O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
TULOSKULMA
Kansainvälisen liiketoiminnan
kasvustrategian kehitysprojekti
www.finnmapcons.fi
www.sweco.fi/fi/Finland/Palvel...
TULOSKULMA
Infra VDC
www.vianova.fi
www.viasys.com
Jani Myllymaa, myyntijohtaja,
Vianova Systems Finland Oy
Yritysprojekti...
TULOSKULMA
Tietomallinnusta hankejohtamisen tueksi
Gravicon Oy:n yritysprojektissa kehitettiin erityisesti rakennushankkee...
TULOSKULMA
Kerrostalojen kestävää uudistamista
pohjoismaisella yhteistyöllä
Nordic Built -yhteishanke SURE tähtää ...
TULOSKULMA
Kampusalueita uudistetaan vetovoimaisiksi
ympäristöiksi
Yhteispohjoismaisessa kehityshankkeessa haetaan toimi...
TULOSKULMA
Lämpökameratekniikan integrointi
liikenneinfrastruktuurin kunnon tutkimuksiin
Suomen ja monen muun Euroopan maa...
TULOSKULMA
Tiililaattaverhouksella kansainvälisille
markkinoille
Stonel Oy:n projektissa jatkokehitettiin tiililaattaverh...
TULOSKULMA
Uuden ratkaisuliiketoiminnan kehitys
ja kansainvälistyminen
www.finnfoam.fiYritysprojekti
Finnfoam-konsernin pä...
TULOSKULMA
Uusia työkaluja viemärisaneerauksiin
Olemassa olevien rakenteiden rikkominen putkikorjaushankkeissa on
kallis...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä

921 visualizações

Publicada em

Tekesin rakennettu ympäristö ohjelman tuloksia: Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kansainvälistyminen: uusia markkinoita ja yhteistyötä

 1. 1. TULOSKULMA Kansainvälisen liiketoiminnan kasvustrategian kehitysprojekti www.finnmapcons.fi www.sweco.fi/fi/Finland/Palvelut Lasse Rajala, sektorijohtaja, Finnmap Consulting Oy Yritysprojekti Yritysprojektin käynnistyessä FMC Group tarjosi kattavan valikoiman yhteiskunnan kestävää kehitystä edistäviä konsultti- ja suunnittelupalveluja rakennetun ympäristön ja teollisuuden tarpeisiin. Yritysprojektissa kehitettiin kerätyn tiedon pohjalta uusi kansainvälinen kasvustrategia, jossa hyödynnetään nykytilanteen mahdollisuudet ja pyritään välttämään pahimmat uhat. Projektissa analysoitiin rakennus-, ympäristö- ja energia-alan markkinoita globaalisti muuttuneessa maailmanmarkkinatilanteessa. Kansainvälisen kartoituksen tavoitteena oli mm. tunnistaa alan merkittävimmät asiakkaat ja palvelut. Sweco-konserni osti FMC Groupin vuonna 2012 ja vuodesta 2015 lähtien palveluja tarjotaan Sweco Finland -brändin alla. • Projektin käynnistäminen madalsi kynnystä kasvustrategian valmistelulle ja tarjosi mahdollisuuden toteuttaa kattavat kansainväliset kartoitukset. • Yritys toimii nykyisin Suomen lisäksi ulkomailla sekä projektiviejänä että paikallisten tytäryhtiöidensä kautta. Konsernilla on suunnittelutoimistot Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä ja Intiassa sekä osakkuustoimistot Virossa. ”Kansainvälisen kasvustrategian kehittämisessä hyödynnettiin analyyttista lähestymistapaa”.
 2. 2. TULOSKULMA Infra VDC www.vianova.fi www.viasys.com Jani Myllymaa, myyntijohtaja, Vianova Systems Finland Oy Yritysprojekti Vianova Systems Finland Oy:n VDC-palvelut tähtäävät infrahankkeiden tietomallipohjaiseen elinkaarimalliin ja ne auttavat käytännön toteutuksissa ja mallipohjaisen suunnittelun ja rakentamisen toiminnassa. Vianovan yritysprojektin tavoitteena oli laajentaa liiketoimintaa kansainvälisesti, erityisesti Yhdysvaltoihin. Liiketoimintamahdollisuuksien selvittämisessä hyödynnettiin Global Access Program -ohjelmaa, jossa MBA-opiskelijat hankkivat tietoa markkinoilla käytetyistä standardeista ja kartoittivat potentiaalisia kumppaneita. InfraVDC:n jatkohankkeessa täsmennettiin liiketoimintasuunnitelmaa ja VDC-ohjelmistoja kehitettiin tukemaan alan uusimpia tietomallistandardeja ja markkinoiden vaatimuksia. ”Yhdistelmämallin avulla voidaan tunnistaa suunnitelmien mahdolliset konfliktit aikaisessa vaiheessa ja pienentää rakennuskustannuksia 5–15%”. • Novapoint VDC Live ja Explorer -ohjelmistot mahdollistavat tietomallien tarkastelun ja virtuaalisen simuloinnin työmaalla joko mobiilisovelluksen tai internetselaimen kautta. • Yhdistelmämallissa sovitettaan infrahankkeen tietomallit yhteen ja varmistetaan suunnitelmien virheettömyys. • Hankkeen avulla on solmittu uusia kumppanuuksia yhdysvaltoihin mm. tilaaja- ja suunnitteluorganisaatioiden kanssa.
 3. 3. TULOSKULMA Tietomallinnusta hankejohtamisen tueksi Gravicon Oy:n yritysprojektissa kehitettiin erityisesti rakennushankkeen johdolle ja tilaajan käyttöön tarkoitettu ohjelmisto, jonka avulla hankeprosessi saadaan hallintaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty tietomallinnuksen läpiviemiseen rakennusprojekteissa. Modelspace-ohjelmisto koostuu kolmesta moduulista, jotka soveltuvat hankejohtamiseen, tilahallintaan ja ylläpitoon. Tietomallinnuksen tuloksia voidaan näin hyödyntää tehokkaammin rakennuksen koko elinkaaren aikana. Tämä on erityisen merkittävää korjausrakentamisessa, jossa yhtenä keskeisenä haasteena on olemassa olevaa kiinteistöä koskevien tietojen puutteellisuus ja lähtötietojen hajanaisuus. • Tarvittavat päätökset tehdään oikea-aikaisesti. Projektien läpinäkyvyys kasvaa ja projektit tehostuvat paremman hallittavuuden kautta. • Sidosryhmät voivat hyödyntää olemassa olevaa tietomallisisältöä käyttövaiheen aikana esimerkiksi huoltotehtävissä ja tilasuunnittelussa. • Kehitysprojekti on antanut Graviconille osaltaan mahdollisuuden vaikuttaa tietomallintamisen kehitykseen sekä Suomessa että kansainvälisesti. ”Tietomallintaminen ei ole muutos yksistään suunnitteluteknologiassa, myös hankkeen johtamiseen tarvitaan uusia työvälineitä”. gravicon.fi info.modelspace.fi Tomi Henttinen, kehitysjohtaja, Gravicon Oy Yritysprojekti
 4. 4. TULOSKULMA Kerrostalojen kestävää uudistamista pohjoismaisella yhteistyöllä Nordic Built -yhteishanke SURE tähtää energiankäytön optimointiin ja kestävien elämäntapojen vahvistamiseen kerrostalojen kestävän uudistamisen konseptin avulla. Siinä yhdistyy nykyisten rakennusten lämmityksen ja sisätilan mukavuuden diagnosointi- ja optimointiteknologia, kulutuksen ymmärrystä lisäävä interaktiivinen visualisointijärjestelmä sekä avoin ICT-infrastruktuuri. Hankkeen aikana konseptin toimivuutta todennetaan toteuttamalla referenssikohteita. SURE on pohjoismaalainen yhteishanke, jonka yritys- ja tutkimuslaitososallistujat ovat Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Hanke on osa Nordic Built -ohjelmaa ja se on kokonaisuudessaan saanut rahoitusta kansallisten rahoittajien lisäksi Nordic Innovationiltä. Hankkeen suomalaisena osapuolena on BaseN Oy. www.basen.net sure-project.net Henrik Blyt, projektipäällikkö, BaseN Oy Yritysprojekti SURE ”Rakennusten diagnosointi- ja optimointiteknologiaa täydennetään kestäviä ja energiatehokkaita elämäntapoja edistävillä käyttöliittymillä”. • BaseN tarjoaa hankkeessa IoT-infrastruktuurin tietotekniikkalaitteiden yhdistämistä, tiedonkeruuta ja hallintaa varten sekä alustan tiedon analysointia ja visualisointia varten. • BaseN säilyttää uudistetun rakennuksen energiaelinkaaren tiedot, analysoi niitä ja luo ennusteita energiankäytön optimointia varten.
 5. 5. TULOSKULMA Kampusalueita uudistetaan vetovoimaisiksi ympäristöiksi Yhteispohjoismaisessa kehityshankkeessa haetaan toimintatapoja, joilla kampusten tyhjillään olevat tilat voidaan varustaa uudelleen lisäämällä niiden käytettävyyttä pienillä toimenpiteillä ja kasvattamalla energiatehokkuuden ohella myös niiden tehokasta ja kasvavaa käyttöä. Opetus on muuttunut yhä vuorovaikutteisemmaksi ja oppimisympäristöjen on vastattava paremmin näihin tarpeisiin. Tutkimus ja opetus ovat yhä enemmän tiimityötä, ja tätä on tuettava monitilaratkaisujen avulla. Hankkeessa etsitään ratkaisuja, joilla saadaan niin ravintolat, kahvilat, aulat, käytävät, kirjastot kuin laboratoriot mahdollisimman tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön. Merkittävä tutkimuskohde on ryhmätilat, joissa opiskelijat voivat opiskella yhdessä ja luoda uutta tietoa. • Hankkeessa jäsennettiin kestävän kampusvision prosessien ja sisältöjen luomista tukeva, osallistava CARE-charrette -menetelmä. • Käyttämättömät tilat otetaan käyttöön: niissä pilotoidaan ja testataan uusien oppimisympäristöjen tilatyyppejä ja konsepteja yhteisöllisten vuorovaikutusareenoiden luomiseksi. • Konseptien toteuttamiseksi tarvittavat osaajat sekä toteuttajat verkotetaan ja kumppanien liiketoimintaa kehitetään. ”Kampuksissa on monipuolisia toimijoita ja ne ovat luonteeltaan yhteisöllisiä. Tämä tekee niistä oivallisia aluejohtamisprosessien testialustoja”. sykoy.fi Eelis Rytkönen, tutkija, Aalto-yliopisto Yritysprojekti CARE
 6. 6. TULOSKULMA Lämpökameratekniikan integrointi liikenneinfrastruktuurin kunnon tutkimuksiin Suomen ja monen muun Euroopan maan tiemäärärahat eivät kasva vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Tieverkon ylläpidon tuottavuutta voitaisiin kuitenkin kasvattaa käyttämällä uutta teknologiaa ja diagnostiikkaa. Roadscanners on erikoistunut väyläomaisuuden, kuten teiden, katujen, rautateiden, siltojen ja lentokenttien kunnon hallintaan ja hallinnassa käytettäviin työkaluihin. Roadscanners Holding Oy:n projektissa kehitetty teknologia yhdistää lämpökameralla, videokameralla ja maatutkalla saadut mittaustulokset tarkkaan paikkatietoon, joka saadaan GPS-laitteistosta. Tavoitteena oli lisäksi kehittää Road Doctor -ohjelmistoja. “Olemme kuin tohtoreita, joiden missio on huolehtia liikenneinfran terveydestä. Paremmalla hoidolla myös tie- ja rautatieverkon eläkeikää voidaan merkittävästi nostaa”. www.roadscanners.com Timo Saarenketo, toimitusjohtaja, Roadscanners Oy Yritysprojekti • Road Doctor -ohjelmistokokonaisuuden uusilla ominaisuuksilla voidaan hoitaa tiedonkeruu, mittaustuloksien analyysit ja raportointi. Mittaustuloksia hyödynnetään korjaussuunnitelmien laatimiseen. • Roadscanners on edistänyt kansainvälistä liiketoimintaansa. Yrityksen tuotteilla on kartoitettu mm. jääteitä Antarktiksella, tutkittu Irlannin teiden kuivatuksen kuntoa ja mitattu rautateiden rakenteita Yhdysvalloissa. Lisäksi on kartoitettu koko Azerbaidžanin tieverkosto.
 7. 7. TULOSKULMA Tiililaattaverhouksella kansainvälisille markkinoille Stonel Oy:n projektissa jatkokehitettiin tiililaattaverhousta, jossa tiiliverhoilua ei muurata paikan päällä, vaan se valmistetaan tehtaalla hyvissä ja tasalaatuisissa olosuhteissa. Sen jälkeen verhous asennetaan tiililaattoina seinään kiinnitysjärjestelmän avulla ja tiililaatat saumataan pinnan viimeistelemiseksi. Projektissa kehitettiin erityisesti verhoilussa käytettyä saumaustekniikkaa tiililaattaverhoilun kilpailukyvyn edistämiseksi. Kansainvälistyminen oli tärkeässä roolissa ja tiililaattaverhoustuotetta muokattiin vastaamaan yhä paremmin eurooppalaisen arkkitehtuurin ja energiatehokkaan rakentamisen haasteisiin. Vientimahdollisuuksia ja - edellytyksiä selvitettiin valituissa maissa, ja tulosten perusteella Stonelille laadittiin kansainväliseen toimintaan soveltuva liiketoimintamalli. • Tiililaattaverhous takaa terveellisen ja miellyttävän asuinympäristön, sillä sen rakenne on tehokkaasti tuulettuva, hengittävä ja eristävä. Lisäksi tiiliverhous sopii julkisivuvaihtoehdoksi monenlaisiin kohteisiin. • Stonel on saavuttanut merkittäviä tuloksia kansainvälistymisessään. Tiililaattaverhous on valittu useaan kansainväliseen rakennusprojektiin. • Tiililaattaverhoukselle on myönnetty kansainvälisten standardien mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit. ”Tiililaattapintaisen korjausjärjestelmän kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota rakenteen rakennusfysikaaliseen ja kosteustekniseen toimintaan”. www.stonel.fi Samuli Tiirola, toimitusjohtaja, Stonel Oy Yritysprojekti
 8. 8. TULOSKULMA Uuden ratkaisuliiketoiminnan kehitys ja kansainvälistyminen www.finnfoam.fiYritysprojekti Finnfoam-konsernin päätuote on Finnfoam-lämmöneristelevyt. Finnfoam pyrkii järjestelmällisesti kehittämään tuotantoaan ja toimintaansa ympäristön parhaaksi. Kehitystyössä käytetään kotimaisia alan ammattilaisia ja yrityksen yhteistyökumppaneita ovat mm. Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT. Finnfoamin on kehittänyt kokonaistaloudellinen, luotettava ja monikäyttöinenen lämmöneriste. • Finnfoam on laajentanut toimintaansa Suomen markkinoiden lisäksi myös Liettuaan, Puolaan ja Espanjaan. Espanjassa käynnistettiin uusi tuotantotehdas, jonka lisäksi Salossa tehtiin suuret investoinnit uusiin tuotantolinjoihin ja tiloihin. • Salossa on erittäin paljon kansainvälistä osaamista, ja esimerkiksi yhteistyö Yrityssalon kanssa on osoittanut, että kansainvälistymiseen pyrkivää yritystä ei Salossa jätetä yksin.
 9. 9. TULOSKULMA Uusia työkaluja viemärisaneerauksiin Olemassa olevien rakenteiden rikkominen putkikorjaushankkeissa on kallis, likainen ja epävarma vaihe. Picote Oy on viemäriputkien sukitusurakoitsija, sukituslaitteiden kehittäjä ja valmistaja. Yritys jatkokehitti projektin avulla tuoteperheitään ja niihin kuuluvia työkaluja. Projektissa kehitetyt tuotteet ovat haaraporien kaltaisia tuotteita, joita käytetään nykyistä suurempien haarojen avaamiseen ja hiontaan putkikorjaushankkeissa. Projektissa tehostettiin yrityksen tuotekehitystä, tuotantoa, palveluja sekä kansainvälistymistä. Markkinoita on kasvatettu Euroopassa. Uusia tuotteita on lanseerattu myös Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Lisäksi kansainvälistä jälleenmyyntiverkkoa on laajennettu. • Viemärikorjauksessa on saavutettu suuria säästöjä kun sukitettu haara saadaan avattua rakenteita rikkomatta. • Picoten keksinnön avulla sukitusmenetelmä voidaan laajentaa myös pieniin viemäriputkiin. • Suomalaisella haaraporalla aukaistaan viemärihaaroja jo muun muassa Belgiassa, Englannissa, Saksassa, Ruotsissa, Norjassa, Sveitsissä, Etelä-Afrikassa ja Australiassa. ”Picoten ratkaisut ovat nopeuttaneet korjausprojekteja. Asiakkaat ovat kertoneet suurista säästöistä, kun työprosessia on tehostettu uusien tuotteiden ansiosta”. www.picote.fi Jake Saltzman, tekninen myyntipäällikkö, LMK Technologies Yritysprojekti

×