O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

B2BThai.com B2B E-Marketplace ตลาดออนไลน์ 24 ชั่วโมง

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
E-Marketplace V1.10
E-Marketplace V1.10
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 41 Anúncio

B2BThai.com B2B E-Marketplace ตลาดออนไลน์ 24 ชั่วโมง

Baixar para ler offline

การทำธุรกิจผ่าน E-Marketplace
ปัญหาที่มักพบกันบ่อยในการซื้อ-ขายสินค้า ได้แก่ การที่พนักงานขายไม่รู้ว่าจะนำสินค้าไปขายให้ใครได้บ้าง และพนักงานจัดซื้อไม่รู้ว่าจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากใคร จึงจะได้สิ่งที่ต้องการในราคาที่เหมาะสม (หรือราคาถูกที่สุด)
ในมุมของพนักงานจัดซื้อ ถ้าสิ่งที่ต้องการเป็นสินค้าหรือบริการที่นิยมใช้กัน หรือมีโฆษณาให้เห็นก็มักจะมีตัวเลือกไม่มากนัก ซึ่งอาจจะมีบริษัทอื่นนำเสนอสิ่งที่ดีกว่า
ครั้นจะหาจากสมุดหน้าเหลืองก็จะมีแต่หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องการหรือเปล่า และต้องเสียค่าโทรในการโทรไปสอบถามอีก เป็นต้น หรือถ้าพนักงานจัดซื้อใช้ Google ในการค้นหาสินค้าที่ต้องการก็ต้องใช้เวลาในการคลิกเข้าไปดูทีละ Link เพื่อเลือกหาบริษัทที่มีสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการ

www.b2bthai.com

การทำธุรกิจผ่าน E-Marketplace
ปัญหาที่มักพบกันบ่อยในการซื้อ-ขายสินค้า ได้แก่ การที่พนักงานขายไม่รู้ว่าจะนำสินค้าไปขายให้ใครได้บ้าง และพนักงานจัดซื้อไม่รู้ว่าจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากใคร จึงจะได้สิ่งที่ต้องการในราคาที่เหมาะสม (หรือราคาถูกที่สุด)
ในมุมของพนักงานจัดซื้อ ถ้าสิ่งที่ต้องการเป็นสินค้าหรือบริการที่นิยมใช้กัน หรือมีโฆษณาให้เห็นก็มักจะมีตัวเลือกไม่มากนัก ซึ่งอาจจะมีบริษัทอื่นนำเสนอสิ่งที่ดีกว่า
ครั้นจะหาจากสมุดหน้าเหลืองก็จะมีแต่หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องการหรือเปล่า และต้องเสียค่าโทรในการโทรไปสอบถามอีก เป็นต้น หรือถ้าพนักงานจัดซื้อใช้ Google ในการค้นหาสินค้าที่ต้องการก็ต้องใช้เวลาในการคลิกเข้าไปดูทีละ Link เพื่อเลือกหาบริษัทที่มีสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการ

www.b2bthai.com

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a B2BThai.com B2B E-Marketplace ตลาดออนไลน์ 24 ชั่วโมง (20)

