O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Do an2 t2
Do an2 t2
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Da2 t2

  1. 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM Lần 2 1. Thông tin chung Nhóm: Fantasy (nhóm 3) Các thành viên tham dự: - Đỗ Tường Hoàng Phú (nhóm trưởng) 18120222 - Nguyễn Hà Đại Thiên Phú 18120223 - Đinh Hoàng Minh 18120206 - Trà Anh Toàn 18120662 Mục tiêu cuộc họp: - Lên kế hoạch quay clip giới thiệu. - Chọn kịch bản giới thiệu. - Tìm hiểu 2 công cụ mã hóa và ẩn dữ liệu. Địa điểm: Vườn điều. Thời gian: 14h-16h, ngày 2/5/2019. 2. Kết quả buổi họp - Chọn công cụ mã hóa là RSACryptDemo - Công cụ ẩn dữ liệu là Clotho (ver 2.4) - Phân công công việc cho từng thành viên 3. Bảng phân công công việc: STT Phụ trách Nội dung công việc 1 Hoàng Phú Demo ẩn dữ liệu bằng Clotho 2 Anh Toàn Demo mã hóa dữ liệu bằng RSACrypt Demo 3 Hoàng Minh Xử lý clip giới thiệu 4 Thiên Phú Quay phim cho nhóm
  2. 2. 4. Kết quả Đánh giá cá nhân: MSSV Tên Điểm cộng Lý do Điểm trừ Lý do Tổng 18120222 Đỗ Tường Hoàng Phú 0 10 18120223 Nguyễn Hà Đại Thiên Phú 0 10 18120206 Đinh Hoàng Minh 0 10 18120662 Trà Anh Toàn 0 10 5. Kế hoạch cho tuần tiếp theo (tuần thứ 3) - Hoàn thiện video giới thiệu nhóm. - Quay video về quy trình mã hóa và ẩn dữ liệu. - Viết hướng dẫn sử dụng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02/05/2019 Nhóm trưởng Đỗ Tường Hoàng Phú

×