Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)

Thomas Brand
Thomas BrandHead of Institutions, Client Director em Coinmotion
Kryptomarkkinoiden
tekninen analyysi
Risk-off:
Johtavatko karhut markkinaa?
Viikko 16/2022
Kirjoittajat:
Timo Oinonen
Coinmotion Research
Sisällysluettelo
1 Markkinakatsaus: Makroympäristössä epävarmuutta
2 Bitcoinin 600DMA & 200DMA -konvergenssi
3 Bitcoinin RSI viittaa lokaaliin heikkouteen
4 Varanto-virtausmallista (S2F) tukea ennakointiin
5 Bitcoinin MVRV-suhdeluku lähestyy ostovyöhykettä
6 Valaat ostavat lisää markkinoiden epävarmuuksista huolimatta
7 Karhumarkkina ajaa korrelaatioita kohti yhtä (1)
8 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuultua
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
2
1 Markkinakatsaus: Makroympäristössä epävarmuutta
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
3
Digitaalisten omaisuusluokkien laskukulma jyrkkeni viikolla 16 ja viikon 17 alussa
korreloiden sekä S&P 500:n että Nasdaq Composite -yleisindeksin kanssa.
Makroympäristön ja geopolitiikan aiheuttama epävarmuus näkyy markkinoilla –
ja sijoittajat näyttävät pelästyneen. Riskien voimakas vähentäminen on jo nyt
käynnissä (ks. oikeanpuoleiset kuviot markkinoiden velkarahoitteisuudesta).
Markkinoilla odotetaan myös Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitean
(FOMC) tapaamista, jonka ennakoidaan määrittävän tarkemmin tulevaa
ennakoitua ohjauskoron nostojen suuntaa ja määrittävät rahapolitiikan suuntaa.
Analyytikot arvioivat yleisesti Fed Funds Rate –ohjauskoron nousevan 50
peruspistettä (bps) eli 0,5 %.
Nordean entinen globaali päästrategi ja nykyisin itsenäisenä markkina-
analyytikkona toimiva Andreas Steno Larsen ennustaa Fedin inflaatiopaineiden
kasvavan kesän aikana:
"If the price of goods rises even more, then the stakes a
raised for Fed this summer."
Voimakkaasti nousevat korot ovat kenties viimeinen naula viime
vuosikymmenellä alkaneelle erikoislaatuiselle rahapoliittiselle kokeilulle, mutta
inflaation hillitsemiseksi keinot ovat rajatut.
”Määrällinen tiukentaminen” (quantitative tightening, QT) tulee olemaan uusi
kokeilun aikakausi ja spekulatiivisten small cap –tokeneiden ja kolikoiden
kannalta ajat voivat olla haastavat. Bitcoinin vakiintunut asema kestänee painetta
muita kryptovaluuttoja paremmin.
Lähde: Yardeni Research
Lähde: Yardeni Research
7 päivän hintakehitys
Bitcoin (BTC) -3,1 %
Ethereum (ETH) -6 %
Litecoin (LTC) -8,4 %
Aave (AAVE) -7,7 %
Chainlink (LINK) -8,4 %
Uniswap (UNI) -11,3 %
Stellar (XLM) -8,1 %
XRP (XRP) -13,5 %
S&P 500 -2,75 %
Kulta (spot) -0,92 %
2 Bitcoinin 600DMA & 200DMA -konvergenssi
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
4
600 päivän liukuva keskiarvo (600DMA; sininen) muodostui
tosiasiallisesti BTC:n spot-thinnan tukitasoksi 39 000 dollarissa.
Bitcoin on pitkään oskiloinut 200 päivän liukuvan keskiarvon (200
DMA; punainen) vastustason ja 600DMA:n tukitason välillä, mutta
600DMA antoi periksi maanantaina 25. huhtikuuta.
Spot-hinta on testannut 600DMA:n tasoa useaan otteeseen viime
viikkojen aikana, jonka myötä jokainen uusi tason testaus teki tästä
tukitasosta hieman heikomman.
Lähde:
Coin
Metrics,
Coinmotion
Research
Historiallisen datan valossa 200DMA putosi viimeksi 600DMA:n
alle vuoden 2018, jonka myötä syntyi Death Cross –asetelma ja
spot-hinta laski. Vuoden 2018 dropin jälkeen 200 DMA korjasi
kuitenkin takaisin 600DMA:n yläpuolelle seuraavana vuonna ja on
sittemmin pysytellyt siellä.
Nyt 200DMA ja 600DMA ovat jälleen kohtaamassa ja asetelma on
muodostumassa vaaralliseksi spot-hinnalle.
3 Bitcoinin RSI viittaa lokaaliin heikkouteen
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
5
Bitcoinin suhteellinen voimaindeksi (RSI) on tasolla 39, pudoten
alimpiin lukemiin sitten tammikuun.
RSI on kohtalaisen lähellä tasoa 30, joka indikoi ylimyytyä markkinaa.
Selvästi alle kolmenkymmenen RSI-lukemat peilaisivat samalla
selkeää ostopaikkaa.
Lähde:
Coin
Metrics,
Coinmotion
Research
Vaikka tekniset indikaattorit ovat alavireisiä, BTC-fundamentit
näyttävät edelleen hyviltä.
Bitcoinin epälikvidi tarjonta on 76,7 prosentin tasolla, tehden
BTC:stä erittäin niukan omaisuusluokan. Kysyntäpiikki saattaisi nyt
helposti johtaa tarjontashokkiin.
4 Varanto-virtausmallista (S2F) tukea ennakointiin
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
6
Analyytikko PlanB arvioi, että varanto-virtausmalli (S2F) ei putoa
tason 0,3 siniselle vyöhykkeelle, jolloin se heikentyisi -70 %
huipustaan.
Viimeksi S2F putosi siniselle vyöhykkeelle vuosien 2018 ja 2019
markkinapohjassa. PlanB odottaa varanto-virtausmallin pysyvän
myös 200 viikon liukuvan keskiarvon (200WMA) (musta)
yläpuolella.
Varanto-virtausmallia käytetään omaisuusuusluokkien ja erityisesti
jalometallien niukkuuden arviointiin. Plan B:n oivallus oli soveltaa
S2F-malllia bitcoiniin.
Varanto-virtausmalli laskee tuotannon ja kierrossa olevien
yksiköiden määrällistä suhdetta. Bitcoin on erityisen niukka assetti,
koska sen tarjonta on tarkkaan rajattu 21 miljoonaan
natiiviyksikköön. Bitcoinin tarjonta on määritetty protokollatasolla,
mikä tekee siitä helposti ennakoitavan.
Lähde:
PlanB
PlanB:n klassikkoartikkelit suomeksi
PlanB on vuosien varrella julkaissut kolme klassikoiksi
noussutta artikkelia, jotka on myös suomennettu. S2F-mallia
on arvosteltu monista eri syistä ja monet tekijät viittaavat
siihen, että mallissa on lukuisia heikkouksia. PlanB:n artikkelit
ovat saatavilla verkosta:
• Bitcoinin arvon mallintaminen niukkuuden avulla
• Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi ja bitcoinin
varanto-virtausmalli
• Bitcoinin varanto-virtausmalli omaisuusluokkien yli
(S2FX-malli)
5 Bitcoinin MVRV-suhdeluku lähestyy ostovyöhykettä
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
7
Bitcoinin MVRV-suhdeluku on tällä hetkellä tasolla 1,61,
laskeutuen kohti vihreää ostovyöhykettä.
Mikäli MVRV putoaa vihreälle alueelle alle yhteen, kyseessä on
selvä ostomahdollisuus.
Bitcoinin katsotaan olevan yliarvostettu, kun MVRV ylittää arvon
3,7 ja MVRV indikoi vastaavasti bitcoinin aliarvostusta MVRV:n
alittaessa arvon 1.
Puell Multiplesta tunnettu David Puell ja Murad Mahmudov
kehittivät MVRV-indikaattorin vuonna 2018.
MVRV-myyntialue: > 3,7
MVRV-ostoalue: < 1
Lähde:
Coinmotion
Research
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
8
6 Valaat ostavat lisää markkinoiden epävarmuuksista huolimatta
Lähde: Coin Metrics, Coinmotion Research
Valailla on suuri vaikutus kryptomarkkinaan ja määritelmän
mukaan jokaisella näistä suurista bitcoinin omistajista on
hallussaan ainakin 1000 BTC-yksikköä.