Anúncio

B2BThai.com B2B E-Marketplace ตลาดออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 1. 1. 1. ลงทะเบียน 2. แนวคิดและวิธีการซื้อขายสินค้าผ่านE-Marketplace 3. Cloud Computingเทคโนโลยีจาเป็นสาหรับธุรกิจสมัยใหม่ 4. ทาความรู้จักกับB2BThai.comอย่างละเอียด 5. Break 6. เพิ่มยอดขาย30% ประกาศขายสินค้าสารวจความต้องการซื้อสินค้า ความเคลื่อนไหวของผู้ซื้อ ผ่านB2BThai.comด้วยสิทธิ Gold Memberฟรี 7. สุดยอดเทคนิคการลงสินค้าที่สนับสนุนSEO 8. เคล็ดลับการใช้B2BThai.comให้มีประสิทธิภาพ สารวจข้อมูล ความเคลื่อนไหวของผู้ซื้อ เพื่อให้ขายสินค้าได้ก่อนใคร กาหนดการ
 2. 2. E-Marketplace ตลาดออนไลน์ 24 ชั่วโมง
 3. 3. ตลาดกลางของเว็บไซต์ ศูนย์รวมสินค้าและผู้ขาย สื่อกลางในการซื้อ-ขาย เป็นสื่อกลางในการติดต่อซื้อ- ขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นตลาดซื้อ-ขายสินค้าใน รูปแบบของเว็บไซต์ออนไลน์ เป็นศูนย์รวมสินค้า,บริการ และผู้ขายเป็นจานวนมาก แนวคิด E-Marketplace
 4. 4. ช่วยให้การตกลงซื้อ-ขายง่ายขึ้น ข้อมูลสินค้าที่ทันสมัยซื้อ-ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง เข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการ ผู้ขายสามารถปรับปรุงสินค้าได้ทันทีทันใด 1 2 3 4 5 ประโยชน์และความจาเป็นของ E-Marketplace
 5. 5. ตัวอย่าง E-Marketplace ระดับโลก 136ล้านราย ผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 6ล้านราย ปริมาณที่มีการซื้อ-ขาย 5,500ล้านดอลลาร์ รายได้/ไตรมาสที่ผ่านมา 25ล้านราย ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั่วโลก 11.3 พันล้านการสั่งซื้อ/ปี จาก 231ล้านผู้ซื้อ 2.4ล้านราย หน้าร้านออนไลน์บนเว็บ เว็บขายสินค้าออนไลน์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจอันดับหนึ่งของจีน ด้วยยอดผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 25ล้านคน หน้าร้านออนไลน์ 2.4ล้านแห่งบนเว็บนี้ และบริการสนับสนุนผู้ใช้กว่า 5,000รูปแบบ Alibaba.com (ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีน) ข้อมูลสถิติปี 2013 จากhttp://www.zdnet.com
 6. 6. Cloud Computing เทคโนโลยีจาเป็นสาหรับธุรกิจสมัยใหม่
 7. 7. คุณลักษณะที่สาคัญของ Cloud Computing Elastic มีความยืดหยุ่น เพิ่มความสามารถ ในการแบ่งปันทรัพยากรแบบMulti- Tenancy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Reliability ความเชื่อถือได้ผ่านศูนย์บริการ Internet Data Center ที่เชื่อถือได้ Security มีความปลอดภัยสาหรับข้อมูล และทรัพยากรของระบบ Performance มีประสิทธิภาพและมี ความเสถียรสาหรับการให้บริการ Scalability ความสามารถในการปรับเปลี่ยน ขนาดตามความต้องการการใช้งาน Resource Pooling เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน Measure Unit มีการวัดการใช้งานตามจริง Network Access เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Self-Services บริการตนเองได้ มีผู้เชี่ยวชาญให้บริการ ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
 8. 8. B2BThai.com E-Marketplace ของไทยที่ขับเคลื่อนด้วย Cloud Computing
 9. 9. B2BThai คืออะไร รวบรวมสินค้ากว่า 325,989รายการ ผู้ขายกว่า 7,000ราย ระบบบริการที่ช่วยลดระยะเวลาใน กิจกรรมการซื้อ-ขายให้กับคุณ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง Run บน เทคโนโลยีคุณภาพ Cloud Computing ตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ เครื่องมืออานวยความสะดวก บริการที่พร้อมสาหรับคุณ
 10. 10. แนวคิดและวิสัยทัศน์ของB2BThai.com เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในไทย และเป็นช่องทางการขายเพื่อ SMEs B2B E-Marketplace : ตลาดสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ จากโมเดลต้นแบบระดับโลก
 11. 11. B2BThai.com : B2B E-Marketplace สาหรับการติดต่อซื้อ-ขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ(B2B) B2BThai Business Model
 12. 12. คุณสมบัติและฟังก์ชั่นการใช้งาน ระบบจัดการสินค้า 01 ระบบจัดการประกาศซื้อ 02 ระบบจัดการข้อมูลบริษัท 03 ระบบศูนย์ข้อความ 04 ระบบขอราคาสินค้า 05 ระบบตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ 06 ระบบรายการโปรด ระบบเปรียบเทียบสินค้า ระบบค้นหาผู้ขายจากคีย์เวิร์ดสินค้า ระบบแนะนาสินค้า ระบบ Chat Online บริการโฆษณาสินค้า(Hot/Feat/Premium) บริการรายงานข้อมูลการซื้อขายประจาวัน บริการสายด่วนจัดซื้อ (รายงานข้อมูลผู้ขาย) บริการตอบปัญหาหรือข้อสงสัยออนไลน์
 13. 13. สาหรับผู้ซื้อ ศูนย์กลางการประกาศซื้อ ศูนย์กลางการจัดซื้อ การค้นหาสินค้า Search Product BuyleadCenter Purchasing Center ค้นหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของคุณ เพียงขั้นตอนง่าย ๆ ผ่าน B2BThai.com ลงประกาศซื้อสินค้า ประกาศความต้องการ ซื้อ เพื่อให้ผู้ขายที่สนใจสามารถเข้ามา ติดต่อกลับ ผ่านข้อมูลการติดต่อของคุณ บริการสายด่วนจัดซื้อ ทีมงานคุณภาพที่ พร้อมให้บริการ เพียงโทรแจ้งความต้อง การมาที่ 02-402-8067, 081-359-7687
 14. 14. การค้นหาสินค้า ค้นหาสินค้า ดูรายละเอียดสินค้า ดูรายละเอียดผู้ขาย ติดต่อผู้ขาย •ขอราคาสินค้า •ส่งข้อความ ผู้ซื้อ
 15. 15. ค้นหาสินค้า ลงประกาศซื้อสินค้า รอการติดต่อกลับจากผู้ขาย ศูนย์กลางการประกาศซื้อ ผู้ซื้อ
 16. 16. ค้นหาสินค้า บริการสายด่วนจัดซื้อ 02-402-8067, 081-359-7687 ลงประกาศซื้อสินค้า ไม่มีการตอบกลับจากผู้ขาย ผู้ซื้อ ศูนย์กลางการจัดซื้อ
 17. 17. สาหรับผู้ขาย การเสนอราคาขาย การส่งข้อความติดต่อ การประกาศขายสินค้า Post Product Bid Product Message Center ลงประกาศขายสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจให้กับคุณง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน รายการขอราคาสินค้าจากผู้ซื้อจานวนมาก เพียงคุณเสนอราคาขายผ่าน B2BThai ตรวจสอบข้อความการติดต่อซื้อ-ขายของคุณ ง่าย ๆ ผ่านระบบ “ศูนย์ข้อความ”
 18. 18. การประกาศขายสินค้า ลงประกาศขายสินค้า กาหนดข้อมูล สาหรับการติดต่อกลับ รอการติดต่อจากผู้ซื้อ ผู้ขาย
 19. 19. การเสนอราคาขายผ่านระบบ B2BThai.com เข้าสู่ B2BThai.com รายการขอราคาสินค้า เสนอราคา แจ้งเตือน (มีการขอราคาสินค้า) ผู้ขาย
 20. 20. การส่งข้อความติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เข้าสู่ B2BThai.com กล่องขาเข้า ตอบกลับ/ส่งต่อ แจ้งเตือน (มีข้อความใหม่) ผู้ขาย
 21. 21. เริ่มต้นเพิ่มยอดขาย 30% ผ่านB2BThai.com ด้วยสิทธิGold Member
 22. 22. แนะนาการสมัครสมาชิก กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” ที่มุมบนซ้ายสุดของหน้าจอ กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ ศึกษาเงื่อนไขและ ข้อตกลงก่อนการลงทะเบียน ข้อมูลการสมัครสมาชิกนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในระบบ ดังนั้นควรกรอกข้อมูลตามความจริง เพื่อรักษาสิทธิ์ในการค้าขายธุรกิจและความสะดวกในการ ติดต่อซื้อขายผ่านระบบ B2BThai.com (ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ผ่านอีเมล์ส่วนตัวที่ใช้ในการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ)
 23. 23. ตัวอย่างการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเตรียมหน้าจอให้ผู้ใช้เลือก ดังนี้
 24. 24. ทางเว็บไซต์ www.B2BThai.com Email มาที่ support@B2BThai.com โทรศัพท์ 02-402-8067, 081-359-7687 ช่องทางการ Upgrade Gold Member
 25. 25. สิทธิประโยชน์ Gold Member ประกาศขาย สินค้าไม่จากัด สินค้าถูกแสดง เป็นอันดับต้น ๆ ฟรี หน้าร้าน ออนไลน์ 35แบบ สิทธิการ โปรโมทสินค้า สิทธิการใช้บริการ โฆษณาสินค้าออนไลน์ บริการรายงานข้อมูลการขอ ราคาประจาวัน ประชาสัมพันธ์บริษัท ผ่านสื่อ E-Newsletter
 26. 26. ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ประกาศขายสินค้า 6,000 บาท/ปี 90,000 บาท/ปี 3 บาท/คลิก ฟรี เว็บไซต์บริษัท Product Showcase Unlimited Unlimited - โฆษณาสินค้า/บริการ 20 รายการ 10 รายการ ราคา/ค่าบริการ - -
 27. 27. B2BThai VS Google 6,000 บาท ถ้าจ่ายให้ B2BThai ที่ 6,000 บาท / ปี คิดเป็นเงิน 6,000/365 = 16 บาท/วัน แต่ได้คลิกไม่จากัดจานวน เมื่อนามาเทียบกับยอดคลิก คลิกละ 3บาท 6,000/3 = 2,000คลิก เมื่อนามาคิดเป็นวัน2,000/365 = 5คลิก/วัน คิดเป็นเงิน 15บาท/วัน แต่ได้คลิกเพียง 5คลิก
 28. 28. เคล็ดลับการใช้ B2BThai.com เพื่อให้ขายสินค้าได้ก่อนใคร
 29. 29. ประกาศขายอย่างไรให้ติด SEO 1. ชื่อสินค้า ควรตั้งชื่อสินค้าให้สื่อถึงตัวสินค้าอย่างชัดเจน ไม่ควรตั้งเป็นรหัสหรือชื่อรุ่น 2. รูปภาพสินค้า เพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากผู้ซื้อ 3. Keyword ยิ่งกรอกสั้น กระชับ และสื่อถึงตัวสินค้า ยิ่งเพิ่มโอกาสการพบสินค้าได้มากขึ้น 4. คาอธิบายโดยย่อ คาอธิบายจะสามารถเพิ่มโอกาสการพบสินค้า และโอกาสในการขายได้ 5. หมวดหมู่สินค้า เพิ่มหมวดสินค้าให้ตรงกับข้อมูล ช่วยเพิ่มโอกาสการพบสินค้าตามหมวดหมู่ 6. รายละเอียดเพิ่มเติม การให้รายละเอียดข้อมูลของสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ จะช่วย เพิ่มความน่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้กับผู้ซื้อ
 30. 30. ตัวอย่างการกรอกข้อมูลลงประกาศขายสินค้าเบื้องต้น 1 2 3 4 5 6
 31. 31. พฤติกรรมผู้ซื้อในB2BThai.com ค้นหาสินค้าผ่าน Google ดูรายละเอียดสินค้า ร้องขอราคา/ส่งข้อความ ผู้ซื้อ ค้นหาสินค้าผ่าน B2BThai ศูนย์รวมรายการขอราคา สินค้าจากผู้ซื้อรายวัน
 32. 32. สารวจความต้องการซื้อสินค้าและการเสนอขายสินค้า 1. เข้าสู่ B2BThai.com และเข้า เมนูที่ชื่อว่า “รายการราคาสินค้า” หรือตามLink อื่น ๆที่พบเห็น 2. ตรวจสอบรายการขอราคาสินค้า จากผู้ซื้อที่มีประเภทสินค้าที่ตรงกับ ธุรกิจและบริการของผู้ขายเอง 3. เสนอราคาขายหรือตรวจสอบดู ข้อมูลผู้ขอผ่านระบบ B2BThai ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “เสนอราคาขาย”
 33. 33. หน้าจอตัวอย่างรายการขอราคาสินค้าจากผู้ซื้อรายวัน
 34. 34. หน้าจอตัวอย่างฟอร์มการเสนอราคาสินค้า
 35. 35. หน้าจอตัวอย่างระบบขอราคาสินค้าและเมนูเข้าใช้งาน
 36. 36. ในอนาคตสิทธิในการเข้าใช้งานเมนู “รายการขอราคาสินค้าจากผู้ซื้อ” จะเปิดให้สาหรับ Gold Member เท่านั้น (Free Member จะไม่สามารถดูรายการขอราคาสินค้าจากผู้ซื้อประจาวันได้และจะไม่สามารถทาการเสนอราคาขายให้กับผู้ซื้อรายอื่นนอกจากผู้ซื้อที่ติดต่อผู้ขายเองได้) สาหรับ Gold Member เท่านั้น
 37. 37. ข้อแนะนาและซักถาม
 38. 38. THANK YOU สอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-402-8067, 081-359-7687 หรือ support@b2bthai.com

×