Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Meer dan de wet... (Ten Bos A06 2023)(20)

Mais de Ten Bos(20)

Anúncio

Meer dan de wet... (Ten Bos A06 2023)

 1. Een nieuwe wereld vol beloften, een goed wijd land ons voorgezegd, gespeld door psalmen en profeten, maar steeds in woorden uitgelegd.
 2. Dat land is ergens hier te vinden, als ieder woord wordt doorgeleefd, op deze aarde achter einders die schijnbaar steeds worden verlegd
 3. Dat land is ergens hier te vinden, als ieder woord wordt doorgeleefd, op deze aarde achter einders die schijnbaar steeds worden verlegd
 4. Dat land is ergens hier te vinden, als ieder woord wordt doorgeleefd, op deze aarde achter einders die schijnbaar steeds worden verlegd (Oosterhuis Huub /Oomen A
 5. om vergeving Tot zeven maal zeventig maal vergeef ik een ander zijn schuld Tot zeven maal zeventig maal de Heer heeft met mij ook geduld
 6. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! (Wyllin José)
 7. De vinger die je uitsteekt, de dingen die je zegt, gedachten die je koestert, de zaak waarvoor je vecht, de bloemen die je uitdeelt, de blik op je gezicht, ’t bepaalt wat je teweegbrengt: het duister of het licht. REFR En heel de schepping ademt bij het goed dat je doet. Het zit in kleine daden, in elke lieve groet. Want al dat kleine goede is wat ons verbindt, is hoe het ooit bedoeld is: dat goddelijk begin. 't Berichtje op een website, de koffie die je drinkt, het ene glaasje minder, het liedje dat je zingt, het geld dat je wil geven, ’t persoonlijke gedicht, ’t bepaalt waar je naar toe gaat: het duister of het licht. De knipoog naar de kleuter, het kopje thee op bed, het pakje dat je opstuurt, de mens waar jij op let, de boel de boel te laten, of 't volgen van je plicht, ’t bepaalt wat er gaat winnen: het duister of het licht. Het nodigen aan tafel, het lachen om de trend, het voeren van de eendjes, het zijn zoals je bent, het nee tegen het onrecht, een daad zonder gewicht, ’t bepaalt de loop der dingen: het duister of het licht. De toegewijde aandacht, ’t vertrouwen dat je geeft, de eenvoud van je hand'len, het voelen dat je leeft, het trilt in heel de kosmos; het heeft echt veel gewicht zorgt voor die andere wending: het duister of het licht.
 8. De vinger die je uitsteekt, de dingen die je zegt, gedachten die je koestert, de zaak waarvoor je vecht, de bloemen die je uitdeelt, de blik op je gezicht, ’t bepaalt wat je teweegbrengt: het duister of het licht. REFR En heel de schepping ademt bij het goed dat je doet. Het zit in kleine daden, in elke lieve groet. Want al dat kleine goede is wat ons verbindt, is hoe het ooit bedoeld is: dat goddelijk begin. 't Berichtje op een website, de koffie die je drinkt, het ene glaasje minder, het liedje dat je zingt, het geld dat je wil geven, ’t persoonlijke gedicht, ’t bepaalt waar je naar toe gaat: het duister of het licht. De knipoog naar de kleuter, het kopje thee op bed, het pakje dat je opstuurt, de mens waar jij op let, de boel de boel te laten, of 't volgen van je plicht, ’t bepaalt wat er gaat winnen: het duister of het licht. Het nodigen aan tafel, het lachen om de trend, het voeren van de eendjes, het zijn zoals je bent, het nee tegen het onrecht, een daad zonder gewicht, ’t bepaalt de loop der dingen: het duister of het licht. De toegewijde aandacht, ’t vertrouwen dat je geeft, de eenvoud van je hand'len, het voelen dat je leeft, het trilt in heel de kosmos; het heeft echt veel gewicht zorgt voor die andere wending: het duister of het licht.
 9. De vinger die je uitsteekt, de dingen die je zegt, gedachten die je koestert, de zaak waarvoor je vecht, de bloemen die je uitdeelt, de blik op je gezicht, ’t bepaalt wat je teweegbrengt: het duister of het licht. REFR En heel de schepping ademt bij het goed dat je doet. Het zit in kleine daden, in elke lieve groet. Want al dat kleine goede is wat ons verbindt, is hoe het ooit bedoeld is: dat goddelijk begin. 't Berichtje op een website, de koffie die je drinkt, het ene glaasje minder, het liedje dat je zingt, het geld dat je wil geven, ’t persoonlijke gedicht, ’t bepaalt waar je naar toe gaat: het duister of het licht. De knipoog naar de kleuter, het kopje thee op bed, het pakje dat je opstuurt, de mens waar jij op let, de boel de boel te laten, of 't volgen van je plicht, ’t bepaalt wat er gaat winnen: het duister of het licht. Het nodigen aan tafel, het lachen om de trend, het voeren van de eendjes, het zijn zoals je bent, het nee tegen het onrecht, een daad zonder gewicht, ’t bepaalt de loop der dingen: het duister of het licht. De toegewijde aandacht, ’t vertrouwen dat je geeft, de eenvoud van je hand'len, het voelen dat je leeft, het trilt in heel de kosmos; het heeft echt veel gewicht zorgt voor die andere wending: het duister of het licht.
 10. De vinger die je uitsteekt, de dingen die je zegt, gedachten die je koestert, de zaak waarvoor je vecht, de bloemen die je uitdeelt, de blik op je gezicht, ’t bepaalt wat je teweegbrengt: het duister of het licht. REFR En heel de schepping ademt bij het goed dat je doet. Het zit in kleine daden, in elke lieve groet. Want al dat kleine goede is wat ons verbindt, is hoe het ooit bedoeld is: dat goddelijk begin. 't Berichtje op een website, de koffie die je drinkt, het ene glaasje minder, het liedje dat je zingt, het geld dat je wil geven, ’t persoonlijke gedicht, ’t bepaalt waar je naar toe gaat: het duister of het licht. De knipoog naar de kleuter, het kopje thee op bed, het pakje dat je opstuurt, de mens waar jij op let, de boel de boel te laten, of 't volgen van je plicht, ’t bepaalt wat er gaat winnen: het duister of het licht. Het nodigen aan tafel, het lachen om de trend, het voeren van de eendjes, het zijn zoals je bent, het nee tegen het onrecht, een daad zonder gewicht, ’t bepaalt de loop der dingen: het duister of het licht. De toegewijde aandacht, ’t vertrouwen dat je geeft, de eenvoud van je hand'len, het voelen dat je leeft, het trilt in heel de kosmos; het heeft echt veel gewicht zorgt voor die andere wending: het duister of het licht.
 11. [Vg.] Wij geloven in God, die wil dat wij leven; die ons in liefde bij de hand neemt en ons de wegen van leven wijst. [Al.] Niet via wetten en regels, maar door geloof, hoop en liefde wordt Gods Koninkrijk werkelijkheid Geloofsbelevenis
 12. [Vg.] Wij geloven in Christus, de Levende, die ons leerde leven als kinderen van de Vader, die in ons leeft als kracht van liefde, die ons opwekt tot een nieuw bestaan. [Al] Niet de oude mens leeft in ons voort, maar Christus zelf brandt in ons hart als vuur.
 13. [Vg] Wij geloven in de Geest, Trooster en Helper, die ons gaande houdt op weg naar vrede. [Al.] Niet de geest van geld en macht, maar de Geest van liefde en gastvrijheid brengt ons tot gemeenschap en maakt ons tot mensen naar Gods hart. Amen.
 14. Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tienne nada te falta Nada te turbe, nada te espante: só lo Dios basta. Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt niets, God alleen is genoeg (Theresia van Avilla / Taizé)
 15. Op initiatief van bisschop Lode Van Hecke schenkt het Diocesaan Noodfonds van het bisdom Gent 10.000 euro aan Caritas International dat reeds geld vrijmaakte om de eerste steun te geven aan de slachtoffers van de erg zware aardbeving die het zuidoosten van Turkije en delen van Syrië heeft getroffen. "Concreet worden de middelen ingezet," aldus humanitair coördinator Sébastien Dechamps van Caritas International België, "om slachtoffers onderdak te geven, voedsel en hygiënische artikelen te verdelen en andere diensten te verlenen die noodzakelijk zijn."
 16. H i e r w o r d t e e n h u i s v o o r G o d g e b o u w d w a a r m e n s e n s a m e n k o m e n e n w a a r H i j z e l f a a n w e z i g i s o m o n d e r o n s t e w o n e n .
 17. H i e r w o r d t e e n t a f e l a a n g e r i c h t o m J e z u s t e g e d e n k e n d i e v o o r o n s l e v e n e n g e l u k z i c h w e g h e e f t w i l l e n s c h e n k e n .
 18. H i e r d e l e n w i j h e t l e v e n s b r o o d e n w o r d e n n i e u w e m e n s e n : d e a a r d e w o r d t e e n v r e d e s h u i s , v e r v u l d v a n o u d e w e n s e n . (Jongerius Henk / Jan Willem van de Velde)
 19. [Vg] God onze Vader, wij willen je danken om Jezus want waar Hij kwam, konden lammen weer lopen, gingen de oren van doven open, kregen blinden weer perspectief en toekomst werd de besmette melaatse en de uitgestotene weer opgenomen in de kring.
 20. [Al] waar Hij was vluchtten kramp en koorts uit het lijf van de mensen; waar Hij was werd de besmette melaatse in de kring opgenomen, zieken, de straffende vinger van God uit het hoofd gepraat; -
 21. [Vg] waar Hij was werd brood en vis van harte gedeeld en groeide uit amper iets voor één overvloed voor allen; - waar Hij was verliet God zijn hoge hemel en werd een Vader die leeft en lijdt in mensen.
 22. [Al] Hij was een prater had het hart op de tong, met niet dat moeilijke van geleerden die met letter en wet het leven verduisteren.
 23. [Vg] Hij vertelde in het alledaagse leven: over een zaadje zo klein en de boom zo groot, over een man met schuren vol en zo arm als wat, over een kind dat wegliep en terugkwam, over de mensen die bij het goed dat ze doen en het kwaad dat ze laten niet weten dat zij God voor zich hebben.
 24. [Al] Duidelijke taal voor wie horen kan. Onvergetelijk wat Hij zei over de vrije vogels: ze zaaien noch maaien slaan niet op in schuren en lijden desondanks geen gebrek, over de bloemen in 't wild: ze zetten geen stap ze spinnen geen draad en er is geen mens die gekleed gaat als zij.
 25. [Vg] Vanaf de berg zag Hij de wereld op zijn kop: zalig de armen, want je bent niet gelukkig om wat je bezit en je wordt niet rijk van wat je hebt;
 26. [Al] zalig die van wapens niet willen weten, ze winnen de wereld zonder geweld; zalig die hun zinnen zuiveren, ze vinden God in het diep van hun hart; zalig die deemoedig zijn, als een kind bij moeder zijn zij geborgen bij God. [rechtstaan]
 27. [Vg] In dit vertrouwen heeft Hij van het leven afscheid genomen. Hij nam brood, simpel dagelijks brood, zegende, brak het… [consecratie] God, zo gedenken wij het grote mysterie van ons geloof
 28. [Al] Zo heeft Hij de hoop op leven in het hart van mensen neergelegd: het uitzicht op een wereld van liefde en recht door Hem geopend, zijn geloof dat alles zich uiteindelijk ten goede keert, wat Hij heeft gezegd en gedaan, die mens Jezus Christus - het kan ons niet meer worden ontvreemd, in geen graf begraven.
 29. [Vg] Opnieuw is Hij tot leven gekomen, uit de dood opgestaan [Al.] voorgoed is de steen weggerold, de dorre woestijn in bloei geraakt, voor eeuwig en altijd de wereld vol van zijn geest. [Vg] Daarom ook vraag ik jullie te bidden zoals Hij gebeden heeft:
 30. Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.
 31. W i j g a a n w e e r v e r d e r , v o l v a n h o o p o p o n g e b a a n d e w e g e n m e t o n z e d r o o m o p h i n d e r l o o p d e m e e s t e f e i t e n t e g e n . D e o n r u s t h o u d t o n s o p d e b e e n e n d o e t o n s v e r d e r r e i z e n , e e n s t e m d i e k l i n k t d o o r a l l e s h e e n e e n G o d n i e t w e g t e p r i j z e n . Z i j n w o o r d h o u d t a a n i n o n s g e m i s d a t a l l e s k a n v e r k e r e n , d a t v r e d e h i e r b e s t a a n b a a r i s e n o n r e c h t o m t e k e r e n H i j d o e t o n s k i e z e n v o o r d e m e n s b e d r e i g d , v e r a r m d , v e r g e t e n . H i j v o e r t o n s n a a r d e l a a t s t e g r e n s o m v a n e l k a a r t e w e t e n . S j a l o o m , g e l u k o p d e z e r e i s . H e t d u u r t m i s s c h i e n n o g e e u w e n m a a r t w i j f e l n i e t m e e r a a n d e w i j s : ' h e t l a m h u i s t b i j d e l e e u w e n ! '
 32. (van Opbergen Jan / van de Velde Jan-Willem)
Anúncio