Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017

TechFinland
TechFinlandTechFinland
Teknologiateollisuuden /
Suomen talousnäkymät
Maaliskuu 2017
19.3.2017 Teknologiateollisuus
Taustatietoa
teknologiateollisuudesta sekä
koko vientisektorista
29.3.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
39.3.2017 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB, Ensto, Microsoft Mobile,
Murata Electronics, Nokia, Planmeca,
Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
METALLIEN JALOSTUS
Boliden, Componenta, Kuusakoski,
Luvata, Outokumpu, Outotec,
Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars,
Glaston, Kone, Konecranes, Metso,
Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet,
Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel,
Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu
Finland, IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG,
Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
49.3.2017 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2016): 14,3 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 38 000
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2016): 8,7 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 15 400
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2016): 28,3 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 122 400
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2016): 11,3 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 60 400
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2016): 6,0 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 49 800
Teknologiateollisuus
– Suomen suurin elinkeino
59.3.2017 Teknologiateollisuus
• 51 % Suomen koko viennistä.
• Alan yritykset investoivat Suomessa
vuosittain noin 5,5 miljardia euroa.
• 70 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.
• Alan yritykset työllistävät suoraan lähes
290 000 ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan lukien
700 000 henkilöä eli 30 % Suomen
koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin
jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 84 % on ulkomailla,
16 % Suomessa (2015)
69.3.2017 Teknologiateollisuus
84%
16%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
79.3.2017 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa (2015).
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2016
Tavaravienti yhteensä 25,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
2,5 mrd. €
9,8 %
Länsi-Eurooppa
13,7 mrd. €
53,9 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
0,8 mrd. €
3,2 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
3,8 mrd. €
15,0 %
Afrikka
0,4 mrd. €
1,7 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,5 mrd. €
1,8 %
Aasia
3,7 mrd. €
14,6 %
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015
89.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa)
Teknologiateollisuus
51%
Metsäteollisuus
16%
Kemianteollisuus
14%
Muut toimialat
19%
99.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-
ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2015)
Koneet ja laitteet, 7.3
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.5
Terästuotteet, 4.0
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7
Pelit ja ohjelmistot, 3.7
Värimetallit, 2.6
Autot ja autonosat, 2.6
Tietoliikennelaitteet, 2.3
Koneteollisuuden palvelut, 2.0
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.4
Metallituotteet, 1.3
Metallien jalostuksen palvelut, 0.9
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3
Metallimalmit, 0.1
Paperi, kartonki, pahvi, 7.3
Sahatavara, 2.5
Massa, 1.8
Metsäteollisuuden palvelut, 0.4
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4
Dieselpolttoaineet, 3.4
Kumi- ja muovituotteet, 1.4
Kemianteollisuuden palvelut, 1.0
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 14.7
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
90 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2015
109.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologiateollisuus
26.8 mrd.€
50%
Metsäteollisuus
11.6 mrd.€
21%
Kemianteollisuus
10.1 mrd.€
19%
Muut toimialat
5.6 mrd.€
10%
119.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2015)
Koneet ja laitteet, 7.3
Terästuotteet, 4.0
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7
Värimetallit, 2.6
Autot ja autonosat, 2.6
Tietoliikennelaitteet, 2.3
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.4
Metallituotteet, 1.3
Metallimalmit, 0.1
Paperi, kartonki, pahvi, 7.3
Sahatavara, 2.5
Massa, 1.8
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4
Dieselpolttoaineet, 3.4
Kumi- ja muovituotteet, 1.4
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.5
Maailmantalouden näkymät
- Suomi osana maailmantaloutta
129.3.2017 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella,
Suomessa niukemmin
139.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomen viimeaikainen kasvu on ollut erityisesti
rakentamisen ja yksityisen kulutuksen ansiota
149.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa
ja USA:ssa, Suomessa niukemmin
159.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
169.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017.
Lähde: Markit
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on
voimistunut viime kuukausina
Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotannon kasvu Suomessa on ollut
hidasta
179.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut
EU-maista eniten
189.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä
tasolla
199.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
209.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
219.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana
Brasilia on edelleen taantumassa
Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
229.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017.
Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
239.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017.
Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
249.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017.
Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
259.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017.
Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
269.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto maailmalla on saanut uutta
vauhtia
279.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
289.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on piristynyt uudelleen
Tuonnin määrän kehitys
Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista
299.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista
309.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
319.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut
selvästi
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
329.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit vähenevät edelleen erityisesti
Brasiliassa
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle
on tasaantunut
339.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on vähentynyt noin viiteen prosenttiin
349.3.2017 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen
USA:ssa ovat elpyneet
359.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euron arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti
suhteessa muihin valuuttoihin
369.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
379.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 %
vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 %
Bkt:n kasvu 2017 / 2016, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina Intia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+3,4 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %
Muu
Aasia
389.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 2,2 % vuonna 2017
Bkt:n kasvu 2017 / 2016, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Kasvu keskimäärin:
+2,2 %
Meksiko
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %
Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös
vuonna 2017
Bkt:n kehitys 2017 / 2016, %
399.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, February 2017
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu helmikuussa 2017.
Pohjois-Amerikka: +2,3 %
USA +2,3 %
Kanada +2,0 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,6 %
Brasilia +0,7 %
Meksiko +1,4 %
Argentiina +3,0 %
Venezuela -3,1 %
Kolumbia +2,4 %
Chile +2,0 %
Peru +3,7 %
Länsi-Eurooppa: +1,5 %
Saksa +1,4 %
Iso-Britannia +1,5 %
Ranska +1,3 %
Italia +0,8 %
Espanja +2,4 %
Alankomaat +2,0 %
Sveitsi +1,5 %
Ruotsi +2,4 %
Belgia +1,4 %
Norja +1,5 %
Itävalta +1,4 %
Tanska +1,5 %
Kreikka +1,7 %
Suomi +1,3 %
Portugali +1,5 %
Irlanti +3,4 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +0,4 %
Israel +3,3 %
Aasia: +4,7 %
Kiina +6,5 %
Japani +1,2 %
Intia +7,4 %
Australia +2,5 %
Etelä-Korea +2,5 %
Indonesia +5,2 %
Taiwan +1,7 %
Thaimaa +3,2 %
Malesia +4,2 %
Singapore +1,6 %
Uusi Seelanti +3,2 %
Filippiinit +6,4 %
Vietnam +6,5 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,2 %
Nigeria +1,3 %
Egypti +3,6 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +2,2 %
Venäjä +1,3 %
Turkki +2,2 %
Puola +3,1 %
Tšekki +2,5 %
Romania +3,6 %
Ukraina +2,4 %
Unkari +3,0 %
Slovakia +3,1 %
Slovenia +2,5 %
Liettua +2,8 %
Latvia +2,9 %
Viro +2,2 %
Teknologiateollisuuden näkymät
Suomessa alkuvuonna 2017
409.3.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2016
kasvoi vajaan prosentin 68,6 miljardiin euroon
419.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa*
on noususuunnassa
429.3.2017 Teknologiateollisuus *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa*
on kehittynyt epäyhtenäisesti
439.3.2017 Teknologiateollisuus
Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %,
metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
ovat lisääntyneet alkusyksyn 2016 jälkeen
449.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2016.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016
