Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018

TechFinland
TechFinlandTechFinland
Teknologiateollisuuden /
Suomen talousnäkymät
Kesäkuu 2018
112.6.2018 Teknologiateollisuus
Suomi tarvitsee pitkäkestoista
yritysten kasvua tukevaa
talous- ja veropolitiikkaa
212.6.2018 Teknologiateollisuus
Talous- ja veropolitiikan tavoitteeksi tulisi asettaa
kolmen prosentin vuotuinen BKT-kasvu 2018-2023
312.6.2018 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle huhtikuussa 2018: 2,4 % vuonna 2018, 2,0 % vuonna 2019, 1,7 % vuonna 2020, 1,5 %
vuonna 2021, 1,5 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023
Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
Taustatietoa
teknologiateollisuudesta sekä
koko vientisektorista
412.6.2018 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
512.6.2018 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB, Ensto, Microsoft Mobile,
Murata Electronics, Nokia, Planmeca,
Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
METALLIEN JALOSTUS
Boliden, Componenta, Kuusakoski,
Luvata, Outokumpu, Outotec,
Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars,
Glaston, Kone, Konecranes, Metso,
Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet,
Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel,
Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu
Finland, IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG,
Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
612.6.2018 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2017): 14,7 mrd euroa
• henkilöstö (2017): 39 000
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2017): 10,9 mrd euroa
• henkilöstö (2017): 15 100
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2017): 30 mrd euroa
• henkilöstö (2017): 128 000
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2017): 12,4 mrd euroa
• henkilöstö (2017): 62 600
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2017): 6,2 mrd euroa
• henkilöstö (2017): 52 500
Teknologiateollisuus
– Suomen suurin elinkeino
712.6.2018 Teknologiateollisuus
• 51 % Suomen koko viennistä.
• Alan yritykset investoivat Suomessa
vuosittain noin 5,5 miljardia euroa.
• 70 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.
• Alan yritykset työllistävät suoraan noin
300 000 ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan lukien
750 000 henkilöä eli 30 % Suomen
koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin
jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2017)
812.6.2018 Teknologiateollisuus
87%
13%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2017
Tavaravienti yhteensä 30,6 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
2,79 mrd. €
9,1 %
Länsi-Eurooppa
16,44 mrd. €
53,7 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
0,84 mrd. €
2,8 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
5,11 mrd. €
16,6 %
Afrikka
0,43 mrd. €
1,4 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,51 mrd. €
1,7 %
Aasia
4,51 mrd. €
14,7 %
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
1012.6.2018 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus,
43.6, 51%
Metsäteollisuus;
12.9; 15%
Kemianteollisuus;
13; 15%
Muut toimialat; 16.1;
19%
1112.6.2018 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-
ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1
Terästuotteet, 4.2
Pelit ja ohjelmistot, 4.1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Koneteollisuuden palvelut, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallien jalostuksen palvelut, 0.6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Metsäteollisuuden palvelut, 1.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset
tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Kemianteollisuuden palvelut, 1.5
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 16.1
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017
1212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologiateollisuus
30.6 mrd.€
52%
Metsäteollisuus
11.9 mrd.€
20%
Kemianteollisuus
11.5 mrd.€
19%
Muut toimialat
5.5 mrd.€
9%
1312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Terästuotteet, 4.2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.5
1412.6.2018 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-
ja kemianteollisuuden
palveluvienti
Suomesta (ml.
peliteollisuus)
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.
Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Maailmantalouden näkymät
- Kasvu on hidastumassa
1512.6.2018 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuote on kasvanut myös Suomessa,
mutta takamatkaa euromaihin on lähes 8 %
1612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta
takamatkaa euromaihin on lähes 40 %
1712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vienti ei ole enää juurikaan kasvanut
maaliskuun 2017 jälkeen
1812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Bruttokansantuote on kasvanut pitkään
Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa
1912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
2012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito)
Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi
vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot
17 miljardia euroa nykyistä suuremmat
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Ruotsin bkt-kasvulla
2009-2017
Saksan bkt-kasvulla
2009-2017
EU-maiden bkt-
kasvulla 2009-2017
Suomen toteutunut
kehitys
Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2112.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018.
Lähde: Markit
Talouskasvu Euroalueella on hidastumassa
Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa,
mutta takamatkaa EU-keskiarvoon on 15 %
2212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut lähes
saman verran kuin Italiassa ja Espanjassa
2312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä
tasolla
2412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
2512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
2612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana,
myös Brasilia on palautunut kasvuun
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
2712.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018.
Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa kasvu on hidastunut
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2812.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018.
Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2912.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018.
Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee hieman
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
3012.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018.
Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
3112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Teollisuustuotanto on kasvanut
maailmanlaajuisesti
3212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
3312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on kasvanut vahvasti
Viennin määrän kehitys
Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista
3412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista
3512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
3612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaa
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
3712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit ovat päässeet kasvuun myös
Brasiliassa
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman
3812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut noin 5 prosenttiin
3912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018(1-2)
%
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen
kasvavat edelleen USA:ssa
4012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin
4112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
4212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2018)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,9 %
vuonna 2018
Bkt:n kasvu 2018 / 2017, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muuit.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+3,9 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2017, %
Muu
Aasia
4312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2018), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 2,8 % vuonna 2018
Bkt:n kasvu 2018 / 2017, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Kasvu keskimäärin:
+2,8 %
Meksiko
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2016, %
Talouskasvu on maailmalla laaja-alaista 2018
Suomessa kasvu hidastuu
Bkt:n kehitys 2018 / 2017, %
4412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, April 2018
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu huhtikuussa 2018.
Pohjois-Amerikka: +2,7 %
USA +2,8 %
Kanada +2,0 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,6 %
Brasilia +2,7 %
Meksiko +2,2 %
Argentiina +2,6 %
Venezuela -10,6 %
Kolumbia +2,5 %
Chile +3,5 %
Peru +3,5 %
Länsi-Eurooppa: +2,1 %
Saksa +2,4 %
Iso-Britannia +1,5 %
Ranska +2,1 %
Italia +1,4 %
Espanja +2,7 %
Alankomaat +2,8 %
Sveitsi +2,2 %
Ruotsi +2,6 %
Belgia +1,8 %
Norja +2,3 %
Itävalta +2,6 %
Tanska +1,8 %
Kreikka +1,9 %
Suomi +2,5 %
Portugali +2,3 %
Irlanti +4,7 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +1,5 %
Israel +3,3 %
Aasia: +4,9 %
Kiina +6,6 %
Japani +1,4 %
Intia +7,4 %
Australia +2,7 %
Etelä-Korea +2,9 %
Indonesia +5,3 %
Taiwan +2,7 %
Thaimaa +4,0 %
Malesia +5,4 %
Singapore +3,2 %
Uusi Seelanti +2,8 %
Filippiinit +6,6 %
Vietnam +6,6 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,9 %
Nigeria +2,4 %
Egypti +4,7 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +3,2 %
Venäjä +2,0 %
Turkki +4,4 %
Puola +4,1 %
Tšekki +3,5 %
Romania +4,7 %
Ukraina +3,0 %
Unkari +3,8 %
Slovakia +3,8 %
Slovenia +4,3 %
Liettua +3,2 %
Latvia +3,8 %
Viro +3,5 %
Teknologiateollisuuden näkymät
Suomessa keväällä 2018
4512.6.2018 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 9 % vuonna 2017 ollen 74,1 miljardia euroa
4612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2017, %:
Kone- ja metalli +8 %
Elektroniikka- ja sähkö +10 %
Metallien jalostus +20 %
Suunnittelu- ja konsultointi +8 %
Tietotekniikka +8 %
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden
liikevaihto Suomessa kasvoivat vuonna 2017
Kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua
4712.6.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuonna 2017
4812.6.2018 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %,
metallien jalostus 15 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
pysyneet korkealla tasolla
4912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017
Vientiin: +6 % -28 %
Kotimaahan: +49 % +1 %
Yhteensä: +17 % -20 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
pysynyt korkealla tasolla
5012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.3.2018.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017
Vientiin: +27 % -1 %
Kotimaahan: +15 % +10 %
Yhteensä: +24 % +1 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Yhteensä
Tarjouspyyntöjä* on paljon liikkeellä
- kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi
5112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2018.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
5212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017
Vientiin: +9 % +2 %
Kotimaahan: +35 % -19 %
Yhteensä: +13 % -3 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
5312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.3.2018.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017
Vientiin: +2 % 0 %
Kotimaahan: +22 % -16 %
Yhteensä: +5 % -4 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
5412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017
Vientiin: +4 % -42 %
Kotimaahan: +38 % -16 %
Yhteensä: +10 % -38 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
5512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.3.2018.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017
Vientiin: +37 % -2 %
Kotimaahan: +18 % +17 %
Yhteensä: +33 % +1 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
5612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018.
0
50
100
150
200
250
300
350
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017
Vientiin: +14 % +103 %
Kotimaahan: +43 % +21 %
Yhteensä: +38 % +28 %
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
5712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.3.2018.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017
Vientiin: -10 % +3 %
Kotimaahan: +31 % +13 %
Yhteensä: +19 % +11 %
Yhteensä
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
5812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017
Yhteensä: +75 % +60 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
5912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.3.2018.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017
Yhteensä: +4 % +17 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
kasvoi tammi-maaliskuussa 5 500:lla
6012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(31.3)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa tammi-
maaliskuussa 11 000 ihmistä, 42 500 vuonna 2017
6112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta
Suomessa ja kesän 2018 näkymistä
6212.6.2018 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 73,5 miljardia euroa vuonna 2017. Kasvua edellisvuotisesta oli
koko vuoden ajalta noin 9 prosenttia. Tammi-helmikuussa 2018 liikevaihto oli 5 prosenttia
suurempi kuin vuosi sitten.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 20
prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa, mutta 17 prosenttia enemmän kuin vastaavalla
ajanjaksolla vuonna 2017. Muutokset vuosineljännesten välillä ovat olleet viime aikoina suuria
erityisesti laivatilausten sekä uusien pitkäkestoisten palvelusopimusten takia.
• Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa prosentin verran suurempi kuin joulukuun lopussa ja 24
prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 maaliskuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on keväällä ja kesällä 2018 suurempi kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa vajaat kaksi
prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa noin 302 000
eli 5 500 enemmän kuin viime vuonna.
• Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit olivat korkealla tasolla myös tammi-maaliskuussa.
Rekrytointeja oli kaikkiaan 11 000, kun viime vuonna niitä oli yhteensä 42 500. Pk-yritysten
osuus rekrytoinneista oli 62 prosenttia.
6312.6.2018 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja
käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla
24.35
5.17
5.82
1.03
9.91
2.42
15.18
0.72
0.77
4.92
5.79
2.98
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,
asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
6412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150,982
46,530
34,920
3,654
61,038
4,840
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,
asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Suomen talouskasvu on
vakaalla pohjalla, jos myös
vienti kasvaa
6512.6.2018 Teknologiateollisuus
6612.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhti-kesäkuu 2017
Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen viennin arvo ponnahti tammi-maaliskuussa
2017
Suomen viennissä on 2008 jälkeen 40 prosentin
takamatka verrattuna muihin euromaihin
6712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
6812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Sekä tavaravienti että palveluvienti Suomesta
kasvoivat vuonna 2017
6912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
7012.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhtikuu 2018
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin arvo ei ole kasvanut 2017
kevään jälkeen
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti
7112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu
edukseen kilpailijamaista
7212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa pääkonttorimaan bkt:hen, %
Alankomaat
Irlanti
Sveitsi
Ruotsi
Suomi
Tanska
Belgia
Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä
Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa
7312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa sijaintimaan bkt:hen, %
Sveitsi
Belgia
Ruotsi
Tanska
Suomi
Alankomaat 6,4% v. 2017
Irlanti 24% v. 2017
Viennin suhde bkt:hen on merkittävästi alempi
kuin vuonna 2008
7412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
7512.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä,
mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä
julkista sektoria
7612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
700000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Teollisuus Julkinen sektori
Työpaikkojen määrä Suomessa
7712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vähintään viiden henkilön yritykset
7812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Viennin pudotuksen seuraus: julkinen velka ja
kokonaisveroaste nousivat merkittävästi
7912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
8012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017)
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen
edellyttää vahvaa talouskasvua
Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
8112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on noussut lievästi positiiviseksi
8212.6.2018 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
**) Tiedot vuodelta 2014
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015
4 3
13
6 5 4
13 15
7
15
6
19
6 6
6
9 9 9
9
9
15
11
18
18
10 13
10 19 20 23
17 15
26
22 30
35
80 78
71
66 65 64 61 61
51 51 46
29
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
8312.6.2018 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
8412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon
teknologiateollisuudessa Suomessa
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus
liikevaihdosta:
• mediaani 14 %
• 21 %:lla ei
lainkaan omaa
vientiä
• 39 %:lla omaa
vientiä 0-5 %
liikevaihdosta
Kasvun paradoksi: teollisuuden
suuryritysten* toimintojen
väheneminen Suomessa jarruttaa
olennaisesti talouskasvua
*) Kaksi laskelmaa: 2008-2016 (2017)
Tilastokeskus: teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
suuryritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä: mukana yritykset, joissa
henkilöstöä vähintään 500 vuonna 2008 (74 kpl vuonna 2008, 67 kpl
vuonna 2016).
Tulli: koko teollisuuden suuryritysten tavaravienti: mukana yritykset,
joissa henkilöstöä vähintään 500 vuosina 2008-2017 (102 kpl vuonna
2008, 82 kpl vuonna 2016).
8512.6.2018 Teknologiateollisuus
Kasvun paradoksi: supistuneella teollisuudella on
rajalliset mahdollisuudet kasvattaa Suomen vientiä
8612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Teollisuuden
tuotanto, kun
kapasiteetti
täyskäytössä
(teoreettinen taso),
vas. ast.
Teollisuuden
tuotanto
(2008=100), vas.
ast.
Teollisuuden
kapasiteetin
käyttöaste, %, oik.
ast.-17 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-18 %
Teollisuuden suuryrityksiä ovat mm:
ABB Outokumpu
Andritz Patria
Bayer Planmeca
Boliden Ponsse
Cargotec SSAB
GE Healthcare Sandvik Mining and Construction
Huhtamäki Stora Enso
Kemira Tikkurila
Kone UPM
Konecranes Vacon
Metso Vaisala
Metsä Group Wallac
Meyer Turku Valmet Automation
Neste Valmet
Nokia Valtra
Oras Wärtsilä
Orion Yara Suomi
8712.6.2018 Teknologiateollisuus
Vaikutus liikevaihtoon ja
työpaikkoihin
8812.6.2018 Teknologiateollisuus
8912.6.2018 Teknologiateollisuus
*) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.
**) Arvio vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen.
Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten*
menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Koko teollisuuden
liikevaihto yhteensä
Teollisuuden
suuryritysten* liikevaihto
Liikevaihto Suomessa, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin
-22 mrd. €
-29 mrd. €
-24 mrd. €
9012.6.2018 Teknologiateollisuus
*) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.
**) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen.
Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten*
menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata
65
70
75
80
85
90
95
100
105
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Koko teollisuuden
liikevaihto yhteensä
Teollisuuden
suuryritysten* liikevaihto
Liikevaihto Suomessa, kiintein 2016 hinnoin, indeksi 2008=100
-22 %
-30 %
-19 %
9112.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.
**) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen.
Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja
alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea
korvata
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
400,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Koko teollisuuden
henkilöstö yhteensä
Teollisuuden
suuryritysten*
henkilöstö
-92 550
-51 660
-93 350
9212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.
**) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen.
Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja
alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea
korvata
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Koko teollisuuden
henkilöstö yhteensä
Teollisuuden
suuryritysten*
henkilöstö
-24 %
-42 %
-24 %
Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus
koko teollisuuden liikevaihdosta on pudonnut
vajaaseen 50 prosenttiin
9312.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.
Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito
46
48
50
52
54
56
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Osuus teollisuuden koko liikevaihdosta, %
Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus
koko teollisuuden henkilöstöstä on pudonnut noin
25 prosenttiin
9412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.
Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
22
24
26
28
30
32
34
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Osuus teollisuuden koko henkilöstömäärästä, %
Vaikutus vientiin
9512.6.2018 Teknologiateollisuus
9612.6.2018 Teknologiateollisuus
*) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500.
**) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon
mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen.
Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten*
pudonnutta vientiä on vaikea korvata
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Teollisuuden tavaravienti
yhteensä
Teollisuuden suuryritysten
tavaravienti
Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin
-14 mrd. €
-10 mrd. €
-11 mrd. €
-7 mrd. €
Teollisuuden suuryritysten* osuus koko
teollisuuden ja Suomen koko tavaraviennistä on
pudonnut yli 10 prosenttiyksiköllä
9712.6.2018 Teknologiateollisuus
*) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500.
**) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon
mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen.
Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Osuus tavaraviennistä, %
Teollisuuden suuryritysten
osuus koko teollisuuden
tavaraviennistä
Teollisuuden suuryritysten
osuus Suomen koko
tavaraviennistä
Kolmen suurinvestoinnin
vaikutus Suomen vientiin
Päivitetty laskelma Turun laivatilausten,
Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja
Äänekosken uuden sellutehtaan
kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina
2017-2019
9812.6.2018 Teknologiateollisuus
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja
palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019
9912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017.
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Muu tavara- ja
palveluvienti*)
Laivojen, autojen ja
Äänekosken sellun
vienti 2016-2019
Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Vaikutus
Suomen koko
vientiin: +5 %
eli 3,8 miljardia
euroa
verrattuna
vuoden 2016
tasoon
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä
kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019
10012.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017.
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Muu tavaravienti*)
Laivojen, autojen ja
Äänekosken sellun
vienti 2016-2019
Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Vaikutus
Suomen koko
tavaravientiin:
+7,5 % eli 3,8
miljardia euroa
verrattuna
vuoden 2016
tasoon
Paradoksin johtopäätös
- Suomen etu on varmistaa sekä suuryritysten että pk-
yritysten toimintaedellytykset.
- Yritysten investoinnit Suomessa ovat riittämättömät
palauttamaan menetettyä takamatkaa.
- Nykyisellä talous- ja veropolitiikalla ei palauteta
menetettyä takamatkaa suhteessa muihin
euromaihin.
10112.6.2018 Teknologiateollisuus
Investointeja Suomeen edistävät
- Kilpailuetua tuova verotus.
- Julkinen yritysten T&K-tuki on kilpailijamaiden tasolla.
- Fyysinen ja digitaalinen infra ovat toimintavarmoja ja
kustannuksiltaan kohtuullisia.
- Työmarkkinat ovat joustavat, kustannuskilpailukyvyn
paraneminen varmistetaan
- Osaavaa työvoimaa on saatavilla: koulutusta
uudistetaan ja tuetaan elinikäistä oppimista sekä
työperäistä maahanmuuttoa.
10212.6.2018 Teknologiateollisuus
Tuottavuus ja investoinnit
ovat keskeisiä kilpailukyvyn
kannalta
10312.6.2018 Teknologiateollisuus
Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin
Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla
kuin vuosina 2007-2008
10412.6.2018 Teknologiateollisuus
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee),
jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
10512.6.2018 Teknologiateollisuus
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee),
jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus
10612.6.2018 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus
vaihtelee merkittävästi
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan
150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on lähes 50 %
suurempi kuin palveluyrityksissä
10712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
10812.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on
takamatkaa 25 % verrattuna EU-keskiarvoon ja 20
% verrattuna Ruotsiin ja Saksaan
Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
EU-maat
Ruotsi
Saksa
Suomi
2008=100
10912.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Kansantalouden tuottavuuskehityksessä Suomella
on takamatkaa 6 % verrattuna EU-keskiarvoon ja
4 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan
Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
EU-maat
Ruotsi
Saksa
Suomi
2008=100
Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
11012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100
USA
Alankomaat
Ruotsi
Sveitsi
Saksa
Suomi
Yritysten investoinnit ovat reaalisesti lähes 6
miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
11112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat
reaalisesti 3,0 sekä T&K-investoinnit 2,7 miljardia
euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008
11212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit
Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
Yritysten kasvupotentiaali Suomessa on rajallista
nykyisellä investointikehityksellä
11312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Koneet ja laitteet,
ohjelmistot ja
tietoliikennelaitteet
Investoinnit yhteensä
Tuotannolliset ja muut
liikerakennukset
Tutkimus- ja
kehittämisinvestoinnit
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
Yritysten työvoimakustannukset, voitot ja
investoinnit
11412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Palkat ja sivukulut
Voitot verojen jälkeen
Tuotannolliset ja t&k-
investoinnit
Käyvin hinnoin, indeksi, 2008=100
Yritykset Suomessa investoivat suunnilleen saman
verran kuin pääomia kuluu (poistot)
11512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
16
18
20
22
24
26
28
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
11612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2018)
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit
Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e
Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus)
Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
11712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen
kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
5.4
9.5
3.6
15.1
2.6
3.7
2.7
4
1.2
2
1.1
3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1
1.4 1.4 1 0.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-
2012, % bkt:sta
% bkt:sta
11812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
11%
17%
19%
24%
28% 29% 30%
35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%
21%
14%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Kauppa
Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin
muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa
11912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
18
20
22
24
26
28
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Belgia
Itävalta
Sveitsi
Tanska
Suomi
Yritysten investoinnit suhteessa bkt:hen on
Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan
pienissä maissa
12012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
10
12
14
16
18
20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa bkt:hen, %
Sveitsi
Ruotsi
Belgia
Itävalta
Euromaat
Suomi
Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla
12112.6.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet.
Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi Ruotsi Saksa Tanska
Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin
liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla
tasolla
12212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset,
takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet.
Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi Ruotsi Saksa Tanska
Yritystuet suhteessa bkt, %
Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain
puolet Ruotsin tasosta
12312.6.2018 Teknologiateollisuus
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
2015 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)
Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen
12412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta
rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen.
Lähde: Tilastokeskus
Yritysten investointimahdollisuuksia on jarruttanut
myös aiempaa heikompi kannattavuus
Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
Yritysten investointeja on
mahdollista lisätä kilpailuetua
tarjoavalla verotuksella
- tuotanto, automaatio, digitaalisuus
- henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys
12512.6.2018 Teknologiateollisuus
YRITYSVEROTUS,
INVESTOINNIT JA KASVU
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille
2016 tehdyn kyselyn tulokset
Taloustutkimus Oy:
Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani
Koskinen
12612.6.2018 Teknologiateollisuus
Yrityksillä on paljon
investointitarpeita, mutta
kyky toteuttaa niitä on
useasti heikko
12712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin
investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden
aikana?
12812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
18
12
14
24
33
15
24
18
18
18
73
62
80
70
61
85
65
75
76
73
9
26
7
6
6
11
8
6
9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOK…
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
ULKOMAISEN YHTIÖN…
Kyllä
Ei
LISTATTU YRITYS
Kyllä
Ei
Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan
Vastaajat = 331
Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön
ja osaamiseen Suomessa lähivuosina?
12912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
26
20
28
26
24
18
69
63
69
71
76
82
5
18
3
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan
Vastaajat = 288
Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat
60 % koko elinkeinoelämän investoinneista
%-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014
130
12.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto)
Alle 10 henkilöä työllistävät
24,5 % (344 471 yritystä)
10-49 henkilöä työllistävät
14,1 % (15 978 yritystä)
50-249 henkilöä työllistävät
16,0 % (2 554 yritystä)
250-499 henkilöä työllistävät
5.8 % (305 yritystä)
500-999 henkilöä työllistävät
6,9 % (159 yritystä)
Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät
32.7 % (119 yritystä)
Pk-yrityksillä on ongelmia
saada pankki- tai muun
vieraan pääoman ehtoista
investointirahoitusta
13112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset:
pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa
pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista
investointirahoitusta
13212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
64
40
53
77
100
100
20
40
20
21
15
20
25
2
1
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö*
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos
70 % teknologia-
teollisuuden
yrityksistä
Vastaajat = 103
*pieni vastaajamäärä, n<20
13312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä
investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016
13412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(mediaani +4,9 %)
Kannattava
(26 % yrityksistä)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (30 %)
Tappiollinen
(21 %)
Selvityksen päätulos:
Suomen kilpailukyvyn palauttaminen
edellyttää myös yritysverotuksen
uudistamista, jotta investoinnit ja vienti
saadaan kasvuun
13512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit - tausta
13612.6.2018 Teknologiateollisuus
• Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan
yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta.
• Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä
sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua
investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin.
• Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia
eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten
yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen.
• Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet
(lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset
perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit I
13712.6.2018 Teknologiateollisuus
1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden
suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin
seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%).
Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen
huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä.
2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen
oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös
pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on
lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen
korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman
prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään.
*) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot)
vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä
ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä
korkosuorituksia.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit II
13812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%)
siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi
nykyisellään.
4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli):
Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan.
Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan.
5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan.
Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai
tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi
viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi
nykyisellään.
6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto-
oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus
säilyisi nykyisellään.
8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
Teknologiateollisuuden yritykset toivovat
merkittävää yritysverotuksen uudistamista -
mieluisin yritysveromalli
13912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
2
35
34
13
2
7
4
1
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ACE-malli
CBIT-malli
Yhteisövero osingonjakohetkellä
Viron yritysveromalli
Varausmalli
Vapaat poisto-oikeudet
Yhteisöveron alentaminen
Nykymalli
Muu
Eos
%Vastaajat = 331
Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa
kaiken kokoisia yrityksiä
Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu)
14012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-malli CBIT-malli
Yhteisövero
osingonjako-
hetkellä
Viron
yhteisövero-
malli
Varausmalli
Vapaat
poisto-
oikeudet
Yhteisöveron
alentaminen
Nykymalli Muu
1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4
10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1
50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1
250 - 499 hlö 47 37 5 5 5
500- hlö 7 27 20 7 20 13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%
Vastaajat = 331
Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös
pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton
verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64
% pörssiyhtiöistä
14112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-malli CBIT-malli
Yhteisövero
osingonjako-
hetkellä
Viron
yhteisö-
veromalli
Varausmalli
Vapaat
poisto-
oikeudet
Yhteisöveron
alentaminen
Nykymalli Muu
Listattu yhtiö 32 27 5 23 9
Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%
Vastaajat = 331
Mieluisimpien veromallien
vaikutukset yritysten
investointeihin, työllisyyteen
ja verotuloihin
14212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman
veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne
kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan
kolmen vuoden aikana?
14312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
29
28
35
30
11
44
38
48
39
61
31
27
35
16
30
28
69
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisi
vaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönotto
vähentäisi investointeja
Vastaajat = 292
*pieni vastaajamäärä, n<20
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman
veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne
investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen
Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana?
14412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
21
19
26
16
24
9
49
47
50
53
41
36
30
33
24
31
35
55
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisi
vaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönotto
vähentäisi investointeja
Vastaajat = 284
Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan
keskeinen tavoite lähivuosina?
14512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
8
16
3
7
24
23
22
18
25
20
18
31
17
18
15
18
35
8
22
11
23
26
18
15
23
32
27
20
6
8
7
5
7
8
15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta
pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena
pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja
pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja
Vastaajat = 298
*pieni vastaajamäärä, n<20
Yritysten arvio veromallien
investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä
suuriksi koko elinkeinoelämässä
Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa
14612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Toteutunut kehitys, ml. Etlan
ennuste vuodelle 2016
(+4,3%)
Viron yritysveromalli
Yhteisövero
osingonjakohetkellä
Investointivarausmalli
+ 21%
+ 20%
+ 11%
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Veromallien
investointivaikutuksista on
vähennetty 9 %-yksikköä, mikä
vastaa odotettua normaalia
investointien kasvua vuosina
2017-2019
Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma
Suomessa 2016 (yhteensä 94,9 miljardia euroa)
14712.6.2018 Teknologiateollisuus
Kotitalouksien ansio-
ja pääomatuloverot,
28, 29%
Pakolliset
sosiaaliturvamaksut,
27.7, 29%
Arvonlisäverot,
19.5, 21%
Yhteisöverot, 4.8, 5%
Energiaverot, 4.4, 5%
Omaisuusverot, 3.1, 3%
Muut verot, 7.4, 8%
Lähde: Tilastokeskus
14812.6.2018 Teknologiateollisuus
Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja
työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €)
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Yritysveromalli Välitön vaikutus
yhteisö- ja
osinkovero-
kertymään
Työpaikkojen
lisääntyminen 2-
3 vuodessa
Työpaikkojen
lisääntyminen kasvattaa
verotuloja ja vähentää
sosiaalimenoja 2-3
vuodessa
Yhteisövero osingonjakohetkellä
(verokanta 20 %)
• Jos osingonjako vähenee 20 %
• Jos osingonjako vähenee 30 %
• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 750
- 1 240
(- 1 730)
+ 20 500 + 730
Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%)
• Jos osingonjako vähenee 20 %
• Jos osingonjako vähenee 30 %
• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 40
- 620
(- 1 200)
+ 21 000 + 750
Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
Suomen jäykkä palkkamalli
ja työlainsäädäntö ovat
heikentäneet
kustannuskilpailukykyä
- Vientivetoinen työmarkkinamalli
tukemaan talouskasvua
14912.6.2018 Teknologiateollisuus
15012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
15112.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen
useissa EU-maissa, vuonna 2017 myös Suomessa
75
80
85
90
95
100
105
110
Saksa
Itävalta
Alankomaat
Euromaat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt
Suomessa useita kilpailijamaita heikommin
15212.6.2018 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
15312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus/ Kansantalouden tilinpito
Työllisten kokonaismäärä Suomessa on saavuttanut
vuoden 2008 tason
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on korkealla tasolla, mutta alenemassa
15412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
15512.6.2018 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee,
vaikka takamatkaa suhteessa euromaihin on vielä
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
15612.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus
Suomessa lähestyvät jo toisiaan
Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin)
Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit)
Teollisuuden työn hinta
Teollisuuden työpaikat
2005=100
15712.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on
parantunut, mutta takamatkaa suhteessa Saksaan
ja Ruotsiin on edelleen
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
paranee
2005=100
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
15812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
15912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä
16012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2016, %-yksikköä
13 %-
yksikköä
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
16112.6.2018 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
18.5
17.7 17.6
14.8
13.4
12.7
11.9 11.8 11.6
10.1 9.9
8.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Muutos 2008-2012, %
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
16212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
42.541.540.6
38.5
37 36.335.6
33.2
31.930.9
27.527.3
23.422.9
14.714.6
12.411.8
10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3
4.5 3.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
16312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Sveitsi
Norja
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Itävalta
Australia
Alankomaat
USA
Luxemburg
Irlanti
Iso-Britannia
Kanada
Italia
Singapore
Espanja
Japani
Uusi Seelanti
Etelä-Korea
Israel
Argentiina
Slovenia
Kreikka
Slovakia
Viro
Portugali
Tšekin tasavalta
Taiwan
Unkari
Puola
Brasilia
Latvia
Liettua
Meksiko
Romania
Bulgaria
Filippiinit
Euroa / tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi
muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja,
Sveitsi)
16412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2016
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Tuntia
16512.6.2018 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten
osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 %
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 76 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
%
Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja
tappiolliset yritykset työllistävät 51 % eli 148 000
koko henkilöstöstä Suomessa
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016
16612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(mediaani +4,9 %)
Kannattava
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (30 %)
Tappiollinen
(21 %)
Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys Suomessa
ja maailmalla
16712.6.2018 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
16812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä noin 3 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 31.3.2018
(31.3)
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
16912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(31.3)
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
17012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
17112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
17212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
17312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 40,747, 14%
Intia, 31,592, 11%
Yhdysvallat, 29,380, 10%
Saksa, 18,587, 7%
Ruotsi, 14,947, 5%
Puola, 14,841, 5%
Meksiko, 14,033, 5%
Ranska, 9,584, 3%
Brasilia, 8,103, 3%
Iso-Britannia, 7,465, 3%
Italia, 6,751, 2%
Kanada, 5,161, 2%
Venäjä, 5,063, 2%
Muut maat, 78,690, 28%
Tiedot vuodelta 2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
17412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(31.3)
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
17512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
17612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(31.3)
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
17712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Metallien jalostuksen henkilöstö
17812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(31.3)
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
17912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
18012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(31.3)
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
18112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Tietotekniikka-alan henkilöstö
18212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(31.3)
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
18312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
18412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
18512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2016
18612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
69,035
39%
29,787
17%
28,016
16%
50,683
28%
1,421
92 %
84 kpl
5 %
40 kpl
2 % 22 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 567 Henkilöstön määrä / 177 521
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2016
18712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
481 kpl
34%
479 kpl
33 %
258 kpl
18%
203 kpl
14%
Yritysten lukumäärä / 1 421 Henkilöstön määrä / 69 035
5,109
7%
15,290
22%
17,924
26%
30,712
45%
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
1 de 187

Recomendados

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018TechFinland
431 visualizações187 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018TechFinland
709 visualizações184 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018TechFinland
587 visualizações176 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018TechFinland
121 visualizações196 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018TechFinland
99 visualizações194 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018TechFinland
601 visualizações194 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018TechFinland
576 visualizações183 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017TechFinland
831 visualizações161 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017TechFinland
986 visualizações153 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019TechFinland
3.6K visualizações188 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017TechFinland
947 visualizações164 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017TechFinland
924 visualizações163 slides

Mais procurados(20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
TechFinland576 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
TechFinland831 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
TechFinland986 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019
TechFinland3.6K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017
TechFinland947 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
TechFinland924 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2021
TechFinland1.1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
TechFinland533 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017
TechFinland935 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021
TechFinland641 visualizações
Teknologiateollisuus touko 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuus touko 2016Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016
TechFinland501 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017
TechFinland829 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
TechFinland876 visualizações
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
TechFinland1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021
TechFinland218 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2021
TechFinland654 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
TechFinland843 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
TechFinland827 visualizações
Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn... por TechFinland
Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn...Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn...
Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeet, henkilöstön koulutustausta ja tekn...
TechFinland551 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2021
TechFinland1.2K visualizações

Similar a Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017TechFinland
807 visualizações160 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2017TechFinland
833 visualizações168 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018TechFinland
575 visualizações195 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017TechFinland
826 visualizações167 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2017TechFinland
877 visualizações168 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020TechFinland
1.7K visualizações178 slides

Similar a Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018(20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
TechFinland807 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2017
TechFinland833 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
TechFinland575 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2017
TechFinland826 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2017
TechFinland877 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2020
TechFinland1.7K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019
TechFinland619 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2019
TechFinland468 visualizações
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
TechFinland805 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2020
TechFinland567 visualizações
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
TechFinland311 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2020
TechFinland345 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
TechFinland510 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
TechFinland361 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
TechFinland193 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020
TechFinland1.1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
TechFinland306 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
TechFinland566 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
TechFinland942 visualizações
Eurooppalaisen koneteollisuuden kilpailukyky 16.2.2012 / Teknologiateollisuus... por Sitra the Finnish Innovation Fund
Eurooppalaisen koneteollisuuden kilpailukyky 16.2.2012 / Teknologiateollisuus...Eurooppalaisen koneteollisuuden kilpailukyky 16.2.2012 / Teknologiateollisuus...
Eurooppalaisen koneteollisuuden kilpailukyky 16.2.2012 / Teknologiateollisuus...
Sitra the Finnish Innovation Fund598 visualizações

Mais de TechFinland

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
352 visualizações190 slides
Technology industry / Finnish economic outlook por
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
130 visualizações70 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
1.4K visualizações153 slides
Technology industry / Finnish economic outlook por
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
79 visualizações70 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
550 visualizações153 slides
Technology industry / Finnish economic outlook por
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
87 visualizações70 slides

Mais de TechFinland(20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland352 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland130 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.4K visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland79 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland550 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland87 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland685 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland35 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland544 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland130 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1K visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland87 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland750 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland158 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.5K visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland188 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.8K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland843 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland231 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland923 visualizações

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018

 • 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Kesäkuu 2018 112.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 2. Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 212.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 3. Talous- ja veropolitiikan tavoitteeksi tulisi asettaa kolmen prosentin vuotuinen BKT-kasvu 2018-2023 312.6.2018 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle huhtikuussa 2018: 2,4 % vuonna 2018, 2,0 % vuonna 2019, 1,7 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,5 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
 • 5. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 512.6.2018 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
 • 6. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 612.6.2018 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2017): 14,7 mrd euroa • henkilöstö (2017): 39 000 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2017): 10,9 mrd euroa • henkilöstö (2017): 15 100 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2017): 30 mrd euroa • henkilöstö (2017): 128 000 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2017): 12,4 mrd euroa • henkilöstö (2017): 62 600 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2017): 6,2 mrd euroa • henkilöstö (2017): 52 500
 • 7. Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino 712.6.2018 Teknologiateollisuus • 51 % Suomen koko viennistä. • Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa. • 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan noin 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 750 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
 • 8. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2017) 812.6.2018 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
 • 9. 912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2017 Tavaravienti yhteensä 30,6 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,79 mrd. € 9,1 % Länsi-Eurooppa 16,44 mrd. € 53,7 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,84 mrd. € 2,8 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,11 mrd. € 16,6 % Afrikka 0,43 mrd. € 1,4 % Lähi- ja Keski-Itä 0,51 mrd. € 1,7 % Aasia 4,51 mrd. € 14,7 %
 • 10. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 1012.6.2018 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus, 43.6, 51% Metsäteollisuus; 12.9; 15% Kemianteollisuus; 13; 15% Muut toimialat; 16.1; 19%
 • 11. 1112.6.2018 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1 Terästuotteet, 4.2 Pelit ja ohjelmistot, 4.1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Koneteollisuuden palvelut, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.6 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Metsäteollisuuden palvelut, 1.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Kemianteollisuuden palvelut, 1.5 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 16.1
 • 12. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 1212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 30.6 mrd.€ 52% Metsäteollisuus 11.9 mrd.€ 20% Kemianteollisuus 11.5 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.5 mrd.€ 9%
 • 13. 1312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Terästuotteet, 4.2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
 • 14. 1412.6.2018 Teknologiateollisuus Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
 • 15. Maailmantalouden näkymät - Kasvu on hidastumassa 1512.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 16. Bruttokansantuote on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa euromaihin on lähes 8 % 1612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 17. Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta takamatkaa euromaihin on lähes 40 % 1712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 18. Suomen vienti ei ole enää juurikaan kasvanut maaliskuun 2017 jälkeen 1812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 • 19. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 1912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 20. 2012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2017 Saksan bkt-kasvulla 2009-2017 EU-maiden bkt- kasvulla 2009-2017 Suomen toteutunut kehitys Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 • 21. 2112.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018. Lähde: Markit Talouskasvu Euroalueella on hidastumassa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 22. Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa EU-keskiarvoon on 15 % 2212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 23. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut lähes saman verran kuin Italiassa ja Espanjassa 2312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 24. Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 2412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 25. Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 2512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
 • 26. 2612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana, myös Brasilia on palautunut kasvuun Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
 • 27. 2712.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa kasvu on hidastunut Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 28. 2812.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 29. 2912.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 30. 3012.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 31. 3112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 • 32. Teollisuustuotanto on kasvanut maailmanlaajuisesti 3212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 • 33. 3312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on kasvanut vahvasti Viennin määrän kehitys
 • 34. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 3412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 35. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 3512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 36. 3612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
 • 37. 3712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit ovat päässeet kasvuun myös Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
 • 38. EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman 3812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 39. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut noin 5 prosenttiin 3912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1-2) %
 • 40. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen kasvavat edelleen USA:ssa 4012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 41. Euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin 4112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 • 42. 4212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2018) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,9 % vuonna 2018 Bkt:n kasvu 2018 / 2017, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,9 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2017, % Muu Aasia
 • 43. 4312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2018), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,8 % vuonna 2018 Bkt:n kasvu 2018 / 2017, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,8 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2016, %
 • 44. Talouskasvu on maailmalla laaja-alaista 2018 Suomessa kasvu hidastuu Bkt:n kehitys 2018 / 2017, % 4412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, April 2018 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu huhtikuussa 2018. Pohjois-Amerikka: +2,7 % USA +2,8 % Kanada +2,0 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,6 % Brasilia +2,7 % Meksiko +2,2 % Argentiina +2,6 % Venezuela -10,6 % Kolumbia +2,5 % Chile +3,5 % Peru +3,5 % Länsi-Eurooppa: +2,1 % Saksa +2,4 % Iso-Britannia +1,5 % Ranska +2,1 % Italia +1,4 % Espanja +2,7 % Alankomaat +2,8 % Sveitsi +2,2 % Ruotsi +2,6 % Belgia +1,8 % Norja +2,3 % Itävalta +2,6 % Tanska +1,8 % Kreikka +1,9 % Suomi +2,5 % Portugali +2,3 % Irlanti +4,7 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,5 % Israel +3,3 % Aasia: +4,9 % Kiina +6,6 % Japani +1,4 % Intia +7,4 % Australia +2,7 % Etelä-Korea +2,9 % Indonesia +5,3 % Taiwan +2,7 % Thaimaa +4,0 % Malesia +5,4 % Singapore +3,2 % Uusi Seelanti +2,8 % Filippiinit +6,6 % Vietnam +6,6 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,9 % Nigeria +2,4 % Egypti +4,7 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +3,2 % Venäjä +2,0 % Turkki +4,4 % Puola +4,1 % Tšekki +3,5 % Romania +4,7 % Ukraina +3,0 % Unkari +3,8 % Slovakia +3,8 % Slovenia +4,3 % Liettua +3,2 % Latvia +3,8 % Viro +3,5 %
 • 45. Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa keväällä 2018 4512.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 46. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 9 % vuonna 2017 ollen 74,1 miljardia euroa 4612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry Liikevaihdon kasvu 2017, %: Kone- ja metalli +8 % Elektroniikka- ja sähkö +10 % Metallien jalostus +20 % Suunnittelu- ja konsultointi +8 % Tietotekniikka +8 %
 • 47. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoivat vuonna 2017 Kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua 4712.6.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 • 48. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuonna 2017 4812.6.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 15 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 • 49. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa pysyneet korkealla tasolla 4912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017 Vientiin: +6 % -28 % Kotimaahan: +49 % +1 % Yhteensä: +17 % -20 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 • 50. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa pysynyt korkealla tasolla 5012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2018. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017 Vientiin: +27 % -1 % Kotimaahan: +15 % +10 % Yhteensä: +24 % +1 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Yhteensä
 • 51. Tarjouspyyntöjä* on paljon liikkeellä - kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi 5112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2018. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
 • 52. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017 Vientiin: +9 % +2 % Kotimaahan: +35 % -19 % Yhteensä: +13 % -3 %
 • 53. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 5312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017 Vientiin: +2 % 0 % Kotimaahan: +22 % -16 % Yhteensä: +5 % -4 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 • 54. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017 Vientiin: +4 % -42 % Kotimaahan: +38 % -16 % Yhteensä: +10 % -38 %
 • 55. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 5512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2018. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017 Vientiin: +37 % -2 % Kotimaahan: +18 % +17 % Yhteensä: +33 % +1 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 • 56. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 5612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018. 0 50 100 150 200 250 300 350 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017 Vientiin: +14 % +103 % Kotimaahan: +43 % +21 % Yhteensä: +38 % +28 %
 • 57. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 5712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2018. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017 Vientiin: -10 % +3 % Kotimaahan: +31 % +13 % Yhteensä: +19 % +11 % Yhteensä
 • 58. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 5812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017 Yhteensä: +75 % +60 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 • 59. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 5912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2018. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017 Yhteensä: +4 % +17 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 • 60. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa 5 500:lla 6012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
 • 61. Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa tammi- maaliskuussa 11 000 ihmistä, 42 500 vuonna 2017 6112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
 • 62. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja kesän 2018 näkymistä 6212.6.2018 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 73,5 miljardia euroa vuonna 2017. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin 9 prosenttia. Tammi-helmikuussa 2018 liikevaihto oli 5 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 20 prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa, mutta 17 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017. Muutokset vuosineljännesten välillä ovat olleet viime aikoina suuria erityisesti laivatilausten sekä uusien pitkäkestoisten palvelusopimusten takia. • Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa prosentin verran suurempi kuin joulukuun lopussa ja 24 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 maaliskuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on keväällä ja kesällä 2018 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa vajaat kaksi prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa noin 302 000 eli 5 500 enemmän kuin viime vuonna. • Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit olivat korkealla tasolla myös tammi-maaliskuussa. Rekrytointeja oli kaikkiaan 11 000, kun viime vuonna niitä oli yhteensä 42 500. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 62 prosenttia.
 • 63. 6312.6.2018 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla 24.35 5.17 5.82 1.03 9.91 2.42 15.18 0.72 0.77 4.92 5.79 2.98 0 5 10 15 20 25 30 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
 • 64. 6412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,982 46,530 34,920 3,654 61,038 4,840 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut
 • 65. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 6512.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 66. 6612.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhti-kesäkuu 2017 Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen viennin arvo ponnahti tammi-maaliskuussa 2017
 • 67. Suomen viennissä on 2008 jälkeen 40 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 6712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 68. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 6812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 69. Sekä tavaravienti että palveluvienti Suomesta kasvoivat vuonna 2017 6912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 70. 7012.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhtikuu 2018 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin arvo ei ole kasvanut 2017 kevään jälkeen 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 • 71. Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti 7112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
 • 72. Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu edukseen kilpailijamaista 7212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa pääkonttorimaan bkt:hen, % Alankomaat Irlanti Sveitsi Ruotsi Suomi Tanska Belgia
 • 73. Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa 7312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa sijaintimaan bkt:hen, % Sveitsi Belgia Ruotsi Tanska Suomi Alankomaat 6,4% v. 2017 Irlanti 24% v. 2017
 • 74. Viennin suhde bkt:hen on merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 7412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 75. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 7512.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
 • 76. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 7612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Teollisuus Julkinen sektori Työpaikkojen määrä Suomessa
 • 77. 7712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vähintään viiden henkilön yritykset
 • 78. 7812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Viennin pudotuksen seuraus: julkinen velka ja kokonaisveroaste nousivat merkittävästi
 • 79. 7912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
 • 80. 8012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017) Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talouskasvua Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
 • 81. 8112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on noussut lievästi positiiviseksi
 • 82. 8212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 4 3 13 6 5 4 13 15 7 15 6 19 6 6 6 9 9 9 9 9 15 11 18 18 10 13 10 19 20 23 17 15 26 22 30 35 80 78 71 66 65 64 61 61 51 51 46 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
 • 83. 8312.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
 • 84. 8412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 39 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
 • 85. Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* toimintojen väheneminen Suomessa jarruttaa olennaisesti talouskasvua *) Kaksi laskelmaa: 2008-2016 (2017) Tilastokeskus: teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuonna 2008 (74 kpl vuonna 2008, 67 kpl vuonna 2016). Tulli: koko teollisuuden suuryritysten tavaravienti: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuosina 2008-2017 (102 kpl vuonna 2008, 82 kpl vuonna 2016). 8512.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 86. Kasvun paradoksi: supistuneella teollisuudella on rajalliset mahdollisuudet kasvattaa Suomen vientiä 8612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotanto, kun kapasiteetti täyskäytössä (teoreettinen taso), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-17 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -18 %
 • 87. Teollisuuden suuryrityksiä ovat mm: ABB Outokumpu Andritz Patria Bayer Planmeca Boliden Ponsse Cargotec SSAB GE Healthcare Sandvik Mining and Construction Huhtamäki Stora Enso Kemira Tikkurila Kone UPM Konecranes Vacon Metso Vaisala Metsä Group Wallac Meyer Turku Valmet Automation Neste Valmet Nokia Valtra Oras Wärtsilä Orion Yara Suomi 8712.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 89. 8912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto Liikevaihto Suomessa, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -22 mrd. € -29 mrd. € -24 mrd. €
 • 90. 9012.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto Liikevaihto Suomessa, kiintein 2016 hinnoin, indeksi 2008=100 -22 % -30 % -19 %
 • 91. 9112.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 360,000 380,000 400,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö -92 550 -51 660 -93 350
 • 92. 9212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö -24 % -42 % -24 %
 • 93. Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus koko teollisuuden liikevaihdosta on pudonnut vajaaseen 50 prosenttiin 9312.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito 46 48 50 52 54 56 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osuus teollisuuden koko liikevaihdosta, %
 • 94. Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus koko teollisuuden henkilöstöstä on pudonnut noin 25 prosenttiin 9412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 22 24 26 28 30 32 34 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osuus teollisuuden koko henkilöstömäärästä, %
 • 96. 9612.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* pudonnutta vientiä on vaikea korvata 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Teollisuuden tavaravienti yhteensä Teollisuuden suuryritysten tavaravienti Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -14 mrd. € -10 mrd. € -11 mrd. € -7 mrd. €
 • 97. Teollisuuden suuryritysten* osuus koko teollisuuden ja Suomen koko tavaraviennistä on pudonnut yli 10 prosenttiyksiköllä 9712.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Osuus tavaraviennistä, % Teollisuuden suuryritysten osuus koko teollisuuden tavaraviennistä Teollisuuden suuryritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä
 • 98. Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Päivitetty laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 9812.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 99. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019 9912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 • 100. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019 10012.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 • 101. Paradoksin johtopäätös - Suomen etu on varmistaa sekä suuryritysten että pk- yritysten toimintaedellytykset. - Yritysten investoinnit Suomessa ovat riittämättömät palauttamaan menetettyä takamatkaa. - Nykyisellä talous- ja veropolitiikalla ei palauteta menetettyä takamatkaa suhteessa muihin euromaihin. 10112.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 102. Investointeja Suomeen edistävät - Kilpailuetua tuova verotus. - Julkinen yritysten T&K-tuki on kilpailijamaiden tasolla. - Fyysinen ja digitaalinen infra ovat toimintavarmoja ja kustannuksiltaan kohtuullisia. - Työmarkkinat ovat joustavat, kustannuskilpailukyvyn paraneminen varmistetaan - Osaavaa työvoimaa on saatavilla: koulutusta uudistetaan ja tuetaan elinikäistä oppimista sekä työperäistä maahanmuuttoa. 10212.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 103. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 10312.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 104. Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008 10412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
 • 105. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 10512.6.2018 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
 • 106. 10612.6.2018 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
 • 107. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on lähes 50 % suurempi kuin palveluyrityksissä 10712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
 • 108. 10812.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa 25 % verrattuna EU-keskiarvoon ja 20 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 2008=100
 • 109. 10912.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Kansantalouden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa 6 % verrattuna EU-keskiarvoon ja 4 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 2008=100
 • 110. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 11012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100 USA Alankomaat Ruotsi Sveitsi Saksa Suomi
 • 111. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti lähes 6 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 11112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
 • 112. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat reaalisesti 3,0 sekä T&K-investoinnit 2,7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 11212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
 • 113. Yritysten kasvupotentiaali Suomessa on rajallista nykyisellä investointikehityksellä 11312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Koneet ja laitteet, ohjelmistot ja tietoliikennelaitteet Investoinnit yhteensä Tuotannolliset ja muut liikerakennukset Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
 • 114. Yritysten työvoimakustannukset, voitot ja investoinnit 11412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Palkat ja sivukulut Voitot verojen jälkeen Tuotannolliset ja t&k- investoinnit Käyvin hinnoin, indeksi, 2008=100
 • 115. Yritykset Suomessa investoivat suunnilleen saman verran kuin pääomia kuluu (poistot) 11512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 • 116. 11612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2018) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
 • 117. Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) 11712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003- 2012, % bkt:sta % bkt:sta
 • 118. 11812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa
 • 119. Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa 11912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Belgia Itävalta Sveitsi Tanska Suomi
 • 120. Yritysten investoinnit suhteessa bkt:hen on Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa 12012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 10 12 14 16 18 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa bkt:hen, % Sveitsi Ruotsi Belgia Itävalta Euromaat Suomi
 • 121. Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla 12112.6.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
 • 122. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla tasolla 12212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt, %
 • 123. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain puolet Ruotsin tasosta 12312.6.2018 Teknologiateollisuus 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 2015 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD Prosenttia suhteessa BKT:hen
 • 124. 12412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus Yritysten investointimahdollisuuksia on jarruttanut myös aiempaa heikompi kannattavuus Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
 • 125. Yritysten investointeja on mahdollista lisätä kilpailuetua tarjoavalla verotuksella - tuotanto, automaatio, digitaalisuus - henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys 12512.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 126. YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVU Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen 12612.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 127. Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko 12712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 128. Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 12812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 18 12 14 24 33 15 24 18 18 18 73 62 80 70 61 85 65 75 76 73 9 26 7 6 6 11 8 6 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki HENKILÖKUNTALUOK… 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* ULKOMAISEN YHTIÖN… Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 331
 • 129. Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? 12912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 26 20 28 26 24 18 69 63 69 71 76 82 5 18 3 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 288
 • 130. Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 130 12.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % (344 471 yritystä) 10-49 henkilöä työllistävät 14,1 % (15 978 yritystä) 50-249 henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) 250-499 henkilöä työllistävät 5.8 % (305 yritystä) 500-999 henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät 32.7 % (119 yritystä)
 • 131. Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 13112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 132. Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset: pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 13212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 64 40 53 77 100 100 20 40 20 21 15 20 25 2 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö* 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos 70 % teknologia- teollisuuden yrityksistä Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20
 • 133. 13312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
 • 134. Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016 13412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,9 %) Kannattava (26 % yrityksistä) Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (21 %)
 • 135. Selvityksen päätulos: Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun 13512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 136. Veromallit - tausta 13612.6.2018 Teknologiateollisuus • Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta. • Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin. • Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen. • Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 137. Veromallit I 13712.6.2018 Teknologiateollisuus 1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä. 2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään. *) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 138. Veromallit II 13812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan. 5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto- oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
 • 139. Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista - mieluisin yritysveromalli 13912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 2 35 34 13 2 7 4 1 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjakohetkellä Viron yritysveromalli Varausmalli Vapaat poisto-oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Eos %Vastaajat = 331
 • 140. Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu) 14012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisövero- malli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu 1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4 10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1 50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1 250 - 499 hlö 47 37 5 5 5 500- hlö 7 27 20 7 20 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
 • 141. Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä 14112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisö- veromalli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Listattu yhtiö 32 27 5 23 9 Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
 • 142. Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin 14212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
 • 143. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 14312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 29 28 35 30 11 44 38 48 39 61 31 27 35 16 30 28 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20
 • 144. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 14412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 21 19 26 16 24 9 49 47 50 53 41 36 30 33 24 31 35 55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 284
 • 145. Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina? 14512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 8 16 3 7 24 23 22 18 25 20 18 31 17 18 15 18 35 8 22 11 23 26 18 15 23 32 27 20 6 8 7 5 7 8 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja Vastaajat = 298 *pieni vastaajamäärä, n<20
 • 146. Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa 14612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Toteutunut kehitys, ml. Etlan ennuste vuodelle 2016 (+4,3%) Viron yritysveromalli Yhteisövero osingonjakohetkellä Investointivarausmalli + 21% + 20% + 11% Miljardia euroa, käyvin hinnoin Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017-2019
 • 147. Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa 2016 (yhteensä 94,9 miljardia euroa) 14712.6.2018 Teknologiateollisuus Kotitalouksien ansio- ja pääomatuloverot, 28, 29% Pakolliset sosiaaliturvamaksut, 27.7, 29% Arvonlisäverot, 19.5, 21% Yhteisöverot, 4.8, 5% Energiaverot, 4.4, 5% Omaisuusverot, 3.1, 3% Muut verot, 7.4, 8% Lähde: Tilastokeskus
 • 148. 14812.6.2018 Teknologiateollisuus Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €) Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkovero- kertymään Työpaikkojen lisääntyminen 2- 3 vuodessa Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2-3 vuodessa Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 750 - 1 240 (- 1 730) + 20 500 + 730 Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 40 - 620 (- 1 200) + 21 000 + 750 Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
 • 149. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö ovat heikentäneet kustannuskilpailukykyä - Vientivetoinen työmarkkinamalli tukemaan talouskasvua 14912.6.2018 Teknologiateollisuus
 • 150. 15012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
 • 151. 15112.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen useissa EU-maissa, vuonna 2017 myös Suomessa 75 80 85 90 95 100 105 110 Saksa Itävalta Alankomaat Euromaat Ruotsi Tanska Suomi Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
 • 152. Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa useita kilpailijamaita heikommin 15212.6.2018 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
 • 153. 15312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus/ Kansantalouden tilinpito Työllisten kokonaismäärä Suomessa on saavuttanut vuoden 2008 tason
 • 154. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alenemassa 15412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
 • 155. 15512.6.2018 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee, vaikka takamatkaa suhteessa euromaihin on vielä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
 • 156. 15612.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus Suomessa lähestyvät jo toisiaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 2005=100
 • 157. 15712.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on parantunut, mutta takamatkaa suhteessa Saksaan ja Ruotsiin on edelleen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005=100
 • 158. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 15812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 • 159. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 15912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 • 160. 16012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2016, %-yksikköä 13 %- yksikköä
 • 161. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 16112.6.2018 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
 • 162. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 16212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
 • 163. 16312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Sveitsi Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta Australia Alankomaat USA Luxemburg Irlanti Iso-Britannia Kanada Italia Singapore Espanja Japani Uusi Seelanti Etelä-Korea Israel Argentiina Slovenia Kreikka Slovakia Viro Portugali Tšekin tasavalta Taiwan Unkari Puola Brasilia Latvia Liettua Meksiko Romania Bulgaria Filippiinit Euroa / tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi)
 • 164. 16412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2016 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tuntia
 • 165. 16512.6.2018 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 76 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä %
 • 166. Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 51 % eli 148 000 koko henkilöstöstä Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016 16612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,9 %) Kannattava Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (21 %)
 • 168. Teknologiateollisuuden henkilöstö 16812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 3 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2018 (31.3)
 • 169. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 16912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
 • 170. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 17012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 171. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 17112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 172. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 17212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 173. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 17312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 40,747, 14% Intia, 31,592, 11% Yhdysvallat, 29,380, 10% Saksa, 18,587, 7% Ruotsi, 14,947, 5% Puola, 14,841, 5% Meksiko, 14,033, 5% Ranska, 9,584, 3% Brasilia, 8,103, 3% Iso-Britannia, 7,465, 3% Italia, 6,751, 2% Kanada, 5,161, 2% Venäjä, 5,063, 2% Muut maat, 78,690, 28% Tiedot vuodelta 2016
 • 174. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 17412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
 • 175. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 17512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 176. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 17612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
 • 177. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 17712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 178. Metallien jalostuksen henkilöstö 17812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
 • 179. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 17912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 180. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 18012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
 • 181. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 18112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 182. Tietotekniikka-alan henkilöstö 18212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
 • 183. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 18312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 • 184. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 18412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
 • 185. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 18512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
 • 186. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2016 18612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 69,035 39% 29,787 17% 28,016 16% 50,683 28% 1,421 92 % 84 kpl 5 % 40 kpl 2 % 22 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 567 Henkilöstön määrä / 177 521 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
 • 187. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2016 18712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 481 kpl 34% 479 kpl 33 % 258 kpl 18% 203 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 421 Henkilöstön määrä / 69 035 5,109 7% 15,290 22% 17,924 26% 30,712 45% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset