O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dalia Krasauskienė – „7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai“

9.525 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Negócios, Imóveis

Dalia Krasauskienė – „7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai“

 1. 1. STEPHEN R. COVEY 7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai Pristato Dalia Krasauskienė
 2. 2. STEPHEN R. COVEY
 3. 3. P ARADIGMOS JĖGA <ul><li>Paradigma – tai modelis, teorija, samprata, prielaida, požiūrių sistema </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Paradigma – tai, kaip mes matome pasaulį ne akimis, bet suprantame jį ir interpretuojame </li></ul>
 5. 5. PARADIGMA KAIP ŽEMĖLAPIS
 6. 6. <ul><li>Vieni mūsų žemėlapiai rodo daiktus tokius, kokie jie yra, kiti – kokie jie turėtų būti, arba rodo vertybės. </li></ul>
 7. 7.
 8. 8. <ul><li>Aplinka </li></ul><ul><li>S uvokimas </li></ul><ul><li>E lgesio normos </li></ul><ul><li>Po žiūrių sistema, paradigmos, “žemėlapiai” </li></ul><ul><li>Pažiūros ir elgesys </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Mes matome pasaulį ne tokį, koks jis yra, bet tokį, kokie esame mes </li></ul><ul><li>(pasaulio vaizdą mums suformavo mūsų individualios sąlygos). </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Kuo geriau mes pažįstame savo esmines paradigmas, tuo atsakingiau tikriname jų santykį su tikrove, išgirstame kito žmogaus nuomonę. </li></ul>
 11. 11. PARADIGMŲ POSLINKIAI
 12. 12.
 13. 13. S. R. COVEY KNYGA MOKO SURASTI PRINCIPAIS PAREMTĄ PARADIGMĄ, TIKSLIAI ŽYMINČIĄ VISAVERČIO ŽMOGAUS IR ŽMOGIŠKŲJŲ SANTYKIŲ ERDVĘ.
 14. 14. S. R. COVEY: <ul><li>Problemas turime pradėti spręsti nuo savęs: savo paradigmų, savo charakterių, savo motyvų, t.y. “iš vidaus į išorę” </li></ul>
 15. 15. <ul><li>“ Iš vidaus į išorę” – tai nuolatinio atsinaujinimo procesas, tai spiralinis augimas – iš pradžių žmogus pasiekia asmeninės nepriklausomybės lygmenį, o paskui – efektyvios tarpusavio priklausomybės. </li></ul>
 16. 16. T. S. ELIOT: <ul><li>Turime nesiliauti ieškoję tol, kol galų gale grįšime ten, nuo kur buvome pradėję, ir pažvelgsime į tą vietą kaip į visai nematytą. </li></ul>
 17. 17. SEPTYNI ĮPROČIAI. APŽVALGA
 18. 18. MINTIS GIMDO VEIKSMĄ, VEIKSMAS GIMDO ĮPROTĮ, ĮPROTIS GIMDO ASMENYBĘ, O ASMENYBĖ KURIA LIKIMĄ.
 19. 19. KAS TAI YRA Į PRO Č IAI? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Įprotis – tai žinių, įgūdžių ir troškimų sąveika. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Žinojimas Troškimas Įgūdžiai Įpročiai Ką, kodėl daryti Kaip daryti Veiklos motyvas
 21. 21. BRANDOS TOLYDUMAS <ul><li>I.Priklausomybė </li></ul><ul><li>II. Nepriklausomybė </li></ul><ul><li>III. Tarpusavio priklausomybė </li></ul>
 22. 22. PRIKLAUSOMYBĖ
 23. 23. NEPRIKLAUSOMYBĖ
 24. 24. TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖ
 25. 25. TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĘ SUGEBA PASIRINKTI TIK NEPRIKLAUSOMI ŽMONĖS
 26. 26. 7 ĮPROČIŲ SCHEMA
 27. 27. SEPTYNI ĮPROČIAI YRA EFEKTYVUMO ĮPROČIAI, NES REMIASI PRODUKTO IR GAMYBOS PRIEMONIŲ(IŠTEKLIŲ) PUSIAUSVYROS PRINCIPU(P/GP)
 28. 28.
 29. 29. P/GP PUSIAUSVYROS PRINCIPAS KAIP ŠVYTURYS. TAI EFEKTYVUMO PARADIGMA, KURI YRA VISŲ SEPTYNIŲ ĮPROČIŲ PAGRINDAS .
