Seksuaalinen häirintä työelämässä, Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Seksuaalinen häirintä
työelämässä
Marjut Pietiläinen & Juhani Saari
Seksuaalisen
häirinnän yleisyys
nykyisessä tai
viimeisimmässä
työssä, %
• Naiset pitävät seksuaalista
häirintää hieman
yleisempänä kuin miehet.
• Miehet kokevat naisia
useammin, ettei
seksuaalinen häirintä ole
ollenkaan yleistä tai ettei
sitä tapahdu.
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
1
1
5
24
35
75
59
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Miehet
Naiset
Erittäin yleistä Melko yleistä
Ei kovinkaan yleistä Ei ollenkaan yleistä / ei tapahdu
2
Seksuaalisen häirinnän kokemukset työssä, %
Työelämässä (työuran aikana) häirintää kokeneet
54
69
66
60
56
48
32
14
10
13
17 18
13 11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Yhteensä 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Naiset Miehet
Nykyisessä työssä häirintää kokeneet
21
46
25
23
17
13
6
11
7
9
4 3
0
10
20
30
40
50
60
Yhteensä 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Naiset Miehet
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
3
Viimeisimmän työssä
koetun seksuaalisen
häirinnän ajankohta
iän mukaan, %
• Nuorimmissa ikäryhmissä
viimeisin kokemus oli
tapahtunut tyypillisesti
edellisten 5 vuoden aikana
• Vanhimmissa ikäryhmissä
viimeisimmästä
kokemuksesta oli
tyypillisesti kauemmin kuin
5 vuotta.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
12kk 1-5 vuotta yli 5 vuotta
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
4
Naisten nykyisessä
työssä kokema
seksuaalinen häirintä
toimialan mukaan, %
• Eniten häirintäkokemuksia
oli kaupan alalla sekä
majoituksessa ja
ravitsemuksessa.
• Vähiten häirintäkokemuksia
maa- metsätalouden alalla.
• Ammattiryhmistä eniten
kokemuksia oli myyjillä ja
terveydenhuollon
asiantuntijoilla.
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
7
14
15
19
19
23
27
28
32
35
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Maa- ja metsätalous
Liike-elämän palvelut
Julk. palv ja koulutus
Teollisuus ja rakentaminen
Informaatio ja viestintä
Terveys- ja sosiaali
Muut palvelut
Kuljetus ja varastointi
Majoitus- ravitsemus
Kauppa ym.
5
Työelämässä koetun
seksuaalisen
häirinnän muodot, %
• Naiset kohdanneet
työelämässä kaikkia
häirinnän muotoja miehiä
enemmän.
• Yleisimmin kohdattiin
asiattomia seksuaalisia
vitsejä tai loukkaavia
huomautuksia ja ei-toivottua
fyysistä kontaktia.
0
1
1
3
4
4
3
3
5
6
2
3
5
8
12
16
20
20
29
33
0 5 10 15 20 25 30 35
Uhkailua epämukavilla seurauksilla, jos torjuuu
seksuaaliset ehdotukset tai lähentelyn
Altistamista seksuaalisille kuville tai videoille
Muu seksuaalinen häirintä
Asiattomia seksuaalissävytteisiä sähköposteja
tai tekstiviestejä
Asiatonta lähestymistä sosiaalisessa mediassa
Asiattomia ehdotuksia seksuaaliseen
kanssakäymiseen
Asiattomia tai loukkaavia treffipyyntöjä
Asiatonta tuijottamista tai katseita, jotka
tekivät olon epämukavaksi
Ei-toivottua fyysistä kontaktia
Asiattomia seksuaalisia vitsejä tai loukkaavia
huomautuksia
Naiset Miehet
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
6
Työssä koetusta
seksuaalisesta
häirinnästä edellisten
12 kuukauden aikana
raportoineet, %
• Tavallisinta oli kertoa
kokemuksesta läheiselle,
työkaverille tai muulle
työpaikan työntekijälle.
• Naiset kertoivat useammin
kokemuksistaan kuin
miehet.
• Vain harvat kertoivat
kokemuksistaan
viranomaistaholle.
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
12
12
42
57
1
1
3
5
7
15
24
69
72
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Poliisille
Jollekin muulle viralliselle taholle
Auttavan puhelimen tai muun tukipalvelun
työntekijälle
Terveys- tai sosiaalipalvelujen työntekijälle
Jollekin muulle
Työpaikan nimeämälle henkilölle
Työnantajalle tai esihenkilölle
Työkaverille tai muulle työpaikan työntekijälle
Ystävälle, perheenjäsenelle tai sukulaiselle
Naiset Miehet
7
1 de 7

Recomendados

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
7 visualizações14 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 visualizações21 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 visualizações10 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
9 visualizações8 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
12 visualizações14 slides
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus por
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
12 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Tilastokeskus

Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Tilastokeskus
95 visualizações24 slides
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... por
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Tilastokeskus
8 visualizações7 slides
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus por
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusTilastokeskus
11 visualizações2 slides
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... por
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Tilastokeskus
20 visualizações4 slides
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... por
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastokeskus
19 visualizações6 slides
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... por
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Tilastokeskus
68 visualizações12 slides

Mais de Tilastokeskus(20)

Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus95 visualizações
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... por Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 visualizações
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 visualizações
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... por Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 visualizações
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... por Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 visualizações
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... por Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 visualizações
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... por Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 visualizações
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... por Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 visualizações
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... por Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 visualizações
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... por Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 visualizações
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, TilastokeskusValmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 visualizações
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T... por Tilastokeskus
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...
Tilastokeskus15 visualizações
Tietotuotannon tulevaisuus, ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
Tietotuotannon tulevaisuus, ylijohtaja Ville Vertanen, TilastokeskusTietotuotannon tulevaisuus, ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus
Tietotuotannon tulevaisuus, ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus
Tilastokeskus13 visualizações
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille por Tilastokeskus
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
Tilastokeskus7 visualizações
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes... por Tilastokeskus
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Tilastokeskus4 visualizações
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke... por Tilastokeskus
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke...Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke...
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke...
Tilastokeskus22 visualizações
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast... por Tilastokeskus
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast...Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast...
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast...
Tilastokeskus70 visualizações
Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus por Tilastokeskus
Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, TilastokeskusKoko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus
Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus
Tilastokeskus31 visualizações

Seksuaalinen häirintä työelämässä, Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus

 • 2. Seksuaalisen häirinnän yleisyys nykyisessä tai viimeisimmässä työssä, % • Naiset pitävät seksuaalista häirintää hieman yleisempänä kuin miehet. • Miehet kokevat naisia useammin, ettei seksuaalinen häirintä ole ollenkaan yleistä tai ettei sitä tapahdu. 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 1 1 5 24 35 75 59 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Miehet Naiset Erittäin yleistä Melko yleistä Ei kovinkaan yleistä Ei ollenkaan yleistä / ei tapahdu 2
 • 3. Seksuaalisen häirinnän kokemukset työssä, % Työelämässä (työuran aikana) häirintää kokeneet 54 69 66 60 56 48 32 14 10 13 17 18 13 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Yhteensä 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Naiset Miehet Nykyisessä työssä häirintää kokeneet 21 46 25 23 17 13 6 11 7 9 4 3 0 10 20 30 40 50 60 Yhteensä 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Naiset Miehet 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 3
 • 4. Viimeisimmän työssä koetun seksuaalisen häirinnän ajankohta iän mukaan, % • Nuorimmissa ikäryhmissä viimeisin kokemus oli tapahtunut tyypillisesti edellisten 5 vuoden aikana • Vanhimmissa ikäryhmissä viimeisimmästä kokemuksesta oli tyypillisesti kauemmin kuin 5 vuotta. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 12kk 1-5 vuotta yli 5 vuotta 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 4
 • 5. Naisten nykyisessä työssä kokema seksuaalinen häirintä toimialan mukaan, % • Eniten häirintäkokemuksia oli kaupan alalla sekä majoituksessa ja ravitsemuksessa. • Vähiten häirintäkokemuksia maa- metsätalouden alalla. • Ammattiryhmistä eniten kokemuksia oli myyjillä ja terveydenhuollon asiantuntijoilla. 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 7 14 15 19 19 23 27 28 32 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Maa- ja metsätalous Liike-elämän palvelut Julk. palv ja koulutus Teollisuus ja rakentaminen Informaatio ja viestintä Terveys- ja sosiaali Muut palvelut Kuljetus ja varastointi Majoitus- ravitsemus Kauppa ym. 5
 • 6. Työelämässä koetun seksuaalisen häirinnän muodot, % • Naiset kohdanneet työelämässä kaikkia häirinnän muotoja miehiä enemmän. • Yleisimmin kohdattiin asiattomia seksuaalisia vitsejä tai loukkaavia huomautuksia ja ei-toivottua fyysistä kontaktia. 0 1 1 3 4 4 3 3 5 6 2 3 5 8 12 16 20 20 29 33 0 5 10 15 20 25 30 35 Uhkailua epämukavilla seurauksilla, jos torjuuu seksuaaliset ehdotukset tai lähentelyn Altistamista seksuaalisille kuville tai videoille Muu seksuaalinen häirintä Asiattomia seksuaalissävytteisiä sähköposteja tai tekstiviestejä Asiatonta lähestymistä sosiaalisessa mediassa Asiattomia ehdotuksia seksuaaliseen kanssakäymiseen Asiattomia tai loukkaavia treffipyyntöjä Asiatonta tuijottamista tai katseita, jotka tekivät olon epämukavaksi Ei-toivottua fyysistä kontaktia Asiattomia seksuaalisia vitsejä tai loukkaavia huomautuksia Naiset Miehet 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 6
 • 7. Työssä koetusta seksuaalisesta häirinnästä edellisten 12 kuukauden aikana raportoineet, % • Tavallisinta oli kertoa kokemuksesta läheiselle, työkaverille tai muulle työpaikan työntekijälle. • Naiset kertoivat useammin kokemuksistaan kuin miehet. • Vain harvat kertoivat kokemuksistaan viranomaistaholle. 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 12 12 42 57 1 1 3 5 7 15 24 69 72 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Poliisille Jollekin muulle viralliselle taholle Auttavan puhelimen tai muun tukipalvelun työntekijälle Terveys- tai sosiaalipalvelujen työntekijälle Jollekin muulle Työpaikan nimeämälle henkilölle Työnantajalle tai esihenkilölle Työkaverille tai muulle työpaikan työntekijälle Ystävälle, perheenjäsenelle tai sukulaiselle Naiset Miehet 7