor, rememorând şi prelucrând vechile crestături în lemn şi broderii naţionale, împrumutând însă elemente asiatice şi occidentale. O impunătoare torsadă constând în împletirea a trei elemente – simbol al Sfintei Treimi – desăvârşeşte complexul arhitectonic al bisericii. Hramul este sărbătorit de Sfinţii. Trei Ierarhi  ( Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur) la 30 Ianuarie.
 3. Stampă de la 1837 Uliţa Domnească cu turlele bisericii Trei Ierarhi şi turnul clopotniţă de la intrare.
 4. Sfinţii Trei Ierarhi  ( Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur) Photo internet
 5. Biserica “ Trei Ierarhi” înainte de restaurarea din 1882 - 1887 Între anii 1882 – 1887, complexul a fost restaurat în întregime, sub conducerea arhitectului francez Lecomte du Noüy. Lucrările de restaurare au adus bisericii şi anexelor o serie de modificări importante, dar care nu au afectat concepţia arhitecturală iniţială şi cu atât mai puţin decoraţiunile în piatră ale faţadelor. Tot din această perioadă datează şi pictura sfântului lăcaş, precum şi întreaga sa decoraţiune interioară. Piesele de mobilier au fost proiectate de arhitectul francez şi executate la Viena, pe cheltuiala Regelui Carol I si a Reginei Elisabeta, noii ctitori ai bisericii. In pronaos se află mormintele familiei lui Vasile Lupu şi ale domnitorilor Dimitrie Cantemir şi Alexandru Ioan Cuza.
 6. Biserica “Trei Ierarhi” – octombrie 2012 felicia.pps
 7. felicia.pps
 8. A unique monument of its kind, a repository of the cultural and spiritual life of Moldavia, the Monastery of the Three Holy Hierarchs  is located in the old centre of Iasi, on Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, formerly known as the Princely Street. The "Trisfetite" Church , built during Prince Vasile Lupu’s reign (1637 -1639), was intended to be a royal burial ground; it reflects the founder’s aspiration to the Byzantine world as it combines traditional structures and shapes with precious materials and a sumptuous decoration. Metropolitan Varlaam consecrated this holy place on the 6 th of May 1639, and two years later Saint Paraskeve’s relics were moved here. The monastery accommodated a printing house and the "Schola Basiliana", the future Princely Academy. In 1970 the monastery was closed and the only religious services to be officiated were the celebration of the feast day of the Three Hierarchs (30 thJanuary) and the Union Day on 24th of January. Following the 1989 events, the monastery was reopened at the initiative of His Beatitude Daniel, Metropolitan of Moldavia and Bukovina. The monument is renowned for its embroidery in stone (most of it preserved in its original form) that decorate the outer walls. Thirty different carved stone decoration bands cover the entire outside walls of the church from the base to the top of the steeples; they are inspired from the national old wood carvings and embroideries blended with Asian and Western elements. An impressive threefold twisted cord – a symbol of the Holy Trinity – makes the architectural complex of the church absolutely perfect. The church is under the patronage of The Three Holy Hierarchs  (St. Basil the Great, St. Gregory the Theologian and St. John Chrysostom); they are celebrated on the 30 th of January.
 9. felicia.pps
 10. felicia.pps
 11. felicia.pps
 12. felicia.pps
 13. Deasupra intrării în biserică este înscrisă pisania : “ Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, iată eu, robul stăpânului Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi închinător al Treimei, Io Vasile Voievod, cu mila lui Dumnezeu Domnul Tării Moldovei şi cu Doamna noastră Tudosca şi cu dăruiţii de Dumnezeu copii Ioan Voievod şi Maria şi Rucsanda, am zidit această sfântă rugă în numele Sfinţilor Trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur. Şi s-a sfinţit cu mâna Arhiepiscopului Varlaam, la 7147 (1639), mai 6 .” Este cea mai frumoasă pisanie înscrisă pe o biserică - “am zidit această sfântă rugă “, pentru că cei care au ctitorit această biserică, au dorit ca ea să fie precum un chivot în care să se păstreze preţioasele moaşte - cele ale Sfintei Cuvioase Parascheva . Prin frumuseţea ei, această biserică este o rugăciune sculptată în piatră.
