Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016

TechFinland
TechFinlandTechFinland
Teknologiateollisuuden /
Suomen taloustilanne ja
näkymät
Huhtikuu 2016
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Abloy, Cargotec, Finn-Power,
Fiskars, Glaston, Kone,
Konecranes, Metso, Meyer Turku,
Normet, Oras, Patria, Pemamek,
Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,
Wärtsilä…
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
ABB, Ensto, Microsoft Mobile,
Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro,
Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-ala
Affecto, Basware, Bilot, CGI,
Comptel, Digia, Efecte, Enfo,
F-Secure, Fujitsu Finland,
IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostus
Boliden, Componenta,
Kuusakoski, Luvata,
Outokumpu, Outotec, Ovako,
Sacotec, SSAB …
Suunnittelu ja konsultointi
A-Insinöörit, Citec, Elomatic,
Etteplan, FCG, Granlund, Neste
Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
18.4.2016
18.4.2016
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2015): 13,2 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 40 500
Kone- ja metallituoteteollisuus
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2015): 27,7 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 121 000
Tietotekniikka-ala
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2015): 10,7 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 57 900
Metallien jalostus
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 15 100
Suunnittelu ja konsultointi
• teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 47 300
 50 % Suomen koko viennistä
 75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista
 Alan yritykset työllistävät suoraan noin
280 000 ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan lukien
700 000 henkilöä eli 30 % Suomen
koko työvoimasta.
 Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin
jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.
18.4.2016
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin
elinkeino
18.4.2016
Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja
kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä
Teknologiateollisuus,
38.75, 50%
Metsäteollisuus,
11.69, 15%
Kemianteollisuus,
13.38, 17%
Muut toimialat, 13.99,
18%
Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)
18.4.2016
Suomen vahvuutena on vientituotteiden ja –palvelujen
laaja-alaisuus, ongelmana kapasiteetti ja kasvun puute
Tavara- ja palveluviennin arvo vuonna 2015, miljardia euroa
Koneet ja laitteet, 7.3
Paperi, kartonki, pahvi, 7.0
Tietoliikennelaiteteollisuuden
palvelut, 5.4
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet,
4.4
Terästuotteet, 3.9
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7
Dieselpolttoaineet, 3.4Pelit ja ohjelmistot, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.8
Värimetallit, 2.6
Sahatavara, 2.5
Autot, 2.2
Selluloosa, 1.8
Kumi- ja muovituotteet, 1.4
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot,
1.4
Metallituotteet, 1.3
Koneteollisuuden palvelut, 1.3
Lääkkeet, 0.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9
Metallien jalostuksen palvelut, 0.8
Suunnittelu- ja
konsultointipalvelut, 0.3
Muut tavaratuotteet, 6.3
Muut palvelut, 4.8
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
18.4.2016
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2015
Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
2,6 mrd. €
9,6 %
Länsi-Eurooppa
14,4 mrd. €
53,7 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,7 mrd. €
2,5 %
Aasia
3,8 mrd. €
14,4 %
Afrikka
0,5 mrd. €
1,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka
0,9 mrd. €
3,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
3,8 mrd. €
14,6 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 10 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Suomi ei ole päässyt
kasvuun
– talouskasvun
palauttaminen on
ensiarvoisen tärkeää
18.4.2016
18.4.2016
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta
ei juurikaan Suomessa
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa
Euroopan maissa ja USA:ssa, mutta ei juurikaan
Suomessa
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on
jatkunut myös tammi-maaliskuussa
Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit
18.4.2016
Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut
EU-maista eniten
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Euroalueella kuluttajien luottamus on heikentynyt
alkuvuonna
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut
alkuvuonna
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
18.4.2016
Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana
Venäjä ja Brasilia ovat taantumassa
Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Kiinan taloudessa vähän parempaa maaliskuussa
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta
edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit
18.4.2016
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit
18.4.2016
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit
18.4.2016
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa taas
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuu
hitaana
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
18.4.2016
Maailmankauppa on piristynyt jonkin verran
Tuonnin määrän kehitys
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
18.4.2016
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista
Lähde: Macrobond
18.4.201624
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
Lähde: Macrobond
18.4.2016
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan
Lähde: Macrobond
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18.4.2016
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden
Suomen viennistä
Osuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
18.4.2016
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen
USA:ssa ovat elpyneet
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät
Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla
Bkt:n kehitys 2016 / 2015, %
Pohjois-Amerikka: +2,1 %
USA +2,2 %
Kanada +1,4 %
Länsi-Eurooppa: +1,6 %
Saksa +1,6 %
Iso-Britannia +2,0 %
Ranska +1,3 %
Italia +1,1 %
Espanja +2,7 %
Alankomaat +1,6 %
Sveitsi +1,1 %
Ruotsi +3,4 %
Belgia +1,3 %
Norja +1,3 %
Itävalta +1,3 %
Tanska +1,7 %
Kreikka -1,1 %
Suomi +0,6 %
Portugali +1,4 %
Irlanti +4,3 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +0,7 %
Israel +2,8 %
Aasia: +4,4 %
Kiina +6,5 %
Japani +0,6 %
Intia +7,6 %
Australia +2,6 %
Etelä-Korea +2,6 %
Indonesia +5,0 %
Taiwan +1,4 %
Thaimaa +2,9 %
Malesia +4,2 %
Singapore +1,8 %
Uusi Seelanti+2,6 %
Filippiinit +6,0 %
Vietnam +6,4 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,0 %
Nigeria +3,6 %
Egypti +3,2 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,5 %
Brasilia -3,5 %
Meksiko +2,4 %
Argentiina -0,7 %
Venezuela -8,3 %
Kolumbia +2,5 %
Chile +1,9 %
Peru +3,4 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +1,0 %
Venäjä -1,5 %
Turkki +3,2 %
Puola +3,5 %
Tšekki +2,5 %
Romania +4,1 %
Ukraina +0,1 %
Unkari +2,4 %
Slovakia +3,2 %
Slovenia +2,1 %
Liettua +2,7 %
Latvia +2,9 %
Viro +2,2 %
Lähde: Consensus Forecasts, March or April 2016
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu maaliskuussa tai huhtikuussa 2016.
