Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
Καλώς μας ήλθατε!
Οι καθηγητές του Γυμνασίου
Καλώς ήλθατε!
Το σχολείο μας – Γενικές πληροφορίες
Ωράριο λειτουργίας
Μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄τάξη
Ομάδες μαθημάτων
Αξιολόγηση μαθητών – Εξετάσεις
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
Σχολικός κανονισμός
Όμιλοι
Υποστηρικτικές δομές του σχολείου μας
Γενικές πληροφορίες
Στο σχολείο μας διδάσκουν 23 εκπαιδευτικοί
Διευθύντρια : Γιακουμάτου Τερέζα
Υποδιευθυντής: Αυγουστάκης Βασίλης
Τηλέφωνο : 210 8945341
Email : 2gymglyf@sch.gr
Ιστοσελίδα: http://2gym-glyfad.att.sch.gr/
Σχολικό και διδακτικό έτος
• Σχολικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους.
• Διδακτικό έτος: 11η Σεπτεμβρίου - 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
• Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των
μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.
• Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές
περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.
• Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως
20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21
Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
Ωράριο
3- 7ωρα
2- 6ωρα
Α΄ ομάδα
εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο
• Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
• Μαθηματικά ( 4 ώρες)
• Φυσική (1)
• Ιστορία (2)
• Βιολογία (1)
• Αγγλικά (2)
Β’ ομάδα μαθημάτων –
Δεν εξετάζονται τον Ιούνιο
• Γεωλογία-Γεωγραφία (1ώρα)
• Θρησκευτικά (2 ώρες)
• Τεχνολογία
• Β΄ Ξένη Γλώσσα (2ώρες)
(Γαλλικά/Γερμανικά)
• Οικιακή Οικονομία (1 ώρα)
• Πληροφορική (2 ώρες)
3η ομάδα
Βαθμολογούνται με εργασίες και
συμμετοχή
Μουσική
Καλλιτεχνικά
Φυσική Αγωγή
Εργαστήρια δεξιοτήτων
Ωριαίες γραπτές εξετάσεις
Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και
της Ομάδας Β′ διενεργείται
υποχρεωτικά μία (1) ωριαία
γραπτή δοκιμασία κατά τη
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου
και 1 κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τετραμήνου.
Β΄ τετράμηνο Β- ομάδα
Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο
διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′
μπορεί να επιλέξει, την ανάθεση
μιας συνθετικής δημιουργικής
εργασίας μικρής έκτασης στους
μαθητές των τμημάτων.
Πληροφορική
Ειδικά για το μάθημα της
Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του
πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1)
ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη
διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου
ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση
συνθετικής δημιουργικής εργασίας
μικρής έκτασης
Γ΄ ομάδα – χωρίς διαγώνισμα
Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′
(Μουσική-Καλλιτεχνικά- Φυσική
Αγωγή – Εργαστήρια δεξιοτήτων)
δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή
δοκιμασία.
Γραπτές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
• 1-15 Ιουνίου
• Όλα τα μαθήματα: Δίωρη εξέταση
• Κλάδοι 3 ώρες : της ΝΕ Γλώσσας και
Γραμματείας και της ΑΕ Γλώσσας και
Γραμματείας, των οποίων οι δύο
αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται
σε τρίωρη εξέταση
Παραπομπή σε επαναληπτικές
εξετάσεις - Σεπτέμβριος
Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή
απόλυσης,
α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
Κριτήρια αξιολόγησης
• Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία
• Συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην
τάξη