Vientiin: -2 % +20 %
Kotimaahan: 0 % +30 %
Yhteensä: -1 % +23 %
*) Pl. metallien
jalostus ja pelialan
ohjelmistoyritykset
Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta
Suomessa on vahvistunut hieman
459.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2016.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016
Vientiin: -3 % +2 %
Kotimaahan: -7 % +1 %
Yhteensä: -4 % +2 %
*) Pl. metallien
jalostus ja pelialan
ohjelmistoyritykset
Yhteensä
Tarjouspyynnöt* ovat hyvässä kasvussa
- kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen
uusiksi tilauksiksi
469.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2017.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
479.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2016.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016
Vientiin: -5 % +16 %
Kotimaahan: -21 % -8 %
Yhteensä: -9 % +11 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
489.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2016.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016
Vientiin: -2 % +9 %
Kotimaahan: -15 % -15 %
Yhteensä: -4 % +4 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
499.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2016.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016
Vientiin: +1 % +26 %
Kotimaahan: +22 % +55 %
Yhteensä: +6 % +32 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
509.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2016.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016
Vientiin: -4 % 0 %
Kotimaahan: -7 % +5 %
Yhteensä: -4 % +1 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
519.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2016.
0
50
100
150
200
250
300
350
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016
Vientiin: +9 % -62 %
Kotimaahan: +13 % +22 %
Yhteensä: +13 % -2 %
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
529.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2016.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016
Vientiin: +67 % -1 %
Kotimaahan: +4 % +1 %
Yhteensä: +14 % 0 %
Yhteensä
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
539.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2016.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016
Yhteensä: -2 % +52 %
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
549.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2016.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016
Yhteensä: -6 % +5 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja
ulkomailla
559.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Henkilöstöstä noin 11 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 31.12.2016
Teknologiateollisuus rekrytoi viime vuonna uutta
henkilöstöä 28 500, loka-joulukuussa 7 300
569.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta
Suomessa ja alkuvuoden 2017 näkymistä
579.3.2017 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 68,6 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua
edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta vajaa prosentti. Syys-lokakuussa liikevaihto oli 5
% suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 23 %
enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta hieman vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla
vuonna 2015.
• Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun
lopussa, mutta neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna 2017 suurempi kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni vuonna 2016 noin
prosentin eli 2 500:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli vuoden
aikana keskimäärin 286 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 11 000 henkilöä joulukuun
lopussa.
• Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä kaikkiaan 28 500 vuoden 2016 aikana. Loka-
joulukuussa rekrytointeja oli 7 300. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle
siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk-
yrityksissä.
589.3.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa
noin kolmannes on alihankintaa
Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
599.3.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Suomen talouskasvu on
vakaalla pohjalla, jos myös
vienti kasvaa
609.3.2017 Teknologiateollisuus
619.3.2017 Teknologiateollisuus
• Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen
sektorin palveluita sujuvoittaa.
• Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla
tarvitaan.
• Yritysverojärjestelmä on
ajanmukaistettava.
• Työmarkkinaratkaisuilla on
palautettava kustannuskilpailukyky.
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä
remontoitava vastaamaan
kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta
lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on
palautettava
• Rakenneuudistukset välttämättömiä
julkisen talouden tasapainottamiseksi.
– Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun,
osaamiseen ja uudistumiseen.
– Koulutuksen tulee vastata paremmin
yritysten tarpeisiin.
– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.
– Liikennekaari.
• Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-
tason tai kansallisen tason
lisärasitetta, jolla heikennetään
kilpailukykyä.
629.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto loka-joulukuu 2016
Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen tavara- ja palveluviennin arvo ei ole
kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen
639.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vienti on matalalla tasolla, vientituloja
puuttuu jopa 30 miljardia euroa vuodessa
Teollisuus tuo 81 % Suomen vientituloista
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
649.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen palveluvienti ei ole korvannut
tavaraviennin pudotusta
659.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
669.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto joulukuu 2016
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin arvo väheni edelleen vuonna
2016
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
679.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2011 2012 2013 2014 2015
Teknologia-, metsä-
ja kemianteollisuuden
palveluvienti
Suomesta (ml.
peliteollisuus)
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi
Suomessa 2008 jälkeen
689.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Viennin kasvu on rajallista, koska teollisuuden
tuotantokapasiteetti on supistunut 20 %
Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle
699.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Teollisuuden
tuotantokyky
(tuotanto, jos
kapasiteetti
täyskäytössä), vas.
ast.
Teollisuuden
tuotanto
(2008=100), vas.
ast.
Teollisuuden
kapasiteetin
käyttöaste, %, oik.
ast.-20 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-20 %
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
709.3.2017 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä,
mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä
julkista sektoria
719.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Teollisuus Julkinen sektori
Työpaikkojen määrä Suomessa
729.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vähintään viiden henkilön yritykset
739.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Viennin pudotuksen seuraus: julkiset menot,
julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet
merkittävästi
749.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
759.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016)
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii
tuntuvia menoleikkauksia
Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
769.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
779.3.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
4
13
3 6
11 14
5
20
7
15
6
23
7
6
8
10
9
8
9
10
15
11
19
17
14
9
20
20 16 14
22
15
24
24 29
33
75 72 69 65 64 64 63
55 54 50 46
28
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Saksa USA Suomi Puola Ruotsi UK Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
789.3.2017 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa
vientiään ulkomaille
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
799.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä /
päivitys 7.11.2016
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon
teknologiateollisuudessa Suomessa
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2015, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus
liikevaihdosta:
• mediaani 13 %
• 21 %:lla ei
lainkaan omaa
vientiä
• 40 %:lla omaa
vientiä 0-5 %
liikevaihdosta
809.3.2017 Teknologiateollisuus
• Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat
• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet
• Meriteollisuus
• Ohjelmistot ja pelit
• Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja palvelut
• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)
• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö
• Autoteollisuuden murros
• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,
ohjattavuus, valvonta...)
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Suomen vienti on asteittain
pääsemässä kasvuun
Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin
kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden
sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin
vuosina 2017-2019
819.3.2017 Teknologiateollisuus
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon
ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta
Suomen vientiin vuosina 2017-2019
829.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
60
65
70
75
80
85
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Koko tavara- ja palveluvienti kasvaa
4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon
ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta
Suomen tavaravientiin vuosina 2017-2019
839.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
40
45
50
55
60
65