 14. felicia.pps
 15. felicia.pps
 16. O magnifică broderie în piatră îmbracă în întregine zidurile bisericii. Este vorba de blocuri de piatră sculptate unul câte unul cu o minuoţiozitate perfectă, într-o asociere de stiluri complet diferite, sudate ulterior între ele cu plumb topit. Este o lucrare desăvârşită, de o originalitate unică prin faptul ca ignoră orice canon artistic. Acest stil nemaivăzut, care împrumută laolaltă cu atâta îndrăzneală elemente orientale caucaziene, bizantine, gotice, baroce, ar fi riscat, în alte contiţii, să conducă la un eşec, din punct de vedere artistic, însă la “Trei Ierarhi” s-a concretizat într-o capodoperă. Treizeci de brâuri, sculptate fiecare în alt fel, înconjură în întregime biserica, împodobind-o de la temelie până la vârful turlelor cu un decor impresionant. Motive ornamentale dintre cele mai diferite, armeneşti, georgiene, persane, arabe, turceşti, intercalate de elemente autohtone româneşti, se succed armonios, etaj cu etaj, se completează reciproc, se cheamă unul pe altul într-o originală şi uimitoare lucrare de sinteză. Vaze persane, încadrate între colonete de tip rusesc, discuri solare, asemănătoare celor sculptate pe porţile maramureşene, motive florale exotice, simboluri mistice universale se împletesc într-o desăvârşită armonie cu elemente inspirate din sculptura românească tradiţională, din broderiile populare şi din crestăturile în lemn.
 17. felicia.pps
 18. felicia.pps
 19. felicia.pps
 20. felicia.pps
 21. felicia.pps
 22. felicia.pps
 23. felicia.pps
 24. felicia.pps
 25. felicia.pps
 26. felicia.pps
 27. felicia.pps
 28. felicia.pps
 29. felicia.pps
 30. felicia.pps
 31. felicia.pps
 32. Photo internet Peretele despărţitor dintre pridvor şi pronaos
 33. Naosul cu nişa pentru moastele Sfintei Cuvioase Parascheva Catapeteasma Jilţul domnitorului Candelabru cu ouă de struţ Photos internet
 34. Catapeteasma din marmură de Carrara, decorată cu emailuri şi mozaicuri Photo internet
 35. Sfintele moşte, dăruite Domnitorului Vasile Lupu ca răsplată pentru ajutorul generos pe care acesta îl oferise Patriarhiei Ecumenice, au fost aduse de la Constantinopol şi aşezate în aceasta nişă monumentală, zidită special în acest scop şi împodobită cu marmură, pietre preţioase şi mozaicuri, ilustrând viaţa Sfintei. In prezent, sfintele moaşte se află în Catedrala Mitropolitană Iaşi Photo internet
 36. Photos internet Tabloul votiv al ctitorilor
 37. Mormântul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza Photo internet
 38. felicia.pps
 39. felicia.pps
 40. Sala gotică este fosta trapeză (sala de mese) a mănăstirii, astăzi transformată în muzeu. Îşi trage numele de la bolţile interioare în ogivă, delimitate de nervuri cu profil gotic. Faţada principală este închisă de un balcon perimetric delimitat de 12 coloane cilindrice. Aflată în imediata apropiere a bisericii, această clădire anexă a avut un rol important în istoria mănăstirii. În septembrie 1642, în această sală s-au ţinut lucrările Sinodul pan-ortodox de la Iaşi, unde s-au întâlnit pentru prima dată în mod sinodal reprezentanţii celor trei mari ramuri ale Ortodoxiei : greacă, slavă şi română. Tot atunci, la “Trei Ierarhi” , a fost aprobată “Mărturisirea de credinţă a Mitropolitului Petru Movilă”, devenită ulterior cel mai important catehism al lumii ortodoxe. felicia.pps
 41. Photo internet
 42. Photo internet
 43. felicia.pps
 44. felicia.pps
 45. felicia.pps
 46. Vechile clopote care au fost în clopotniţa de la felicia.pps intrare, prabuşită la un cutremur, în sec XIX.
 47. felicia.pps
 48. felicia.pps
 49. felicia.pps
 50. Text : Giovanni Marradi - Shadows - “Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi” Arhiepiscopia Iaşilor, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Tipografia Mitropolitană Trinitas, Iaşi , 2000 - Internet Photos and made by : 20. 10.2012
Anúncio