• Συνεργασία με άλλους μαθητές
• Επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που
του ανατίθενται
• Επίδοση σε ολιγόλεπτες εξετάσεις –τεστ
• Επίδοση σε ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
Απουσίες
Κάθε διδακτική ώρα
σημειώνονται στο
απουσιολόγιο οι απόντες
μαθητές, επομένως κάθε ημέρα
καταχωρίζονται6 ή 7 απουσίες.
Ακόμα και στις γιορτές απουσίες
καταχωρούνται
Απουσίες
Το σχολείο οφείλει να
ενημερώνει τους κηδεμόνες για
τις απουσίες των μαθητών/-
τριών και οι
κηδεμόνες οφείλουν να
γνωστοποιούν στο
σχολείο τους λόγους απουσίας
των μαθητών/- τριών
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
• Επαρκής χαρακτηρίζεται η
φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το
σύνολο των απουσιών του/της δεν
υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις
(114)
• Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η
φοίτηση μαθητή/τριας που
σημείωσε πάνω από εκατόν
δεκατέσσερις (114) απουσίες
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
• Ανεπαρκής = επαναλαμβάνουν
την ίδια τάξη.
•Οι απουσίες δεν διακρίνονται
πλέον σε δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες.
Ζητάμε τη συνεργασία σας
Να ενημερώνετε τη Διεύθυνση
του σχολείου για την ιδιάζουσα
περίπτωση του όποιου
προβλήματος υγείας.
Ζητάμε τη συνεργασία σας
Να ενημερώσετε εθελοντικά τη
Διεύθυνση του σχολείου για την
επαγγελματική σας ιδιότητα
Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θες να
σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια
Οδ. Ελύτης
Σχολικός κανονισμός
➢ Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς
➢ Αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και
μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που
στοχεύει :
▪ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης,
▪ στη βιωματική απόκτηση της αίσθησης του μέτρου
μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό της
προσωπικότητας των άλλων
▪ και την προστασία του σχολικού και φυσικού
περιβάλλοντος.
Λέμε ΟΧΙ
Στην απομάκρυνση από τον χώρο του
σχολείου κατά την ώρα των
διαλειμμάτων, των ωρών διδασκαλίας
και των εκδρομών χωρίς την άδεια του
εφημερεύοντα, του καθηγητή και του
Διευθυντή.
Λέμε ΟΧΙ
Στα τρόφιμα μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας μετά το τέλος του
διαλείμματος.
Λέμε ΟΧΙ
Στις φθορές (καθώς επιβαρύνουν
τον μαθητή που τις προξένησε)
Εσωτερικός Κανονισμός
λειτουργίας, Υπουργική Απόφαση
13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2-
2021
Λέμε ΟΧΙ
Στο κάπνισμα, αλκοόλ, τη χρήση
κινητών, τυχερά παιχνίδια και
γενικά συμπεριφορές που θέτουν
σε κίνδυνο την ψυχική και
σωματική υγεία των
μαθητών/τριών.
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Είναι αλλού
Λέμε ΝΑΙ
✓Στην ατομική υγιεινή
✓Στον σεβασμό προσωπικότητας όλου του
προσωπικού του σχολείου και των συμμαθητών
✓Στην έγκαιρη προσέλευση στις τάξεις
✓Στην αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας
στα διαλείμματα
✓Στη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις
✓Στην ευπρεπή εμφάνιση
Κυρώσεις μη αποδεκτής
συμπεριφοράς
Α) προφορική παρατήρηση
Β) επίπληξη
Γ) ωριαία αποβολή
Δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1)
ημέρας
Δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2)
ημερών
Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Προετοιμάζοντας τη μετάβαση
❖ Είναι οι καθηγητές πιο αυστηροί και απρόσιτοι;
❖ Χάνω τους φίλους μου. Θα με αποδεχτούν;
❖ Θα τα βγάλω πέρα με τις ακαδημαϊκές
απαιτήσεις;
Σύμβουλοι σχολικής ζωής
• Νέος θεσμός
1 de 35

Recomendados

Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου por
Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του ΓυμνασίουΕνημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου
Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του ΓυμνασίουΒασίλης Μπαρέκος
1.3K visualizações23 slides
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων) por
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)cristos
1.3K visualizações42 slides
[Φυσική Α´ Λυκείου] Φυλλάδιο για την Ευθύγραμμη Κίνηση por
[Φυσική Α´ Λυκείου] Φυλλάδιο για την Ευθύγραμμη Κίνηση[Φυσική Α´ Λυκείου] Φυλλάδιο για την Ευθύγραμμη Κίνηση
[Φυσική Α´ Λυκείου] Φυλλάδιο για την Ευθύγραμμη ΚίνησηDimitris Kontoudakis
69.6K visualizações17 slides
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ por
Τάξη υποδοχής ΖΕΠΤάξη υποδοχής ΖΕΠ
Τάξη υποδοχής ΖΕΠnatasaxr
5.1K visualizações38 slides
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ... por
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...Archontia Mantzaridou
1.9K visualizações87 slides
α' β΄ κλιση ουσιαστικων por
α'  β΄ κλιση ουσιαστικωνα'  β΄ κλιση ουσιαστικων
α' β΄ κλιση ουσιαστικωνEleni Kots
28.7K visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ por
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙChristos Gotzaridis
18.7K visualizações14 slides
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTO por
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTOΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTO
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTOChristos Daglis
94.6K visualizações2 slides
Αξιολόγηση μαθητή por
Αξιολόγηση μαθητήΑξιολόγηση μαθητή
Αξιολόγηση μαθητήΧαράλαμπος Γούτσος
1.9K visualizações22 slides
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας por
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Vasilis Drimtzias
40.2K visualizações4 slides
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη por
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύληDimitris Kontoudakis
32.1K visualizações11 slides
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ por
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟsomakris
2.9K visualizações12 slides

Mais procurados(20)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ por Christos Gotzaridis
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Christos Gotzaridis18.7K visualizações
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTO por Christos Daglis
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTOΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTO
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ FOTO
Christos Daglis94.6K visualizações
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας por Vasilis Drimtzias
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Vasilis Drimtzias40.2K visualizações
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη por Dimitris Kontoudakis
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
Dimitris Kontoudakis32.1K visualizações
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ por somakris
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
somakris2.9K visualizações
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΕΛΑ45 por Margarita Gounela
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΕΛΑ45ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΕΛΑ45
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΕΛΑ45
Margarita Gounela8.8K visualizações
Το υποκείμενο por Evangelia Patera
Το υποκείμενοΤο υποκείμενο
Το υποκείμενο
Evangelia Patera3.4K visualizações
αξιολόγηση του μαθητή por Christos Gotzaridis
αξιολόγηση του μαθητήαξιολόγηση του μαθητή
αξιολόγηση του μαθητή
Christos Gotzaridis2.8K visualizações
μοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος por Tassos Karampinis
μοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματοςμοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος
μοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος
Tassos Karampinis1.1K visualizações
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις por Ilias Androgiannis
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Ilias Androgiannis6.3K visualizações
Σχολική ενσωμάτωση: Εννοιολογικές Αποσαφηνήσεις και Βασικές Αρχές por FANI KOUTSOGEORGOPOULOU
Σχολική ενσωμάτωση: Εννοιολογικές Αποσαφηνήσεις και Βασικές ΑρχέςΣχολική ενσωμάτωση: Εννοιολογικές Αποσαφηνήσεις και Βασικές Αρχές
Σχολική ενσωμάτωση: Εννοιολογικές Αποσαφηνήσεις και Βασικές Αρχές
FANI KOUTSOGEORGOPOULOU2.6K visualizações
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις por Dimitris Kontoudakis
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις
Dimitris Kontoudakis52.2K visualizações
παραγωγή γραπτού κειμένου : σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις por gina zaza
παραγωγή γραπτού κειμένου : σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσειςπαραγωγή γραπτού κειμένου : σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις
παραγωγή γραπτού κειμένου : σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις
gina zaza1.9K visualizações
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο por Christos Gotzaridis
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοEισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Christos Gotzaridis19.6K visualizações
ταλαντωσεισ por tvagelis96
ταλαντωσεισταλαντωσεισ
ταλαντωσεισ
tvagelis9615.1K visualizações
γλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσεις por Ria Papamanoli
γλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσειςγλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσεις
γλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσεις
Ria Papamanoli37.8K visualizações
σχολικός εκφοβισμός Ppt por Karen
σχολικός εκφοβισμός Pptσχολικός εκφοβισμός Ppt
σχολικός εκφοβισμός Ppt
Karen 6.5K visualizações
Τάξη υποδοχής ZE por natasaxr
Τάξη υποδοχής ZEΤάξη υποδοχής ZE
Τάξη υποδοχής ZE
natasaxr1.5K visualizações
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ por Alexandra Gerakini
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Alexandra Gerakini8K visualizações

Similar a Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

ΠΔ126 por
ΠΔ126ΠΔ126
ΠΔ126Katerina Arabatzi
229 visualizações11 slides
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx por
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptxbasiosa
34 visualizações49 slides
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 por
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9cristos
373 visualizações32 slides
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ por
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ4ο ΓΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
396 visualizações24 slides
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf por
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfElena Mitta
300 visualizações5 slides
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017 por
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Angeliki Arvanta
733 visualizações6 slides

Similar a Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου(20)

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx por basiosa
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
basiosa34 visualizações
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 por cristos
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
cristos373 visualizações
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf por Elena Mitta
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
Elena Mitta300 visualizações
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017 por Angeliki Arvanta
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Angeliki Arvanta733 visualizações
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf por ELENA MITTA
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ELENA MITTA33 visualizações
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 por cristos
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
cristos433 visualizações
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17 por Lia Georgouli
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17
Lia Georgouli298 visualizações
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου por ia1503
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
ia1503460 visualizações
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο por 4Gym Glyfadas
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο ΓυμνάσιοΕνημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
4Gym Glyfadas318 visualizações
Gym draviskos por nik_panik
Gym draviskosGym draviskos
Gym draviskos
nik_panik401 visualizações
4 epaggelmatiko-lykeio por 1gymmandras
4 epaggelmatiko-lykeio4 epaggelmatiko-lykeio
4 epaggelmatiko-lykeio
1gymmandras564 visualizações
Gymnasio agnostos por popimerg
Gymnasio agnostosGymnasio agnostos
Gymnasio agnostos
popimerg4.2K visualizações
Φοιτηση στο Λυκειο por Upper High And Beyond
Φοιτηση στο ΛυκειοΦοιτηση στο Λυκειο
Φοιτηση στο Λυκειο
Upper High And Beyond102 visualizações
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06 por dakekavalas
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06
dakekavalas286 visualizações
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου por ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου Κανονισμός Επαλ Καλύμνου
Κανονισμός Επαλ Καλύμνου
ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ44 visualizações
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ por Vasiliki Papaioannou
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλεπιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ
Vasiliki Papaioannou161 visualizações

Mais de TheresaGiakoumatou

Αέρηδες por
ΑέρηδεςΑέρηδες
ΑέρηδεςTheresaGiakoumatou
6 visualizações9 slides
Αειφορία και πολιτισμός por
Αειφορία και πολιτισμόςΑειφορία και πολιτισμός
Αειφορία και πολιτισμόςTheresaGiakoumatou
12 visualizações47 slides
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα por
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαΕθισμός στα κοινωνικά δίκτυα
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαTheresaGiakoumatou
51 visualizações72 slides
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση por
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηΕξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηTheresaGiakoumatou
4 visualizações35 slides
Μελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη por
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηΜελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηTheresaGiakoumatou
2 visualizações12 slides
Artificial-Intelligence por
Artificial-IntelligenceArtificial-Intelligence
Artificial-IntelligenceTheresaGiakoumatou
13 visualizações55 slides

Mais de TheresaGiakoumatou(7)

Αειφορία και πολιτισμός por TheresaGiakoumatou
Αειφορία και πολιτισμόςΑειφορία και πολιτισμός
Αειφορία και πολιτισμός
TheresaGiakoumatou12 visualizações
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα por TheresaGiakoumatou
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαΕθισμός στα κοινωνικά δίκτυα
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα
TheresaGiakoumatou51 visualizações
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση por TheresaGiakoumatou
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηΕξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
TheresaGiakoumatou4 visualizações
Μελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη por TheresaGiakoumatou
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηΜελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη
Μελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη
TheresaGiakoumatou2 visualizações
Artificial-Intelligence por TheresaGiakoumatou
Artificial-IntelligenceArtificial-Intelligence
Artificial-Intelligence
TheresaGiakoumatou13 visualizações
Μεγαλώνοντας παιδιά por TheresaGiakoumatou
Μεγαλώνοντας παιδιάΜεγαλώνοντας παιδιά
Μεγαλώνοντας παιδιά
TheresaGiakoumatou903 visualizações

Último

ΑΝΑΠΗΡΙΑ. por
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
9 visualizações7 slides
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόDimitra Mylonaki
10 visualizações41 slides
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 gymkeram
11 visualizações23 slides
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
37 visualizações14 slides
ParousiasiGia17NOE por
ParousiasiGia17NOEParousiasiGia17NOE
ParousiasiGia17NOETassos Karampinis
6 visualizações135 slides
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx por
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxIrini Panagiotaki
5 visualizações35 slides

Último(20)

ΑΝΑΠΗΡΙΑ. por ssuser43d27b
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ssuser43d27b9 visualizações
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 visualizações
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 visualizações
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas37 visualizações
ParousiasiGia17NOE por Tassos Karampinis
ParousiasiGia17NOEParousiasiGia17NOE
ParousiasiGia17NOE
Tassos Karampinis6 visualizações
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx por Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Irini Panagiotaki5 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu116 visualizações
σχολ αθλητισμος 24.pptx por ssuser6a63b0
σχολ αθλητισμος 24.pptxσχολ αθλητισμος 24.pptx
σχολ αθλητισμος 24.pptx
ssuser6a63b010 visualizações
Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 visualizações
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας por 7gymnasiokavalas
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
7gymnasiokavalas12 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
Είδη ζώων.pptx por peikoulini11
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptx
peikoulini1111 visualizações
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx por gymkeram
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxΔιδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
gymkeram10 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram26 visualizações
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 visualizações
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
Tassos Karampinis32 visualizações
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist58 visualizações
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 visualizações
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou76 visualizações

Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

 • 1. 2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας Καλώς μας ήλθατε! Οι καθηγητές του Γυμνασίου
 • 2. Καλώς ήλθατε! Το σχολείο μας – Γενικές πληροφορίες Ωράριο λειτουργίας Μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄τάξη Ομάδες μαθημάτων Αξιολόγηση μαθητών – Εξετάσεις Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης Σχολικός κανονισμός Όμιλοι Υποστηρικτικές δομές του σχολείου μας
 • 3. Γενικές πληροφορίες Στο σχολείο μας διδάσκουν 23 εκπαιδευτικοί Διευθύντρια : Γιακουμάτου Τερέζα Υποδιευθυντής: Αυγουστάκης Βασίλης Τηλέφωνο : 210 8945341 Email : 2gymglyf@sch.gr Ιστοσελίδα: http://2gym-glyfad.att.sch.gr/
 • 4. Σχολικό και διδακτικό έτος • Σχολικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. • Διδακτικό έτος: 11η Σεπτεμβρίου - 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. • Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. • Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. • Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
 • 7. Α΄ ομάδα εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες) • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες) • Μαθηματικά ( 4 ώρες) • Φυσική (1) • Ιστορία (2) • Βιολογία (1) • Αγγλικά (2)
 • 8. Β’ ομάδα μαθημάτων – Δεν εξετάζονται τον Ιούνιο • Γεωλογία-Γεωγραφία (1ώρα) • Θρησκευτικά (2 ώρες) • Τεχνολογία • Β΄ Ξένη Γλώσσα (2ώρες) (Γαλλικά/Γερμανικά) • Οικιακή Οικονομία (1 ώρα) • Πληροφορική (2 ώρες)
 • 9. 3η ομάδα Βαθμολογούνται με εργασίες και συμμετοχή Μουσική Καλλιτεχνικά Φυσική Αγωγή Εργαστήρια δεξιοτήτων
 • 10. Ωριαίες γραπτές εξετάσεις Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′ διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και 1 κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.
 • 11. Β΄ τετράμηνο Β- ομάδα Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ μπορεί να επιλέξει, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές των τμημάτων.
 • 12. Πληροφορική Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης
 • 13. Γ΄ ομάδα – χωρίς διαγώνισμα Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ (Μουσική-Καλλιτεχνικά- Φυσική Αγωγή – Εργαστήρια δεξιοτήτων) δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.
 • 14. Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις • 1-15 Ιουνίου • Όλα τα μαθήματα: Δίωρη εξέταση • Κλάδοι 3 ώρες : της ΝΕ Γλώσσας και Γραμματείας και της ΑΕ Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία- Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση
 • 15. Παραπομπή σε επαναληπτικές εξετάσεις - Σεπτέμβριος Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
 • 16. Κριτήρια αξιολόγησης • Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία • Συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη • Συνεργασία με άλλους μαθητές • Επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται • Επίδοση σε ολιγόλεπτες εξετάσεις –τεστ • Επίδοση σε ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
 • 17. Απουσίες Κάθε διδακτική ώρα σημειώνονται στο απουσιολόγιο οι απόντες μαθητές, επομένως κάθε ημέρα καταχωρίζονται6 ή 7 απουσίες. Ακόμα και στις γιορτές απουσίες καταχωρούνται
 • 18. Απουσίες Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/- τριών και οι κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στο σχολείο τους λόγους απουσίας των μαθητών/- τριών
 • 19. Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες
 • 20. Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης • Ανεπαρκής = επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη. •Οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
 • 21. Ζητάμε τη συνεργασία σας Να ενημερώνετε τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του όποιου προβλήματος υγείας.
 • 22. Ζητάμε τη συνεργασία σας Να ενημερώσετε εθελοντικά τη Διεύθυνση του σχολείου για την επαγγελματική σας ιδιότητα Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θες να σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια Οδ. Ελύτης
 • 23. Σχολικός κανονισμός ➢ Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς ➢ Αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που στοχεύει : ▪ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ▪ στη βιωματική απόκτηση της αίσθησης του μέτρου μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό της προσωπικότητας των άλλων ▪ και την προστασία του σχολικού και φυσικού περιβάλλοντος.
 • 24. Λέμε ΟΧΙ Στην απομάκρυνση από τον χώρο του σχολείου κατά την ώρα των διαλειμμάτων, των ωρών διδασκαλίας και των εκδρομών χωρίς την άδεια του εφημερεύοντα, του καθηγητή και του Διευθυντή.
 • 25. Λέμε ΟΧΙ Στα τρόφιμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το τέλος του διαλείμματος.
 • 26. Λέμε ΟΧΙ Στις φθορές (καθώς επιβαρύνουν τον μαθητή που τις προξένησε) Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2- 2021
 • 27. Λέμε ΟΧΙ Στο κάπνισμα, αλκοόλ, τη χρήση κινητών, τυχερά παιχνίδια και γενικά συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών/τριών.
 • 28. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 29. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 30. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 32. Λέμε ΝΑΙ ✓Στην ατομική υγιεινή ✓Στον σεβασμό προσωπικότητας όλου του προσωπικού του σχολείου και των συμμαθητών ✓Στην έγκαιρη προσέλευση στις τάξεις ✓Στην αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας στα διαλείμματα ✓Στη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις ✓Στην ευπρεπή εμφάνιση
 • 33. Κυρώσεις μη αποδεκτής συμπεριφοράς Α) προφορική παρατήρηση Β) επίπληξη Γ) ωριαία αποβολή Δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας Δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
 • 34. Προετοιμάζοντας τη μετάβαση ❖ Είναι οι καθηγητές πιο αυστηροί και απρόσιτοι; ❖ Χάνω τους φίλους μου. Θα με αποδεχτούν; ❖ Θα τα βγάλω πέρα με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις;