O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Zien en gezien worden. Zacheus (C31 Ten Bos)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 41 Anúncio

Zien en gezien worden. Zacheus (C31 Ten Bos)

Baixar para ler offline

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de eenendertigste zondag door het jaar C (C31 2022) op Ten Bos– Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de eenendertigste zondag door het jaar C (C31 2022) op Ten Bos– Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Zien en gezien worden. Zacheus (C31 Ten Bos) (20)

Mais de Ten Bos (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Zien en gezien worden. Zacheus (C31 Ten Bos)

 1. 1. Weet Je nog, Jezus, lang geleden, van die Zacheüs op zijn tak? En dat Je riep: 'Kom naar beneden' want ik wil bij jou onderdak?' en dat Je riep: 'Kom naar beneden', en thuis het brood toen met hem brak. Weet Je nog, Jezus, lang geleden, van die Zacheüs op zijn tak?
 2. 2. Weet Je nog, Jezus, hoe hij lachte, kleine Zacheüs, trots en blij? Kom, laat ook mij niet langer wachten en schuif aan deze tafel bij. Kom, laat ook mij niet langer wachten en eet vandaag een keer met mij. Rond deze tafel waar we delen, brood, liefde, visioen en wijn. (naar Michel van der Plas / mel.: ‘Lied aan het licht’)
 3. 3. (Oosterhuis/Huijbers) Heer ontferm U over ons Christus ontferm U over ons. Heer ontferm U
 4. 4. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! (Wyllin José)
 5. 5. (de Bruijne Marijke / Gotha, 1715)
 6. 6. [voorganger] Ik geloof in de goede bedoelingen van elke mens. Ik geloof in elke mens die eerlijk zijn weg zoekt in het leven, die openstaat voor anderen.
 7. 7. [Allen] Ik geloof dat écht leven ‘geven’ is: het beste van jezelf, al je talenten gebruiken om deze wereld leefbaarder te maken.
 8. 8. [voorganger] Ik geloof dat ik pas ten volle kan groeien als mens als ik kan afstappen van mijn eigen gelijk en durf openstaan voor andere volkeren en culturen, voor andere visies en overtuigingen.
 9. 9. [allen] Ik geloof dat God zich op vele wijzen laat kennen: doorheen mensen die Hem eerlijk zoeken, doorheen de arme en de kleine, in wie Hij zich het duidelijkst laat zien.
 10. 10. [voorganger] Ik geloof dat wij moeten samenwerken en leren luisteren naar elkaar; dat wij elkaar mogen bevragen en aanvullen.
 11. 11. [allen] Ik geloof dat wij meer moeten zoeken naar wat ons samenbindt, dan naar wat ons scheidt.
 12. 12. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (Prins Sieds / Löwenthal Tom)
 13. 13. God roept de mens in ied’re tijd en spreekt tot hem van eeuwigheid; Hij geeft niet om vrijblijvendheid, maar vraagt zichzelf te geven. Te horen naar wat Hij zegt Zijn woord in ieders hart gelegd, tezamen een taal die zegt dat liefde staat voor delen.
 14. 14. Wie oren om te horen heeft en handen om te geven heeft, wie liefde voor het leven heeft kan delen met elk ander. Al werkend aan wat God wil wordt ieder mens een beetje stil en ziet door een nieuwe bril het leven als geen ander. 'uit vuur en ijzer' (Poolse volk
 15. 15. [voorganger] Wij hebben Jou nooit gezien, God maar Je bent niet ver want mensen komen elkaar steeds weer tegen en trekken samen op: daarvoor willen wij Jou danken.
 16. 16. [allen] Jij hebt geen naam god, geen mond en geen voeten, maar mensen omhelzen elkaar, ze noemen Jou: ‘liefste’, en Je wordt reisgenoot, voeten op onze weg, hand in de onze gelegd, arm om ons heen geslagen, huis en geliefde, bloeiende boom, vruchtbare schoot, stad van de vrede: genade op genade!
 17. 17. [voorganger] Wij hebben Jou nooit gezien, God maar Je bent niet ver, want er is maar één weg en wij komen Jou tegen, op het kruispunt waar mensen elkaar beminnen, genade zijn voor elkaar en de wereld dienen. Daarvoor willen wij Jou danken!
 18. 18. [allen] Je bent niet ver, God, want er is geen heil in mensen alleen, in eenzaam bezit, in macht zonder dienstbaarheid. Je bent niet ver, God, want Jij geneest en geeft overvloed van leven, overal waar mensen worden gegeven aan mensen ...
 19. 19. [voorganger] Wij hebben Jou nooit gezien, God, maar Je geeft Jezelf aan ons in een medemens, in een geliefde, in een reisgezel, in Jezus, de knecht van de wereld. En daarvoor kunnen wij Jou nooit genoeg danken! Hij is onze medemens geworden helemaal, en is ons voorgegaan in leven en in sterven.
 20. 20. [allen] God, laat deze gezindheid van Jezus ons allen bezielen, wij die voortaan wijn en brood willen zijn voor elkaar en voor velen opdat uw Rijk kome in deze wereld en opdat Jouw wil van vrede en gerechtigheid overal geschiede.
 21. 21. Vader die in de hemel zijt, verhaast in ons uw koninkrijk, dat recht en vrede komen. Maak ons vandaag nog bondgenoot tot vriend van hen die zijn in nood, wie alles is ontnomen. Verlos ons heden van het kwaad, van waanzin die voor brood doorgaat, dat wij ons voor U schamen, en nieuwe wegen leren gaan die leiden tot een nieuw bestaan van recht en vrede. Amen.
 22. 22. (Jan van Opbergen / Peter Biesbrouck)
 23. 23. Geef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede. (Taizé)
 24. 24. Laat de woorden die we hoorden klinken in ons hart Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen door uw stille kracht Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt: sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt. Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint. Wil geloof ons geven dat door zo te leven hier Gods rijk begint.
 25. 25. Laat de woorden die we hoorden klinken in ons hart Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen door uw stille kracht Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt: sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt. Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint. Wil geloof ons geven dat door zo te leven hier Gods rijk begint.
 26. 26. Laat de woorden die we hoorden klinken in ons hart Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen door uw stille kracht Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt: sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt. Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint. Wil geloof ons geven dat door zo te leven hier Gods rijk begint.

×