Valaiden tiedetään tekevän älykkäitä markkinaliikkeitä verrattuna
retail-segmenttiin ja analyytikot yrittävät seurata niiden käytöstä
tarkasti.
Vuonna 2021 valaat toimivat aktiivisesti kvartaalin yksi (Q1) spot-
hinnan parabolisen kasvun aikaan. Valaiden omistuksessa olevien
bitcoin-yksiköiden paikallinen huippu nähtiin helmikuussa 2021
niiden noustessa 8,06 miljoonaan yksikköön.
Tämän huipun jälkeen valaat aloittivat riskienhallintaliikkeen, jossa
ne myivät omistuksiaan kontraten spot-hinnan nousumarkkinaa.
Valaiden omistusten pohja (7,78M BTC) nähtiin lähellä spot-hinnan
huippua huhtikuun puolivälissä. Valaat siis ennakoivat markkinaa
taidokkaasti oikein ajoitetuilla myynneillä (risk-off) ja ostoilla (risk-
on).
Valaat alkoivat jälleen kerryttää bitcoin-omistuksiaan kesällä 2021
ja jatkoivat ostoja syyskuulle asti, jonka jälkeen nähtiin maltillinen
riskin kevennys.
Lokakuun alusta lähtien valaat ovat jälleen olleet ostolaidalla ja
vuoden 2022 keväällä valaiden omistukset ovat taas
nousukulmassa spot-hinnan suhteellisesta heikkoudesta
huolimatta.
7 Karhumarkkina ajaa korrelaatioita kohti yhtä (1)
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
9
Samaan aikaan kun Bitcoinin ja osakemarkkinan 90 päivän
Pearson-korrelaatio on korkeimmalla tasollaan koskaan,
kryptovaluuttojen välinen korrelaatio on vielä korkeammalla
tasolla.
30 päivän korrelaatio johtavan kryptovaluutan bitcoinin ja
hajautetun rahoituksen alustan Ethereumin ETH:n välillä on tasolla
0,91, merkiten poikkeuksellisen korkeaa positiivista korrelaatiota.
Vanhempien kryptojen väliset korrelaatiot ovat välillä 0,7-0,8.
Poikkeuksen muodostaa DeFi-laina-alusta Aave, jonka korrelaatio
muihin on heikompi.
Bitcoin liikkuu tällä hetkellä lähes käsikynkkää NASDAQ:in kanssa,
jonka myötä myös kryptovaluuttamarkkina seuraa yleistä
markkinatrendiä. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna bitcoinin
korrelaatio yleisimpiin markkinoihin on edelleen huomattavasti
matalampi, mutta varsinkin markkinaturbulenssi näyttää kytkevän
sen takaisin perinteiseen risk-on/risk-off –sentimenttisykliin.
Korrelaatiokertoimet ja NASDAQ
Lähde: cryptowat.ch
Lähde: Refinitiv, The Market Ear
8 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuultua
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
10
Makroanalyysia Andreas Steno Larsenin kanssa. Lisäksi sukellus stagflaation, reflaation ja inflaation käsitteisiin.
Lähde: Youtube
Heikkojen kansallisvaluuttojen loppupeli?
Lähde: Twitter
Coin Metricsin perusteellinen lohkoketjuanalyysi Bitcoinista.
Lähde: Twitter
Anthony Pompliano ja Raoul Pal keskustelevat kryptomarkkinoiden tilanteesta ja tulevaisuudesta.
Lähde: RealVision
ETH2-talletussopimukseen virtaa edelleen lisää ETH-varoja The Mergen jälkeisen varantotodisteketjun turvaamiseksi. Kasvuvauhti näyttää voimistuvan samaan
aikaan, kun Ethereum-verkon yhteenlaskettu laskentateho (hashrate) on ATH-lukemissa. Coinmotionin instituutiopalveluista vastaava Thomas Brand julkaisi
maaliskuun lopussa maksuttoman Coinmotion Researchin julkaiseman raportin Ethereumin tulevaisuudesta.
Lähde: Nansen
11 539 ETH on ikuisesti lukittuna AkuDreams-älysopimukseen. Tämä ETH määrä on suurella todennäköisellä ikuisesti ”kadonnut”.
Lähde: Twitter
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
11
X Oletko jo tutustunut näihin?
