O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kameraad in 't kwadraat ♦ Start4ingKSA (C25 Ten Bos 2022)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
B25 2020 KSAroo
B25 2020 KSAroo
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 36 Anúncio

Kameraad in 't kwadraat ♦ Start4ingKSA (C25 Ten Bos 2022)

Baixar para ler offline

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de vijfentwintigste zondag door het jaar C (C25 2022) op Ten Bos – Sint Amanduskerk Erembodegem. Startviering van onze jeugdbewegingen KSA Sint Amandus en KSA Roo. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de vijfentwintigste zondag door het jaar C (C25 2022) op Ten Bos – Sint Amanduskerk Erembodegem. Startviering van onze jeugdbewegingen KSA Sint Amandus en KSA Roo. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Kameraad in 't kwadraat ♦ Start4ingKSA (C25 Ten Bos 2022) (20)

Mais de Ten Bos (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Kameraad in 't kwadraat ♦ Start4ingKSA (C25 Ten Bos 2022)

 1. 1. Dromen op een schommel met mijn ogen dicht voel ik mij een vogel als de lucht zo licht. Even wil ik zweven helemaal alleen niemand antwoord geven stilte om mij heen. Even wil ik zweven God is om mij heen
 2. 2. Maar ook heel graag samen: vriendschap, minstens twee. Elkaar verder dragen, speel je met ons mee? Hand in hand door ’t leven, vriendschap is een brug, Geestdrift is ons gegeven ‘t duwtje in de rug. Hand in hand door ’t leven ‘t duwtje in de rug.
 3. 3. Hoger dan de bomen gaan wij heen en weer tussen hemel, aarde en ik weet steeds meer dat het samen wiegen ’t delen met elkaar, 't voor elkander kiezen God gelukkig maakt dat het samen wiegen ons gelukkig maakt.
 4. 4. om vergeving Tot zeven maal zeventig maal vergeef ik een ander zijn schuld Tot zeven maal zeventig maal de Heer heeft met mij ook geduld
 5. 5. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria! (Wyllin José)
 6. 6. Goede God, Gij maakt van ons vurige en enthousiaste mensen. Je bent erbij wanneer er wordt gevierd. Je laat Jouw liefde schijnen door andere mensen, door mijn kameraden. En misschien nog een beetje extra als ik het moeilijk hebt. Vandaag staan we hier om allemaal samen een geweldig werkjaar van te maken. Wij vragen: blijf bij ons, vandaag en altijd.
 7. 7. Vriendschap, vrij en ongedwongen. Zonder vriendschap kun je niet. Iemand helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Idealen in het leven vul je samen verder in. Voor een nieuwe toekomst leven geeft aan vriendschap diepe zin. In de vriendschap tussen mensen is het God zelf die ons groet. Wie ben jij, wie is de Ander? Ik-ben-er-voor-jou, voorgoed
 8. 8. Vriendschap, vrij en ongedwongen. Zonder vriendschap kun je niet. Iemand helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Idealen in het leven vul je samen verder in. Voor een nieuwe toekomst leven geeft aan vriendschap diepe zin. In de vriendschap tussen mensen is het God zelf die ons groet. Wie ben jij, wie is de Ander? Ik-ben-er-voor-jou, voorgoed
 9. 9. Vriendschap, vrij en ongedwongen. Zonder vriendschap kun je niet. Iemand helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Idealen in het leven vul je samen verder in. Voor een nieuwe toekomst leven geeft aan vriendschap diepe zin. In de vriendschap tussen mensen is het God zelf die ons groet. Wie ben jij, wie is de Ander? Ik-ben-er-voor-jou, voorgoed
 10. 10. [Allen] Ik geloof soms heel enthousiast, soms heel twijfelend in de mens en ook in God. Ik geloof dat we geroepen zijn tot vriendschap, tot vrede-opbouw, tot zorg voor de zwakken. Ik geloof in mensen die leven voor elkaar, die het idealisme wakker houden en er samen aan werken.
 11. 11. Ik geloof in de Grote Kracht, in de Hoeksteen, in de Tochtgenoot, Jezus, mij nabij in fijne en moeilijke momenten. Ergens geloof ik met overtuiging en wil leven in Jezus’ voetsporen.
 12. 12. [Voorganger] God onze Vader, wij danken Jou van harte omdat wij mogen leven in deze wonderschone wereld, vol wegen die leiden van land tot land, van mens tot mens.
 13. 13. [Allen] Wij danken Jou voor de vrije tijd die wij krijgen om op adem te komen en die ons toelaat de schoonheid van de natuur te ontdekken en ervan te genieten, wij danken Jou voor de levenskracht en de gezondheid die wij in deze rustige dagen kunnen uitleven.
 14. 14. [Vg.] Wij danken Je ook voor allen die zorgen dat wij het goed hebben wanneer we genieten van al het schone rondom ons.
 15. 15. [Al.] Wij zijn hier samen om te gedenken hoe Jezus, Jouw Zoon, de vriendschap van alle mensen wilde. Ook nu vraagt Hij ons te blijven hopen en te werken aan een wereld van kameraadschap, rechtvaardigheid en vrede. Hij heeft ons getoond hoe belangrijk het is om daarvoor met elkaar op weg te gaan.
 16. 16. [Vg.] Zelf liet Hij zijn leerlingen delen in het geluk van zijn eigen leven, “Vrienden zijn jullie, geen dienaren”, zei Hij. Samen zullen we werken aan het Rijk Gods: een hier en nu in vriendschap en liefde tot elkaar. Zo worden wij geroepen om in stille navolging, deze weg van Jezus te gaan.
 17. 17. [Al.] Zend ons daarom Zijn Geest, opdat wij geboeid zouden blijven door Zijn boodschap. Spreek tot ons hart en doe ons ervaren dat wij in deze wereld zinvol kunnen leven, als er vriendschap is tussen Jou en de mensen.
 18. 18. [Vg.] Geef dat wij niet uit zijn op louter voordeel en winst, maar dat we het durven wagen: zonder reistas, brood of geld, Dat we steeds weer gastvrijheid voor elkaar willen zijn.
 19. 19. [Al.] Dan bouwen we aan een betere wereld, waar het goed is om te wonen, waar geen grenzen meer zijn, alleen vreugde, vriendschap en vrede, door de blijde boodschap van Jezus, Jouw Zoon en onze Broeder. Amen
 20. 20. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen.
 21. 21. Om de vriendschap ondereen danken wij Jou. En om Jouw vriendschap bidden wij, Vader. Geef zon in ieders hart als wij zingen en spelen, trekken en keren, plannen en kamperen. Vergeef ons, en hou ver van ons de ruzies en de vetes, het weren van wie minder lijkt, het trappen op elkaars geluk.
 22. 22. Hou in ons wakker het geloof en het goede vertrouwen en wijs ons de wegen en de tekens om dit met elkaar te delen. Help ons zo te leven dat ook Jij, God, aan ons in KSA veel vreugde moogt beleven.
 23. 23. Kom, zing een vredeslied en leer het aan je broeders Ja, zing een vredeslied zoek in elkaar het goede. Jaag nijd en grief uit de wereld open je hart voor iedereen Sluit vriendschap voor het leven strooi de liefde om je heen.

×