 30. 30. ASMENINĖS PERGALĖS <ul><li>I ĮPROTIS. </li></ul><ul><li>BŪK PROAKTYVUS </li></ul>
 31. 31. HENRY DAVID THOREAU: <ul><li>Niekas daugiau manęs taip nedžiugina kaip nenuginčijimas žmogaus gebėjimas sąmoningai </li></ul><ul><li>keisti savo gyvenimą. </li></ul>
 32. 32. SOCIALINIS VEIDRODIS <ul><li>Kitų žmonių nuomonė apie mane –iškreiptas veidrodis atrakcionų parke. </li></ul>
 33. 33. “ TU NIEKADA NESPĖJI.” “KODĖL NIEKADA NESUSITVARKAI?” “NA IR ARTISTAS ESI.” “NEGALIU PATIKĖTI, KAD TAU PAVYKO LAIMĖTI.” “JUK TAI TAIP PAPRASTA. KAIP TU NESUPRANTI?”
 34. 34. 3 DETERMINIZMO TEORIJOS. <ul><li>3 socialiniai žemėlapiai : </li></ul><ul><li>Genetinis </li></ul><ul><li>Psichologinis </li></ul><ul><li>Socialinis </li></ul>
 35. 35. STIMULAS ATSAKAS
 36. 36. TARP STIMULO IR ATSAKO <ul><li>Žmogus visuomet turi laisvę pasirinkti , kaip atsakyti į stimulą. </li></ul>
 37. 37. KAS YRA PROAKTYVUMAS? <ul><li>Proaktyvumas – tai nuolatinis pasirengimas elgtis aktyviai. </li></ul><ul><li>Tai gebėjimas atsakyti už savo gyvenimą. </li></ul>
 38. 38. MŪSŲ ELGESĮ LEMIA SPRENDIMAI, BET NE SĄLYGOS.
 39. 39. ELEONORA ROOSVELT: <ul><li>Jei patys nenorėsite, niekas jūsų neįskaudins. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>INTERESŲ IR ĮTAKOS RATAS </li></ul>
 41. 41. Interesų ratas
 42. 42. Įtakos ratas
 43. 43. ASMENINĖS PERGALĖS <ul><li>II ĮPROTIS. PRADĖDAMAS GALVOK APIE PABAIGĄ </li></ul>
 44. 44. KAS PRADĖDAMAS GALVOJA APIE PABAIGĄ, TAS PUIKIAUSIAI ŽINO, KOKIE JO TIKSLAI.
 45. 45. PRINCIPAS: VISA, KAS YRA, KURIAME DU KARTUS. VADOVAVIMAS IR VADYBA – DU KŪRIMAI.
 46. 46. P. DRUCKER: <ul><li>Valdyti – tai žinoti, kaip dirbti, o vadovauti – tai nutuokti, ką dirbi. </li></ul>
 47. 47. PRADĖTI VEIKTI GALVOJANT APIE PABAIGĄ – TAI SUFORMUOTI SAVO GYVENIMO MISIJOS TEIGINIUS, GYVENIMO VIZIJĄ, FILOSOFIJĄ, DEVIZUS.
 48. 48. ĮTAKOS RATO CENTRAS <ul><li>JEI CENTRAS SUTUOKTINIS- </li></ul><ul><li>Jūsų saugumas priklauso nuo sutuoktinio, esate lengvai pažeidžiami sutuoktinio nuotaikos ir jausmų, visada vadovaujatės savo ir sutuoktinio norais ir jausmais, jums įdomu tik tai, kas veikia jūsų sutuoktinį ir t.t. </li></ul>
 49. 49. <ul><li>JEI CENTRAS DARBAS – </li></ul><ul><li>Žmones vertinate pagal jų užimamas pareigas, gerai jaučiatės tik tada, kai dirbate, visi jūsų sprendimai priklauso nuo jūsų darbo poreikių, jūsų veiklos galimybes riboja pareiginės instrukcijos ir jūsų viršininkų nuomonė ir kt. </li></ul>
 50. 50. <ul><li>JEI CENTRAS PRINCIPAI- </li></ul><ul><li>Jaučiatės saugūs, nes laikotės principų, kurie nepriklauso nuo išorės sąlygų, nebijote pokyčių, spręsdami šios dienos klausimus, galvojate apie galutinį tikslą, sprendimus darote apgalvotai, atsižvelgdami į galimas pasekmes, esate proaktyvi asmenybė, kurios nevaržo kitų žmonių nuomonė ir t.t. </li></ul>
 51. 51. ASMENINĖS PERGALĖS <ul><li>III ĮPROTIS </li></ul><ul><li>PRADĖK NUO SVARBIAUSIŲ DALYKŲ </li></ul>
 52. 52. TREČIASIS ĮPROTIS PADEDA SIEKTI ASMENINĖS VEIKLOS VAISIŲ, JIS KYLA IŠ PIRMŲJŲ DVIEJŲ ĮPROČIŲ.
 53. 53. KETURI LAIKO VADYBOS ETAPAI
 54. 54. PLANUODAMAS DARBŲ ATLIKIMO EILIŠKUMĄ IR TUOS DARBUS ATLIKDAMAS, VISUOMET ATSIŽVELK Į PRIORITETUS.
 55. 55. Prioritetų skalė Darbų sąrašas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X Suma 1 2 1 2 3 1 3 2 3 4 1 4 2 4 3 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 X
 56. 56. LAIKO SĄNAUDŲ SCHEMA Skubūs dalykai Neskubūs dalykai s v a r b ū s I VEIKLA Krizių sprendimas Neatidėliotinos problemos Terminuotos užduotys II VEIKLA Parengiamieji darbai, veikla, susijusi su GP Santykių kūrimas Naujų galimybių ieškojimas Planavimas, poilsis n e s v a r b ū s III VEIKLA Trukdymai, telefono skambučiai laiškai, ataskaitos susirinkimai , einamieji reikalai IV VEIKLA Smulkmenos, kasdieniniai darbai, įvairūs laiškai, įvairūs telef. skambučiai, laiką gaišinantys lankytojai
 57. 57. P. DRUCKER: <ul><li>Efektyviai dirbantys žmonės domisi ne problemomis, o galimybėms ir tai jiems padeda išvengti daug problemų. Užuot jas sprendę, stengiasi jų neturėti. </li></ul>
 58. 58. KAIP PLANUOTI? <ul><li>Padaryti sąrašą, išbraukti padarytus darbus. </li></ul><ul><li>Planuoti kiekvienos dienos veiklą ir nustatyti prioritetus. </li></ul><ul><li>Planuoti savaitei ir sudaryti prioritetų tvarkaraštį. </li></ul>
 59. 59. VIEŠOSIOS PERGALĖS <ul><li>IV ĮPROTIS </li></ul><ul><li>LAIMĖKIME ABU </li></ul>
 60. 60. 6 TARPUSAVIO SĄVEIKOS PARADIGMOS <ul><li>Laimėkime abu </li></ul><ul><li>Aš laimiu, tu pralaimi </li></ul><ul><li>Tu laimėk, aš pralaimėsiu </li></ul><ul><li>Pralaimėkime abu </li></ul><ul><li>Telaimiu aš </li></ul><ul><li>Laimėkime abu, arba sandorio nebus </li></ul>
 61. 61. SIEKDAMI “LAIMĖKIME ABU” REZULTATŲ, TURIME ĮVEIKTI 4 ETAPUS: <ul><li>Išsiaiškinti kitos pusės požiūrį, suprasti jos poreikius taip, kaip jie patys supranta. </li></ul><ul><li>Išsiaiškinti, kas jiems labiausiai rūpi. </li></ul><ul><li>Išsiaiškinti, kokie sprendimai leis siekti abiems pusėms priimtinų rezultatų. </li></ul><ul><li>Parengti alternatyvų planą, kaip siekti tų pačių rezultatų. </li></ul>
 62. 62. VIEŠOSIOS PERGALĖS <ul><li>V ĮPROTIS </li></ul><ul><li>SUPRASK, IR BŪSI SUPRASTAS </li></ul>
 63. 63. KAI NORIME SUPRASTI, TURIME BŪTI IŠMINTINGI, KAI NORIME BŪTI SUPRASTI, TURIME ELGTIS DRĄSIAI.
 64. 64. SEN. GRAIKŲ FILOSOFIJA, IŠREIKŠTA SĄVOKOMIS: <ul><li>Etosas(paprotys, būdas) – tai patikimumas, žmonių tikėjimas jūsų žodžiu. </li></ul><ul><li>Patosas(jausmai, aistra) –tai sugebėjimas jausti ir atjausti. Tai sugebėjimas bendraujant pateisinti kitų pasitikėjimą. </li></ul><ul><li>Logas(žodis, mintis, protas) – tai racionalieji mūsų veiklos aspektai. </li></ul>
 65. 65. PENKTASIS ĮPROTIS - <ul><li>Dvasinės vertybės – atjautus bendravimas – loginis mąstymas. </li></ul>
 66. 66. VIEŠOSIOS PERGALĖS <ul><li>VI Į PROTIS </li></ul><ul><li>SINERGINIS VEIKIMAS </li></ul>
 67. 67. <ul><li>Sinerginis veikimas – tobula kiekvienos veiklos forma – visų kitų įpročių visuma. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>Sinergija –tai dėsnis, teigiantis, kad visuma yra daugiau negu atskirų sudėtinių dalių suma. </li></ul><ul><li>Ryšys, siejantis dalis į visumą taip pat yra visumos dalis. </li></ul>
 69. 69. <ul><li>Sinergiškai bendrauti – tai atverti protą ir širdį naujoms galimybėms, naujoms alternatyvoms. Tai kūryba, kuri reikalauja pastangų ir nebijoti iššūkių. </li></ul>
 70. 70. SKIRTYBIŲ VERTĖ <ul><li>Puiku, tu matai kitokius dalykus ! Padėk juos išvysti ir man. </li></ul>
 71. 71. VIEŠOSIOS PERGALĖS <ul><li>VII ĮPROTIS </li></ul><ul><li>ATSINAUJINIMAS </li></ul><ul><li>(“Pagaląsk savo pjūklą”) </li></ul>
 72. 72.
 73. 73. SEPTINTASIS ĮPROTIS – TAI 4 BŪTIES LYGMENŲ –FIZINIO, DVASINIO, PROTINIO, SOCIALINIO – EMOCINIO ATNAUJINIMAS.
 74. 74. FIZINIS LYGMUO
 75. 75. DVASINIS LYGMUO
 76. 76. PROTINIS LYGMUO
 77. 77. SOCIALINIS – EMOCINIS LYGMUO
 78. 78. <ul><li>Fizinis, dvasinis, protinis lygmenys siejami su pirmaisiais 3 įpročiais(su principais, vizija, asmeniniu lyderiškumu, gyvenimo ir laiko vadyba). </li></ul><ul><li>Socialinis- emocinis - su 4, 5, 6 įpročiais(tarpasmeninis lyderiškumas, tarpusavio priklausomybė, empatiškas bendravimas ir kūrybiškas bendradarbiavimas). </li></ul>
 79. 79. PROGRAMUOK KITUS <ul><li>Visi esame socialinio atspindžio dalys. </li></ul><ul><li>Mes taip pat atspindime kitus. </li></ul>
 80. 80. GĖTĖ: <ul><li>Priimk žmogų tokį, koks jis yra, tuomet jis ir bus toks, koks yra. </li></ul><ul><li>Priimk žmogų tokį, koks jis galėtų būti ir turėtų būti, tada jis ir bus toks, kokį jį norėtume matyti. </li></ul>
 81. 81. DAR APIE SINERGINĮ RYŠĮ <ul><li>Kuo esate proaktyvesni(1), tuo stipresni jūsų asmeninio lyderiškumo bruožai(2) ir tuo efektyviau jus tvarkotės savo gyvenimą(3). </li></ul><ul><li>Kuo efektyviau organizuojate savo gyvenimą, tuo daugiau prasmingų(IIkv.) darbų sugebate atlikti(7).Kuo geriau suprantate žmones(5), tuo sėkmingiau ieškote sinerginių “laimėkime abu” sprendimų(4 ir 5). </li></ul>
 82. 82. <ul><li>Kuo labiau ugdotės asmeninės nepriklausomybės įpročius(1,2,3), tuo efektyviau galite taikyti tarpusavio priklausomybės įpročius(4,5,6). O atsinaujinimas(7) aprėpia visus įpročius, juos stiprina. </li></ul>
 83. 83. <ul><li>Ačiū </li></ul>

×