O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kiinteistön ympäristösertifikaatit webinaari

36 visualizações

Publicada em

Granlund Consulting Oy:n webinaari: Kiinteistön ympäristösertifikaatit 10.8.2017

Kiinteistöjen ympäristösertifioinnit 15 minuutissa
Ympäristöluokitusjärjestelmiä voidaan soveltaa sekä rakennushankkeille että olemassa oleville rakennuksille sekä alue- ja infrahankkeille. Markkinoilla on useita ympäristöluokitusjärjestelmiä, joista tunnetuimpia ovat yhdysvaltalainen LEED ja brittiläinen BREEAM. Uusina järjestelminä markkinoille ovat tulleet kotimainen RTS-ympäristöluokitus, pohjoismainen Joutsenmerkki sekä kansainvälinen hyvinvointiin keskittyvä WELL–sertifikaatti.

Tiina Kauppinen kiteyttää ympäristöluokitusten keskeiset painotukset ja sovelluskohteet vartin webinaarissa.

Publicada em: Imóveis
 • Seja o primeiro a comentar

Kiinteistön ympäristösertifikaatit webinaari

 1. 1. Kiinteistön Ympäristösertifikaatit Granlund Consulting Oy 10.8.2017 Tiina Kauppinen, ympäristöasiantuntija, DI OTM, Granlund Consulting Oy etunimi.sukunimi@granlund.fi 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 2
 2. 2. Ympäristöluokitus • Työkalu ympäristöasioiden huomioimiseen • Varmistaa hyvät sisäolosuhteet • Pienemmät energiakustannukset • Vähentää rakentamisen ja rakennusten ympäristövaikutuksia • Helpottaa hankkeen läpivientiä tuomalla osapuolet saman pöydän ääreen • Auttaa riskien hallinnassa • Nostaa rakennuksen arvoa • Nostaa hankkeen imagoa ja tukee markkinointia • Mahdollistaa rakennusten ympäristöominaisuuksien vertailun 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 3
 3. 3. Sertifikaattivaihtoehdot • Sertifiointi voidaan toteuttaa sekä uusille että olemassa oleville rakennuksille ja alue- tai infrahankkeille. • Yhteistä kaikille on, että ne koostuvat pisteistä, jotka voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia, ja jotka sisältävät vaatimuksia, joiden tulee täyttyä ko. pisteen saavuttamiseksi Uudisrakennukset BREEAM New Construction BREEAM Bespoke LEED Building Design & Construction RTS Rakennusten ympäristöluokitus Joutsenmerkki Peruskorjaukset BREEAM Refurbishment & Fit Out LEED Building Design & Construction RTS Rakennusten ympäristöluokitus Käytössä olevat rakennukset BREEAM In-Use International LEED Existing Building: Operation & Maintenance WELL Hyvinvoiva Tila Alueelliset ja infrahankkeet BREEAM Communities BREEAM Infrastructure CEEQUAL LEED Neighbourhood Development 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 4
 4. 4. Uudisrakennukset ja peruskorjaukset 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy
 5. 5. Prosessi - uudis- ja peruskorjaushankkeet Hanke- suunnittelu Suunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto * •Esiselvitys: mitkä kreditit mahdollista toteuttaa •Tavoitteiden määrittely •Hankkeen rekisteröinti •Suunnittelun ympäristötavoitteet •Suunnitteluvaiheen dokumentointi •Suunnitteluvaiheen raportointi ja väliarviointi •Rakentamisen ympäristötavoitteet •Rakennusvaiheen dokumentointi •Rakennusvaiheen raportointi •Käyttöönoton seuranta •Loppuraportointi •Sertifioinnin haku / Auditointi *RTS lisäksi: Käyttövaiheen seuranta ja raportointi (valinnainen) 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 6
 6. 6. BREEAM NC 2016 ja RFO 2015 • Erilliset uudiskohteille (New Construction 2016) ja peruskorjauskohteille (Refurbishment and Fit-out 2015) • Peruskorjaushankkeissa valittavissa 1 - 4 osiota hankkeen laajuuden perusteella • Alueelliset erot eri kategorioiden välisissä painotuksissa • Soveltuu useimmille rakennustyypeille ja on tarvittaessa räätälöitävissä (BREEAM Bespoke) mihin tahansa rakennustyyppiin • Sovelletaan kansallisia, eurooppalaisia, kansainvälisiä taikka pisteissä erikseen määriteltyjä vaatimuksia tai standardeja 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 7 Lisätietoja: BRE
 7. 7. LEED v4 Building Design and Construction (BDC) • Sekä uudis- että peruskorjaushankkeisiin • Maailmanlaatuisesti vertailu eri rakennuksille mahdollista • Pääosin sovelletaan yhtä ja samaa versiota vaatimuksista eri rakennustyyppeihin kaikkialla maailmassa. • Päivityksen myötä myös energiatehokkuuteen on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomioita korkeimpien arvosanojen saavuttamiseksi. • Vaatii erillisen energialaskennan LEED- vaatimusten täyttämiseksi • Amerikkalaiset ASHRAE-vaatimukset lähtökohtana, mutta mahdollistaa myös kansainvälisten standardien hyödyntämisen 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 8 Lisätietoja: USGBC
 8. 8. Kansallinen RTS Rakennushankkeen ympäristösertifiointi • Lanseerattu keväällä 2017 • Uudis- ja peruskorjaushankkeisiin • Kehitetty erityisesti julkiseen rakentamiseen • soveltuu D2:n luokkien 1-8 rakennuksille ja muille räätälöitävissä. • Asuinrakennuksille ja muille rakennuksille on osittain erilliset vaatimukset • Kansalliset vaatimustasot, viitestandardit, ohjeet 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 9 Lisätietoja: RTS
 9. 9. Joutsenmerkki • Käytössä Pohjoismaissa • Uudiskohteissa • Asuinrakennukset • Koulu- ja päiväkotirakennukset • Kehitteillä peruskorjauskohteisiin • myös toimistorakennukset • alustavien tietojen mukaan tulossa syksyllä 2017 • Kaikkien rakennuksen rakennusmateriaalien tulee olla erikseen hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityssä rakennuksessa. • Erillinen rakennustuotteiden ja –materiaalien tietokanta hyväksytyistä Energia Biodiversiteetti Kemikaalit Jätteet 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 10 Lisätietoja: Joutsenmerkki
 10. 10. Käytössä olevat rakennukset 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy
 11. 11. Olemassa olevien rakennusten ympäristöluokitukset • Arvioidaan olemassa olevia menettelytapoja ja toiminnan ympäristövaikutuksia • Luodaan uusia toimintatapoja ja käytäntöjä kehitetään toimintaa
 12. 12. BREEAM In-Use 2015 • Voidaan sertifioida erikseen 1) Rakennus, kiinteistön toimintakyky • Muoto • Rakenne • LVI-tekniikka 2) Kiinteistön käyttö ja ylläpito • Huolto- ja ylläpitokäytännöt • Resurssien kulutus • Ympäristövaikutukset 3) Omistajaorganisaation toimintatavat • Ympäristöjärjestelmät • Hallintotapojen käyttöönotto ja ymmärtäminen • Henkilöstön sitouttaminen ja tiedottaminen • Ensimmäisenä vuonna voidaan hakea sertifikaattia nykytasoon perustuen • Sertifikaatti vahvistettava vuosittain, uusittava vähintään joka kolmas vuosi • Uusittaessa tasoa voidaan samalla nostaa 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 13 Lisätietoja: BRE
 13. 13. LEED v4 Existing Buildings: Operation and Maintenance (EBOM) 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 14 • Arviointi amerikkalaisiin käytäntöihin perustuen • Arvioi rakennuksen käyttöä, ylläpitoa, prosesseja, pieniä muutostöitä • Monen käyttäjän rakennuksessa arvioinnin tulee kattaa yli 90% bruttoalasta (vuokralaisten osallistuttava) • Toteutumatietoa vähintään 3kk jaksolta, energiankulutukset 1 vuoden jaksolta • Uudelleen sertifiointi 5 vuoden jälkeen seuranta Lisätietoja: USGBC
 14. 14. WELL • Julkaistu vuonna 2016 • Näkökulmana käyttäjän hyvinvointi • Kiinteistöt voivat edistää käyttäjien hyvinvointia ja tuottavuutta • Taustalla mm. WGBC:n tutkimus Health, Wellbeing and Productivity in Offices 2014 • Voidaan hyödyntää rakennuksen LEED tai BREEAM- sertifioinnin aineistoja • Soveltuu rakennuksille taikka vuokratiloille 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 15 Lisätietoja: IWBI
 15. 15. Hyvinvoiva Tila • Työkalu jatkuvaan parantamiseen • Julkaistu vuonna 2017 • Näkökulmana käyttäjän hyvinvointi • Kaksivaiheinen • Nykytilan arviointi • Kehittämissuunnitelma 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 16 Lisätietoja: Granlund Consulting
 16. 16. Alueelliset 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy
 17. 17. BREEAM Communities 2017 • Alueellisiin hankkeisiin korttelista suurempiin kaavakokonaisuuksiin • BREEAM Communities International 2017 julkaistaan elokuun alussa, • tätä ennen mahdollista soveltaa hankekohtaisesti räätälöityä UK-versiota • Hanketta arvioidaan kolmella tasolla • Suunnitteluperiaatteet (strategiat) • Alueen yleissuunnittelu • Yksityiskohtainen suunnittelu • Arvioitavat kokonaisuudet hankkeessa: • Hallinto • Sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi • Energia ja resurssit • Maankäyttö ja ekologia • Liikenne ja liikkuminen • Innovaatiot 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 18 Lisätietoja: BRE
 18. 18. LEED v4 Neighbourhood Development (ND) • Alueellisille hankkeille, jotka voivat sisältävät uudisrakentamista • Toteutetuille alueellisille kehityshankkeille (vähintään 50 % uudistuotantoa alueen rakennuskannasta) • Hanketta arvioidaan kolmessa vaiheessa • Aluehankkeelle on laadittu kaavaluonnos • Aluehankkeen kaava on hyväksytty • Aluehanke on toteutettu • Arvioidaan seuraavia osa-alueita • Sijainti ja yhteydet • Alueen toimintojen sijoittelu ja suunnittelu • Viherrakentaminen ja rakennukset • Innovaatiot ja suunnitteluprosessi • Alueelliset bonuspisteet • LEED ND –alueelle tulee sijoittua vähintään yksi (LEED-) sertifioitu rakennus 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 19 Lisätietoja: USGBC
 19. 19. Infrahankkeet • BREEAM Infrastructure on julkaistu 2015 • Maailmanlaajuisesti ensimmäisiä pilot-hankkeita käynnissä • Väylät ja tekniset verkostot • CEEQUAL on ollut UK:ssa käytössä vuodesta 2003 ja kansainvälisesti vuodesta 2011 • Maa- ja vesirakentaminen, väylät ja verkostot, viherrakentaminen sekä muut julkisen tilan hankkeet CEEQUAL Projektin strategia ja johtaminen Ihmiset ja yhteisöt Maankäyttö ja maisema Historiallinen ympäristö Ekologia ja biodiversiteetti Vesi Resurssien käyttö ja hallinnointi Liikenne 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 20 BREEAM Infrastructure Suunnitteluprosessi Sopeutuminen ja riskiarviointi Sidosryhmien huomiointi Paikallinen hyvinvointi Liikenne Maankäyttö ja ekologia Maisema ja kulttuuriperintö Päästöt Materiaalit Hiili ja energia Jätteet Vesi Innovaatiot Lisätietoja: BRE
 20. 20. Ympäristöluokitus • Työkalu ympäristöasioiden huomioimiseen • Varmistaa hyvät sisäolosuhteet • Pienemmät energiakustannukset • Vähentää rakentamisen ja rakennusten ympäristövaikutuksia • Helpottaa hankkeen läpivientiä tuomalla osapuolet saman pöydän ääreen • Auttaa riskien hallinnassa • Nostaa rakennuksen arvoa • Nostaa hankkeen imagoa ja tukee markkinointia • Mahdollistaa rakennusten ympäristöominaisuuksien vertailun 10.8.2017 Webinaari - Kiinteistön ympäristösertifikaatit Copyright Granlund Consulting Oy 21

×