O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Milloin Tekesin rahoitusta
pelinkehitykseen?
Mari Isbom, 17.12.2015
DM #919131
Pelialan rahoitus – painotukset
 Painotus rahoituksessa on peliliiketoiminnassa ja sen kehittämisessä:
prosessit, tuotant...
Pelialan rahoitus – kohdistuminen
 Projektien sisällössä painottuu kansainvälisten verkostojen ja
tutkimusalihankinnan hy...
TUOTTEISTUSLIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU R&D&I KANSAINVÄLISTYMINENKASVU
Proof-of-concept, lts Tuotekehitysrahoitus
NIY-rahoit...
Project funding – Identify your segment
Alkavat yritykset (Startups)
 Ei vielä myytävää tuotetta markkinoilla
 Tyypillisesti alkavan yrityksen ensimmäinen proje...
Kasvuyritykset (Runnerups )
 Usein jo tuote markkinoilla
 Hankkeen tavoitteena saada yritys kasvu-uralle ja kv-tasolle
...
Core players
 Toimintansa vakiinnuttaneita yrityksiä, yksi tai useampi
pelituote markkinoilla ja vuosittainen liikevaihto...
Arviointikriteereitä
 Hankkeen on oltava tavoitteiltaan haastava ja innovatiivinen
 Hankkeella on pysyvä vaikutus yrityk...
Verkostoveturit, suuret
yritykset, toimintansa
vakiinnuttaneet tai
markkinoita avaavat
yritykset
Yksittäiset haasteelliset...
Miten Tekesin rahoitus toimii?
 Tekesin rahoitus on julkista rahoitusta
 Tekesin rahoitus tulee valtion budjetista, vuos...
Rahoitus
 Tekes rahoittaa osan projektin kustannuksista, loput asiakkaan täytyy
itse rahoittaa ja esittää keinot siihen. ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Milloin Tekesin rahoitusta pelinkehitykseen?

17.592 visualizações

Publicada em

Tekes voi rahoittaa peliyritysten liiketoiminnan kehittämistä. Katso rahoituksen edellytykset.

Publicada em: Tecnologia
 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Milloin Tekesin rahoitusta pelinkehitykseen?

 1. 1. Milloin Tekesin rahoitusta pelinkehitykseen? Mari Isbom, 17.12.2015 DM #919131
 2. 2. Pelialan rahoitus – painotukset  Painotus rahoituksessa on peliliiketoiminnassa ja sen kehittämisessä: prosessit, tuotantomallit, liiketoimintastrategian kehittäminen (digitaalinen jakelu, markkinointi, brändäys, kv-selvitykset)  Kehittämisen kohteena voi olla sisältö ja teknologia siinä määrin kuin se on olennaista pelikonseptin kehittämisen kannalta  Kehittäminen voi kohdistua myös pelialan osaamisen ja ratkaisujen hyödyntämiseen muilla aloilla (esim. pelillistäminen)  Huom! Rahoitusta ei saa pelkästään yksittäisen pelin kehittämiseen  Hankkeessa on oltava mukana parhaimmat toimijat – myös verkoston osaamista voi hyödyntää (ostopalvelut, advisory board)  Hankkeen on oltava fokusoitu sekä kooltaan ja riskeiltään realistisesti toteutettavissa oleva (projektisuunnitelma)  Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmien sekä henkilö- ja osaamisresurssien on oltava uskottavaa kansainvälistä tasoa
 3. 3. Pelialan rahoitus – kohdistuminen  Projektien sisällössä painottuu kansainvälisten verkostojen ja tutkimusalihankinnan hyödyntäminen  Markkinoille etabloituminen konkreettisesti  Uusien luovan teollisuuden toimintatapojen ja innovaatiomallien omaksuminen  Eri vaiheissa oleville yrityksille rahoitusta eri tyyppisiin hankkeisiin liiketoimintaosaamisen kehittäminen tuotekehitys kasvu, kansainvälistyminen tutkimus (pääosin suurille yrityksille)  Pk-yritykset: nopeasti tuotteistettavat ja markkinalähtöiset hankkeet, prosessien ja menetelmien kehittäminen ja omaksuminen  Suuret: Haasteelliset kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät hankkeet yhteistyössä tutkimuslaitosten ja pk-yritysten kanssa
 4. 4. TUOTTEISTUSLIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU R&D&I KANSAINVÄLISTYMINENKASVU Proof-of-concept, lts Tuotekehitysrahoitus NIY-rahoitus alle 5-v. yritykset Erilaista rahoitusta toiminnan eri vaiheissa NOPEA KASVU KKS, Kansainvälisen kasvun suunnittelu
 5. 5. Project funding – Identify your segment
 6. 6. Alkavat yritykset (Startups)  Ei vielä myytävää tuotetta markkinoilla  Tyypillisesti alkavan yrityksen ensimmäinen projekti kohdistuu liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekonseptin hiomiseen. Tuloksena syntyy esim. hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma tai ensimmäinen proto/demo/ MVP  Hanke voi sisältää  Kilpailijoiden ja vaihtoehtojen tunnistaminen ja oma asemointi  Potentiaalisten asiakkaiden ja asiakasryhmien tunnistaminen  Pelidemon kehittäminen  Tekesin rahoitus on Proof-of-concept (de minimis) -rahoitusta  Rahoitus edellyttää uskottavaa suunnitelmaa ja resursointia Startup
 7. 7. Kasvuyritykset (Runnerups )  Usein jo tuote markkinoilla  Hankkeen tavoitteena saada yritys kasvu-uralle ja kv-tasolle  Haastavia uusien pelituotteiden ja -palvelujen kehitysprojekteja  Toimialakohtaisia uusia sovelluksia, joiden innovatiivisuus on usein käyttötavoissa ja vaikutuksissa toimialaan (esim. pelillistäminen)  Uskottavan kv-potentiaalin tuotteet, palvelut ja liiketoiminta  Tuotekehitysprojektiin sisällytettyjä markkinakartoituksia ym. selvityksiä kohdistuen esim. uusiin markkina-avauksiin  Kriteerit:  päämarkkinat Suomen ulkopuolella  kansainvälisen tason kilpailukyky  uskottava liiketoimintasuunnitelma ja kv-strategia  perusteltu partneristrategia (t&k, kaupallistaminen, jakelu, vienti jne) Runnerups
 8. 8. Core players  Toimintansa vakiinnuttaneita yrityksiä, yksi tai useampi pelituote markkinoilla ja vuosittainen liikevaihto +1 MEUR  Suomessa muutama suuryritys-kategorian ydinyritys  Suurten yritysten pitemmän tähtäyksen tutkimushankkeita, joissa useampi tutkimuslaitos tai pk-yrityksiä mukana  Valittuihin potentiaalisimpiin maihin yhteistyöverkostojen syventäminen ja avaaminen (Kiina, Japani ja USA)  Yksittäisen pelin kehityksen sijaan toimintamallien, prosessien ja uusien liiketoimintojen kartoittamiseen tähtääviä hankkeita yhdessä tutkimuslaitosten kanssa  Oman kehitysalustan tai jakelumallin tai kontaktien tarjoaminen muille yrityksille, yhteishankkeet Core
 9. 9. Arviointikriteereitä  Hankkeen on oltava tavoitteiltaan haastava ja innovatiivinen  Hankkeella on pysyvä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn  Projektilla pitää olla suuri merkitys yrityksen liiketoiminnalle  Minkä kokoista markkinaa tavoitellaan?  Mikä on arvolupaus asiakkaalle?  Mille markkinalle peliä kehitetään?  Miten yritys sijoittuu markkinoille ja mikä on kilpailustrategia?  Miten projekti toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaa?  Hankkeesta syntyvä kilpailuetu ja uutuusarvo markkinoilla  Tiimin osaaminen ja tausta, taloudellinen tila  Selkeä ja realistinen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 10. 10. Verkostoveturit, suuret yritykset, toimintansa vakiinnuttaneet tai markkinoita avaavat yritykset Yksittäiset haasteelliset ja isot t&k-projektit verkostovetureilta ja suurilta yrityksiltä Runsaasti uutta yhteistyötä pk- yritysten tai tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti Toimintaa uudistavat hankkeet Tutkimushankkeet Hankkeen kustannukset: yli 500 000 EUR Kasvuvaiheen yritykset Haasteelliset t&k&i-hankkeet Liiketoimintakonseptit, tuotantoalustat, jakelumallit Yrityksen liiketoimintaa uudistavat projektit Esiselvityspainotteiset t&k- hankkeet, demorahoitus Hankkeen kustannukset: 200 000–1 000 000 EUR Aloittavat yritykset Pienet liiketoiminnan edellytyksiä vahvistavat strategiset selvityshankkeet Kv-liiketoiminnan kehityshankkeet, kansainvälisen kasvun suunnittelu, KKS Hankkeen kustannukset: alle 60 000–200 000 EUR Rahoitus eri vaiheissa
 11. 11. Miten Tekesin rahoitus toimii?  Tekesin rahoitus on julkista rahoitusta  Tekesin rahoitus tulee valtion budjetista, vuosittain n. 500 miljoonaa euroa n. 2000 projektille  Tekes ei tule omistajaksi yhtiöön eikä rahoitus edellytä omistusosuutta yrityksestä  Asiointi Tekesin kanssa on luottamuksellista  Tekes rahoittaa innovatiivisia, riskiä sisältäviä hankkeita  Tekes on hankkeen osarahoittaja  Yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti  Hakemuksen voi jättää verkossa www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu
 12. 12. Rahoitus  Tekes rahoittaa osan projektin kustannuksista, loput asiakkaan täytyy itse rahoittaa ja esittää keinot siihen. Ks. Rahoitustasot (pk-yritys)  Tekesin rahoitus kohdistuu aina projektiin  Asiakas määrittelee itse kokonaisbudjetin  henkilöt, työmäärät, palkat  matkat  ostettavat palvelut (alihankinnat)  laitehankinnat, lisenssit (projektille kuuluvat ja projektin aikaiset)  Rahoitus on avustusta tai lainaa (josta ennakko 30 prosenttia)  Rahoitus maksetaan lainaennakkoa lukuun ottamatta jälkikäteen, raporttia ja tilitystä vastaan

×