O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Panelet Diellore.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 30 Anúncio

Panelet Diellore.pptx

 1. 1. Panelet Diellore Punoi: Eni Nuhaj 9D
 2. 2. xDSL ➔Permbajtja ◆ Hyrje ◆ Veshtrim i Pergjithshem ◆ Si punon sistemi PV ● Qelizat PV, modulet dhe vargjet ● Shpjegimi I punes se sistemit ◆ Materialet ◆ Konkluzioni
 3. 3. xDSL ➔Permbajtja ◆ Hyrje ◆ Veshtrim i Pergjithshem ◆ Si punon sistemi PV ● Qelizat PV, modulet dhe vargjet ● Shpjegimi i punes se sistemit ◆ Materialet ◆ Konkluzioni
 4. 4. xDSL ➔Prezantimi ◆ Nje panel diellor eshte nje pakete qelizash photovoltaike. ◆ Paneli diellor mund te perdoret si nje komponent i nje sistemi me te madh photovoltaik per te gjeneruar elektricitet. ● Cdo panel vleresohet nga fuqia e daljes DC nen teste te kryera ne kushte standarte qe zakonisht shkojne nga 100 ne 320 watt. ● Zakonisht panelet diellore nuk perdoren vetem pasi te vetme mund te prodhojne vetm nje sasi te limituar fuqie. Hyrja
 5. 5. xDSL ➔Permbajtja ◆ Hyrja ◆ Veshtrim i Pergjithshem ◆ Si punon sistemi PV ● Qelizat PV, modulet dhe vargjet ● Shpjegimi I punes se sistemit ◆ Materiale ◆ Konkluzione Permbajtja
 6. 6. xDSL ➔Veshtrim i pergjithshem i perdorimit photovoltaic (PV). ◆ PV u njoh si nje burim i rendesishem per fuqine hapesinore ne vitet 1950. ◆ Zhvillimi PV tokesor lindi per shkak te krizes se naftes se viteve 1970. ● Rritja e shqetesimit per mjedisin dhe perpjekjet globale per te gjetur burime te tjera energjie, sollen investime ne kerkimin dhe zhvillimin e PV. Veshtrim I Pergjithshem
 7. 7. xDSL Veshtrim I Pergjithshem ● Si punojne qelizat PV. ● Nje qelize normale PV prej silikoni eshte krijuar nga perzierja e nje shtrese ultra te holle te fosfori te stimuluar – doped (tipi N) prej silikoni, siper nje shtrese te trashe te borit te stimuluar (tipi P) prej silikoni. ● Nje fushe elektrike krijohet afer siperfaqes se qelizes ku keto 2 materiale jane ne kontakt, te quajtur P-N junction. Kur drita e diellit godet siperfaqen e nje qelize PV, kjo fushe elektrike krijon nje shpejtesi dhe drejtim tek elektronet e stimuluara nga drita duke sjelle si rezultat nje fluks rryme kur kjo qelize diellore eshte e lidhur me nje ngarkese elektrike.
 8. 8. xDSL Veshtrim I Pergjithshem ● Qelizat Diellore. ● Qelizat diellore jane pajisje gjysme percuese te cilat prodhojne elektricitet ne saje te drites se diellit me anen efektit photovoltaic. ● Drita e diellit godet qelizat, fotonet me energji mbi gjysme percues kane aq energji sa te krijojne cifte me vrima elektronike. ● Nje lidhje midis shtresave te ndryshme gjysme percuese ngrene nje barriere potenciale ne qelize e cila ndan ngarkesat e gjeneruara nga drita. ● Kjo ndarje indukton nje rryme elektrike fikse dhe tension ne pajisje. Elektriciteti mblidhet dhe transportohet nga kontakte metalike ne maje dhe ne fund te siperfaqes se qelizes.
 9. 9. xDSL
 10. 10. xDSL ➔Permbajtja ◆ Hyrje ◆ Gjeneralitetet ◆ Si punon sistemi PV ● Qelizat PV, modulet dhe vargjet ● Shpjegimi I punes se sistemit ◆ Protokollet ◆ Materialet ◆ Konkluzioni Permbajtja
 11. 11. xDSL ➔Qelizat, modulet dhe vargjet ◆ Qelizat photovoltaice jane te lidhura elektrikisht ne qarqe seri ose paralel per te prodhuar nivele tensioni me te larta, rrymae dhe fuqie. ● Modulet photovoltaice konsistojne ne qarqe te qelizave PV te vendosura ne nje laminat te mbrojtur nga ambienti dhe jane ndertimi baze i sistemeve bllok PV ◆ Panelet photovoltaice permbajne nje ose me shume module te vendosura si pre-wired. Nje rrjet photovoltaic eshte njesia komplete gjeneruese efuqise qe konsiston ne cdo numer te moduleve dhe paneleve PV: Si punon Sistemi PV
 12. 12. xDSL ● Qelizat, modulet dhe vargjet Si punon Sistemi PV
 13. 13. xDSL ● Shpjegimi i punes se sistemit. ● Sistemet PV jane si cdo sistem tjeter i cili gjeneron fuqi, vetem se pajisjet e perdorura jane ndryshe nga ato qe perdoren per sistemet gjeneruese elektromekanike. ● Per funksionimin dhe operimin e ketij sistemi na duhen disa komponente te medhenj specifik si p.sh: • Invertues fuqie DC-AC • Nje banke baterie • Kontrollues sistemi • Kontrollues baterie • Burime fuqie ndihmese • Ngarkese elektrike Si punon Sistemi PV
 14. 14. xDSL ● Krijimi i nje qelize PV. ● Procesi i fabrikimit te nje qelize PV prej polikristaline silikoni fillon me anen e nje gjysme percuesi shume te paster si polisilikoni i cili eshte material i prdhuar nga kuatzi dhe perdoret ne mase ne industrine elektronike. ● Polisilikoni me pas ngrohet deri ne temperaturen e shkrirjes dhe dhe ne te vendoset material bori per te krijuar nje gjysmpercues te tipit P. ● Ne siperfaqe te qelizes vendoset nje shtrese anti-reflektive dhe kontaktet elektrike inprintohen ne pjesen negative te qelizes. ● Nje material konduktiv prej alumini depozitohet ne pjesen e prapme (positive) te siperfaqes se cdo qelize per te vendosur karakteristikat e nje tipi P duke levizur nga vendosja e saj shtresen e fosforit. ● Cdo qelize me pas testohet elektrikisht, bazohet ne rrymen output dhe lidhet elektrikisht me qeliza te tjera per te formuar qarqe per rrjete ne modulet PV Si punon Sistemi PV
 15. 15. xDSL ● Krijimi i nje qelize PV. Si punon Sistemi PV
 16. 16. xDSL ➔Permbajtja ◆ Hyrje ◆ Gjeneralitetet ◆ Teknologjia xDSL ● Simetrike ● Asimetrike ◆ Materialet ◆ Konkluzioni Permbledhja
 17. 17. xDSL Materialet
 18. 18. xDSL ➔Permbajtja ◆ Hyrje ◆ Gjeneralitetet ◆ Teknologjia xDSL ● Simetrike ● Asimetrike ◆ Materialet ◆ Konkluzioni Permbledhja
 19. 19. xDSL ● Avantazhet 1. Burimi i fuqise nga dielli eshte absolutisht falas. 2. Prodhimi i paneleve diellore nuk krijon ndodtje. 3. Zhvillimet ne sistemet ne energjine diellore e kane bere efektive mbi kostot qe ato kane. 4. Shumica e sistemeve nuk kerkojne mirembajtje gjate jetes se tyre, pra kjo do te thote qe paguan vetem njehere per to. 5. Jetegjatesia e tyre eshte nga 30 deri ne 40 vjet. 6. Shumica e sistemeve kane nje garanci prej 20 deri ne 30 vjet. 7. Ulin jashtezakonisht shume faturat e energjise elektrik Konkluzioni
 20. 20. xDSL ● Disvantazhet 1. Disavantazhi kryesor eshte kostoja fillestare. 2. Nje sistem i madh per shtepine tone mund te shkoje ne nje minimum prej 15 mije dollaresh deri ne nje shifer prej 25 apo 35 mije dollaresh. Konkluzioni
 21. 21. xDSL ➔Permbajtja ◆ Hyrje ◆ Gjeneralitetet ◆ Teknologjia xDSL ● Simetrike ● Asimetrike ◆ Materialet ◆ Avantazhet Ekologjike dhe Ekonomike Permbledhja
 22. 22. xDSL ● Program i thjeshte llogarites - Llogaritim kerkesen per energji per uje te ngrohte me anen e kesaj formule: Program Përllogaritës Ekërkesa ditore = Kërkesa për energji për ujë të ngrohtë gjatë një dite Nonjerëzve = Numri i njerëzve që përdorin ujë të ngrohtë Vujë i ngrohtë = Volumi i ujit të ngrohtë që një person përdor në ditë Ckap.termik = Kapaciteti termik i ujit, i barabartë me 4.186 kJ/kg°C Tdalje = Temperatura e ujit të ngrohtë Thyrje = Temperatura e ujit të ftohtë sipas zonave respektive
 23. 23. xDSL ● Program i thjeshte llogarites - Kërkesa mujore për energji për sigurimin e ujit të ngrohtë mund të llogaritet nga Formula 2: Ekërkesa mujore= Noditëve × Ekërkesa ditore (2) ku: Noditëve = Numri i ditëve sipas çdo muaji respektiv Kërkesa vjetore për energji për sigurimin e ujit të ngrohtë mund të llogaritet me Formulën 3: Ekërkesa vjetore= ∑Ekërkesa mujore (3) Program Përllogaritës
 24. 24. xDSL ● Furnizimi me Energji për sigurimin e ujit të ngrohtë - Kjo energji do të sigurohet nga sistemi i Paneleve Diellore për Ujë të Ngrohtë, dhe kur kjo nuk mjafton (p.sh. gjatë dimrit), konsumatori do të marrë energji gjithashtu nga sistemi shtesë (zakonisht energji elektrike). Furnizimi me energji për sigurimin e ujit të ngrohtë në muaj mund të llogaritet sipas Formulës 4: Efurnizimi mujor= Noditëve × Irrez.diellor × Apanelit diellor × Eefic.sist. (4) ku : Noditëve = Numri i ditëve sipas çdo muaji respektiv Irrez.diellor = Rrezatimi ditor mesatar diellor sipas qarqeve të Shqipërisë, në [kJ/m2,ditë] Apanelit diellor = Sipërfaqja e Paneleve Diellore për Ujë të Ngrohtë Eefic.sist. = Eficenca e sistemit të Paneleve Diellore për Ujë të grohtë Furnizimi me energji për sigurimin e ujit të ngrohtë në vit mund të llogaritet sipas Formulës 5: Efurnizimi vjetor = ∑Efurnizimi mujor (5) Program Përllogaritës
 25. 25. xDSL Rrezatimit mesatar vjetor [kWh/m2] Numrit mesatar të orëve me diell [1] LEGJENDA: Rrezatimi Mesatar Vjetor (kWh/m2) BURIMI: Instituti i Hidro Meteorologjisë [2] LEGJENDA: Shpërndarja Territoriale e Orëve me Diell BURIMI: Instituti i Hidro Meteorologjisë
 26. 26. xDSL Shqiperia dhe perdorimi i burimit te paster te energjise
 27. 27. xDSL Shqiperia pa ligj per perdorimet e energjise se pastra ● Në nismën globale të Kombeve të Bashkuara për reduktimin e emetimit në atmosferë të gazrave me efekt serrë dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike, është përfshirë edhe Shqipëria. ● Një projekt i Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara po promovon në Shqipëri përdorimin e energjisë diellore për ngrohjen e ujit, si një mënyrë efikase që shmang ndotjen e atmosferës me gazra me efekt serrë. Rezultati i tij do të jetë instalimi në Shqipëri, deri në vitin 2015, i një kolektori diellor, në një siperfaqje prej 75,000 m2 për të prodhuar energji dhe ngrohur me të ujin. Energjia e rinovureshme e përftuar nga ky kolektor do të reduktojë emetimin e gazit karbonik CO2 në atmosferë me 146.000 ton në vit. ● Projekti i paneleve diellore përbën një nga masat më efektive për të reduktuar emetimin e gazeve me efekt serrë në Shqipëri. Pra, nëse sigurojmë ujë të ngrohtë me energji diellore, një energji e pastër, shmangim atë sasi energjie që do të ishte prodhuar nga një burim tjetër konvencional, që do të kishte emetuar në atmosferë një sasi gazi me efekt serrë. Projekti nuk është i tipit që të shkosh në treg të blesh panele diellore dhe t’i instalosh, por synon të ngrejë kapacitete përmes politikave promovuese për të transformuar tregun e energjisë.
 28. 28. xDSL Energjia diellore dhe impakti I saj ne ekonomi Energjia diellore ka nje impakt pozitiv ne ekonomi dhe shembulli me I qarte per kete eshte ulja e importimit te naftes per perdorim per burim energjie. Ne vitin 2010, ShBA importoi 19.1 milion fuci nafte ne dite. Kjo kushton rreth 200 mije dollare ne minute ose me sakte me shume se 25 miliard dollare ne vit. Kjo sjell nje zgjerim te deficitit te shtetit dhe energjia diellore mund te sjelle ulje te ketij deficiti, ose mbajtjen e ketyre parave brenda ne shtet. Perdorimi I paneleve u rrit me 67% ne mes te 2009 dhe 2010. Sot e kesaj dite, kjo industri eshte pergjegjese per punesimin e 100.000 amerikaneve ne mbi 5000 biznese ne cdo shtet. Kjo solli nje ekonomi me te mire per cdo shtet ne vecanti dhe per shtetin federal. Per shembull vetem ne Maryland shteti ofron 5000 dollare per biznes per punesime te reja ne energjine diellore.
 29. 29. xDSL Energjia solare dhe impakti I saj ekologjik Ne dime se energjia diellore I ben shume mire mjedisit. Ne fakt kjo eshte logjike, pasi eshte nje burim I rigjenerueshem energjie. Por duhet te themi qe ka dhe impaktet e veta mbi token. E para gje qe duhet te themi eshte qe duhen relativisht siperfaqe te medhaja toke per te vendosur impiantet solare, cka sjell nje prishje te habitatit te atjeshem. Pra mund te kemi demtime te banimit te kafsheve e cila sjell dhe cenim te rraces se tyre. Vendosja e impianteve te medha solare mund te sjelle erozion ne token ku vendoset dhe krijimin e nje dheu jo kompakt. Per te shmangur keto impakte, kerkohet nje pune inxhinierike. Nje tjeter problem qe mund te shfaqet eshte reflektimi I diellit. Kjo mund te sjelle komplikimin ne operacione te ndryshme ajrore. Duket si dicka e pamenduar mire por ne fakt, impiantet e medha solare jane jashtezakonisht reflektive dhe ngjasojne me pasqyrat. Ato mund te shkaktojne edhe zona elektrike ose magnetike. Zonat ne te cilat vendosen mudn te jene ne nje rrethine te izoluar nga nje nxehtesi teper e larte. Nje tjeter risk eshte vendosja e mbetjeve ne poshte-toke, ne burimet e nendheshme ujore, cka mund te sjelle nje helmim te ujerave te rrjedhshem nentokesore (per shkak te fluideve dielektrike, ‘dust supressant’, herbicidet etj)
 30. 30. xDSL Punoi: Eni Nuhaj

×