Raport CSR Orange Romania 2006

301 visualizações

Publicada em

Raportul de CSR al Orange Romania privind activitatea din anul 2006.

Acesta este al patrulea raport local de CSR al companiei. Din pacate si ultimul publicat in acest sistem. Din 2007 si pana la finalul anului 2014, Grupul Orange a raportat doar la nivel international. In 2009, Orange Romania a mai publicat un raport scurt denumit Good CSR, dar informatiile acopera foarte putine din aspectele importante pentru stakeholderii companiei.

Raportul nu mentioneaza respectarea unui standard sau model international de raportare in CSR, dar la final exista un link catre site-ul GlobalRepoting.org.

Aceasta editie a raportului aduce un pluc calitativ fata de cele 3 anterioare prin mentionarea tintelor propuse pentru anul 2006 si a rezultatelor obtinute.

Se pare ca pozitia de singur raportor local nu a putut fi mentinuta la nesfarsit, iar procesul a fost oprit. Speram ca Orange Romania sa revina asupra deciziei si sa lanseze cat mai curand o noua editie a raportului pentru a-si recapata pozitia de lider in acest domeniu.

Publicada em: Negócios
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
301
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
16
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Raport CSR Orange Romania 2006

 1. 1. ï Ñ®¿²¹» α³>²·¿
 2. 2. î í ì ³»­¿¶ ¼·² °¿®¬»¿ ´«· η½¸¿®¼ Ó±¿¬ô Ü·®»½¬±® Û¨»½«¬·ª ¿´ Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ë ·²¬®±¼«½»®» ê Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ê ç Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ç ï𠻪¿´«¿®»¿ ±¾·»½¬·ª»´±® ¼·² îððê ¿´» Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ïî ïç îí îë Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬» íð íí ¿²»¨» íì ±¾·»½¬·ª» °»²¬®« îððé íë ¿´¬» ­«®­» ¼» ·²º±®³¿®» ½«°®·²­æ
 3. 3. í Ü·®»½¬±® Û¨»½«¬·ª ¿´ Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ½· ± ±°±®¬«²·¬¿¬» ¼»ª»²·³ ³¿· ½±³°»¬·¬·ª· °»²¬®« ¿ ±º»®· «² ­°®·¶·²·²¼ ¿²¹¿¶¿³»²¬«´ ²±­¬®« °»²¬®« ± Ù®«°ò Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿« ¿¼«­ ¾»²»º·½·· ®»½·°®±½»ò ½¿¬»¹±®··´±® ¼» °»®­±¿²» ¼»º¿ª±®·¦¿¬»ò б´·¬·½¿ ¼»¦ª±´¬¿®»¿ ¼» °®±¼«­» »½±´±¹·½»ò ˲ ±¾·»½¬·ª ¹¿®¿²¬¿®»¿ ¿½½»­«´«· ¬«¬«®±®ô 2² ­°»½·¿´ ¿´
 4. 4. ë ·²¬®±¼«½»®»
 5. 5. ê œÜ»¦ª±´¬¿®»¿ Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿®» ¿²¹¿¶¿³»²¬»´» »¬·½» °» ½¿®» Ù®«°«´ô 2² ­¿ò ß½»­¬» ¿²¹¿¶¿³»²¬»ô »¨°®·³¿¬» 2² ݱ¼«´ ·²¬»¹®·¬¿¬»¿ ½±²¼«·¬»· ²±¿­¬®» 2² ¿º¿½»®· °®·²½·°··´±® º«²¼¿³»²¬¿´»ô °®»½«³ ½»´» ¿´» »¨¬»®²» ´«¿¬» ¼» ²±·ô 2² ­°»½·¿´ 2² ½»»¿ ½» îððêô ¿²«´ Ñ®¿²¹» 2²¬®»¿¹¿ ´«³»ô ¹®«°«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³ »­¬» «²«´ ß²«´ îððê ¿ º±­¬ ³¿®½¿¬ ¼» ¬®¿²­º»®«´ ½»´»· ³¿· Ñ®¿²¹»ò ß­¬º»´ô Ñ®¿²¹» ¼»ª·²» ¾®¿²¼«´ «²·½ °»²¬®« ¿´»­ ³¿®½¿ Ñ®¿²¹»ò Š Ù®«°«´ »­¬»ô 2² °®»¦»²¬ô «² ±°»®¿¬±® ß²«´ îððê ¿ º±­¬ «² ¿² ½¿®» ¿ ½±²º·®³¿¬ 2²½®»¼»®»¿ 2² °®±¹®¿³«´ ­¬®¿¬»¹·½ ¿´ Ù®«°«´«·ò Ú®¿²½» Ì»´»½±³ 2²¬®ó«² º«®²·¦±® ¼» ­»®ª·½·· ¼» ®»¿´·¦¿®»¿ ¬«¬«®±® ¿½»­¬±® ±¾·»½¬·ª»ò ·²¬®±¼«½»®» Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿²¹¿¶¿³»²¬«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³
 6. 6. é «³¿²»ô ¶«®·­¬«´«· ­¿« ½±²­·´·»®«´«· °» °®±¾´»³» ³±¼«´«´ ½«°®·²¼» ³¿· ³«´¬» ­½»²¿®·· ½¿®» ¼» «² ·²­¬·¬«¬ ­°»½·¿´·¦¿¬ øײ­¬·¬«¬» ±º Þ«­·²»­­ Û¬¸·½­÷ò ®»¹«´· ¼» ³¿²¿¹»³»²¬ ®¿°±®¬«´ ²±­¬®« ¿²«¿´ ­¿« ­·¬»ó«´ ©©©òº®¿²½»¬»´»½±³ò½±³ò °®±½»­» ½¸»·» ­«¾ ½±²¬®±´ °®·² °®±½»­«´ ×ÌÌÓ øײº®¿­¬®«½¬«®» ¬·³»ó¬±ó ´¿ ¿´¬¿ ¿ °®±½»­«´«· ÌÌÓ °»²¬®« ¼»¦ª±´¬¿®»¿ °®±¼«­»´±® ­«²¬ ´«¿¬» ¼» ½±³·¬»¬»´» ¿¼ó¸±½ ·²º®¿­¬®«½¬«®·´±® 2² ½¿¼®«´ °®±½»­«´«· ×ÌÌÓò º±­¬ »´¿¾±®¿¬ «² ²±« ³±¼»´ ¼» ¿¼³·²·­¬®¿®» ¿ ½±²¬®±´¿¬ ¼» «² ½±³·¬»¬ ¼» ²·ª»´ 2²¿´¬ ½¿®» ·¿ °®·²½·°¿´»´» ¼»½·¦·· 2² »¬¿°»´» ½¸»·»ò ¿¼³·²·­¬®¿®»¿ ­·­¬»³«´«· ·²º±®³¿¬·½ øÍ×÷ R²½»°>²¼ ½« ·«´·» îððêô «² ²±« ³±¼»´ ¼» ¿¼³·²·­¬®¿®» ·¿ 2² ½¿´½«´ ³·¦»´» ­¬®¿¬»¹·½»ô Ì»½¸²±´±¹§ ¿²¼ Ò»¬©±®µ Þ±¿®¼ øݱ²­·´·«´ ·²¬®±¼«½»®»
 7. 7. è ½±²¬®±´«´ ·²¬»®²ô ± °®·±®·¬¿¬» Ù®«°«´«·ò ß½»­¬»¿ ¿« ½¿ ­½±° »º·½·»²¬·¦¿®»¿ °»®­±²¿´ô ®»­«®­» º·²¿²½·¿®» »¬½÷ò ß½»­¬ °®±½»­ ­» 2²­½®·» 2²¬®ó«² ¼»³»®­ ¿´ Ù®«°«´«· ½±²¼«­ Ü»ó¿ ´«²¹«´ ¿²·´±®ô ²»ó¿³ ¿­«³¿¬ ¿²¹¿¶¿³»²¬» º±­¬ «²¿ ¼·²¬®» °®·³»´» ½±³°¿²·· ½¿®» ¿« ¿¼»®¿¬ 2² ·«´·» îðððò Ù»Í× øÙ´±¾¿´ »óÍ«­¬»·²¿¾´» ײ·¬·¿¬·ª»÷ô ÓÐÐ× ¼¿¬»´» ½¸»·» ¿´» ¿²¹¿¶¿³»²¬«´«· ïççêæ ­»³²¿®»¿ Ý¿®¬»· ¼» ³»¼·« ¿ ÛÌÒÑ øÛ«®±°»¿² Ì»´»½±³³«²·½¿¬·±² Ò»¬©±®µ Ñ°»®¿¬±®­÷ îðððæ ¿¼»®¿®»¿ ´¿ п½¬«´ ³±²¼·¿´ ¿´ ÑÒË îððïæ ¼»º·²·®»¿ ­¬®¿¬»¹·»· ¼» ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬» ¿ ¹®«°«´«· Ñ®¿²¹» °±´·¬·½·· ¼» ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬» ¿´» Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿ ÛÌÒÑ îððëæ »¨¬·²¼»®»¿ ¼»³»®­«´«· »¬·½ 2² ½¿¼®«´ 2²¬®»¹«´«· Ù®«° ·²¬®±¼«½»®»
 8. 8. ïð ±¾·»½¬·ª ½±³»²¬¿®·« Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ±¾·»½¬·ª»´» ½±³°¿²·»· °®»¦»²¬¿¬» ´¿ 2²¬>´²·®·´» ¼» «°ó¼¿¬»ò ¾®¿²¼«´«· 2² ·²¬»®·±®«´ ½±³°¿²·»· ¼» ¾®¿²¼ò Ü» ¿­»³»²»¿ô ¿³ ®»¿´·¦¿¬ ±¾·»½¬·ª«´ °®·² ·²¬»®³»¼·«´ »ª»²·³»²¬«´«· Í°±®¬­ Ü¿§ô ´¿ ½¿®» ¿« °¿®¬·½·°¿¬ ¿°®±¨·³¿¬·ª çðð ¼» ·²­¬®«³»²¬» ¼» ½±³«²·½¿®» °»²¬®« ½±³«²·½» ³¿· ¾·²» ®»¼»º·²· ½±²½»°¬«´ ¿½»­¬«·¿ 2² îððéò ·²­¬®«³»²¬ ¼» ½±³«²·½¿®» ½« ­»®ª·½··´±® ·²¬»®²» ¼» ®»­«®­» «³¿²» ·²¬®¿²»¬ò °»®º±®³¿²¬ ¿´ ­»®ª·½·«´«· ¼» ®»¦±´ª¿®» ïòçèïòðððò ½±²¬®¿½¬«´ ¼» ¿¾±²¿³»²¬ ¿½¬·ª¿¬»ò »ª¿´«¿®»¿ ±¾·»½¬·ª»´±® ¼·² îððê ¿´» Ñ®¿²¹» α³>²·¿
 9. 9. ïï ±¾·»½¬·ª ½±³»²¬¿®·« ½±³«²·¬¿¬» ¼»­°®» °®±·»½¬»´» ²±¿­¬®» ¼» ®»¦«´¬¿¬»´» ¿½»­¬±®¿ ´¿ ½¿®» ¿³ °¿®¬·½·°¿¬ô °®·² ·²¬»®³»¼·«´ «²±® °±®¬¿´«®· ¼»¼·½¿¬» ©©©ò±®¿²¹»ò®± ½¿ ª±´«²¬¿®· 2² ½¿¼®«´ °®±·»½¬»´±® ²±¿­¬®» ³»¼·«´ ¿ ½>³°«´«· »´»½¬®±³¿¹²»¬·½ô ½±²­¬®«·®»¿ «²«· ²±« ­·¬» »½±´±¹·½ »¨¬·²¼»®»¿ °®±¹®¿³«´«· ¼» ½±´»½¬¿®» ¿ ¸>®¬·»· 2² ¬±¿¬» ­»¼··´» Ñ®¿²¹» α³>²·¿ Ю±¹®¿³«´ ¿ º±­¬ ·³°´»³»²¬¿¬ 2² ­»¼··´» ³¿®· ¼·² »½¸·°¿³»²¬ ßñÝ ½« ¹¿¦» ½¿®» ²« ¿« ·³°¿½¬ ¿­«°®¿ ±¦±²«´«· øÎìïð »½¸·°¿³»²¬» ½« º®»±² Îîîò ­·³¾±´«®· ±¾·»½¬·ª«´ ¿ º±­¬ ¿¬·²­ ±¾·»½¬·ª«´ ²« ¿ º±­¬ ¿¬·²­
 10. 10. ïî
 11. 11. ïí R² îððê ¿« º±­¬ ®»½®«¬¿¬» éëí ¼» R² ½±²¬»¨¬«´ 2² ½¿®» °®»±½«°¿®»¿ °»²¬®« ³¿²¿¹»³»²¬ô íçôçû »®¿« ±½«°¿¬» ¼» º»³»·ò ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬»­±½·¿´¿à±®¿²¹»ò®± îððê ô ½±²¼«½»®»¿ ½±³°¿²·»·ò ½±³°¿²·»·ò îððì îððë îððê ïèíé îðëí ïïôéëû îëïë îîôëû
 12. 12. ïì °» ¿²ô ·¿® 2²¬>´²·®·´» ­«²¬ ­¬¿¾·´·¬» ½« »½¸·°¿ ¼» Ù®«°«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ¿ ±º»®·¬ ¬®¿·²·²¹ ¼» ­°»½·¿´·¬¿¬» ³»³¾®·´±® Ú±®«³«´«·ô °»²¬®« ¿ ­½±°«´«· °®±°«­ò Ю·²¬®» ­«¾·»½¬»´» ½» ª±® º· ¼·­½«¬¿¬» 2² ½¿¼®«´ Ú±®«³«´«· ­«²¬æ ½±³°¿²·»· ­«¾·»½¬» ¼·­½«¬¿¬» 2² Û«®±°»¿² ɱ®µ­ ݱ«²½·´ ®»´»ª¿²¬» °»²¬®« Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ­±²¼¿¶»´» ¼» ±°·²·» ®»¿´·¦¿¬» 2² ½¿¼®«´ Ñ®¿²¹» α³>²·¿ °®±½»¼«®·´» ·²¬»®²» ¿´» ½±³°¿²·»· «² ½¿´´ ½»²¬»® ¼» ®»­«®­» «³¿²» ½¿®» ±®·½» ½¿¬»¹±®·» ¼» ­«¾·»½¬» ¼» ®»­«®­» îì ¼» ±®»ò °¿¹·²¿ ¼» ·²¬®¿²»¬ °»²¬®« ®»­«®­» «³¿²»ô ¿­µ ØÎ ®»º»®·¬±¿®» ´¿ °±´·¬·½·´»ô °®±½»¼«®·´» ­¿« ¿½½»­·¾·´»ò R² °»®·±¿¼¿ ­»°¬»³¾®·» ó ¼»½»³¾®·» îððêô °®·² ·²¬»®³»¼·«´ ¿½»­¬±® ²±· ½¿²¿´» ¼» ½±³«²·½¿®»ô ˲ º¿½¬±® ½¸»·» ½¿®» ½±²¬®·¾«·» ´¿ ­«½½»­«´ ³±¬·ª»¦» »½¸·°»´» °»²¬®« ¿ 2²¼»°´·²· ±¾·»½¬·ª»´»
 13. 13. ïë ±¾·»½¬·ª»´» ´¿ ²·ª»´ ¼» ½±³°¿²·»ò Ü» ¿½»»¿ô 2² °»®·±¿¼¿ ïîóïì ³¿· ¿ º±­¬ ±®¹¿²·¦¿¬ «² »ª»²·³»²¬ ½±³«² °»²¬®« α³>²·¿ô ¿ º±­¬ ´¿²­¿¬ 2² îððê «² ²±« ½¿²¿´ ¼» ½±³«²·½¿®»ô «² ²»©­´»¬¬»® ¼»¼·½¿¬ ¼·®»½¬±®·´±® ¾» ·² ̱«½¸ò R² ½«®­«´ ¿²«´«· îððê ¿« º±­¬ ®»¿´·¦¿¬» è ²«³»®» ¼·² ¿½»­¬ ²»©­´»¬¬»®ò ½±²½»°«¬ «² ²±« ¼»­·¹² °»²¬®« ·²¬®¿²»¬ô ¼» ±°·²·» ½¿®» ­ó¿ ¼»®«´¿¬ 2² °»®·±¿¼¿ îï ô Ñ®¿²¹»ô °¿´»¬¿ ¼» ½«´±®·ô º±²¬«´ô ­¬·´«´ ¼» ß´©¿§­ Ñ®¿²¹»ò ß­¬º»´ô ¿« º±­¬ ®»¿´·¦¿¬» ëê ¼» ­»­·«²· ´¿ ½¿®» ¿« ¿´ Ñ®¿²¹» α³>²·¿ 2² îððìô η½¸¿®¼ Ó±¿¬ ݱ²º±®³ ­¬«¼·«´«· ¼» ±°·²·»æ ®»´»ª¿²¬» ¿½»­¬» 2²¬>´²·®· ½« Ü·®»½¬±®«´ Û¨»½«¬·ª ¿ º±­¬ ®»¿´·¦¿¬ ¼» ± ½±³°¿²·» ¼» ½»®½»¬¿®» êíûò Ý>¬»ª¿ ¼·²¬®» ½¿¬»¹±®··´» ¿²¿´·¦¿¬» ¿« º±­¬æ ½±³«²·½¿®»¿ô ³¿²¿¹»³»²¬«´ ¼·®»½¬ô ¿²¬»®·±®ò
 14. 14. ïê îððë îððê Ñ®¿²¹» ¿®» «² °®±¹®¿³ ½±»®»²¬ ð îð ìð êð èð ïðð çë ûçí û ­«®­¿æ ͬ«¼·« Ý´·³¿¬» ú Ý«´¬«®» Í«®ª»§ô îððê ð îð ìð êð èð ïðð û îððë îððê èè û çí û
 15. 15. ïé ¬®¿·²·²¹ R² îððêô Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ¿ ¿´±½¿¬ °»²¬®« îððëò ݱ²º±®³ ­¬«¼·«´«· ¼»­°®» ½´·³¿¬«´ Ý¿´»²¼¿®«´ ¼» ¬®¿·²·²¹ °»²¬®« ¿²«´ îððê ¿ ½«°®·²­ ê ¬»³»æ ø·²½´«­» 2² °®±¹®¿³«´ ¼» ¼»¦ª±´¬¿®» ß­°·®»÷ °®±¹®¿³«´ ¼» °®±¶»½¬ ³¿²¿¹»³»²¬ Ѿ·»½¬·ª«´ °®±¹®¿³«´«· ¼» ¼»¦ª±´¬¿®» Ю±¹®¿³«´ ß­°·®» ¿ ½±²­¬¿¬ 2² ì ­»­·«²· ¼» ½«®­æ Ù»²«·²» Ô»¿¼»®­¸·° Ю±¾´»³ ͱ´ª·²¹ ú Ü»½·­·±² Ó¿µ·²¹ô ½¿®» ¿ ¿ª«¬ ½¿ ­½±° ¼»¦ª±´¬¿®»¿ ¿°¬·¬«¼·²·´±® Ü»ª»´±°·²¹ л®º±®³¿²½» ¬¸®±«¹¸ ݱ¿½¸·²¹ ¿²¼ ͬ®¿¬»¹·»­ º±® Ò¿ª·¹¿¬·²¹ ݸ¿²¹» ̸·²µ ±² DZ«® Ú»»¬ Š ¿¬»´·»® °®¿½¬·½ ¼» °®»¦»²¬¿®» ¿ ·¼»·´±® 2²¬®ó«² ³±¼ ¿¶«²¹>²¼ ´¿ «² ³¿¨·³ ¼» ç ¦·´» ¼» ¬®¿·²·²¹ñ °¿®¬·½·°¿²¬ò Ю·²¬®» ±¾·»½¬·ª»´» °®±¹®¿³«´«· ¼» °®±¶»½¬ ³¿²¿¹»³»²¬ °®±·»½¬»´±®ô ­¬¿¾·´·®»¿ «²»· ³»¬±¼±´±¹·· ½±³«²» °´¿¬º±®³¿ ¼» »ó´»¿®²·²¹ ­»®·» ¼» ½«®­«®· °®·²¬®» ½¿®»æ «² ½«®­ ¼»­°®» íÙ 2² °®±¹®¿³«´ ß­°·®»ò ·²¬®±¼«½»®»¿ 2² ­»°¬»³¾®·» îððê ¿ ½¿¬¿´±¹«´«· ͵·´´­±º¬ô ½¿®» ½«°®·²¼» íòððð ¼» ½«®­«®· ½«
 16. 16. ïè ­«¾·»½¬» ¼·² ¬±¿¬» ¼±³»²··´» ¼» ¾«­·²»­­ô Þ·¾´·±¬»½¿ Ñ®¿²¹»ô «² ­»®ª·½·« ´¿²­¿¬ 2² ·¿²«¿®·» Þ·¾´·±¬»½¿ Ñ®¿²¹» ½«°®·²¼» ííé ¼» ª±´«³»ô ·¿® ¿¼³·²·­¬®¿®»¿ ¿½»­¬»·¿ ­» º¿½» °®·² ·²¬»®³»¼·«´ R² ½«®­«´ ¿²«´«· îððê ¿« º±­¬ ïòîçì ¼» ¼±³»²··´» ¼» ¾«­·²»­­ò ¬®¿·²·²¹«´ ±²´·²» 2²¼»±­»¾· 2² ½¿¼®«´ ¼»°¿®¬¿³»²¬«´«· Ì»¸²·½ò ß­¬º»´ô 2² îððê ¿« ¿ª«¬ ´±½ é ­»­·«²· ´¿ ½¿®» ¿« Ó»¼·«´ ¼» ´«½®« °±¿¬» ³±¼»´¿ ¿¬·¬«¼·²»¿ ±¿³»²·´±®ò R² îððêæ °»²¬®« ´«½®«´ °» ­¬®«½¬«®· 2²¿´¬»÷ »ó´»¿®²·²¹ R² ½«®­«´ ¿²«´«· îððê ¿³ 2²®»¹·­¬®¿¬ «² ¼» îè ¼» ¦·´»ò Ò« ¿« »¨·­¬¿¬ ¿½½·¼»²¬» ³±®¬¿´» °»²¬®« ¿²«´ îððé ²» °®±°«²»³æ °®·³«´«· ¿¶«¬±® 2² ½¿¦ ¼» ¿½½·¼»²¬¿®» Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ·²¬»®·±®«´ ½±³°¿²·»· ½±³°¿²·»· °®·² ·²¬»®³»¼·«´ «²±® ²±· ¬±¿¬» ²·ª»´«®·´»
 17. 17. ïç
 18. 18. îð ½±³»®½·¿´» ¿¼±°¬¿¬» ¼» Ñ®¿²¹» α³>²·¿ ¿« ¿ª«¬ ­«½½»­ò ½¿®» «¬·´·¦¿« ­»®ª·½··´» Ñ®¿²¹» »®¿ ¼» èòðìí ¼» °®·² ¬±¿¬» ½¿²¿´»´» ¼» ½±³«²·½¿®» °»²¬®« ¿ ­»®ª·½··´» ±º»®·¬»ò Ê¿´±¿®»¿ ¿½»­¬«· ·²¼·½¿¬±® ¿ ½®»­½«¬ 2² îððê ³¿· ¶±­æ ½±³°¿²·¿ Ó»®½«®§ 2² ´«²¿ ²±·»³¾®·» îððêô ¿³¿¾·´·¬¿¬»¿ ­»®ª·½··´» ±º»®·¬» »­¬» «² ·²¼·½¿¬±® º±¿®¬» ·³°±®¬¿²¬ °»²¬®« ²±·ò R²¬®ó«² ­¬«¼·« ½±³°¿®¿¬·ª °» ¿½»­¬ ­«¾·»½¬ ®»¿´·¦¿¬ ¼» ½±³°¿²·¿ ͧ²±ª¿¬»ô Ñ®¿²¹» ¿ 2²®»¹·­¬®¿¬ «² °«²½¬¿¶ ³¿¹¿¦·²»ô ¼·­°«²»®»¿ °®±¼«­»´±®ô îððë îððê éíôêé ééôèê ð îð ìð êð èð ïðð
 19. 19. îï éòð éòë èòð èòë çòð çòë ïðòð ¿°®·´·» ðê ²±·»³¾®·» ðê çôïî çôîê éòð éòë èòð èòë çòð çòë ïðòð ¿°®·´·» ðê ²±·»³¾®·» ðê çôîì çôíè
 20. 20. îî ˲ ¿´¬ ·²¼·½¿¬±® ·³°±®¬¿²¬ °» ½¿®» 2´ ïíôêìû 2² îððë ¼»°¿®¬¿³»²¬«´ ­°»½·¿´·¦¿¬ô ¿ º±­¬ 2² îððê ¼»°¿®¬¿³»²¬«´ ­°»½·¿´·¦¿¬ ½¿®» ¿« º±­¬ îððë ­·­¬»³»ô °®·²¬®» ½¿®»æ ɱ®µ Ú±®½» Ó¿²¿¹»³»²¬ô ­·­¬»³ ½¿®» ¿°»´«®· ¦·´»· ³±¾·´ R² °®»¦»²¬ô ¬»´»º±²«´ ³±¾·´ »­¬» ³¿· ³«´¬ ¼»½>¬ «² ­·³°´« ³·¶´±½ ¼» ½±³«²·½¿®»ô ·²½±®°±®>²¼ ¿²¬·­±½·¿´»ò ½®»¿¬ «² ¹¸·¼ °®¿½¬·½ ½« ­º¿¬«®· ¼»­°®» ½«³ ­«¾·»½¬»´» ¿¾±®¼¿¬» 2² ¿½»­¬ ¹¸·¼ ­«²¬æ º±´±­·®»¿ ¬»´»º±²«´«· ³±¾·´ 2² ¬·³°«´ ½±²¼«½»®·· »­¬» ¼·­°±²·¾·´ 2² º±®³¿¬ »´»½¬®±²·½ô °» ­·¬»ó«´ ©©©ò±®¿²¹»ò®± ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬»ò °»²¬®« îððé ²» °®±°«²»³æ ¿´»¹»®»¿ ½»´±® ³¿· ¾«²· °¿®¬»²»®· °»²¬®« ±«¬­±«®½·²¹
 21. 21. îí
 22. 22. îì Ý¿´·¬¿¬»¿ ­»®ª·½··´±® ±º»®·¬» ¼» °¿®¬»²»®·· Ñ®¿²¹» ­¬¿²¼¿®¼»´» Ñ®¿²¹» ¼» ½¿´·¬¿¬»ò ¼» º«®²·¦±®· °»²¬®« °®±½«®¿®»¿ »½¸·°¿³»²¬»´±® °»²¬®« °®±¼«½»®»¿ ³¿¬»®·¿´»´±® ¼» ½±³«²·½¿®» ¿­«°®¿ ·³¿¹·²·· ¾®¿²¼«´«· Ñ®¿²¹»ò Û½¸·°¿ ¼» л²¬®« ¿ ²» ¿­·¹«®¿ ¼» ½±®»½¬·¬«¼·²»¿ ©©©ò±®¿²¹»ò®±ò ̱¬ 2² îððê ¿³ ·³°´»³»²¬¿¬ «² ­·­¬»³ ²±« ¼» ¼» Ù®«°«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³ øÏÎÛÜ×Ý÷ °®·² ¿½¬·ª·¬¿¬»¿ ¿½»­¬±®¿ ¿¬>¬ ¼·² °«²½¬ ¼» ª»¼»®» °»²¬®« îððé ²» °®±°«²»³æ ·²½´«¼»®»¿ «²»· ½´¿«¦» ½±²¬®¿½¬«¿´» 2² ¿½»­¬ ­»²­ °®±¹®¿³«´ ²±­¬®« ¼» ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬» º«®²·¦±®··
 23. 23. îë Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬»
 24. 24. îê «²±® ¿­°»½¬» ®»´»ª¿²¬» °»²¬®« ­±½·»¬¿¬»¿ ½±³«²·¬¿¬» ¿ Ù®«°«´«· Ú®¿²½» Ì»´»½±³ò ¿½½»­ ´¿ ½±³«²·½¿®» °®·² ¬»¸²±´±¹·¿ ¼» ½¿®» ¼·­°«²»³ò 2²½»°«¬ 2² °®±·»½¬«´ Í»®ª·½·«´ ˲·ª»®­¿´ ·²¬»®²»¬ò ¼·² α³>²·¿æ ¼®»°¬«´ ¼»ó¿ ·²­¬¿´¿ ¬»´»½»²¬®» 2² ¿´¬» íé ¼» ˲ ¿´¬ °®±·»½¬ ½¿®» ¿®» ½¿ ±¾·»½¬·ª ¼»¦ª±´¬¿®»¿ îððëò Ю±·»½¬«´ »­¬» ¿¨¿¬ °» ½±²­»®ª¿®»¿ ½±³«²¿ Í¿­½¸·¦ °®·² ¼»¦ª±´¬¿®»¿ ¿¹®±¬«®·­³«´«·ò Ю±·»½¬«´ Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬» ¬»´»½»²¬®«
 25. 25. îé °®±·»½¬ ¿« º±­¬æ ¼» ³»¼·« ¿´» ¦±²»· ®»­°»½¬·ª» °®±·»½¬ °®±¹®¿³ Í¿­½¸·¦ ©±®µ­¸±°ó«®· ¼»¼·½¿¬» º»®³·»®·´±® ´±½¿´· °»²¬®« ¿ ¿ª»¿ ¿½½»­ ´¿ °®±¹®¿³»´» »«®±°»²» øÍßÐßÎÜ÷ ½«®­«®· ®»º»®·¬±¿®» ´¿ ¬»¸²·½· ¿¹®·½±´» ½¿®» ½«®­«®· ¼»¼·½¿¬» ¬«®·­³«´«· ®«®¿´ ½¿ ¼» ¬«®·­³ »½±´±¹·½ ®«®¿´ 2² Í¿­½¸·¦ ·²¬»¹®¿®»¿ 2² ­±½·»¬¿¬» ¿ ¬·²»®·´±® ½« 2² α³>²·¿ èëòððð ¼» °»®­±¿²» ¿¼«´¬» ½« °»®­±¿²» ¼»°·²¼ 2² ¬±¬¿´·¬¿¬» ¼» ¿¶«¬±®«´ ­±½·¿´ ³¿®· ¼» ·²¬»¹®¿®» 2² ­±½·»¬¿¬»ò º±­¬æ 2² îððê ¿« º±­¬ ±®¹¿²·¦¿¬» ­»­·«²· ´«²¿®» Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬»
 26. 26. îè ª»¼»®» ®»¿´·¦¿®»¿ ¼» »ª»²·³»²¬» °»²¬®« ½±°·· Š ®»¿´·¦¿®»¿ «²«· »¨¿³»² ³»¼·½¿´ ¼·­¬®«¹»®»¿ ³«´¬±® ½¿­»ò ± ½¿³°¿²·» ¼» ­¬®>²¹»®» ¼» º±²¼«®· °»²¬®« ¿¶«¬±®¿®»¿ ¿½»­¬±® ±¿³»²·ò R² °»®·±¿¼¿ îóíï ¼·²¬®» ½»´» ³¿· ¿º»½¬¿¬» ­¿¬»ô ¿« º±­¬ ®»°¿®¿¬» ½¿³°¿²··ò Í°»®³»¦«ò Ô¿ ³±³»²¬«´ ®»­°»½¬·ªô 2² ½±³«²¿ °»²¬®« ¿ ®»¼¿ ´±½¿´²·½·´±® ¼·² ¿½»­¬» ¦±²» Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬» ½±²¬®±´ ±º¬¿´³±´±¹·½ 2² ½¿¼®«´ ´·½»«´«· °»²¬®«
 27. 27. îç ·²¼·º»®»²¬ ¼» ¿¾±²¿³»²¬ò ª±´«²¬¿®·¿¬ °»²¬®« Ñ®¿²¹» «² ­»¬ ¼» ª¿´±®· °» ½¿®» ´» °®±¹®¿³«´«· ¬« °»²¬®« ½±³«²·¬¿¬»ò 2² îððê ¿« ½±²¬·²«¿¬ ½«®­«®·´» ¼» ´·³¾¿¶ ³·³·½±ó¹»­¬«¿´ °»²¬®« ª±´«²¬¿®·ô 2² ­½±°«´ °»­¬» ïèð ¼» ª±´«²¬¿®· ­ó¿« ·³°´·½¿¬ 2² ¬»¿¬®«ô ­°±®¬ ½¿¼®«´ ¿¬»´·»®»´±® ½®»¿¬·ª» °¿®¬»²»®·¿¬ Í¿³«­±½·¿´ R² °»®·±¿¼¿ îððìóîððê ¿³ ¼»®«´¿¬ «² ·²º±®³¿®» ¿ °«¾´·½«´«·ò R² îððêæ ²±¿°¬» °»²¬®« îòêéð ¼» °»®­±¿²» ½¿¾·²»¬«´ ³»¼·½¿´ ¼» °»®­±¿²» ë °»®­±¿²» ¿« º±­¬ ®»·²¬»¹®¿¬» 2² º¿³·´·» îêë ¼» °»®­±¿²» ¿« °®·³·¬ ½±²­·´·»®» 2² ½¿¾·²»¬«´ °­·¸±´±¹·½ ´¿ ½¿¾·²»¬«´ ­±½·¿´ ¿« ¿ª«¬ ´±½ îòìíí ¼» °»²¬®« îððé ²» °®±°«²»³æ ½« ß¼»°¬ 2² ½¿¼®«´ °®±·»½¬«´«· ¼» »­¬«´ Ì®¿²­·´ª¿²·»· Ñ®¿²¹» 2² ½±³«²·¬¿¬»
 28. 28. íð
 29. 29. íï Ì Ð®·²½·°¿´«´ »º»½¬ ¾·±´±¹·½ ½±²­¬¿¬¿¬ 2² ¾¿²¼¿ ½>³°«´«· »´»½¬®±³¿¹²»¬·½ò б®²·²¼ ¼» ´¿ »¨°«²»®» ´¿ ½>³°«´ »´»½¬®±³¿¹²»¬·½ò ß­¬º»´ô ½>³°«´«· »´»½¬®±³¿¹²»¬·½ °®±¼«­ ¼» ­·­¬»³«´ ·²¬ñ³»¼·¿½»²¬®»ñº¿½¬­¸»»¬­ñº­íðìñ»²ñ·²¼»¨ò ¸¬³´÷ò ©©©ò·½²·®°ò¼»ò »¨°«²»®·· ´¿ ½>³°«®·´» »´»½¬®±³¿¹²»¬·½» ­«²¬ ½¿®» ²»ó¿« ½±²º·®³¿¬ ¿½»­¬» ®»¦«´¬¿¬»ò ¬»´»º±¿²»´» ½±³»®½·¿´·¦¿¬» 2² ³¿¹¿¦·²»´» »´»½¬®±³¿¹²»¬·½»ò »´»½¬®±³¿¹²»¬·½» ¿´» ¬»´»º±¿²»´±® øÍßÎ ó ®¿¬¿ ©©©ò±®¿²¹»ò®± °»²¬®« ¬±¿¬» ¬»´»º±¿²»´» ½«®­«´ ¿²«´«· îððê ¿³ °¿®¬·½·°¿¬ ´¿æ ½>³°«®·´» »´»½¬®±³¿¹²»¬·½» ¹»²»®¿¬» ¼»
 30. 30. íî »´»½¬®±³¿¹²»¬·½» ®»½·½´¿®» ½« ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬» 2² ½±²º±®³·¬¿¬» ½« ®»½·½´¿®»¿ ¿½»­¬±® ¾¿¬»®··ò R² îððê ¿³ ®»½·½´¿¬ ± ½¿²¬·¬¿¬» ¼» ëî ¬±²» ¼» Ü» ¿­»³»²»¿ô ¿³ ®»½·½´¿¬ ìðç ¬±²» ¼» ¬±²» ¼» ¸>®¬·»ò ½±²­«³«´ ¼» »²»®¹·» 2² °®±½»­«´ ¼» ¿®¼»®» ¿ ½±³¾«­¬·¾·´«´«· ­» »³·¬» ¼·±¨·¼ ¼» ½¿®¾±²ò ½±²­«³«´ ¼» ½±³¾«­¬·¾·´ °»²¬®« ¬®¿²­°±®¬ ½±³¾«­¬·¾·´ ½« »´·³·²¿®» ¼» ¼·±¨·¼ ¼» ½¿®¾±² ³·¶´±¿½» ¿´¬»®²¿¬·ª» ¼» ¬®¿²­°±®¬ò R² îððê ¿³ 2²®»¹·­¬®¿¬ «² ½±²­«³ ¬±¬¿´ ¼» ½±³¾«­¬·¾·´ ¼» ïòïïíòìçê ´·¬®·ô ½»»¿ ½» ¿ ¼»¬»®³·²¿¬ »³·­·· ¼» ¼·±¨·¼ ¼» ½¿®¾±² ¼» °»²¬®« îððé ²» °®±°«²»³æ °®±¹®¿³»´» ¼» ®»½·½´¿®» º±´±­·®»¿ 2² »¨½´«­·ª·¬¿¬» ¿ ³±¬±®·²»· ÛËÎÑ í °»²¬®« ¹»²»®¿¬±¿®»´» ¼» ½«®»²¬ ½±´»½¬¿®» ¿ ¬»´»º±¿²»´±® ³±¾·´» «¦¿¬» ¿½»­¬±®¿ îððê »³·­·· ¼» ¼·±¨·¼ ¼» ½¿®¾±² ëèòêìéòèéî µÉ¸ ïéêòðç𠬱²» ½±³¾«­¬·¾·´ ´·½¸·¼ °»²¬®« ¹»²»®¿¬±¿®»´» ¼» ½«®»²¬ íçòïðð ´·¬®· ïðë ¬±²»
 31. 31. íí ¿²»¨»
 32. 32. íì ±¾·»½¬·ª» °»²¬®« îððé °¿®¬»²»®· ±¾·»½¬·ª» ÑØÍßÍ ïèððï ½®»¿®»¿ «²»· ª·¦·«²· ½´¿®» ¿ ¾®¿²¼«´«· 2² ·²¬»®·±®«´ ½±³°¿²·»· ¿´»¹»®»¿ ½»´±® ³¿· ¾«²· °¿®¬»²»®· °»²¬®« ±«¬­±«®½·²¹ô 2² ª»¼»®»¿ »¨¬·²¼»®·· º«®²·¦±®· ·²½´«¼»®»¿ «²»· ½´¿«¦» ½±²¬®¿½¬«¿´» 2² ¿½»­¬ ­»²­ ½±³«²·¬¿¬» ¼»¦ª±´¬¿®»¿ «²«· °®±¹®¿³ ¼» ª±´«²¬¿®·¿¬ ½« ß¼»°¬ 2² ½¿¼®«´ °®±·»½¬«´«· ¼» ­«¼ó»­¬«´ Ì®¿²­·´ª¿²·»· ³»¼·«´ º±´±­·®»¿ ·² »¨½´«­·ª·¬¿¬» ¿ ³±¬±®·²»· ÛËÎÑ í °»²¬®« ¹»²»®¿¬±¿®»´» ¼» ½«®»²¬ ·³°´»³»²¬¿®»¿ «²»· ­½¸»³» ¼» ½±´»½¬¿®» ­· ®»½·½´¿®» ¿ ¬»´»º±¿²»´±® ³±¾·´» «¦¿¬» ¿²»¨»
 33. 33. íë ÝÍÎ Û«®±°» ©©©ò½­®»«®±°»ò±®¹ Ù´±¾¿´ λ°±®¬·²¹ ײ·¬·¿¬·ª» ©©©ò¹´±¾¿´®»°±®¬·²¹ò±®¹ ©©©ò©¸±ò±®¹ ©©©ò«²»°·»ò±®¹ Ù´±¾¿´ ݱ³°¿½¬ ©©©ò«²¹´±¾¿´½±³°¿½¬ò±®¹ ÙÍÓ Û«®±°» ©©©ò¹­³©±®´¼ò½±³ñ¹­³»«®±°» Ù®«°«´ Ú®¿²½» Ì»´»½±³ ©©©òº®¿²½»¬»´»½±³ò½±³ α³>²·¿ ´¿ ¿¼®»­¿ ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬»­±½·¿´¿à±®¿²¹»ò®±ò
 34. 34. Ñ®¿²¹» α³>²·¿ Íòßò Û«®±°» ر«­» ¬»´»º±²æ ðîïóîðí íð ð𠺿¨æ ðîïóîðí íë çç ©©©ò±®¿²¹»ò®± ®»­°±²­¿¾·´·¬¿¬»­±½·¿´¿à±®¿²¹»ò®±

×