O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ภาพฝันสิ่งแวดล้อม1. มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ไม่มีขยะตกค้าง2. ชุมชนสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย3. มีสถานที่พักผ่อน (สวนสุขภาพ)ก...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

ภาพฝัน

Baixar para ler offline

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ภาพฝัน

  1. 1. ภาพฝันสิ่งแวดล้อม1. มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ไม่มีขยะตกค้าง2. ชุมชนสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย3. มีสถานที่พักผ่อน (สวนสุขภาพ)การส่งเสริมสุขภาพ1. มีสถานที่ออกกาลังกาย มีชมรมสุขภาพที่เข้มแข็ง2. ประชาชนมีสุขภาพดี ห่างไกลโรค3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข4. ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลจากสังคมการควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ1. ชุมชนปลอดโรคภัย2. ปลอดโรคไข้เลือดออกเยาวชน1. เยาวชนเป็นคนดีของสังคมยาเสพติด1. ชุมชนปลอดยาเสพติดการคุ้มครองผู้บริโภค1. ตลาดนัดน่าซื้อการป้องกันอุบัติเหตุ1. จัดระเบียบการจอดรถบริเวณตลาดนัด

Vistos

Vistos totais

229

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1

Ações

Baixados

10

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×