Kirjoituksia ja kuunneltavaa
USV https://www.usv.com/writing/
Arca https://www.ar.ca/blog
BitMEX https://blog.bitmex.com/
Coinbase https://blog.coinbase.com/
Lyn Alden https://www.lynalden.com/
CoinDesk https://www.coindesk.com/
The Block https://www.theblockcrypto.com/
Placeholder https://www.placeholder.vc/
Cryptopanic https://cryptopanic.com/
OurNetwork https://ournetwork.substack.com/
Delphi Digital https://delphidigital.io/
Cointelegraph https://cointelegraph.com/
Ecoinometrics https://ecoinometrics.substack.com/
Arcane Research https://www.research.arcane.no/
Takens Theorem https://takenstheorem.vercel.app/
Bitcoin Magazine https://bitcoinmagazine.com/
Messari Research https://messari.io/
Ark Invest Research Center https://ark-invest.com/research-center/
Andreessen Horowitz (a16z) https://a16z.com/content/
Joitakin maksuttomia ja maksullisia työkaluja, tietolähteitä ja kokoelmia, joita käytämme
Dataa ja analytiikkaa
1ML https://1ml.com/
TheTie https://www.thetie.io/
ByteTree https://bytetree.com/
ViewBase https://www.viewbase.com/
Glassnode https://glassnode.com/
Blockchair https://blockchair.com/
DeFi Pulse https://www.defipulse.com/
CoinGecko https://www.coingecko.com/
DappRadar https://dappradar.com/
TradingView https://www.tradingview.com/
Coin Metrics https://coinmetrics.io/
CryptoQuant https://cryptoquant.com/
IntoTheBlock https://www.intotheblock.com/
skewAnalytics https://analytics.skew.com/
Dune Analytics https://dune.xyz/
Token Terminal https://www.tokenterminal.com/
Cryptocompare https://www.cryptocompare.com/
CoinMarketCap https://coinmarketcap.com/
LookIntoBitcoin https://www.lookintobitcoin.com/
Lähteet:
Michael
Nadeau,
Coinmotion
Research,
yksityiset
kokoelmat
Coinmotionin ammattitaitoinen tiimi on käytettävissäsi
Coinmotion Research | www.coinmotion.com
12
Sami Kriikkula
Yksityispankin johtaja
Thomas Brand
Instituutiopalveluiden
johtaja
Joonas Järvinen, CFA
Sijoitusjohtaja
Tavoitat tiimimme ja analyytikkomme sähköpostitse
institutions@coinmotion.com
Vastaamme mielellämme bitcoinia ja kryptomarkkinoita koskeviin kysymyksiisi – ota yhteyttä!
Tärkeää tietoa
Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin
varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan.
Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatiomateriaaliksi omaan käyttöön niille henkilöille,
jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen
sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tilanteissa.
Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää
sellaiseksi.
Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa materiaalissa olevien
tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä. Materiaaliin
kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia.
Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia
materiaaliin.
Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet on ymmärrettävä niiden
esittäneiden mielipiteiksi, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin
sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin kulloisiakin näkemyksiä.
Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista liittyen
tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen.
Don’t trust. Verify.
Kirjoittaja(t)/Analyytikko(tiimi)
Timo Oinonen, Thomas Brand
Palaute ja yhteydenotot
institutions@coinmotion.com
Coinmotion Oy
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä
Y-tunnus 2469683-1
1 de 13

Recomendados

Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022) por
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)Thomas Brand
59 visualizações10 slides
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk... por
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...Thomas Brand
55 visualizações12 slides
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022) por
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)Thomas Brand
22 visualizações11 slides
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/... por
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...Thomas Brand
14 visualizações9 slides
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/... por
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...Thomas Brand
53 visualizações14 slides
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022) por
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Thomas Brand
14 visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Thomas Brand

Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko por
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoThomas Brand
3 visualizações1 slide
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm... por
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Thomas Brand
19 visualizações41 slides
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta por
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaBitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaThomas Brand
6 visualizações1 slide
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko por
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoThomas Brand
4 visualizações1 slide
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä por
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäBitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäThomas Brand
22 visualizações17 slides
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi... por
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Thomas Brand
181 visualizações37 slides

Mais de Thomas Brand(16)

Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko por Thomas Brand
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Thomas Brand3 visualizações
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm... por Thomas Brand
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Thomas Brand19 visualizações
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta por Thomas Brand
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaBitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Thomas Brand6 visualizações
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko por Thomas Brand
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Thomas Brand4 visualizações
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä por Thomas Brand
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäBitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Thomas Brand22 visualizações
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi... por Thomas Brand
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Thomas Brand181 visualizações
Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa por Thomas Brand
 Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa
Bitcoin-allokaation asymmetrinen tuotto-riskiprofiili perinteisissä salkussa
Thomas Brand198 visualizações
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla por Thomas Brand
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalallaDigitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla
Digitaalisten omaisuuserien yleistyminen varainhoitoalalla
Thomas Brand35 visualizações
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota por Thomas Brand
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiotaVerkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Thomas Brand70 visualizações
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW) por Thomas Brand
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Thomas Brand19 visualizações
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022 por Thomas Brand
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022
Thomas Brand168 visualizações
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista) por Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Thomas Brand219 visualizações
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/... por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/...
Thomas Brand64 visualizações
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022) por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Thomas Brand50 visualizações
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio) por Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Thomas Brand14 visualizações
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus) por Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Thomas Brand154 visualizações

Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)

 • 1. Kryptomarkkinoiden tekninen analyysi Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? Viikko 16/2022 Kirjoittajat: Timo Oinonen Coinmotion Research
 • 2. Sisällysluettelo 1 Markkinakatsaus: Makroympäristössä epävarmuutta 2 Bitcoinin 600DMA & 200DMA -konvergenssi 3 Bitcoinin RSI viittaa lokaaliin heikkouteen 4 Varanto-virtausmallista (S2F) tukea ennakointiin 5 Bitcoinin MVRV-suhdeluku lähestyy ostovyöhykettä 6 Valaat ostavat lisää markkinoiden epävarmuuksista huolimatta 7 Karhumarkkina ajaa korrelaatioita kohti yhtä (1) 8 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuultua Coinmotion Research | www.coinmotion.com 2
 • 3. 1 Markkinakatsaus: Makroympäristössä epävarmuutta Coinmotion Research | www.coinmotion.com 3 Digitaalisten omaisuusluokkien laskukulma jyrkkeni viikolla 16 ja viikon 17 alussa korreloiden sekä S&P 500:n että Nasdaq Composite -yleisindeksin kanssa. Makroympäristön ja geopolitiikan aiheuttama epävarmuus näkyy markkinoilla – ja sijoittajat näyttävät pelästyneen. Riskien voimakas vähentäminen on jo nyt käynnissä (ks. oikeanpuoleiset kuviot markkinoiden velkarahoitteisuudesta). Markkinoilla odotetaan myös Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitean (FOMC) tapaamista, jonka ennakoidaan määrittävän tarkemmin tulevaa ennakoitua ohjauskoron nostojen suuntaa ja määrittävät rahapolitiikan suuntaa. Analyytikot arvioivat yleisesti Fed Funds Rate –ohjauskoron nousevan 50 peruspistettä (bps) eli 0,5 %. Nordean entinen globaali päästrategi ja nykyisin itsenäisenä markkina- analyytikkona toimiva Andreas Steno Larsen ennustaa Fedin inflaatiopaineiden kasvavan kesän aikana: "If the price of goods rises even more, then the stakes a raised for Fed this summer." Voimakkaasti nousevat korot ovat kenties viimeinen naula viime vuosikymmenellä alkaneelle erikoislaatuiselle rahapoliittiselle kokeilulle, mutta inflaation hillitsemiseksi keinot ovat rajatut. ”Määrällinen tiukentaminen” (quantitative tightening, QT) tulee olemaan uusi kokeilun aikakausi ja spekulatiivisten small cap –tokeneiden ja kolikoiden kannalta ajat voivat olla haastavat. Bitcoinin vakiintunut asema kestänee painetta muita kryptovaluuttoja paremmin. Lähde: Yardeni Research Lähde: Yardeni Research 7 päivän hintakehitys Bitcoin (BTC) -3,1 % Ethereum (ETH) -6 % Litecoin (LTC) -8,4 % Aave (AAVE) -7,7 % Chainlink (LINK) -8,4 % Uniswap (UNI) -11,3 % Stellar (XLM) -8,1 % XRP (XRP) -13,5 % S&P 500 -2,75 % Kulta (spot) -0,92 %
 • 4. 2 Bitcoinin 600DMA & 200DMA -konvergenssi Coinmotion Research | www.coinmotion.com 4 600 päivän liukuva keskiarvo (600DMA; sininen) muodostui tosiasiallisesti BTC:n spot-thinnan tukitasoksi 39 000 dollarissa. Bitcoin on pitkään oskiloinut 200 päivän liukuvan keskiarvon (200 DMA; punainen) vastustason ja 600DMA:n tukitason välillä, mutta 600DMA antoi periksi maanantaina 25. huhtikuuta. Spot-hinta on testannut 600DMA:n tasoa useaan otteeseen viime viikkojen aikana, jonka myötä jokainen uusi tason testaus teki tästä tukitasosta hieman heikomman. Lähde: Coin Metrics, Coinmotion Research Historiallisen datan valossa 200DMA putosi viimeksi 600DMA:n alle vuoden 2018, jonka myötä syntyi Death Cross –asetelma ja spot-hinta laski. Vuoden 2018 dropin jälkeen 200 DMA korjasi kuitenkin takaisin 600DMA:n yläpuolelle seuraavana vuonna ja on sittemmin pysytellyt siellä. Nyt 200DMA ja 600DMA ovat jälleen kohtaamassa ja asetelma on muodostumassa vaaralliseksi spot-hinnalle.