70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Tavaravienti kasvaa
6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla
Tuottavuus ja investoinnit
ovat keskeisiä kilpailukyvyn
kannalta
849.3.2017 Teknologiateollisuus
Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin
Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla
kuin vuosina 2007-2008
859.3.2017 Teknologiateollisuus
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee),
jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
869.3.2017 Teknologiateollisuus
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee),
jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus
879.3.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus
vaihtelee merkittävästi
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2015
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan
150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on
40 % suurempi kuin palveluyrityksissä
889.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava
ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen
kehitys on täysin riittämätön
899.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016)
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e
Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi
Alankomaat
USA
Saksa
Sveitsi
Suomi
Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti
7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin 2008
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
909.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat
pudonneet reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5
miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008
919.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit
Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat
alittaneet pääomien kulumisen (poistot)
jo kolmen vuoden ajan
929.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
16
18
20
22
24
26
28
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
939.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2016)
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit
Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e
Teollisuus Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
949.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen
kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
5.4
9.5
3.6
15.1
2.6
3.7
2.7
4
1.2
2
1.1
3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1
1.4 1.4 1 0.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-
2012, % bkt:sta
% bkt:sta
959.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
11%
17%
19%
24%
28% 29% 30%
35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%
21%
14%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Kauppa
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon
Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
969.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Suomi
Viro
Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja
Virossa
979.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Suomi
Viro
Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa
ja Virossa
989.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
95
145
195
245
295
345
395
445
495
545
595
645
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Suomi
Viro
999.3.2017 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta
rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen.
Lähde: Tilastokeskus
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa
kannattavuuden putoaminen
Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
Suomen talous ei kasva, ellei
yritysten investointeja saada
vahvaan kasvuun
- tuotanto, automaatio, digitaalisuus
- henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys
1009.3.2017 Teknologiateollisuus
YRITYSVEROTUS,
INVESTOINNIT JA KASVU
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille
2016 tehdyn kyselyn tulokset
Taloustutkimus Oy:
Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani
Koskinen
1019.3.2017 Teknologiateollisuus
Yrityksillä on paljon
investointitarpeita, mutta
kyky toteuttaa niitä on
useasti heikko
1029.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin
investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden
aikana?
1039.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
18
12
14
24
33
15
24
18
18
18
73
62
80
70
61
85
65
75
76
73
9
26
7
6
6
11
8
6
9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOK…
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
ULKOMAISEN YHTIÖN…
Kyllä
Ei
LISTATTU YRITYS
Kyllä
Ei
Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan
Vastaajat = 331
Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön
ja osaamiseen Suomessa lähivuosina?
1049.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
26
20
28
26
24
18
69
63
69
71
76
82
5
18
3
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan
Vastaajat = 288
Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat
60 % koko elinkeinoelämän investoinneista
%-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014
105
9.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto)
Alle 10 henkilöä työllistävät
24,5 % (344 471 yritystä)
10-49 henkilöä työllistävät
14,1 % (15 978 yritystä)
50-249 henkilöä työllistävät
16,0 % (2 554 yritystä)
250-499 henkilöä työllistävät
5.8 % (305 yritystä)
500-999 henkilöä työllistävät
6,9 % (159 yritystä)
Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät
32.7 % (119 yritystä)
Pk-yrityksillä on ongelmia
saada pankki- tai muun
vieraan pääoman ehtoista
investointirahoitusta
1069.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset:
pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa
pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista
investointirahoitusta
1079.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
64
40
53
77
100
100
20
40
20
21
15
20
25
2
1
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö*
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos
70 % teknologia-
teollisuuden
yrityksistä
Vastaajat = 103
*pieni vastaajamäärä, n<20
1089.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä
investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2015
1099.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(mediaani +4,0 %)
Kannattava
(24 % yrityksistä)
Tyydyttävä (20 %)
Heikko (30 %)
Tappiollinen
(26 %)
Selvityksen päätulos:
Suomen kilpailukyvyn palauttaminen
edellyttää myös yritysverotuksen
uudistamista, jotta investoinnit ja vienti
saadaan kasvuun
1109.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit - tausta
1119.3.2017 Teknologiateollisuus
• Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan
yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta.
• Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä
sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua
investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin.
• Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia
eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten
yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen.
• Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet
(lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset
perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit I
1129.3.2017 Teknologiateollisuus
1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden
suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin
seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%).
Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen
huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä.
2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen
oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös
pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on
lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen
korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman
prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään.
*) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot)
vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä
ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä
korkosuorituksia.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit II
1139.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%)
siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi
nykyisellään.
4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli):
Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan.
Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan.
5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan.
Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai
tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi
viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi
nykyisellään.
6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto-
oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus
säilyisi nykyisellään.
8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
Teknologiateollisuuden yritykset toivovat
merkittävää yritysverotuksen uudistamista -
mieluisin yritysveromalli
1149.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
2
35
34
13
2
7
4
1
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ACE-malli
CBIT-malli
Yhteisövero osingonjakohetkellä
Viron yritysveromalli
Varausmalli
Vapaat poisto-oikeudet
Yhteisöveron alentaminen
Nykymalli
Muu
Eos
%Vastaajat = 331
Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa
kaiken kokoisia yrityksiä
Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu)
1159.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-malli CBIT-malli
Yhteisövero
osingonjako-
hetkellä
Viron
yhteisövero-
malli
Varausmalli
Vapaat
poisto-
oikeudet
Yhteisöveron
alentaminen
Nykymalli Muu
1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4
10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1
50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1
250 - 499 hlö 47 37 5 5 5
500- hlö 7 27 20 7 20 13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%
Vastaajat = 331
Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös
pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton
verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64
% pörssiyhtiöistä
1169.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-malli CBIT-malli
Yhteisövero
osingonjako-
hetkellä
Viron
yhteisö-
veromalli
Varausmalli
Vapaat
poisto-
oikeudet
Yhteisöveron
alentaminen
Nykymalli Muu
Listattu yhtiö 32 27 5 23 9
Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%
Vastaajat = 331
Mieluisimpien veromallien
vaikutukset yritysten
investointeihin, työllisyyteen
ja verotuloihin
1179.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman
veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne
kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan
kolmen vuoden aikana?
1189.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
29
28
35
30
11
44
38
48
39
61
31
27
35
16
30
28
69
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisi
vaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönotto
vähentäisi investointeja
Vastaajat = 292
*pieni vastaajamäärä, n<20
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman
veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne
investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen
Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana?
1199.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
21
19
26
16
24
9
49
47
50
53
41
36
30
33
24
31
35
55
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisi
vaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönotto
vähentäisi investointeja
Vastaajat = 284
Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan
keskeinen tavoite lähivuosina?
1209.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
8
16
3
7
24
23
22
18
25
20
18
31
17
18
15
18
35
8
22
11
23
26
18
15
23
32
27
20
6
8
7
5
7
8
15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta
pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena
pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja
pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja
Vastaajat = 298
*pieni vastaajamäärä, n<20
Yritysten arvio veromallien
investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä
suuriksi koko elinkeinoelämässä
Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa
1219.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Toteutunut kehitys, ml. Etlan
ennuste vuodelle 2016
(+4,3%)
Viron yritysveromalli
Yhteisövero
osingonjakohetkellä
Investointivarausmalli
+ 21%
+ 20%
+ 11%
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Veromallien
investointivaikutuksista on
vähennetty 9 %-yksikköä, mikä
vastaa odotettua normaalia
investointien kasvua vuosina
2017-2019
Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma
Suomessa vuonna 2015
Verotuloja oli yhteensä 92,1 miljardia euroa
1229.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Kotitalouksien ansio- ja
pääomatuloverot
27.7 mrd.€, 30,1 %
Pakolliset sosiaaliturvamaksut
26.7 mrd.€, 29%,
Arvonlisäverot
19.0 mrd.€, 20,6 %
Yhteisöverot
4.4 mrd.€, 4,8 %
Energiaverot
4,1 mrd.€, 4,4 %
Omaisuusverot
3.0 mrd.€, 3,3 %
Muut verot
7.2 mrd.€, 7,8 %
1239.3.2017 Teknologiateollisuus
Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja
työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €)
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Yritysveromalli Välitön vaikutus
yhteisö- ja
osinkovero-
kertymään
Työpaikkojen
lisääntyminen 2-
3 vuodessa
Työpaikkojen
lisääntyminen kasvattaa
verotuloja ja vähentää
sosiaalimenoja 2-3
vuodessa
Yhteisövero osingonjakohetkellä
(verokanta 20 %)
• Jos osingonjako vähenee 20 %
• Jos osingonjako vähenee 30 %
• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 750
- 1 240
(- 1 730)
+ 20 500 + 730
Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%)
• Jos osingonjako vähenee 20 %
• Jos osingonjako vähenee 30 %
• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 40
- 620
(- 1 200)
+ 21 000 + 750
Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
Suomen jäykkä palkkamalli
ja työlainsäädäntö
heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
- Vientivetoinen työmarkkinamalli
tukemaan talouskasvua
1249.3.2017 Teknologiateollisuus
1259.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat
vähentyneet tuntuvasti
1269.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tuhatta työpaikkaa
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on korkealla tasolla, mutta alenemassa
1279.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
1289.3.2017 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan
38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyky on heikentynyt 16
% verrattuna Saksaan vuoden 2005 jälkeen
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
90
95
100
105
110
115
120
125
Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan
Suhteessa Espanjaan Suhteessa Suomeen Suhteessa Ranskaan
Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Portugaliin
2005,I =100
Suomen hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1299.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös
teollisuuden kustannuskilpailukyky
Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin)
Teollisuuden tuottavuus
Teollisuuden työn hinta
2005=100
1309.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee
yhtälailla teollisuutta
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
paranee
2005,I=100
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014
1319.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014
1329.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015
%-yksikköä
1339.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä
13 %-
yksikköä
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
1349.3.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
18.5
17.7 17.6
14.8
13.4
12.7
11.9 11.8 11.6
10.1 9.9
8.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Muutos 2008-2012, %
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
1359.3.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
42.541.540.6
38.5
37 36.335.6
33.2
31.930.9
27.527.3
23.422.9
14.714.6
12.411.8
10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3
4.5 3.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
1369.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Sveitsi
Norja
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Itävalta
Australia
Alankomaat
USA
Luxemburg
Irlanti
Iso-Britannia
Kanada
Italia
Singapore
Espanja
Japani
Uusi Seelanti
Etelä-Korea
Israel
Argentiina
Slovenia
Kreikka
Slovakia
Viro
Portugali
Tšekin tasavalta
Taiwan
Unkari
Puola
Brasilia
Latvia
Liettua
Meksiko
Romania
Bulgaria
Filippiinit
Euroa / tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi
muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja,
Sveitsi)
1379.3.2017 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %.
Lähde: Eurostat
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2016*
36
37
38
39
40
41
42
Tuntia
1389.3.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten
osuus jalostusarvosta on keskimäärin 77 %
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2015
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
%
Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja
tappiolliset yritykset työllistävät 54 % eli 156 600
koko henkilöstöstä Suomessa
1399.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 2015
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Kannattava
(24 % yrityksistä, hlöstöä 89 500)
Tyydyttävä (20 %, hlöstöä 42 400)
Heikko (30 %, hlöstöä 99 200)
Tappiollinen (26 %, hlöstöä 57 400)
Tulos / liikevaihto
ennen verotusta
2015, %
Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys Suomessa
ja maailmalla
1409.3.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
1419.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä noin 12 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
1429.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
1439.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
1449.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
Tiedot vuodelta 2015
1459.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 37,869, 15%
Intia, 25,818, 10%
Yhdysvallat, 20,837, 8%
Saksa, 16,919, 7%
Meksiko, 15,639, 6%
Ruotsi, 14,215, 6%
Puola, 12,763, 5%
Brasilia, 8,016, 3%
Iso-Britannia, 6,540, 3%
Ranska, 6,009, 2%
Vietnam, 5,552, 2%
Italia, 5,550, 2%
Venäjä, 4,505, 2%
Muut maat, 71,574, 29%
Kiina Intia Yhdysvallat Saksa Meksiko Ruotsi Puola Brasilia Iso-Britannia Ranska Vietnam Italia Venäjä Muut maat
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
1469.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1479.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
1489.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1499.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö
1509.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
1519.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
1529.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1539.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö
1549.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
1559.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen
1569.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
1579.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Suomi uuteen nousuun!
On aika uudelle ajattelulle
ja toimenpiteille
1589.3.2017 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2015
1599.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
71,006
39%
27,628
15%
25,925
14%
57,540
32%
1,438
92 %
77 kpl
5 %
38 kpl
2 % 24 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 577 Henkilöstön määrä / 182 099
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2015
1609.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
493 kpl
34%
473 kpl
33 %
272 kpl
19%
200 kpl
14%
Yritysten lukumäärä / 1 438 Henkilöstön määrä / 71 006
5,131
7%
15,060
21%
19,069
27%
31,746
45%
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
1 de 160

Recomendados

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017TechFinland
935 visualizações160 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017TechFinland
924 visualizações163 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017TechFinland
831 visualizações161 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017TechFinland
829 visualizações168 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017TechFinland
947 visualizações164 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017TechFinland
986 visualizações153 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017TechFinland
876 visualizações167 slides
Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn... por
Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn...Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn...
Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn...TechFinland
551 visualizações16 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017TechFinland
826 visualizações167 slides
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016 por
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016TechFinland
805 visualizações121 slides
Teknologiateollisuus touko 2016 por
Teknologiateollisuus touko 2016Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016TechFinland
501 visualizações122 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018TechFinland
658 visualizações182 slides

Mais procurados(20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
TechFinland876 visualizações
Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn... por TechFinland
Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn...Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn...
Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn...
TechFinland551 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017
TechFinland826 visualizações
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
TechFinland805 visualizações
Teknologiateollisuus touko 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuus touko 2016Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016
TechFinland501 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018
TechFinland658 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018
TechFinland522 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
TechFinland843 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
TechFinland827 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019
TechFinland3.6K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
TechFinland99 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
TechFinland587 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
TechFinland601 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
TechFinland431 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018
TechFinland121 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
TechFinland709 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018
TechFinland694 visualizações
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
TechFinland1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021
TechFinland641 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
TechFinland576 visualizações

Destaque

Finnish technology industry, March 2017 por
Finnish technology industry, March 2017Finnish technology industry, March 2017
Finnish technology industry, March 2017TechFinland
419 visualizações59 slides
EK:n Suhdannaebarometri, helmikuu 2017 por
EK:n Suhdannaebarometri, helmikuu 2017EK:n Suhdannaebarometri, helmikuu 2017
EK:n Suhdannaebarometri, helmikuu 2017Elinkeinoelämän keskusliitto
33.2K visualizações18 slides
EK:n Investointitiedustelu kesäkuu 2016 por
EK:n Investointitiedustelu kesäkuu 2016EK:n Investointitiedustelu kesäkuu 2016
EK:n Investointitiedustelu kesäkuu 2016Elinkeinoelämän keskusliitto
8.6K visualizações16 slides
EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016 por
EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016
EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016Elinkeinoelämän keskusliitto
19K visualizações8 slides
EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016 por
EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016
EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016Elinkeinoelämän keskusliitto
2.3K visualizações18 slides
Luottamusindikaattorit, maaliskuu 2017 por
Luottamusindikaattorit, maaliskuu 2017Luottamusindikaattorit, maaliskuu 2017
Luottamusindikaattorit, maaliskuu 2017Elinkeinoelämän keskusliitto
15.1K visualizações8 slides

Destaque(20)

Finnish technology industry, March 2017 por TechFinland
Finnish technology industry, March 2017Finnish technology industry, March 2017
Finnish technology industry, March 2017
TechFinland419 visualizações
Finnish technology industry, January 2017 por TechFinland
Finnish technology industry, January 2017Finnish technology industry, January 2017
Finnish technology industry, January 2017
TechFinland815 visualizações
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
TechFinland1.1K visualizações
Valinnainen Tietotekniikka por Pete15
Valinnainen TietotekniikkaValinnainen Tietotekniikka
Valinnainen Tietotekniikka
Pete15184 visualizações
Portfolio Dec 2009 por Jane Howitt
Portfolio Dec 2009Portfolio Dec 2009
Portfolio Dec 2009
Jane Howitt348 visualizações
Talouden näkymät 2015-2017 por Suomen Pankki
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
Suomen Pankki1K visualizações
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset por Kemianteollisuus ry
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
Kemianteollisuus ry181 visualizações
Yhteisöllinen verkko-oppiminen: käytäntöjen pedagoginen kehittäminen ja tavoi... por Otavan Opisto
Yhteisöllinen verkko-oppiminen: käytäntöjen pedagoginen kehittäminen ja tavoi...Yhteisöllinen verkko-oppiminen: käytäntöjen pedagoginen kehittäminen ja tavoi...
Yhteisöllinen verkko-oppiminen: käytäntöjen pedagoginen kehittäminen ja tavoi...
Otavan Opisto1.7K visualizações
Trialogisen oppimisen ja teknologian kehittäminen KP-Lab –projektissa por Sami Paavola
Trialogisen oppimisen ja teknologian kehittäminen KP-Lab –projektissa Trialogisen oppimisen ja teknologian kehittäminen KP-Lab –projektissa
Trialogisen oppimisen ja teknologian kehittäminen KP-Lab –projektissa
Sami Paavola448 visualizações
ReinventingMfgFullReport por Diego Tamburini
ReinventingMfgFullReportReinventingMfgFullReport
ReinventingMfgFullReport
Diego Tamburini819 visualizações
Koneteollisuus Suomessa por Sitra_Koneteollisuus
Koneteollisuus SuomessaKoneteollisuus Suomessa
Koneteollisuus Suomessa
Sitra_Koneteollisuus1.6K visualizações
Teknologiateollisuus: tilanne ja näkymät, lokakuu 2015 por TechFinland
Teknologiateollisuus: tilanne ja näkymät, lokakuu 2015Teknologiateollisuus: tilanne ja näkymät, lokakuu 2015
Teknologiateollisuus: tilanne ja näkymät, lokakuu 2015
TechFinland962 visualizações
Kasvun painopiste siirtyy kotimaisesta kysynnästä ulkomaankauppaan por Palkansaajien tutkimuslaitos
Kasvun painopiste siirtyy kotimaisesta kysynnästä ulkomaankauppaanKasvun painopiste siirtyy kotimaisesta kysynnästä ulkomaankauppaan
Kasvun painopiste siirtyy kotimaisesta kysynnästä ulkomaankauppaan
Palkansaajien tutkimuslaitos2.9K visualizações

Similar a Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016TechFinland
491 visualizações143 slides
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016 por
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016TechFinland
311 visualizações122 slides
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016 por
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016TechFinland
1.3K visualizações123 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016TechFinland
397 visualizações153 slides
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016 por
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016TechFinland
1K visualizações122 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020TechFinland
533 visualizações177 slides

Similar a Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017(13)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
TechFinland491 visualizações
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
TechFinland311 visualizações
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
TechFinland1.3K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2016
TechFinland397 visualizações
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
TechFinland1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
TechFinland533 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
TechFinland567 visualizações
Teknologiateollisuus touko 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuus touko 2016Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016
TechFinland833 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2020
TechFinland345 visualizações
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
TechFinland1.6K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020
TechFinland1.1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020
TechFinland1.7K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1K visualizações

Mais de TechFinland

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
352 visualizações190 slides
Technology industry / Finnish economic outlook por
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
130 visualizações70 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
1.4K visualizações153 slides
Technology industry / Finnish economic outlook por
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
79 visualizações70 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
550 visualizações153 slides
Technology industry / Finnish economic outlook por
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
87 visualizações70 slides

Mais de TechFinland(20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland352 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland130 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.4K visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland79 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland550 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland87 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland685 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland35 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland544 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland130 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland87 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland750 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland158 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.5K visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland188 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.8K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland843 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland231 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland923 visualizações
Technology Industry / Finnish Economic Outlook por TechFinland
Technology Industry / Finnish Economic OutlookTechnology Industry / Finnish Economic Outlook
Technology Industry / Finnish Economic Outlook
TechFinland203 visualizações

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017

 • 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Maaliskuu 2017 19.3.2017 Teknologiateollisuus
 • 3. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 39.3.2017 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
 • 4. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 49.3.2017 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2016): 14,3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 38 000 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2016): 8,7 mrd euroa • henkilöstö (2016): 15 400 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2016): 28,3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 122 400 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2016): 11,3 mrd euroa • henkilöstö (2016): 60 400 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2016): 6,0 mrd euroa • henkilöstö (2016): 49 800
 • 5. Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino 59.3.2017 Teknologiateollisuus • 51 % Suomen koko viennistä. • Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa. • 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
 • 6. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 84 % on ulkomailla, 16 % Suomessa (2015) 69.3.2017 Teknologiateollisuus 84% 16% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
 • 7. 79.3.2017 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa (2015). Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2016 Tavaravienti yhteensä 25,2 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,5 mrd. € 9,8 % Länsi-Eurooppa 13,7 mrd. € 53,9 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,8 mrd. € 3,2 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3,8 mrd. € 15,0 % Afrikka 0,4 mrd. € 1,7 % Lähi- ja Keski-Itä 0,5 mrd. € 1,8 % Aasia 3,7 mrd. € 14,6 %
 • 8. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015 89.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa) Teknologiateollisuus 51% Metsäteollisuus 16% Kemianteollisuus 14% Muut toimialat 19%
 • 9. 99.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2015) Koneet ja laitteet, 7.3 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.5 Terästuotteet, 4.0 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7 Pelit ja ohjelmistot, 3.7 Värimetallit, 2.6 Autot ja autonosat, 2.6 Tietoliikennelaitteet, 2.3 Koneteollisuuden palvelut, 2.0 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.4 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.9 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3 Metallimalmit, 0.1 Paperi, kartonki, pahvi, 7.3 Sahatavara, 2.5 Massa, 1.8 Metsäteollisuuden palvelut, 0.4 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4 Dieselpolttoaineet, 3.4 Kumi- ja muovituotteet, 1.4 Kemianteollisuuden palvelut, 1.0 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 14.7
 • 10. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 90 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2015 109.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 26.8 mrd.€ 50% Metsäteollisuus 11.6 mrd.€ 21% Kemianteollisuus 10.1 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.6 mrd.€ 10%
 • 11. 119.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2015) Koneet ja laitteet, 7.3 Terästuotteet, 4.0 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7 Värimetallit, 2.6 Autot ja autonosat, 2.6 Tietoliikennelaitteet, 2.3 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.4 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.1 Paperi, kartonki, pahvi, 7.3 Sahatavara, 2.5 Massa, 1.8 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4 Dieselpolttoaineet, 3.4 Kumi- ja muovituotteet, 1.4 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
 • 12. Maailmantalouden näkymät - Suomi osana maailmantaloutta 129.3.2017 Teknologiateollisuus
 • 13. Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa niukemmin 139.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 14. Suomen viimeaikainen kasvu on ollut erityisesti rakentamisen ja yksityisen kulutuksen ansiota 149.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 • 15. Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin 159.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 16. 169.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on voimistunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 17. Teollisuustuotannon kasvu Suomessa on ollut hidasta 179.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 18. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten 189.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 19. Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 199.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 20. Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 209.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
 • 21. 219.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Brasilia on edelleen taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
 • 22. 229.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 23. 239.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 24. 249.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 25. 259.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 26. 269.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 27. Teollisuustuotanto maailmalla on saanut uutta vauhtia 279.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 • 28. 289.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys
 • 29. Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista 299.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 30. Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista 309.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 31. 319.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
 • 32. 329.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit vähenevät edelleen erityisesti Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
 • 33. EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut 339.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 34. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt noin viiteen prosenttiin 349.3.2017 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 35. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet 359.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 36. Euron arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti suhteessa muihin valuuttoihin 369.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 37. 379.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,4 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, % Muu Aasia
 • 38. 389.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,2 % vuonna 2017 Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,2 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %
 • 39. Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Bkt:n kehitys 2017 / 2016, % 399.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, February 2017 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu helmikuussa 2017. Pohjois-Amerikka: +2,3 % USA +2,3 % Kanada +2,0 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,6 % Brasilia +0,7 % Meksiko +1,4 % Argentiina +3,0 % Venezuela -3,1 % Kolumbia +2,4 % Chile +2,0 % Peru +3,7 % Länsi-Eurooppa: +1,5 % Saksa +1,4 % Iso-Britannia +1,5 % Ranska +1,3 % Italia +0,8 % Espanja +2,4 % Alankomaat +2,0 % Sveitsi +1,5 % Ruotsi +2,4 % Belgia +1,4 % Norja +1,5 % Itävalta +1,4 % Tanska +1,5 % Kreikka +1,7 % Suomi +1,3 % Portugali +1,5 % Irlanti +3,4 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0,4 % Israel +3,3 % Aasia: +4,7 % Kiina +6,5 % Japani +1,2 % Intia +7,4 % Australia +2,5 % Etelä-Korea +2,5 % Indonesia +5,2 % Taiwan +1,7 % Thaimaa +3,2 % Malesia +4,2 % Singapore +1,6 % Uusi Seelanti +3,2 % Filippiinit +6,4 % Vietnam +6,5 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,2 % Nigeria +1,3 % Egypti +3,6 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,2 % Venäjä +1,3 % Turkki +2,2 % Puola +3,1 % Tšekki +2,5 % Romania +3,6 % Ukraina +2,4 % Unkari +3,0 % Slovakia +3,1 % Slovenia +2,5 % Liettua +2,8 % Latvia +2,9 % Viro +2,2 %
 • 40. Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa alkuvuonna 2017 409.3.2017 Teknologiateollisuus
 • 41. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2016 kasvoi vajaan prosentin 68,6 miljardiin euroon 419.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
 • 42. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on noususuunnassa 429.3.2017 Teknologiateollisuus *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 • 43. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti 439.3.2017 Teknologiateollisuus Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 • 44. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat lisääntyneet alkusyksyn 2016 jälkeen 449.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: -2 % +20 % Kotimaahan: 0 % +30 % Yhteensä: -1 % +23 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
 • 45. Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on vahvistunut hieman 459.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Vientiin: -3 % +2 % Kotimaahan: -7 % +1 % Yhteensä: -4 % +2 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset Yhteensä
 • 46. Tarjouspyynnöt* ovat hyvässä kasvussa - kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi 469.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2017. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 • 47. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 479.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: -5 % +16 % Kotimaahan: -21 % -8 % Yhteensä: -9 % +11 %
 • 48. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 489.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Vientiin: -2 % +9 % Kotimaahan: -15 % -15 % Yhteensä: -4 % +4 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 49. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 499.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: +1 % +26 % Kotimaahan: +22 % +55 % Yhteensä: +6 % +32 %
 • 50. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 509.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Vientiin: -4 % 0 % Kotimaahan: -7 % +5 % Yhteensä: -4 % +1 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 51. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 519.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 0 50 100 150 200 250 300 350 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: +9 % -62 % Kotimaahan: +13 % +22 % Yhteensä: +13 % -2 %
 • 52. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 529.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Vientiin: +67 % -1 % Kotimaahan: +4 % +1 % Yhteensä: +14 % 0 % Yhteensä
 • 53. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 539.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Yhteensä: -2 % +52 %
 • 54. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 549.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Yhteensä: -6 % +5 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
 • 55. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 559.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Henkilöstöstä noin 11 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2016
 • 56. Teknologiateollisuus rekrytoi viime vuonna uutta henkilöstöä 28 500, loka-joulukuussa 7 300 569.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
 • 57. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja alkuvuoden 2017 näkymistä 579.3.2017 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 68,6 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta vajaa prosentti. Syys-lokakuussa liikevaihto oli 5 % suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 23 % enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta hieman vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015. • Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa, mutta neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna 2017 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni vuonna 2016 noin prosentin eli 2 500:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 286 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 11 000 henkilöä joulukuun lopussa. • Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä kaikkiaan 28 500 vuoden 2016 aikana. Loka- joulukuussa rekrytointeja oli 7 300. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk- yrityksissä.
 • 58. 589.3.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
 • 59. 599.3.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut
 • 60. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 609.3.2017 Teknologiateollisuus
 • 61. 619.3.2017 Teknologiateollisuus • Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa. • Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan. • Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. • Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava • Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. – Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. – Liikennekaari. • Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
 • 62. 629.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto loka-joulukuu 2016 Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen tavara- ja palveluviennin arvo ei ole kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen
 • 63. 639.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vienti on matalalla tasolla, vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 81 % Suomen vientituloista
 • 64. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 649.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 65. Suomen palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta 659.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 66. 669.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto joulukuu 2016 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin arvo väheni edelleen vuonna 2016 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 67. 679.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
 • 68. Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen 689.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 69. Viennin kasvu on rajallista, koska teollisuuden tuotantokapasiteetti on supistunut 20 % Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle 699.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-20 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -20 %
 • 70. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 709.3.2017 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
 • 71. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 719.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuus Julkinen sektori Työpaikkojen määrä Suomessa
 • 72. 729.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vähintään viiden henkilön yritykset
 • 73. 739.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Viennin pudotuksen seuraus: julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet merkittävästi
 • 74. 749.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
 • 75. 759.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016) Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii tuntuvia menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
 • 76. 769.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
 • 77. 779.3.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013 4 13 3 6 11 14 5 20 7 15 6 23 7 6 8 10 9 8 9 10 15 11 19 17 14 9 20 20 16 14 22 15 24 24 29 33 75 72 69 65 64 64 63 55 54 50 46 28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saksa USA Suomi Puola Ruotsi UK Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
 • 78. 789.3.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
 • 79. 799.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.11.2016 Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2015, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 13 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 40 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
 • 80. 809.3.2017 Teknologiateollisuus • Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat • Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet • Meriteollisuus • Ohjelmistot ja pelit • Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja palvelut • Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) • Teollisuutta palveleva suunnittelutyö • Autoteollisuuden murros • Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • 81. Suomen vienti on asteittain pääsemässä kasvuun Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 819.3.2017 Teknologiateollisuus
 • 82. Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 829.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 60 65 70 75 80 85 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Koko tavara- ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla
 • 83. Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen tavaravientiin vuosina 2017-2019 839.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 40 45 50 55 60 65 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Tavaravienti kasvaa 6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla
 • 84. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 849.3.2017 Teknologiateollisuus
 • 85. Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008 859.3.2017 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
 • 86. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 869.3.2017 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
 • 87. 879.3.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2015 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
 • 88. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on 40 % suurempi kuin palveluyrityksissä 889.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
 • 89. Yritysten investoinnit Suomessa on saatava ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen kehitys on täysin riittämätön 899.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016) 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi
 • 90. Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 909.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
 • 91. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat pudonneet reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 919.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
 • 92. Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan 929.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 • 93. 939.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2016) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e Teollisuus Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin
 • 94. Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) 949.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003- 2012, % bkt:sta % bkt:sta
 • 95. 959.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa
 • 96. Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 969.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
 • 97. Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 979.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
 • 98. Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 989.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 95 145 195 245 295 345 395 445 495 545 595 645 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Viro
 • 99. 999.3.2017 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
 • 100. Suomen talous ei kasva, ellei yritysten investointeja saada vahvaan kasvuun - tuotanto, automaatio, digitaalisuus - henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys 1009.3.2017 Teknologiateollisuus
 • 101. YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVU Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen 1019.3.2017 Teknologiateollisuus
 • 102. Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko 1029.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 103. Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 1039.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 18 12 14 24 33 15 24 18 18 18 73 62 80 70 61 85 65 75 76 73 9 26 7 6 6 11 8 6 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki HENKILÖKUNTALUOK… 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* ULKOMAISEN YHTIÖN… Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 331
 • 104. Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? 1049.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 26 20 28 26 24 18 69 63 69 71 76 82 5 18 3 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 288
 • 105. Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 105 9.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % (344 471 yritystä) 10-49 henkilöä työllistävät 14,1 % (15 978 yritystä) 50-249 henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) 250-499 henkilöä työllistävät 5.8 % (305 yritystä) 500-999 henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät 32.7 % (119 yritystä)
 • 106. Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 1069.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 107. Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset: pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 1079.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 64 40 53 77 100 100 20 40 20 21 15 20 25 2 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö* 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos 70 % teknologia- teollisuuden yrityksistä Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20
 • 108. 1089.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
 • 109. Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2015 1099.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,0 %) Kannattava (24 % yrityksistä) Tyydyttävä (20 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (26 %)
 • 110. Selvityksen päätulos: Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun 1109.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 111. Veromallit - tausta 1119.3.2017 Teknologiateollisuus • Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta. • Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin. • Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen. • Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 112. Veromallit I 1129.3.2017 Teknologiateollisuus 1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä. 2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään. *) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 113. Veromallit II 1139.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan. 5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto- oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
 • 114. Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista - mieluisin yritysveromalli 1149.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 2 35 34 13 2 7 4 1 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjakohetkellä Viron yritysveromalli Varausmalli Vapaat poisto-oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Eos %Vastaajat = 331
 • 115. Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu) 1159.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisövero- malli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu 1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4 10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1 50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1 250 - 499 hlö 47 37 5 5 5 500- hlö 7 27 20 7 20 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
 • 116. Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä 1169.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisö- veromalli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Listattu yhtiö 32 27 5 23 9 Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
 • 117. Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin 1179.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 118. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 1189.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 29 28 35 30 11 44 38 48 39 61 31 27 35 16 30 28 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20
 • 119. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 1199.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 21 19 26 16 24 9 49 47 50 53 41 36 30 33 24 31 35 55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 284
 • 120. Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina? 1209.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 8 16 3 7 24 23 22 18 25 20 18 31 17 18 15 18 35 8 22 11 23 26 18 15 23 32 27 20 6 8 7 5 7 8 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja Vastaajat = 298 *pieni vastaajamäärä, n<20
 • 121. Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa 1219.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Toteutunut kehitys, ml. Etlan ennuste vuodelle 2016 (+4,3%) Viron yritysveromalli Yhteisövero osingonjakohetkellä Investointivarausmalli + 21% + 20% + 11% Miljardia euroa, käyvin hinnoin Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017-2019
 • 122. Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa vuonna 2015 Verotuloja oli yhteensä 92,1 miljardia euroa 1229.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Kotitalouksien ansio- ja pääomatuloverot 27.7 mrd.€, 30,1 % Pakolliset sosiaaliturvamaksut 26.7 mrd.€, 29%, Arvonlisäverot 19.0 mrd.€, 20,6 % Yhteisöverot 4.4 mrd.€, 4,8 % Energiaverot 4,1 mrd.€, 4,4 % Omaisuusverot 3.0 mrd.€, 3,3 % Muut verot 7.2 mrd.€, 7,8 %
 • 123. 1239.3.2017 Teknologiateollisuus Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €) Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkovero- kertymään Työpaikkojen lisääntyminen 2- 3 vuodessa Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2-3 vuodessa Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 750 - 1 240 (- 1 730) + 20 500 + 730 Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 40 - 620 (- 1 200) + 21 000 + 750 Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
 • 124. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä - Vientivetoinen työmarkkinamalli tukemaan talouskasvua 1249.3.2017 Teknologiateollisuus
 • 125. 1259.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
 • 126. Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 1269.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuhatta työpaikkaa
 • 127. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alenemassa 1279.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
 • 128. 1289.3.2017 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannuskilpailukyky on heikentynyt 16 % verrattuna Saksaan vuoden 2005 jälkeen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 90 95 100 105 110 115 120 125 Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Suomeen Suhteessa Ranskaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Portugaliin 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 129. 1299.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta 2005=100
 • 130. 1309.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005,I=100
 • 131. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014 1319.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015 %-yksikköä
 • 132. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014 1329.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015 %-yksikköä
 • 133. 1339.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä 13 %- yksikköä
 • 134. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 1349.3.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
 • 135. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 1359.3.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
 • 136. 1369.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Sveitsi Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta Australia Alankomaat USA Luxemburg Irlanti Iso-Britannia Kanada Italia Singapore Espanja Japani Uusi Seelanti Etelä-Korea Israel Argentiina Slovenia Kreikka Slovakia Viro Portugali Tšekin tasavalta Taiwan Unkari Puola Brasilia Latvia Liettua Meksiko Romania Bulgaria Filippiinit Euroa / tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi)
 • 137. 1379.3.2017 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %. Lähde: Eurostat Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2016* 36 37 38 39 40 41 42 Tuntia
 • 138. 1389.3.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 77 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2015 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä %
 • 139. Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 54 % eli 156 600 koko henkilöstöstä Suomessa 1399.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 2015 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Kannattava (24 % yrityksistä, hlöstöä 89 500) Tyydyttävä (20 %, hlöstöä 42 400) Heikko (30 %, hlöstöä 99 200) Tappiollinen (26 %, hlöstöä 57 400) Tulos / liikevaihto ennen verotusta 2015, %
 • 141. Teknologiateollisuuden henkilöstö 1419.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 12 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2016
 • 142. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 1429.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 143. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 1439.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 144. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 1449.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 145. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Tiedot vuodelta 2015 1459.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 37,869, 15% Intia, 25,818, 10% Yhdysvallat, 20,837, 8% Saksa, 16,919, 7% Meksiko, 15,639, 6% Ruotsi, 14,215, 6% Puola, 12,763, 5% Brasilia, 8,016, 3% Iso-Britannia, 6,540, 3% Ranska, 6,009, 2% Vietnam, 5,552, 2% Italia, 5,550, 2% Venäjä, 4,505, 2% Muut maat, 71,574, 29% Kiina Intia Yhdysvallat Saksa Meksiko Ruotsi Puola Brasilia Iso-Britannia Ranska Vietnam Italia Venäjä Muut maat
 • 146. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 1469.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 147. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1479.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 148. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 1489.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 149. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1499.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 150. Metallien jalostuksen henkilöstö 1509.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 151. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1519.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 152. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 1529.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 153. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1539.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 154. Tietotekniikka-alan henkilöstö 1549.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 155. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1559.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 156. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 1569.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
 • 157. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 1579.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
 • 158. Suomi uuteen nousuun! On aika uudelle ajattelulle ja toimenpiteille 1589.3.2017 Teknologiateollisuus
 • 159. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2015 1599.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 71,006 39% 27,628 15% 25,925 14% 57,540 32% 1,438 92 % 77 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 577 Henkilöstön määrä / 182 099 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
 • 160. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2015 1609.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 493 kpl 34% 473 kpl 33 % 272 kpl 19% 200 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 438 Henkilöstön määrä / 71 006 5,131 7% 15,060 21% 19,069 27% 31,746 45% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset