O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Wees op je hoede (ook SintMaarten) (C33 2022)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 41 Anúncio

Wees op je hoede (ook SintMaarten) (C33 2022)

Baixar para ler offline

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de viering rond Woord en Brood op de drieëndertigste zondag door het jaar van de cyclus C (C33 2022) op Ten Bos– Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de viering rond Woord en Brood op de drieëndertigste zondag door het jaar van de cyclus C (C33 2022) op Ten Bos– Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Wees op je hoede (ook SintMaarten) (C33 2022) (20)

Mais de Ten Bos (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Wees op je hoede (ook SintMaarten) (C33 2022)

 1. 1. Zie ginds komt Gods droom al, weer iets dichterbij, in woorden en klank maar daar blijft het niet bij. Straks zie je ons wroeten, we pogen steeds weer die droom waar te maken, en ‘t lukt min of meer.
 2. 2. De Sint is straks bij ons hij roept ons weer toe: blijf samen geloven, hou stand, word niet moe, Durf delen je mantel, en warm je bij mij, dan rijdt God niet stilletjes ons hartje voorbij. (Peter Biesbrouck / ‘Zie ginds komt de stoomboot)
 3. 3. Draag mij, God in barmhartigheid. Til mij op uit al mijn kleinheid. Koester mij in barmhartigheid: Vader, Moeder, God met ons. (Bruynooghe M / Taizé, Berthier Jacques)
 4. 4. L a u d a t e D o m i n u m L a u d a t e D o m i n u m o m n e s g e n t e s . A l l e l u i a ! (Taizé)
 5. 5. 1. Open de Schriften van oudsher, die woorden vreemd en van zo ver, verminkt, ontstemd, verbogen. Geef ons een eerlijk nieuw gehoor, leg ons die woorden dan weer voor, zodat wij mogen horen: 'Zo spreekt de Levende tot u, dit wil Zij zeggen, toen en nu: Ik zoek naar dochters, zonen, die wegen van bevrijding gaan, die mij van verre al zien staan, daar waar de armsten wonen. 2. Niemand ontkomt aan uw gezicht, geen mens verbergt zich voor uw licht, want, God, Gij leeft in mensen.5 Gij roept om aandacht, recht en brood. Gij zucht met ons in pijn en dood en kunt alleen maar wensen dat wij U zien zoals Gij zijt: leven aan leven toegewijd en niets mag dood verdwijnen. Zult Gij ons vinden mettertijd, want Gij besteed uw eeuwigheid om levend te verschijnen
 6. 6. 1. Open de Schriften van oudsher, die woorden vreemd en van zo ver, verminkt, ontstemd, verbogen. Geef ons een eerlijk nieuw gehoor, leg ons die woorden dan weer voor, zodat wij mogen horen: 'Zo spreekt de Levende tot u, dit wil Zij zeggen, toen en nu: Ik zoek naar dochters, zonen, die wegen van bevrijding gaan, die mij van verre al zien staan, daar waar de armsten wonen. 2. Niemand ontkomt aan uw gezicht, geen mens verbergt zich voor uw licht, want, God, Gij leeft in mensen. Gij roept om aandacht, recht en brood. Gij zucht met ons in pijn en dood en kunt alleen maar wensen dat wij U zien zoals Gij zijt: leven aan leven toegewijd en niets mag dood verdwijnen. Zult Gij ons vinden mettertijd, want Gij besteed uw eeuwigheid om levend te verschijnen
 7. 7. 1. Open de Schriften van oudsher, die woorden vreemd en van zo ver, verminkt, ontstemd, verbogen. Geef ons een eerlijk nieuw gehoor, leg ons die woorden dan weer voor, zodat wij mogen horen: 'Zo spreekt de Levende tot u, dit wil Zij zeggen, toen en nu: Ik zoek naar dochters, zonen, die wegen van bevrijding gaan, die mij van verre al zien staan, daar waar de armsten wonen. 2. Niemand ontkomt aan uw gezicht, geen mens verbergt zich voor uw licht, want, God, Gij leeft in mensen. Gij roept om aandacht, recht en brood. Gij zucht met ons in pijn en dood en kunt alleen maar wensen dat wij U zien zoals Gij zijt: leven aan leven toegewijd en niets mag dood verdwijnen. Zult Gij ons vinden mettertijd, want Gij besteed uw eeuwigheid om levend te verschijnen
 8. 8. 1. Open de Schriften van oudsher, die woorden vreemd en van zo ver, verminkt, ontstemd, verbogen. Geef ons een eerlijk nieuw gehoor, leg ons die woorden dan weer voor, zodat wij mogen horen: 'Zo spreekt de Levende tot u, dit wil Zij zeggen, toen en nu: Ik zoek naar dochters, zonen, die wegen van bevrijding gaan, die mij van verre al zien staan, daar waar de armsten wonen. 2. Niemand ontkomt aan uw gezicht, geen mens verbergt zich voor uw licht, want, God, Gij leeft in mensen. Gij roept om aandacht, recht en brood. Gij zucht met ons in pijn en dood en kunt alleen maar wensen dat wij U zien zoals Gij zijt: leven aan leven toegewijd en niets mag dood verdwijnen. Zult Gij ons vinden mettertijd, want Gij besteed uw eeuwigheid om levend te verschijnen
 9. 9. [Voorganger] Ik herken mij in het geloof van de mensen die oog hebben voor de nieuwe tekenen van de tijd. van de mensen die worden bevrijd van een te grote druk en eindelijk durven spreken.
 10. 10. [Allen] Ik herken mij in het geloof van de mensen die oog hebben voor allen die worden vergeten. die het geknakte riet en de kwijnende vlam in hun omgeving opmerken en in stilte het onrecht proberen te herstellen
 11. 11. [Voorganger] Ik herken mij in het geloof van mensen rondom mij die zich laten leiden door vertrouwen en geduld en angst geen baas laten zijn. [Allen] Ik herken mij in het geloof van de mensen die over de grenzen heen elkaar ontmoeten en leren waarderen.
 12. 12. [Voorganger] Ik herken mij in het geloof van alle mensen die door alle pijn en verdriet heen blijven zoeken naar het Licht, naar God als Vader van alle mensen.
 13. 13. [Allen] Zo slaat het verdriet van deze tijd, de pijn van zovelen me niet neer, maar juist daarin hoor ik Gods stem, in Jezus, de Gezalfde, die me de weg wijst die leidt naar een toekomst waarin een diepe vreugde ons geschonken zal worden vanuit de Goddelijke Liefdesbron.
 14. 14. Ubi caritas et amor Ubi caritas, deus ibi est. Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God (Tizé)
 15. 15. Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood, van ‘t woeden van de boze, van ‘t vrezen voor de dood, van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, van alles wat wij dragen, van ‘t lijden aan de tijd.
 16. 16. Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood, van ‘t woeden van de boze, van ‘t vrezen voor de dood, van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, van alles wat wij dragen, van ‘t lijden aan de tijd.
 17. 17. [Voorganger] Eeuwige, geheimvolle Nabijheid, dragende Grond voor ons kwetsbare bestaan, met namen van geloof - ons doorgegeven – noemen wij Jou: Vader. Zo leerden wij Jou immers kennen door de profeten en bovenal door Jezus van Nazareth. Rond Hem verzameld zijn wij hier samengekomen
 18. 18. [Allen] Niemand heeft Jou ooit gezien, maar elke dag opnieuw wordt duidelijk hoe Je werkzaam aanwezig bent daar waar mensen elkaar vinden en ontmoeten en van elkander gaan houden.
 19. 19. [Vg] We zien Jou blijvend aan het werk in Jezus, Jouw Zoon: de woorden die Hij sprak waren Jouw woorden, en worden nu ook de onze. Zijn keuze voor de kleine mensen was Jouw keuze, en wordt nu ook de onze.
 20. 20. [Al] In Hem heb Jij Jouw lot aan ons verbonden, Jouw droom in ons gelegd: dat lammen niet lam blijven en doven niet doof, dat er voor elke mens op aarde leven mogelijk is, leven in overvloed. [rechtstaan]
 21. 21. [Vg] God onze Vader, laat ons dan delen in Jouw Geest die Jezus bezielde, opdat wij ‘nieuwe mensen’ worden, zoals Hij. … [consecratie] ... In dat spoor willen wij verder gaan, in die gedachtenstroom willen we ons leven vorm geven…
 22. 22. [Al] Doe ons dan opstaan uit onmacht, ontmoediging en berusting. Breek ons open naar elkaar en naar onze medemensen: leer ons zien met Jouw ogen, luisteren met Jouw oren, en maak ons creatief in onze inzet.
 23. 23. [Vg] Ga op weg met ons, Jouw geloofsgemeenschap en sterk ons voor onze zending in deze wereld. Leer ons de tekenen van deze tijd verstaan en er met moed op in gaan.
 24. 24. [Al] Maak ons aandachtig voor de echte noden van vandaag, maak ons solidair met de kleinsten en de minsten. Geef wijsheid, inzicht en moed aan hen die – in Jezus’ naam – voorgangers zijn in Jouw kerk.
 25. 25. [Vg] Ga met ons mee, en verzamel ons eens allemaal rond het grote feestmaal van Jouw Liefde, als eens Jouw Rijk zijn voltooiing vindt. Dat vragen en dat bidden wij, als wij Jou samen noemen bij je liefste naam:
 26. 26. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
 27. 27. Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede. (Taizé)
 28. 28. S i n t M a a r t e n r e e d d o o r w e e r e n w i n d , z i j n v u r i g p a a r d d r o e g h e m g e z w i n d , S i n t M a a r t e n r e e d m e t v o l l e m o e d , z i j n m a n t e l d e k t h e m w a r m e n g o e d .
 29. 29. E e n o u d e m a n s t o n d a a n d e b a a n , h i j k e e k d e r i d d e r s m e k e n d a a n , " O c h h e l p m i j t o c h u i t d e z e n o o d , i k v o n d h i e r i n d e k o u d e d o o d ? "
 30. 30. S i n t - M a a r t e n w a s z e e r a a n g e d a a n , h i j b l e e f v o o r d ' a r m e b e d ’ l a a r s t a a n , h i j t r o k z i j n s l a g z w a a r d u i t d e s c h e e , e n s n e e d z i j n m a n t e l v l u g i n t w e e .
 31. 31. D e o u d e m a n k w a m s ' n a c h t s w e e r o m , h i j h a d d e h a l v e m a n t e l o m , h i j s p r a k t o t M a a r t e n z o n d e r s p o t , e n z e i : " I k b e n d e l i e v e G o d " .

×