 • 5. 3 Bitcoinin RSI viittaa lokaaliin heikkouteen Coinmotion Research | www.coinmotion.com 5 Bitcoinin suhteellinen voimaindeksi (RSI) on tasolla 39, pudoten alimpiin lukemiin sitten tammikuun. RSI on kohtalaisen lähellä tasoa 30, joka indikoi ylimyytyä markkinaa. Selvästi alle kolmenkymmenen RSI-lukemat peilaisivat samalla selkeää ostopaikkaa. Lähde: Coin Metrics, Coinmotion Research Vaikka tekniset indikaattorit ovat alavireisiä, BTC-fundamentit näyttävät edelleen hyviltä. Bitcoinin epälikvidi tarjonta on 76,7 prosentin tasolla, tehden BTC:stä erittäin niukan omaisuusluokan. Kysyntäpiikki saattaisi nyt helposti johtaa tarjontashokkiin.
 • 6. 4 Varanto-virtausmallista (S2F) tukea ennakointiin Coinmotion Research | www.coinmotion.com 6 Analyytikko PlanB arvioi, että varanto-virtausmalli (S2F) ei putoa tason 0,3 siniselle vyöhykkeelle, jolloin se heikentyisi -70 % huipustaan. Viimeksi S2F putosi siniselle vyöhykkeelle vuosien 2018 ja 2019 markkinapohjassa. PlanB odottaa varanto-virtausmallin pysyvän myös 200 viikon liukuvan keskiarvon (200WMA) (musta) yläpuolella. Varanto-virtausmallia käytetään omaisuusuusluokkien ja erityisesti jalometallien niukkuuden arviointiin. Plan B:n oivallus oli soveltaa S2F-malllia bitcoiniin. Varanto-virtausmalli laskee tuotannon ja kierrossa olevien yksiköiden määrällistä suhdetta. Bitcoin on erityisen niukka assetti, koska sen tarjonta on tarkkaan rajattu 21 miljoonaan natiiviyksikköön. Bitcoinin tarjonta on määritetty protokollatasolla, mikä tekee siitä helposti ennakoitavan. Lähde: PlanB PlanB:n klassikkoartikkelit suomeksi PlanB on vuosien varrella julkaissut kolme klassikoiksi noussutta artikkelia, jotka on myös suomennettu. S2F-mallia on arvosteltu monista eri syistä ja monet tekijät viittaavat siihen, että mallissa on lukuisia heikkouksia. PlanB:n artikkelit ovat saatavilla verkosta: • Bitcoinin arvon mallintaminen niukkuuden avulla • Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi ja bitcoinin varanto-virtausmalli • Bitcoinin varanto-virtausmalli omaisuusluokkien yli (S2FX-malli)
 • 7. 5 Bitcoinin MVRV-suhdeluku lähestyy ostovyöhykettä Coinmotion Research | www.coinmotion.com 7 Bitcoinin MVRV-suhdeluku on tällä hetkellä tasolla 1,61, laskeutuen kohti vihreää ostovyöhykettä. Mikäli MVRV putoaa vihreälle alueelle alle yhteen, kyseessä on selvä ostomahdollisuus. Bitcoinin katsotaan olevan yliarvostettu, kun MVRV ylittää arvon 3,7 ja MVRV indikoi vastaavasti bitcoinin aliarvostusta MVRV:n alittaessa arvon 1. Puell Multiplesta tunnettu David Puell ja Murad Mahmudov kehittivät MVRV-indikaattorin vuonna 2018. MVRV-myyntialue: > 3,7 MVRV-ostoalue: < 1 Lähde: Coinmotion Research
 • 8. Coinmotion Research | www.coinmotion.com 8 6 Valaat ostavat lisää markkinoiden epävarmuuksista huolimatta Lähde: Coin Metrics, Coinmotion Research Valailla on suuri vaikutus kryptomarkkinaan ja määritelmän mukaan jokaisella näistä suurista bitcoinin omistajista on hallussaan ainakin 1000 BTC-yksikköä. Valaiden tiedetään tekevän älykkäitä markkinaliikkeitä verrattuna retail-segmenttiin ja analyytikot yrittävät seurata niiden käytöstä tarkasti. Vuonna 2021 valaat toimivat aktiivisesti kvartaalin yksi (Q1) spot- hinnan parabolisen kasvun aikaan. Valaiden omistuksessa olevien bitcoin-yksiköiden paikallinen huippu nähtiin helmikuussa 2021 niiden noustessa 8,06 miljoonaan yksikköön. Tämän huipun jälkeen valaat aloittivat riskienhallintaliikkeen, jossa ne myivät omistuksiaan kontraten spot-hinnan nousumarkkinaa. Valaiden omistusten pohja (7,78M BTC) nähtiin lähellä spot-hinnan huippua huhtikuun puolivälissä. Valaat siis ennakoivat markkinaa taidokkaasti oikein ajoitetuilla myynneillä (risk-off) ja ostoilla (risk- on). Valaat alkoivat jälleen kerryttää bitcoin-omistuksiaan kesällä 2021 ja jatkoivat ostoja syyskuulle asti, jonka jälkeen nähtiin maltillinen riskin kevennys. Lokakuun alusta lähtien valaat ovat jälleen olleet ostolaidalla ja vuoden 2022 keväällä valaiden omistukset ovat taas nousukulmassa spot-hinnan suhteellisesta heikkoudesta huolimatta.
 • 9. 7 Karhumarkkina ajaa korrelaatioita kohti yhtä (1) Coinmotion Research | www.coinmotion.com 9 Samaan aikaan kun Bitcoinin ja osakemarkkinan 90 päivän Pearson-korrelaatio on korkeimmalla tasollaan koskaan, kryptovaluuttojen välinen korrelaatio on vielä korkeammalla tasolla. 30 päivän korrelaatio johtavan kryptovaluutan bitcoinin ja hajautetun rahoituksen alustan Ethereumin ETH:n välillä on tasolla 0,91, merkiten poikkeuksellisen korkeaa positiivista korrelaatiota. Vanhempien kryptojen väliset korrelaatiot ovat välillä 0,7-0,8. Poikkeuksen muodostaa DeFi-laina-alusta Aave, jonka korrelaatio muihin on heikompi. Bitcoin liikkuu tällä hetkellä lähes käsikynkkää NASDAQ:in kanssa, jonka myötä myös kryptovaluuttamarkkina seuraa yleistä markkinatrendiä. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna bitcoinin korrelaatio yleisimpiin markkinoihin on edelleen huomattavasti matalampi, mutta varsinkin markkinaturbulenssi näyttää kytkevän sen takaisin perinteiseen risk-on/risk-off –sentimenttisykliin. Korrelaatiokertoimet ja NASDAQ Lähde: cryptowat.ch Lähde: Refinitiv, The Market Ear
 • 10. 8 Viime viikolla luettua, nähtyä ja kuultua Coinmotion Research | www.coinmotion.com 10 Makroanalyysia Andreas Steno Larsenin kanssa. Lisäksi sukellus stagflaation, reflaation ja inflaation käsitteisiin. Lähde: Youtube Heikkojen kansallisvaluuttojen loppupeli? Lähde: Twitter Coin Metricsin perusteellinen lohkoketjuanalyysi Bitcoinista. Lähde: Twitter Anthony Pompliano ja Raoul Pal keskustelevat kryptomarkkinoiden tilanteesta ja tulevaisuudesta. Lähde: RealVision ETH2-talletussopimukseen virtaa edelleen lisää ETH-varoja The Mergen jälkeisen varantotodisteketjun turvaamiseksi. Kasvuvauhti näyttää voimistuvan samaan aikaan, kun Ethereum-verkon yhteenlaskettu laskentateho (hashrate) on ATH-lukemissa. Coinmotionin instituutiopalveluista vastaava Thomas Brand julkaisi maaliskuun lopussa maksuttoman Coinmotion Researchin julkaiseman raportin Ethereumin tulevaisuudesta. Lähde: Nansen 11 539 ETH on ikuisesti lukittuna AkuDreams-älysopimukseen. Tämä ETH määrä on suurella todennäköisellä ikuisesti ”kadonnut”. Lähde: Twitter