18.4.2016
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 %
vuonna 2016
Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (April 2016)
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-
Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %.
Kasvu keskimäärin:
+3,2 %
18.4.2016
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa
2,0 % vuonna 2016
Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (April 2016), Tullihallitus
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-
Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
MeksikoMuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %.
Kasvu keskimäärin:
+2,0 %
18.4.2016
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat
Euroalueelle heikkoa kasvua
Bkt:n vuosimuutos, %
Lähde: Consensus Forecasts, October 2015
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2021-2025e
Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
18.4.2016
Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja
pääomia Aasiaan
Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.
Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
18.4.2016
Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa
luokassaan
Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
Teknologiateollisuuden
näkymät Suomessa
18.4.2016
18.4.2016
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli
viime vuonna hieman pienempi kuin vuonna 2014
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 66 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia
euroa vuonna 2008.
18.4.2016
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* oli
laskusuunnassa syksyllä 2015
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
18.4.2016
Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto
Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti
Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %,
tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
18.4.2016
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
vähenivät loka-joulukuussa 8 % edellisvuotisesta
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
*) Pl. metallien
jalostus ja pelialan
yritykset.
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -13 % -5 %
Kotimaahan: +8 % +24 %
Yhteensä: -8 % +2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milj. euroa, käyvin hinnoin
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200 Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Suunnittelu ja konsultointi
Tietotekniikka-ala
18.4.2016
Teknologiateollisuuden uudet tilaukset yrityksittäin
Suomessa vaihtelevat merkittävästi
Uusien tilausten muutos yrityksittäin: Q4,2015 / Q4,2014, %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
Keskiarvo: -8 %
Mediaani: -1,6 %
%
18.4.2016
Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet
tilaukset Suomessa olisivat hyvin matalalla tasolla
Laivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
*) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100
18.4.2016
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä aiemmin saaduista laivatilauksista, jotka vaikuttavat
tuotantoon aina vuoteen 2020 asti
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
*) Pl. metallien
jalostus ja
pelialan
yritykset.
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin: +18 % +3 %
Kotimaahan: +7 % +4 %
Yhteensä: +15 % +3 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
18.4.2016
Tarjouspyyntöjen* perusteella teknologiateollisuuden
markkinatilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia
muutoksia viime kuukausina
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2016.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan
tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa
tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -21 % +15 %
Kotimaahan: +9 % +15 %
Yhteensä: -18 % +15 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
Vientiin
Kotimaahan
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin -13 % +7 %
Kotimaahan +6 % +4 %
Yhteensä -11 % +7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.4.2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -1 % -20 %
Kotimaahan: +11 % +45 %
Yhteensä: +2 % -11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
18.4.2016
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
Vientiin
Kotimaahan
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin: +36 % +2 %
Kotimaahan: +3 % +2 %
Yhteensä: +28 % +2 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.4.2016
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -26 % +42 %
Kotimaahan: -14 % +20 %
Yhteensä: -15 % +23 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
18.4.2016
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin: -20 % -10 %
Kotimaahan: +16 % -1 %
Yhteensä: +9 % -2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.4.2016
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Yhteensä: +3 % +14 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
18.4.2016
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Yhteensä: +11 % +7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
väheni prosentin eli 3 000:lla vuonna 2015
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 17 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 31.12.2015
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstön vähenemisestä
huolimatta uusia rekrytointeja Suomessa tehtiin
kaikkiaan 28 500 vuonna 2015
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa
noin kolmannes on alihankintaa
Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja
palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(39 %)
(7 %)
(62 %)
(82 %)
(31 %)
Miljardia euroa
18.4.2016
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja
palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(53 %)
(9 %)
(63 %)
(80 %)
(51%)
 Liikevaihto Suomessa oli vuonna 2015 hieman pienempi kuin vuonna 2014. Verrattuna
vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen.
 Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti.
 Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 8
prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 2 prosenttia
enemmän kuin heinä-syyskuussa.
 Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan
vuonna 2014 ja 3 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.
 Tilauskannan kasvu vuoden 2014 alun jälkeen koostuu ennen kaikkea suurista
laivatilauksista, joiden vaikutus koko teknologiateollisuuden tuotantoon jaksottuu aina
vuoteen 2020 asti.
 Liikevaihto on alkuvuonna 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan.
 Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä vuonna 2015 kaikkiaan 28 500. Verrattuna
vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 44 000:lla.
Vuonna 2015 henkilöstöä oli keskimäärin 282 000.
18.4.2016
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
alkuvuoden 2016 näkymistä
Hallituksen tulee laittaa
pikaisesti toimeen
ohjelmansa kasvua
tukevat toimet
18.4.2016
 Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-
tason tai kansallisen tason
lisärasitetta, jolla heikennetään
kilpailukykyä.
 Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen
sektorin palveluita sujuvoittaa
 Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.
 Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja
uudistumiseen.
– Koulutuksen tulee vastata
paremmin yritysten tarpeisiin.
 Teollisuuden uudistumista on tuettava
– T&k-investoinnit saatava uudelleen
kasvuun
 Yritysverojärjestelmä on
ajanmukaistettava.
 Työmarkkinaratkaisuilla on
palautettava kustannuskilpailukyky.
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä
remontoitava vastaamaan
kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta
lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava
18.4.2016
18.4.2016
Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu
noin 30 miljardia euroa vuodessa
Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.4.2016
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.4.2016
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi
Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.4.2016
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin
pudotusta
Lähde: Macrobond, Eurostat
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuuden
palveluvienti Suomesta
Muiden toimialojen
palveluvienti Suomesta
18.4.2016
Teollisuuden palveluvienti on ollut laskussa
Teollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Peliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl.
matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
18.4.2016
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
18.4.2016
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä,
mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista
sektoria
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Työpaikkojen määrä Suomessa
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
18.4.2016
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt merkittävästi
Vähintään viiden henkilön yritykset
Lähde: Tilastokeskus
18.4.2016
Vientisektorin eli teollisuuden tuotantokapasiteetti
Suomessa on vähentynyt noin 20 %
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Teollisuuden
tuotantokyky
(tuotanto, jos
kapasiteetti
täyskäytössä), vas.
ast.
Teollisuuden
tuotanto
(2008=100), vas.
ast.
Kapasiteetin
käyttöaste, %, oik.
ast.
-22 %
Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-21 %
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2000 = 100
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa
2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa
elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä
nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
**) Teollisuuden nykyinen
tuotantokapasiteetti ei enää mahdollista
vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin
vuosina 2000-2008.
18.4.2016
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2000 = 100
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Suunnittelu ja konsultointi
18.4.2016
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä
nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e
Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi
Alankomaat
USA
Saksa
Sveitsi
Suomi
18.4.2016
Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuun
Robotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kiinteät investoinnit T&K-investoinnit
24.3.201673
Yritysten investoinnit Suomessa alittavat pääomien
kulumisen
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kiinteät ja T&K -investoinnit
Kiinteän pääoman kuluminen
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
18.4.2016
Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat
investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016
Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e
Teollisuus Teknologiateollisuus
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
5.4
9.5
3.6
15.1
2.6
3.7
2.7
4
1.2
2
1.1
3.4 3.3
2.8 2.7 2.3 2.2 2.1
1.4 1.4 1 0.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, %
bkt:sta
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen
kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
% bkt:sta
18.4.2016
11%
17%
19%
24%
28% 29% 30%
35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%
21%
14%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Kauppa
Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja
pääkonttoreita
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)
18.4.2016
18.4.2016
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa
kannattavuuden putoaminen
Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kaikki yritykset
Teknologiateollisuus
*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten
erien sekä verotuksen jälkeen.
Lähde: Tilastokeskus
18.4.2016
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat
kasvaneet hallitsemattomasti
Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.4.2016
Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan
Verotuksen kiristäminen on este talouskasvulle
Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)
18.4.2016
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii
10-15 miljardin euron menoleikkauksia
Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
18.4.2016
Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista
Tuontihintojen alaneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta
Lähde: Macrobond, Eurostat
8.3.201682
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
4
13
3 6
11 14
5
20
7
15
6
23
7
6
8
10
9
8
9
10
15
11
19
17
14
9
20
20 16 14
22
15
24
24 29
33
75 72 69 65 64 64 63
55 54 50 46
28
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Saksa USA Suomi Puola Ruotsi Iso-
Britannia
Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Henkilöstöä
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
18.4.2016
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa
vientiään ulkomaille
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
18.4.2016
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon
teknologiateollisuudessa Suomessa
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus
liikevaihdosta:
• mediaani 14 %
• 22 %:lla ei
lainkaan omaa
vientiä
• 35 %:lla omaa
vientiä 0-5 %
liikevaihdosta
 Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat
teknologiat
 Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet
 Ohjelmistot ja pelit
 Lääketieteellinen teknologia ja palvelut
 Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)
 Teollisuutta palveleva suunnittelutyö
 Autoteollisuuden murros
 Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus,
valvonta...)
18.4.2016
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Suomen jäykkä
palkkamalli ja
työlainsäädäntö
heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
18.4.2016
18.4.2016
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeen
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
18.4.2016
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat
vähentyneet tuntuvasti
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tuhatta työpaikkaa
18.4.2016
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on
korkealla tasolla
Lähde: Macrobond, TEM
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan
Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan
Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten
kehityksellä.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan
toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.4.2016
90
95
100
105
110
115
120
125
Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys
KIKY
Yhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
Lisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
Lisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen
hinta- ja
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen
hinta- ja
kustannus-
kilpailukyky
paranee
18.4.2016
KIKY:n ja hallitusohjelman tavoite kilpailukyvylle
Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml.
kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
18.4.2016
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös
teollisuuden kustannuskilpailukyky
Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005=100
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
18.4.2016
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla
teollisuutta
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005,I=100
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
paranee
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
18.4.2016
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
18.4.2016
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Saksassa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomi Saksa
18.4.2016
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
13 %-yks.
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
18.4.2016
18.5
17.7 17.6
14.8
13.4
12.7
11.9 11.8 11.6
10.1 9.9
8.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Muutos 2008-2012, %
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
18.4.2016
42.5
41.5
40.6
38.5
37 36.3 35.6
33.2
31.9
30.9
27.5 27.3
23.4 22.9
14.7 14.6
12.4 11.8
10.2
9.3 9.1 8.7 7.9 7.4
6.5 6.3
4.5
3.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
18.4.2016
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
Teollisuuden työn hinta eri maissa
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Norja
Sveitsi*
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Australia*
Alankomaat
Itävalta
Irlanti
Luxemburg
Italia
USA *
Kanada*
Espanja
Iso-Britannia
Japani*
Uusi Seelanti*
Singapore*
Israel*
Etelä-Korea*
Slovenia
Kreikka
Argentiina*
Cypros
Malta
Portugali
Slovakia
Viro
Tšekin tasavalta
Puola
Brasilia*
Unkari
Taiwan*
Liettua
Latvia
Meksiko*
Romania
Bulgaria
Filippiinit*
Euroa/tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi ja Norja)
*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014
Lähde: Eurostat, The Conference Board
36
37
38
39
40
41
42
18.4.2016
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*
*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %.
Lähde: Eurostat
Tuntia
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
18.4.2016
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta
myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
(pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
18.4.2016
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys
alihankkijayrityksissä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %
%
Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys
Suomessa ja maailmalla
18.4.2016
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus
Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka
Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka
Afrikka ja Lähi-itä
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain vuonna 2014
Kiina, 45,314, 16%
Intia, 28,302, 10%
Yhdysvallat, 22,074, 8%
Saksa, 18,660, 7%
Meksiko, 15,633, 6%
Ruotsi, 14,434, 5%
Brasilia, 13,445, 5%
Vietnam, 10,240, 4%
Puola, 9,947, 4%
Iso-Britannia, 7,199, 3%
Ranska, 6,350, 2%
Italia, 5,533, 2%
Venäjä, 5,339, 2%
Muut maat, 70,673, 26%
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Metallien jalostuksen henkilöstö
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Tietotekniikka-alan henkilöstö
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle
siirtyminen
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
18.4.2016
18.4.2016
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Suomiuuteen
nousuun!
Onaikauudelle
ajattelulleja
toimenpiteille.
1 de 122

Recomendados

Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016 por
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016
Teknologiateollisuudeen taloustilanne, maaliskuu 2016TechFinland
1.3K visualizações123 slides
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016 por
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, kesäkuu 2016TechFinland
1K visualizações122 slides
Teknologiateollisuus touko 2016 por
Teknologiateollisuus touko 2016Teknologiateollisuus touko 2016
Teknologiateollisuus touko 2016TechFinland
501 visualizações122 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2020TechFinland
1.1K visualizações175 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2018TechFinland
658 visualizações182 slides
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016 por
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, syyskuu 2016TechFinland
311 visualizações122 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2021 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2021TechFinland
386 visualizações175 slides
Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät por
Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymätTeknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät
Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymätTechFinland
1K visualizações99 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016TechFinland
843 visualizações145 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016TechFinland
827 visualizações143 slides
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Kasvu jatkuu, näkymät vai... por
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Kasvu jatkuu, näkymät vai...Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Kasvu jatkuu, näkymät vai...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Kasvu jatkuu, näkymät vai...Suomen Pankki
149 visualizações22 slides
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19... por
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...Suomen Pankki
183 visualizações20 slides

Mais procurados(20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2021
TechFinland386 visualizações
Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymätTeknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät
Teknologiateollisuuden (ja Suomen) taloustilanne ja näkymät
TechFinland1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2016
TechFinland843 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2016
TechFinland827 visualizações
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Kasvu jatkuu, näkymät vai... por Suomen Pankki
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Kasvu jatkuu, näkymät vai...Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Kasvu jatkuu, näkymät vai...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Kasvu jatkuu, näkymät vai...
Suomen Pankki149 visualizações
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19... por Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Suomen Pankki183 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018
TechFinland522 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2021
TechFinland1.2K visualizações
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015 por TechFinland
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
Teknologiateollisuuden tilastot, maaliskuu 2015
TechFinland2.1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2021
TechFinland390 visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 4.10.2018
Suomen Pankki417 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2021
TechFinland654 visualizações
Teknologiateollisuus taloustilanne ja näkymät, lokakuu 2014 por TechFinland
Teknologiateollisuus taloustilanne ja näkymät, lokakuu 2014Teknologiateollisuus taloustilanne ja näkymät, lokakuu 2014
Teknologiateollisuus taloustilanne ja näkymät, lokakuu 2014
TechFinland881 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2021
TechFinland641 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2020
TechFinland533 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2021
TechFinland886 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2017
TechFinland986 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2017
TechFinland831 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2021 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2021Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2021
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2021
TechFinland653 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2020
TechFinland1.2K visualizações

Similar a Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016

Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016 por
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016TechFinland
805 visualizações121 slides
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016 por
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016TechFinland
1.6K visualizações120 slides
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016 por
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016TechFinland
1.1K visualizações122 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017TechFinland
807 visualizações160 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017TechFinland
924 visualizações163 slides
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015 por
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015TechFinland
2.1K visualizações119 slides

Similar a Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016(20)

Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
TechFinland805 visualizações
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, helmikuu 2016
TechFinland1.6K visualizações
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, tammikuu 2016
TechFinland1.1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
TechFinland807 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2017
TechFinland924 visualizações
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015 por TechFinland
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, syyskuu 2015
TechFinland2.1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2017
TechFinland935 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2016
TechFinland491 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2018
TechFinland121 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, marraskuu 2018
TechFinland587 visualizações
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015 por TechFinland
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015
Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, marraskuu 2015
TechFinland2.1K visualizações
Teknologiateollisuus kesä2014 por TechFinland
Teknologiateollisuus kesä2014Teknologiateollisuus kesä2014
Teknologiateollisuus kesä2014
TechFinland700 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2017
TechFinland947 visualizações
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015 por TechFinland
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät, joulukuu 2015
TechFinland2.1K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2018
TechFinland576 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, lokakuu 2018
TechFinland601 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2018
TechFinland99 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2018
TechFinland709 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, syyskuu 2017
TechFinland876 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2017
TechFinland829 visualizações

Mais de TechFinland

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
348 visualizações190 slides
Technology industry / Finnish economic outlook por
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
130 visualizações70 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
1.4K visualizações153 slides
Technology industry / Finnish economic outlook por
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
79 visualizações70 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTechFinland
550 visualizações153 slides
Technology industry / Finnish economic outlook por
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlookTechFinland
87 visualizações70 slides

Mais de TechFinland(20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland348 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland130 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.4K visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland79 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland550 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland87 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland685 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland35 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland544 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland130 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1K visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland87 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland750 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland158 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.5K visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland188 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland1.8K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland843 visualizações
Technology industry / Finnish economic outlook por TechFinland
Technology industry / Finnish economic outlookTechnology industry / Finnish economic outlook
Technology industry / Finnish economic outlook
TechFinland231 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätTeknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät
TechFinland923 visualizações

Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016

 • 2. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... 18.4.2016
 • 3. 18.4.2016 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2015): 13,2 mrd euroa • henkilöstö (2015): 40 500 Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2015): 27,7 mrd euroa • henkilöstö (2015): 121 000 Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2015): 10,7 mrd euroa • henkilöstö (2015): 57 900 Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa • henkilöstö (2015): 15 100 Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa • henkilöstö (2015): 47 300
 • 4.  50 % Suomen koko viennistä  75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista  Alan yritykset työllistävät suoraan noin 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.  Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä. 18.4.2016 Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
 • 5. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014 Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä Teknologiateollisuus, 38.75, 50% Metsäteollisuus, 11.69, 15% Kemianteollisuus, 13.38, 17% Muut toimialat, 13.99, 18% Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)
 • 6. 18.4.2016 Suomen vahvuutena on vientituotteiden ja –palvelujen laaja-alaisuus, ongelmana kapasiteetti ja kasvun puute Tavara- ja palveluviennin arvo vuonna 2015, miljardia euroa Koneet ja laitteet, 7.3 Paperi, kartonki, pahvi, 7.0 Tietoliikennelaiteteollisuuden palvelut, 5.4 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4 Terästuotteet, 3.9 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7 Dieselpolttoaineet, 3.4Pelit ja ohjelmistot, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.8 Värimetallit, 2.6 Sahatavara, 2.5 Autot, 2.2 Selluloosa, 1.8 Kumi- ja muovituotteet, 1.4 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4 Metallituotteet, 1.3 Koneteollisuuden palvelut, 1.3 Lääkkeet, 0.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9 Metallien jalostuksen palvelut, 0.8 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3 Muut tavaratuotteet, 6.3 Muut palvelut, 4.8 Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
 • 7. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015 Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,6 mrd. € 9,6 % Länsi-Eurooppa 14,4 mrd. € 53,7 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. € 2,5 % Aasia 3,8 mrd. € 14,4 % Afrikka 0,5 mrd. € 1,9 % Etelä- ja Väli-Amerikka 0,9 mrd. € 3,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3,8 mrd. € 14,6 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 10 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
 • 8. Suomi ei ole päässyt kasvuun – talouskasvun palauttaminen on ensiarvoisen tärkeää 18.4.2016
 • 9. 18.4.2016 Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei juurikaan Suomessa Lähde: Macrobond
 • 10. 18.4.2016 Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa Euroopan maissa ja USA:ssa, mutta ei juurikaan Suomessa Lähde: Macrobond
 • 11. 18.4.2016 Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös tammi-maaliskuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto maaliskuu 2016. Lähde: Markit
 • 12. 18.4.2016 Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla Lähde: Macrobond
 • 13. 18.4.2016 Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten Lähde: Macrobond
 • 14. 18.4.2016 Euroalueella kuluttajien luottamus on heikentynyt alkuvuonna Lähde: Macrobond
 • 15. 18.4.2016 Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut alkuvuonna Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
 • 16. 18.4.2016 Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Venäjä ja Brasilia ovat taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 % Lähde: Macrobond
 • 17. 18.4.2016 Kiinan taloudessa vähän parempaa maaliskuussa Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto maaliskuu 2016. Lähde: Markit
 • 18. 18.4.2016 Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto maaliskuu 2016. Lähde: Markit
 • 19. 18.4.2016 Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto maaliskuu 2016. Lähde: Markit
 • 20. 18.4.2016 Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa taas Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Lähde: Macrobond
 • 21. 18.4.2016 Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuu hitaana Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 • 22. 18.4.2016 Maailmankauppa on piristynyt jonkin verran Tuonnin määrän kehitys Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 • 23. 18.4.2016 Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista Lähde: Macrobond
 • 24. 18.4.201624 Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista Lähde: Macrobond
 • 25. 18.4.2016 Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % Lähde: Macrobond
 • 26. 18.4.2016 Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 % Lähde: Macrobond
 • 27. 18.4.2016 EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan Lähde: Macrobond
 • 29. 18.4.2016 Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet Lähde: Macrobond
 • 30. 18.4.2016 Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin Lähde: Macrobond
 • 31. 18.4.2016 Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2016 / 2015, % Pohjois-Amerikka: +2,1 % USA +2,2 % Kanada +1,4 % Länsi-Eurooppa: +1,6 % Saksa +1,6 % Iso-Britannia +2,0 % Ranska +1,3 % Italia +1,1 % Espanja +2,7 % Alankomaat +1,6 % Sveitsi +1,1 % Ruotsi +3,4 % Belgia +1,3 % Norja +1,3 % Itävalta +1,3 % Tanska +1,7 % Kreikka -1,1 % Suomi +0,6 % Portugali +1,4 % Irlanti +4,3 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0,7 % Israel +2,8 % Aasia: +4,4 % Kiina +6,5 % Japani +0,6 % Intia +7,6 % Australia +2,6 % Etelä-Korea +2,6 % Indonesia +5,0 % Taiwan +1,4 % Thaimaa +2,9 % Malesia +4,2 % Singapore +1,8 % Uusi Seelanti+2,6 % Filippiinit +6,0 % Vietnam +6,4 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,0 % Nigeria +3,6 % Egypti +3,2 % Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,5 % Brasilia -3,5 % Meksiko +2,4 % Argentiina -0,7 % Venezuela -8,3 % Kolumbia +2,5 % Chile +1,9 % Peru +3,4 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,0 % Venäjä -1,5 % Turkki +3,2 % Puola +3,5 % Tšekki +2,5 % Romania +4,1 % Ukraina +0,1 % Unkari +2,4 % Slovakia +3,2 % Slovenia +2,1 % Liettua +2,7 % Latvia +2,9 % Viro +2,2 % Lähde: Consensus Forecasts, March or April 2016 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu maaliskuussa tai huhtikuussa 2016.
 • 32. 18.4.2016 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Lähde: IMF (April 2016) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %. Kasvu keskimäärin: +3,2 %
 • 33. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Lähde: IMF (April 2016), Tullihallitus -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia MeksikoMuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %. Kasvu keskimäärin: +2,0 %
 • 34. 18.4.2016 Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Bkt:n vuosimuutos, % Lähde: Consensus Forecasts, October 2015 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021-2025e Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
 • 35. 18.4.2016 Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
 • 36. 18.4.2016 Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
 • 38. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna hieman pienempi kuin vuonna 2014 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 66 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008.
 • 39. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* oli laskusuunnassa syksyllä 2015 *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 • 40. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 • 41. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa vähenivät loka-joulukuussa 8 % edellisvuotisesta 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Vientiin: -13 % -5 % Kotimaahan: +8 % +24 % Yhteensä: -8 % +2 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Milj. euroa, käyvin hinnoin
 • 42. -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 18.4.2016 Teknologiateollisuuden uudet tilaukset yrityksittäin Suomessa vaihtelevat merkittävästi Uusien tilausten muutos yrityksittäin: Q4,2015 / Q4,2014, % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset Keskiarvo: -8 % Mediaani: -1,6 % %
 • 43. 18.4.2016 Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat hyvin matalalla tasolla Laivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 Yhteensä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015. *) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100
 • 44. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä aiemmin saaduista laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015 Vientiin: +18 % +3 % Kotimaahan: +7 % +4 % Yhteensä: +15 % +3 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin
 • 45. 18.4.2016 Tarjouspyyntöjen* perusteella teknologiateollisuuden markkinatilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viime kuukausina Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2016. ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 46. 18.4.2016 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Vientiin: -21 % +15 % Kotimaahan: +9 % +15 % Yhteensä: -18 % +15 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
 • 47. 18.4.2016 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 Vientiin Kotimaahan Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015 Vientiin -13 % +7 % Kotimaahan +6 % +4 % Yhteensä -11 % +7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 48. 18.4.2016 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Vientiin: -1 % -20 % Kotimaahan: +11 % +45 % Yhteensä: +2 % -11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
 • 49. 18.4.2016 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 Vientiin Kotimaahan Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015 Vientiin: +36 % +2 % Kotimaahan: +3 % +2 % Yhteensä: +28 % +2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 50. 18.4.2016 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Vientiin: -26 % +42 % Kotimaahan: -14 % +20 % Yhteensä: -15 % +23 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
 • 51. 18.4.2016 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Vientiin Kotimaahan Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015. Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015 Vientiin: -20 % -10 % Kotimaahan: +16 % -1 % Yhteensä: +9 % -2 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 52. 18.4.2016 Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015 Yhteensä: +3 % +14 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
 • 53. 18.4.2016 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015 Yhteensä: +11 % +7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
 • 54. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli 3 000:lla vuonna 2015 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstöstä noin 17 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2015
 • 55. -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 18.4.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstön vähenemisestä huolimatta uusia rekrytointeja Suomessa tehtiin kaikkiaan 28 500 vuonna 2015 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 56. 18.4.2016 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) (39 %) (7 %) (62 %) (82 %) (31 %) Miljardia euroa
 • 57. 18.4.2016 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) (53 %) (9 %) (63 %) (80 %) (51%)
 • 58.  Liikevaihto Suomessa oli vuonna 2015 hieman pienempi kuin vuonna 2014. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen.  Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti.  Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 8 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 2 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa.  Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja 3 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.  Tilauskannan kasvu vuoden 2014 alun jälkeen koostuu ennen kaikkea suurista laivatilauksista, joiden vaikutus koko teknologiateollisuuden tuotantoon jaksottuu aina vuoteen 2020 asti.  Liikevaihto on alkuvuonna 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä vuonna 2015 kaikkiaan 28 500. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 44 000:lla. Vuonna 2015 henkilöstöä oli keskimäärin 282 000. 18.4.2016 Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja alkuvuoden 2016 näkymistä
 • 59. Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua tukevat toimet 18.4.2016
 • 60.  Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.  Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa  Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.  Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin.  Teollisuuden uudistumista on tuettava – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun  Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.  Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava 18.4.2016
 • 61. 18.4.2016 Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 62. 18.4.2016 Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 63. 18.4.2016 Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 64. 18.4.2016 Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 65. 0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuuden palveluvienti Suomesta Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta 18.4.2016 Teollisuuden palveluvienti on ollut laskussa Teollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut) Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 • 66. 18.4.2016 Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
 • 67. 18.4.2016 Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Työpaikkojen määrä Suomessa
 • 68. 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18.4.2016 Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi Vähintään viiden henkilön yritykset Lähde: Tilastokeskus
 • 69. 18.4.2016 Vientisektorin eli teollisuuden tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 % 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast. -22 % Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -21 %
 • 70. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 = 100 Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto **) Teollisuuden nykyinen tuotantokapasiteetti ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008. 18.4.2016
 • 71. 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000 = 100 Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi 18.4.2016 Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
 • 72. 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi 18.4.2016 Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuun Robotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
 • 73. 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kiinteät investoinnit T&K-investoinnit 24.3.201673 Yritysten investoinnit Suomessa alittavat pääomien kulumisen Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kiinteät ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
 • 74. 18.4.2016 Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e Teollisuus Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
 • 75. 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) % bkt:sta 18.4.2016
 • 76. 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreita Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) 18.4.2016
 • 77. 18.4.2016 Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaikki yritykset Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
 • 78. 18.4.2016 Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 79. 18.4.2016 Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristäminen on este talouskasvulle Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)
 • 80. 18.4.2016 Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook 2015 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
 • 81. 18.4.2016 Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista Tuontihintojen alaneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta Lähde: Macrobond, Eurostat
 • 82. 8.3.201682 Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013 4 13 3 6 11 14 5 20 7 15 6 23 7 6 8 10 9 8 9 10 15 11 19 17 14 9 20 20 16 14 22 15 24 24 29 33 75 72 69 65 64 64 63 55 54 50 46 28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saksa USA Suomi Puola Ruotsi Iso- Britannia Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Henkilöstöä Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
 • 83. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys 18.4.2016 Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
 • 84. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18.4.2016 Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
 • 85.  Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat  Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet  Ohjelmistot ja pelit  Lääketieteellinen teknologia ja palvelut  Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)  Teollisuutta palveleva suunnittelutyö  Autoteollisuuden murros  Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 18.4.2016 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • 86. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä 18.4.2016
 • 87. 18.4.2016 Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
 • 88. 18.4.2016 Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Tuhatta työpaikkaa
 • 89. 18.4.2016 Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla Lähde: Macrobond, TEM
 • 90. 90 95 100 105 110 115 120 Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18.4.2016
 • 91. 90 95 100 105 110 115 120 125 Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys KIKY Yhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin Lisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihin Lisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 18.4.2016 KIKY:n ja hallitusohjelman tavoite kilpailukyvylle Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 • 92. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta 18.4.2016 Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2005=100
 • 93. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin 18.4.2016 Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2005,I=100 Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee
 • 94. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 18.4.2016 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä
 • 95. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 18.4.2016 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä
 • 96. -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi Saksa 18.4.2016 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 13 %-yks. TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.
 • 97. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 18.4.2016 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Muutos 2008-2012, % *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat
 • 98. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 18.4.2016 42.5 41.5 40.6 38.5 37 36.3 35.6 33.2 31.9 30.9 27.5 27.3 23.4 22.9 14.7 14.6 12.4 11.8 10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat
 • 99. 18.4.2016 Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Norja Sveitsi* Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Australia* Alankomaat Itävalta Irlanti Luxemburg Italia USA * Kanada* Espanja Iso-Britannia Japani* Uusi Seelanti* Singapore* Israel* Etelä-Korea* Slovenia Kreikka Argentiina* Cypros Malta Portugali Slovakia Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia* Unkari Taiwan* Liettua Latvia Meksiko* Romania Bulgaria Filippiinit* Euroa/tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja) *) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014 Lähde: Eurostat, The Conference Board
 • 100. 36 37 38 39 40 41 42 18.4.2016 Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015* *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat Tuntia
 • 101. 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € 18.4.2016 Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 %
 • 102. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 18.4.2016 Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % %
 • 104. 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 18.4.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 105. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi 18.4.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 106. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 18.4.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 107. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka 18.4.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 108. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Afrikka ja Lähi-itä 18.4.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 109. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014 Kiina, 45,314, 16% Intia, 28,302, 10% Yhdysvallat, 22,074, 8% Saksa, 18,660, 7% Meksiko, 15,633, 6% Ruotsi, 14,434, 5% Brasilia, 13,445, 5% Vietnam, 10,240, 4% Puola, 9,947, 4% Iso-Britannia, 7,199, 3% Ranska, 6,350, 2% Italia, 5,533, 2% Venäjä, 5,339, 2% Muut maat, 70,673, 26% Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 110. 18.4.2016 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 111. 18.4.2016 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 112. 18.4.2016 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 113. 18.4.2016 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 114. 18.4.2016 Metallien jalostuksen henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 115. 18.4.2016 Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 116. 18.4.2016 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 117. 18.4.2016 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 118. 18.4.2016 Tietotekniikka-alan henkilöstö 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 119. 18.4.2016 Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 • 120. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät 18.4.2016
 • 121. 18.4.2016 Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus