Mt4 p1 15

SySai AR

Soalan matematik tahun 4

Jawab Semua Soalan
1 ‘Dua puluh dua ribu dua belas’ ditulis dalam angka ialah
A 2 212
B 20 212
C 22 012
D 22 120
2 Digit ‘7’ pada nombor yang manakah antara berikut mempunyai nilai 700?
A 17 384 C 38 597
B 25 719 D 53 870
3 Bundarkan 58 477 kepada ribu yang hampir.
A 60 000 C 59 000
B 58 500 D 58 000
4 Rajah 4 terdiri daripada tiga buah segi tiga. Ketiga-tiga segi tiga itu mempunyai
cara yang sama untuk mendapatkan nilai kawasan berlorek.
Rajah 1
Nilai M dan N masing-masing ialah
.
A 12 dan 8 C 11 dan 8
B 11 dan 7 D 10 dan 7
5 30 150 ditulis dalam perkataan ialah
A Tiga ribu seratus lima puluh
B Tiga puluh ribu seratus lima puluh
C Tiga belas ribu seratus lima puluh
D Tiga ribu seratus lima belas
2
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4
6 Antara pecahan berikut, yang manakah nombor bercampur?
A
4
1
C
3
7
B
3
1
1 D
6
13
7 63 247 – 10 126 =
A 73 373 C 54 121
B 62 121 D 53 121
8 Cari hasil darab bagi 3 620 dan 16.
A 56 900 C 57 920
B 57 540 D 58 042
9 Bahagikan 4 032 dengan 8.
A 540 C 54
B 504 D 45
10 4 836 – 3 160 + 1 031 =
A 645 C 1 767
B 765 D 2 707
11 Antara berikut, nombor yang manakah menjadi 49 000 apabila dibundarkan kepada
ribu terdekat?
A 48 076 C 48 706
B 49 976 D 49 506
12 29 146 dibundarkan kepada puluh terdekat ialah
A 30 000 C 29 150
B 29 100 D 29 000
3
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4
13 Antara rajah berikut, yang manakah adalah pecahan setara dengan
3
2
?
14. 90 172 dicerakinkan akan menjadi
A 9 000 + 100 + 70 + 2
B 90 000 + 100 + 70 + 2
C 90 000 + 1 000 + 70 + 2
D 90 000 + 100 + 7 + 2
15 Berapakah yang mesti ditambah kepada 13 207 supaya menjadi 100 000?
A 111 207 C 93 207
B 97 803 D 86 793
16 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor.
Diagram 2
Rajah 2
Apakah nilai tempat bagi digit 5.
A 5 000 C 5 ribu ribu
B ribu D puluh ribu
A
B
C
D
15 368
4
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4
17 Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan
5
2
2 ?
A
B
C
D
18 Antara berikut yang manakah tidak benar?
A 25 000 ÷ 10 = 2500 C 25 000 ÷ 1 00 = 250
B 25 005 ÷ 10 = 2050 D 20 500 ÷ 100 = 205
19 56 170 ÷ 27 =
A 208 C 208 baki 10
B 2 080 D 2 080 baki 10
20 48 370 + 7 992 + 11 509 =
A 67 771 C 67 901
B 67 871 D 67 971
21 Rajah 3 menunjukkan 2 kad nombor.
Rajah 3
Cari perbezaan di antara nilai digit 6 dalam kedua- dua nombor tersebut.
A 54 000 C 59 400
B 59 940 D 59 994
62 145 39 468
5
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4
22 Gambarajah menunjukan pecahan
Rajah 4
Apakah pecahan bagi kawasan yang berlorek.
A
9
5
9 C
9
4
5
B
9
5
1 D
9
5
23 1 040 ÷ 4 × 3 =
A 81 C 86
B 705 D 780
24 61 827 + 9 068 – 872 =
A 51 887 C 71 767
B 70 023 D 71 785
25 Rajah 6 menunjukkan dua kad nombor.
Rajah 5
Cari hasil bahagi bagi nilai digit 5 dan nilai digit 4
A 400 C 200
B 350 D 125
26 Terdapat 27 775 jumlah tapak letak kereta. Tapak kereta itu dibahagikan kepada
55 barisan. Berapakah jumlah kereta yang boleh diletakkan bagi setiap barisan.
A 500 C 505
B 550 D 5 050
45 763 60 941
6
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4
27 Antara berikut yang manakah disusun mengikut tertib menurun?
A 17 177 , 17 117 , 17 771 , 71 717 , 17 717
B 17 717 , 17 177 , 71 717 , 17 117 , 17 771
C 17 117 , 17 177 , 17 717 , 17 771 , 71 717
D 71 717 , 17 771 , 17 717 , 17 177 , 17 117
28 Rajah 6 menunjukkan garis nombor.
Rajah 6
Rajah 6 menunjukkan garis nombor.
Apakah nilai X dan Y
A 15 273 and 20 273 C 18 273 and 24 273
B 16 273 and 22 273 D 19 273 and 27 273
29 Nombor yang manakah menghasilkan 560 000 apabila dibundarkan kepada puluh
ribu yang hampir?
A 555 998 C 568 768
B 554 765 D 565 998
30 Rajah 7 menunjukkan bilangan setiap manik dalam sebuah bekas.
P Q
Rajah 7
Marliza mengeluarkan 279 manik daripada jumlah kedua-dua bekas itu. Berapakah
bilangan manik yang tinggal?
A 1 172 C 684
B 1 039 D 209
963 beads
963 manik
488 beads
488 manik
10 273 13 273 X Y
7
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4
31 Jadual 1 menunjukan bilangan cakera padat yang dalam tiga buah kotak.
Jadual 1
Hitung jumlah bilangan cakera padat dalam tiga buah kotak itu?
A 30 002 C 30 246
B 30 787 D 31 046
32 Jadual 2 yang tidak lengkap ini menunjukkan satu tinjauan hobi murid di sebuah
sekolah.
Hobi Membaca
Melayari
Internet
Mengumpul
Setem
Bilangan Murid 1 221 784
Jadual 2
Jumlah semua murid yang terlibat dengan tinjauan ini adalah 3 000 orang.
Berapa orang muridkah yang hobinya adalah melayari internet?
A 2 005 C 1 005
B 1 031 D 995
33 Sebuah kilang minyak pelincir telah menghasilkan 30 120 tin minyak pelincir dalam
masa 6 bulan. Bilangan tin minyak pelincir yang dihasilkan setiap bulan adalah
sama. Hitung bilangan tin mingak pelincir yang dihasilkan dalam masa 4 bulan.
A 5 020 C 20 080
B 7 530 D 45 180
34 Cari hasil darab bagi 5 769 dan 6
A 32 975 C 34 335
B 34 614 D 35 579
Kotak Bilangan keping
J 10 524
K
785 kurang daripada kotak
J
L Sama dengan kotak K
8
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4
35 12 × 8 064 ÷ 18 =
.
A 672 C 12 096
B 5 376 D 96 768
36 Rajah 8 menunjukkan bilangan butang dalam sebuah bekas.
Rajah 8
Butang-butang itu terdiri daripada butang berwarna merah, hijau, biru, hitam dan
putih yang sama bilangan.
Berapakah jumlah bilangan butang hitam dan putih?
A 5 820 C 2 910
B 4 656 D 2 328
37 Pak Leman telah menjual 356 347 biji rambutan kepada beberapa orang
pemborong. Berapa biji rambutankah yang dijualnya, jika dibundarkan kepada
ratus ribu yang terdekat?
A 400 000 C 356 000
B 360 000 D 356 300
38 Rajah 9 menunjukkan dua keping kad.
Rajah 9
Cari jumlah hasil darab dua kad tersebut
A 7 700 × 100 C 77 × 1 000
B 7 700 × 10 D 777 × 100
38 500 20
11 640 biji
9
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4
39 Jumlah penduduk dalam sebuah kampung ialah 30 815. 10 355 daripadanya
adalah kanak-kanak. Apakah bilangan dewasa penduduk kampung tersebut?
A 20 260 C 20 480
B 41 170 D 20 460
40 Sebuah sekolah mempunyai 832 orang murid lelaki dan 756 orang murid
perempuan. 578 orang murid itu memakai cermin mata.
Berapa orangkah murid yang tidak memakai cermin mata?
A 1 140 C 1 010
B 1 175 D 1 240
KERTAS SOALAN TAMAT
]

Recomendados

Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3 por
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3miena1
391 visualizações7 slides
Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017nur dalila
47 visualizações9 slides
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1 por
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Muhamad Azam Ismail
3.1K visualizações9 slides
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1 por
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Muhamad Azam Ismail
505 visualizações13 slides
Soalan mat p1 thn 3 pksr 1 2018 por
Soalan mat p1 thn 3 pksr 1 2018Soalan mat p1 thn 3 pksr 1 2018
Soalan mat p1 thn 3 pksr 1 2018yurmanno
51 visualizações8 slides
soalan matematik kssr - kertas 1 por
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1habibah yusoff
1.9K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Soalan mt tahun 2 kssr ppt 2014 por
Soalan mt tahun 2 kssr  ppt 2014Soalan mt tahun 2 kssr  ppt 2014
Soalan mt tahun 2 kssr ppt 2014kalaignanasegaran
973 visualizações4 slides
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANSayshare
8.1K visualizações14 slides
Matematik tahun 1 akhir tahun k1 por
Matematik tahun 1 akhir tahun k1Matematik tahun 1 akhir tahun k1
Matematik tahun 1 akhir tahun k1shak rota
8.6K visualizações9 slides
kertas 1 matematik tahun 4 por
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4Norfaizah Salim
22.1K visualizações5 slides
M3 k1 t5 mac por
M3 k1 t5 macM3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 mackayrull81
143 visualizações7 slides
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik por
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikKertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikSk Kuala Namadan
499 visualizações9 slides

Mais procurados(19)

Soalan mt tahun 2 kssr ppt 2014 por kalaignanasegaran
Soalan mt tahun 2 kssr  ppt 2014Soalan mt tahun 2 kssr  ppt 2014
Soalan mt tahun 2 kssr ppt 2014
kalaignanasegaran973 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por Sayshare
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 8.1K visualizações
Matematik tahun 1 akhir tahun k1 por shak rota
Matematik tahun 1 akhir tahun k1Matematik tahun 1 akhir tahun k1
Matematik tahun 1 akhir tahun k1
shak rota8.6K visualizações
kertas 1 matematik tahun 4 por Norfaizah Salim
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
M3 k1 t5 mac por kayrull81
M3 k1 t5 macM3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 mac
kayrull81143 visualizações
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik por Sk Kuala Namadan
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikKertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Sk Kuala Namadan499 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mate mac tahun 3 por mussktcm
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3
mussktcm1.7K visualizações
Perpuluhan por share with me
PerpuluhanPerpuluhan
Perpuluhan
share with me13K visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1 por marshiza
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
marshiza200.2K visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 1 por Eja Jaafar
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 1
Eja Jaafar1.6K visualizações
100 soalan Matematik Ting1 por Roiamah Basri
100 soalan Matematik Ting1100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1
Roiamah Basri228.5K visualizações
Soalan ppt mt t2 k1 por Nadjmi Musa
Soalan ppt  mt t2 k1Soalan ppt  mt t2 k1
Soalan ppt mt t2 k1
Nadjmi Musa630 visualizações
Kertas 1 matematik tahun 3 2017 por Rodzer Jaimis
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Rodzer Jaimis1.8K visualizações
Soalan matematik tahun 3 por Sarimah Busu
Soalan matematik tahun 3Soalan matematik tahun 3
Soalan matematik tahun 3
Sarimah Busu1.3K visualizações
Soalan galus set 1 por norzilawatizaidi
Soalan galus set 1Soalan galus set 1
Soalan galus set 1
norzilawatizaidi179 visualizações
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por Ryno Hardie
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Ryno Hardie634 visualizações
Mt thn 5 kertas 1 por Cikgu Latif
Mt thn 5 kertas 1Mt thn 5 kertas 1
Mt thn 5 kertas 1
Cikgu Latif601 visualizações

Destaque

Space 1 por
Space 1Space 1
Space 1baker2er
270 visualizações16 slides
Beginner's guide to surviving with social media crazed teens por
Beginner's guide to surviving with social media crazed teensBeginner's guide to surviving with social media crazed teens
Beginner's guide to surviving with social media crazed teensAdam Kruszynski
894 visualizações20 slides
Justadapt Profile por
Justadapt ProfileJustadapt Profile
Justadapt Profilejustadapt
145 visualizações15 slides
Megan s por
Megan sMegan s
Megan sMegan Schutt
138 visualizações7 slides
Space por
SpaceSpace
Spacebaker2er
217 visualizações14 slides
Hinduismo por
HinduismoHinduismo
HinduismoVivianiTha GarZon
607 visualizações23 slides

Destaque(19)

Space 1 por baker2er
Space 1Space 1
Space 1
baker2er270 visualizações
Beginner's guide to surviving with social media crazed teens por Adam Kruszynski
Beginner's guide to surviving with social media crazed teensBeginner's guide to surviving with social media crazed teens
Beginner's guide to surviving with social media crazed teens
Adam Kruszynski894 visualizações
Justadapt Profile por justadapt
Justadapt ProfileJustadapt Profile
Justadapt Profile
justadapt145 visualizações
Megan s por Megan Schutt
Megan sMegan s
Megan s
Megan Schutt138 visualizações
Space por baker2er
SpaceSpace
Space
baker2er217 visualizações
Justadapt Profile por justadapt
Justadapt ProfileJustadapt Profile
Justadapt Profile
justadapt236 visualizações
Dams por Gopinath Sun
DamsDams
Dams
Gopinath Sun313 visualizações
Harriet tubman por mmss03
Harriet tubmanHarriet tubman
Harriet tubman
mmss03342 visualizações
Frühstück por Garrachicas
FrühstückFrühstück
Frühstück
Garrachicas318 visualizações
Fingado present por mmss03
Fingado presentFingado present
Fingado present
mmss03206 visualizações
Dams por Gopinath Sun
DamsDams
Dams
Gopinath Sun290 visualizações
im so cute por steve dalis
im so cuteim so cute
im so cute
steve dalis253 visualizações
Ausflug nach Erjos por Garrachicas
Ausflug nach ErjosAusflug nach Erjos
Ausflug nach Erjos
Garrachicas449 visualizações
Erickson’s Psychosocial Stages of Development por sanko1sm
Erickson’s Psychosocial Stages of Development Erickson’s Psychosocial Stages of Development
Erickson’s Psychosocial Stages of Development
sanko1sm7.1K visualizações
Erikson's Psychosocial Stages of Development por sanko1sm
Erikson's Psychosocial Stages of DevelopmentErikson's Psychosocial Stages of Development
Erikson's Psychosocial Stages of Development
sanko1sm27.3K visualizações
1. taklimat umum kssr dskp terkini por SySai AR
1. taklimat umum kssr dskp terkini1. taklimat umum kssr dskp terkini
1. taklimat umum kssr dskp terkini
SySai AR5.8K visualizações
Erikson's Psychosocial Stages of Developmetn por sanko1sm
Erikson's Psychosocial Stages of DevelopmetnErikson's Psychosocial Stages of Developmetn
Erikson's Psychosocial Stages of Developmetn
sanko1sm204.4K visualizações

Similar a Mt4 p1 15

Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017jijy_hafizah
41 visualizações9 slides
Pat mt thn-4_k1_2018 por
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018bariah bidin
63 visualizações10 slides
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Selaras 1 y4 p1 por
Selaras 1 y4 p1Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1Syahida Atiqah
289 visualizações13 slides
Mt thn 4 kertas 1 por
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Wan Fairuz
130 visualizações11 slides
Mt thn 4 kertas 1 (3) por
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)Sarinah Salleh
44 visualizações11 slides

Similar a Mt4 p1 15(20)

Pat mt thn-4_k1_2017 por jijy_hafizah
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Selaras 1 y4 p1 por Syahida Atiqah
Selaras 1 y4 p1Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1
Syahida Atiqah289 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Ujian mac matematik tahun wahida por Norwahidah Rashid
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
Norwahidah Rashid44 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Nombor bulat por share with me
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
share with me1.5K visualizações
Nombor bulat por share with me
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
share with me446 visualizações
Nombor bulat por share with me
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
share with me1.5K visualizações
kertas 1 T4.docx por SALINA67
kertas 1 T4.docxkertas 1 T4.docx
kertas 1 T4.docx
SALINA6712 visualizações
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf por SYARANIMoe
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdfUPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
SYARANIMoe72 visualizações
Mt tahun 5 k1 por krock171
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
mengira por rahmah musman
mengiramengira
mengira
rahmah musman173 visualizações
Kertas math thn 5(k1) por Francis Vedamuthu
Kertas math thn 5(k1)Kertas math thn 5(k1)
Kertas math thn 5(k1)
Francis Vedamuthu61 visualizações
105316800 100-f1-math-140601233104-phpapp02 por Sofia Mahmood
105316800 100-f1-math-140601233104-phpapp02105316800 100-f1-math-140601233104-phpapp02
105316800 100-f1-math-140601233104-phpapp02
Sofia Mahmood761 visualizações
Modul4 #kitajagakita statistik1&2 converted por Saidah Mamat
Modul4 #kitajagakita  statistik1&2 convertedModul4 #kitajagakita  statistik1&2 converted
Modul4 #kitajagakita statistik1&2 converted
Saidah Mamat82 visualizações
Matematik 1-terengganu por Bala Ponnusamy
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
Bala Ponnusamy307 visualizações

Mt4 p1 15

 • 1. Jawab Semua Soalan 1 ‘Dua puluh dua ribu dua belas’ ditulis dalam angka ialah A 2 212 B 20 212 C 22 012 D 22 120 2 Digit ‘7’ pada nombor yang manakah antara berikut mempunyai nilai 700? A 17 384 C 38 597 B 25 719 D 53 870 3 Bundarkan 58 477 kepada ribu yang hampir. A 60 000 C 59 000 B 58 500 D 58 000 4 Rajah 4 terdiri daripada tiga buah segi tiga. Ketiga-tiga segi tiga itu mempunyai cara yang sama untuk mendapatkan nilai kawasan berlorek. Rajah 1 Nilai M dan N masing-masing ialah . A 12 dan 8 C 11 dan 8 B 11 dan 7 D 10 dan 7 5 30 150 ditulis dalam perkataan ialah A Tiga ribu seratus lima puluh B Tiga puluh ribu seratus lima puluh C Tiga belas ribu seratus lima puluh D Tiga ribu seratus lima belas
 • 2. 2 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4 6 Antara pecahan berikut, yang manakah nombor bercampur? A 4 1 C 3 7 B 3 1 1 D 6 13 7 63 247 – 10 126 = A 73 373 C 54 121 B 62 121 D 53 121 8 Cari hasil darab bagi 3 620 dan 16. A 56 900 C 57 920 B 57 540 D 58 042 9 Bahagikan 4 032 dengan 8. A 540 C 54 B 504 D 45 10 4 836 – 3 160 + 1 031 = A 645 C 1 767 B 765 D 2 707 11 Antara berikut, nombor yang manakah menjadi 49 000 apabila dibundarkan kepada ribu terdekat? A 48 076 C 48 706 B 49 976 D 49 506 12 29 146 dibundarkan kepada puluh terdekat ialah A 30 000 C 29 150 B 29 100 D 29 000
 • 3. 3 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4 13 Antara rajah berikut, yang manakah adalah pecahan setara dengan 3 2 ? 14. 90 172 dicerakinkan akan menjadi A 9 000 + 100 + 70 + 2 B 90 000 + 100 + 70 + 2 C 90 000 + 1 000 + 70 + 2 D 90 000 + 100 + 7 + 2 15 Berapakah yang mesti ditambah kepada 13 207 supaya menjadi 100 000? A 111 207 C 93 207 B 97 803 D 86 793 16 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. Diagram 2 Rajah 2 Apakah nilai tempat bagi digit 5. A 5 000 C 5 ribu ribu B ribu D puluh ribu A B C D 15 368
 • 4. 4 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4 17 Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan 5 2 2 ? A B C D 18 Antara berikut yang manakah tidak benar? A 25 000 ÷ 10 = 2500 C 25 000 ÷ 1 00 = 250 B 25 005 ÷ 10 = 2050 D 20 500 ÷ 100 = 205 19 56 170 ÷ 27 = A 208 C 208 baki 10 B 2 080 D 2 080 baki 10 20 48 370 + 7 992 + 11 509 = A 67 771 C 67 901 B 67 871 D 67 971 21 Rajah 3 menunjukkan 2 kad nombor. Rajah 3 Cari perbezaan di antara nilai digit 6 dalam kedua- dua nombor tersebut. A 54 000 C 59 400 B 59 940 D 59 994 62 145 39 468
 • 5. 5 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4 22 Gambarajah menunjukan pecahan Rajah 4 Apakah pecahan bagi kawasan yang berlorek. A 9 5 9 C 9 4 5 B 9 5 1 D 9 5 23 1 040 ÷ 4 × 3 = A 81 C 86 B 705 D 780 24 61 827 + 9 068 – 872 = A 51 887 C 71 767 B 70 023 D 71 785 25 Rajah 6 menunjukkan dua kad nombor. Rajah 5 Cari hasil bahagi bagi nilai digit 5 dan nilai digit 4 A 400 C 200 B 350 D 125 26 Terdapat 27 775 jumlah tapak letak kereta. Tapak kereta itu dibahagikan kepada 55 barisan. Berapakah jumlah kereta yang boleh diletakkan bagi setiap barisan. A 500 C 505 B 550 D 5 050 45 763 60 941
 • 6. 6 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4 27 Antara berikut yang manakah disusun mengikut tertib menurun? A 17 177 , 17 117 , 17 771 , 71 717 , 17 717 B 17 717 , 17 177 , 71 717 , 17 117 , 17 771 C 17 117 , 17 177 , 17 717 , 17 771 , 71 717 D 71 717 , 17 771 , 17 717 , 17 177 , 17 117 28 Rajah 6 menunjukkan garis nombor. Rajah 6 Rajah 6 menunjukkan garis nombor. Apakah nilai X dan Y A 15 273 and 20 273 C 18 273 and 24 273 B 16 273 and 22 273 D 19 273 and 27 273 29 Nombor yang manakah menghasilkan 560 000 apabila dibundarkan kepada puluh ribu yang hampir? A 555 998 C 568 768 B 554 765 D 565 998 30 Rajah 7 menunjukkan bilangan setiap manik dalam sebuah bekas. P Q Rajah 7 Marliza mengeluarkan 279 manik daripada jumlah kedua-dua bekas itu. Berapakah bilangan manik yang tinggal? A 1 172 C 684 B 1 039 D 209 963 beads 963 manik 488 beads 488 manik 10 273 13 273 X Y
 • 7. 7 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4 31 Jadual 1 menunjukan bilangan cakera padat yang dalam tiga buah kotak. Jadual 1 Hitung jumlah bilangan cakera padat dalam tiga buah kotak itu? A 30 002 C 30 246 B 30 787 D 31 046 32 Jadual 2 yang tidak lengkap ini menunjukkan satu tinjauan hobi murid di sebuah sekolah. Hobi Membaca Melayari Internet Mengumpul Setem Bilangan Murid 1 221 784 Jadual 2 Jumlah semua murid yang terlibat dengan tinjauan ini adalah 3 000 orang. Berapa orang muridkah yang hobinya adalah melayari internet? A 2 005 C 1 005 B 1 031 D 995 33 Sebuah kilang minyak pelincir telah menghasilkan 30 120 tin minyak pelincir dalam masa 6 bulan. Bilangan tin minyak pelincir yang dihasilkan setiap bulan adalah sama. Hitung bilangan tin mingak pelincir yang dihasilkan dalam masa 4 bulan. A 5 020 C 20 080 B 7 530 D 45 180 34 Cari hasil darab bagi 5 769 dan 6 A 32 975 C 34 335 B 34 614 D 35 579 Kotak Bilangan keping J 10 524 K 785 kurang daripada kotak J L Sama dengan kotak K
 • 8. 8 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4 35 12 × 8 064 ÷ 18 = . A 672 C 12 096 B 5 376 D 96 768 36 Rajah 8 menunjukkan bilangan butang dalam sebuah bekas. Rajah 8 Butang-butang itu terdiri daripada butang berwarna merah, hijau, biru, hitam dan putih yang sama bilangan. Berapakah jumlah bilangan butang hitam dan putih? A 5 820 C 2 910 B 4 656 D 2 328 37 Pak Leman telah menjual 356 347 biji rambutan kepada beberapa orang pemborong. Berapa biji rambutankah yang dijualnya, jika dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat? A 400 000 C 356 000 B 360 000 D 356 300 38 Rajah 9 menunjukkan dua keping kad. Rajah 9 Cari jumlah hasil darab dua kad tersebut A 7 700 × 100 C 77 × 1 000 B 7 700 × 10 D 777 × 100 38 500 20 11 640 biji
 • 9. 9 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015 @ MT4 39 Jumlah penduduk dalam sebuah kampung ialah 30 815. 10 355 daripadanya adalah kanak-kanak. Apakah bilangan dewasa penduduk kampung tersebut? A 20 260 C 20 480 B 41 170 D 20 460 40 Sebuah sekolah mempunyai 832 orang murid lelaki dan 756 orang murid perempuan. 578 orang murid itu memakai cermin mata. Berapa orangkah murid yang tidak memakai cermin mata? A 1 140 C 1 010 B 1 175 D 1 240 KERTAS SOALAN TAMAT ]