 • 11. Coinmotion Research | www.coinmotion.com 11 X Oletko jo tutustunut näihin? Kirjoituksia ja kuunneltavaa USV https://www.usv.com/writing/ Arca https://www.ar.ca/blog BitMEX https://blog.bitmex.com/ Coinbase https://blog.coinbase.com/ Lyn Alden https://www.lynalden.com/ CoinDesk https://www.coindesk.com/ The Block https://www.theblockcrypto.com/ Placeholder https://www.placeholder.vc/ Cryptopanic https://cryptopanic.com/ OurNetwork https://ournetwork.substack.com/ Delphi Digital https://delphidigital.io/ Cointelegraph https://cointelegraph.com/ Ecoinometrics https://ecoinometrics.substack.com/ Arcane Research https://www.research.arcane.no/ Takens Theorem https://takenstheorem.vercel.app/ Bitcoin Magazine https://bitcoinmagazine.com/ Messari Research https://messari.io/ Ark Invest Research Center https://ark-invest.com/research-center/ Andreessen Horowitz (a16z) https://a16z.com/content/ Joitakin maksuttomia ja maksullisia työkaluja, tietolähteitä ja kokoelmia, joita käytämme Dataa ja analytiikkaa 1ML https://1ml.com/ TheTie https://www.thetie.io/ ByteTree https://bytetree.com/ ViewBase https://www.viewbase.com/ Glassnode https://glassnode.com/ Blockchair https://blockchair.com/ DeFi Pulse https://www.defipulse.com/ CoinGecko https://www.coingecko.com/ DappRadar https://dappradar.com/ TradingView https://www.tradingview.com/ Coin Metrics https://coinmetrics.io/ CryptoQuant https://cryptoquant.com/ IntoTheBlock https://www.intotheblock.com/ skewAnalytics https://analytics.skew.com/ Dune Analytics https://dune.xyz/ Token Terminal https://www.tokenterminal.com/ Cryptocompare https://www.cryptocompare.com/ CoinMarketCap https://coinmarketcap.com/ LookIntoBitcoin https://www.lookintobitcoin.com/ Lähteet: Michael Nadeau, Coinmotion Research, yksityiset kokoelmat
 • 12. Coinmotionin ammattitaitoinen tiimi on käytettävissäsi Coinmotion Research | www.coinmotion.com 12 Sami Kriikkula Yksityispankin johtaja Thomas Brand Instituutiopalveluiden johtaja Joonas Järvinen, CFA Sijoitusjohtaja Tavoitat tiimimme ja analyytikkomme sähköpostitse institutions@coinmotion.com Vastaamme mielellämme bitcoinia ja kryptomarkkinoita koskeviin kysymyksiisi – ota yhteyttä!
 • 13. Tärkeää tietoa Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan. Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatiomateriaaliksi omaan käyttöön niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tilanteissa. Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää sellaiseksi. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa materiaalissa olevien tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä. Materiaaliin kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia. Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia materiaaliin. Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet on ymmärrettävä niiden esittäneiden mielipiteiksi, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin kulloisiakin näkemyksiä. Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista liittyen tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen. Don’t trust. Verify. Kirjoittaja(t)/Analyytikko(tiimi) Timo Oinonen, Thomas Brand Palaute ja yhteydenotot institutions@coinmotion.com Coinmotion Oy Kauppakatu 39 40100 Jyväskylä Y-tunnus 2469683-1