Anúncio

2023 TNDer Adaylık Sunum.pdf

TayfunGen
6 de Dec de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 2023 TNDer Adaylık Sunum.pdf(20)

Anúncio

2023 TNDer Adaylık Sunum.pdf

 1. Türk Nöroşirürji Derneği 2023-2025 Yönetim Kurulu Adaylık Sunumu
 2. Derneğimizin bugünlere gelmesinde katkısı olan, bu slayta sığdıramadığımız tüm meslektaşlarımızı minnetle anıyoruz.
 3. 1998 Antalya 1999 İstanbul Aidiyet, Fedakârlık ve Dayanışma
 4. 324 Profesör 261 Doçent Bugün ÜNİVERSİTELERİMİZ TIP FAKÜLTELERİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARININ SAYILARI Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Arş. Gör. Okut. Uzm Abant İzzet Baysal Üniversitesi - - 2 - - 1 - Adnan Menderes Üniversitesi - - 2 - - 2 - Akdeniz Üniversitesi 2 - 3 - - 7 - Ankara Üniversitesi 8 - - 4 - 14 - Atatürk Üniversitesi 1 1 3 - - 8 - Başkent Üniversitesi (Ank. Ad.) 1 2 1 - - 4 - Celal Bayar Üniversitesi 1 1 1 - - 4 - Cumhuriyet Üniversitesi - - 1 2 - 7 - Çukurova Üniversitesi 5 1 2 - - 8 - Dicle Üniversitesi - 1 2 - - 5 - Dokuz Eylül Üniversitesi 4 - 3 1 - 8 - Ege Üniversitesi 6 1 1 - - 7 - Erciyes Üniversitesi - 2 3 1 - 7 - Fatih Üniversitesi - 1 - - - - - Fırat Üniversitesi - - 1 - - 5 - GATA (Ankara, Haydarpaşa) 4 5 4 - - 7 1 Gazi Üniversitesi 5 - - 2 - 9 - Gaziantep Üniversitesi - 1 - - - 4 - Hacettepe Üniversitesi (T) 1 - 2 - - 10 - Hacettepe Üniversitesi (İ) 2 1 - - - 1 - İnönü Üniversitesi 1 - 4 1 - 8 - İstahbul Üniv. (Tıp Fakültesi) 6 1 - - - 14 - İstanbul Üniv. (Cerh. Paşa. Tıp Fak.) 3 3 2 - - 8 - Karadeniz Teknik Üniversitesi - 2 - - - 6 - Kocaeli Üniversitesi 1 - 3 - - 5 - Maltepe Üniversitesi - - - - - - - Marmara Üniversitesi 1 1 4 - - 9 - Mersin Üniversitesi - 1 2 - - 1 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 1 4 - - 9 - Osmangazi Üniversitesi 2 - 3 - - 6 - Pamukkale Üniversitesi 1 - 2 - - 5 - Selçuk Üniversitesi 3 - 3 - - 8 - Süleyman Demirel Üniversitesi - - 2 - - 4 - Trakya Üniversitesi 1 - 4 - - 6 - Uludağ Üniversitesi 4 - 1 - - 11 - Yüzüncüyıl Üniversitesi - - 1 - - 4 - 2000 Toplam Üye 576 Toplam Üye 1750 Hızlı büyüme ve gelişmeye ayak uyduran bir yönetim modeli gerekmektedir.
 5. ■ Devamlılık + Yenilik ■ Gençlik + Tecrübe ■ Saygın, Saygılı, Makul, Mütevazi ■ Liyakatli, Çalışkan, Fedakâr ■ Adil ■ Camiayı ve sahayı tanıyan, uyumlu bir ekip Yönetim Kurulu Adayları
 6. Dr. Hakan EMMEZ ■ 1974 Ankara ■ TED Ankara Koleji ■ Lisans, 1993-1999 / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ■ Araştırma Görevlisi, 1999-2005 / GÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ Uzman, 2005-2006 / GÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ Hava Tabip, Asteğmen, 2006-2007 / Eskişehir Asker Hastanesi ■ Yardımcı Doçent, 2007-2012 / GÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ PhD, 2013 / GÜ Sağlık Bilimleri Enst Nörobilim Doktora Prog. ■ Avrupa Nöroşirürji Diploması, 2014 ■ Doçent, 2012-2018 / GÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ Profesör, 2018- / GÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ İlgi Alanları: Nöroonkoloji, Radyocerrahi, Omurga Cerrahisi ■ Evli ve 2 kız çocuğu babası
 7. ■ Genç Nöroşirürjiyen Kurulu Başkanlığı 2009-2011 ■ Nörovasküler EÖÇG YK Üye 2011-2013 ■ Nöroonkoloji EÖÇG YK Üye 2015-2017 ■ Turkish Neurosurgery ve Türk Nöroşirürji Dergilerinde Ed. Yrd. 2014-2018 ■ TNDer Yeterlik Kurul Üyeliği 2014-2017 ■ TNDer Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği 2012-2014 ■ TNDer Yeterlik Kurul Başkanlığı 2018 ■ International Basic Neurosurgery Course Düzenleme Kurulu Bşk 2019-2021 ■ TNDer YK 2. Başkanlığı 2021-2023 ■ Türk Omurga Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2019 Türk Nöroşirürji Derneği’nde Alınan Görevler
 8. Dr. Oğuz BARAN Yönetim Kurulu Aday Listesi ■ 1984, Amasya ■ Merzifon Anadolu Lisesi ■ Lisans, 2003-2010 / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ■ Araştırma Görevlisi, 2012-2018 / İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ■ Ph.D., 2017-Halen / Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü ■ Uzman, 2018-2020 / Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ■ Uzman, 2020-2022 / Koç Üniversitesi Hastanesi ■ Doçent, 2022- / Koç Üniversitesi Hastanesi ■ Cerrahi Nöroanatomi EÖÇG - YK Üye / 2021-Halen
 9. Dr. Semra IŞIK Yönetim Kurulu Aday Listesi ■ 1981 Kırcali/Bulgaristan ■ Bursa Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi ■ Lisans, 1999-2005 / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ■ Araştırma Görevlisi, 2006-2013 / UÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ Uzman, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü, 2013-2015 / Hakkari Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ■ Research fellow, The Hospital for Sick Children, 2015-2016 / Toronto, Kanada ■ Uzman, 2016-2017 / Göztepe Medical Park Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ Uzman, 2017-2020 / Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM Beyin ve Sinir Cerrahisi ■ Doçent, 2020 / Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM Beyin ve Sinir Cerrahisi ■ Doçent, 2020- / SBÜ Kanuni Sultan Süleyman EAH Beyin ve Sinir Cerrahisi İdari Sorumlusu ■ 2022 PNG Üyeliği ■ TNDer Yeterlik Kurulu Üyeliği
 10. Dr. Ahmet İlkay IŞIKAY Yönetim Kurulu Aday Listesi ■ 1978, Ankara ■ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2002 ■ Hacettepe Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D. / 2009 ■ Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, İleri Nörolojik Bilimler / 2019 ■ TNDer Nöroonkoloji ÖEG YK Üyesi / 2020-2021 ■ İlgi Alanları: Fonksiyonel Nöroşirürji ve Nöroonkoloji
 11. Dr. Gökmen KAHİLOĞULLARI Yönetim Kurulu Aday Listesi ■ 1975, Antakya ■ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ■ Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2000-2006 ■ Bilim Doktoru: Ankara Ü. Tıp F. Anatomi ABD, Klinik Anatomi / 2011 ■ TNDer Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu YK Üyesi / 2008-2012 ■ TNDer Cerrahi Nöroanatomi ÖEG YK Üyesi / 2010-2012 ■ TNDer Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu Başkanı / 2013-2014 ■ TNDer Cerrahi Nöroanatomi ÖEG Başkanı / 2015-2016 ■ TNDer Yeterlik Kurulu Sekreteri / 2016-2017 ■ TNDer Yeterlik Kurulu 2. Başkanı / 2017-2018 ■ TNDer Yeterlik Kurulu Başkanı / 2018-2021 ■ TNDer YK Üyesi (veznedar) / 2021- ■ Turkish Neurosurgery-Editör Yardımcısı / 2022- ■ TNDer Pediatrik Nöroşirürji ÖEG Sekreteri / 2022-
 12. Dr. Hüseyin Hayri KERTMEN Yönetim Kurulu Aday Listesi ■ Beyin ve Sinir Cerrahisi Asistanlık: 2004 S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ■ 2010-2012 Uzman S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ■ 2012-2014 Başasistan S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ■ 2014 Doçent S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ■ 2021 Profesör Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ■ TNDer Yönetim Kurulu Sekreteri / 2021- ■ TNDer Yönetim Kurulu İkinci Başkanı / 2018-2021 ■ TNDer Yönetim Kurulu Üyesi / 2016-2018 ■ TNDer Bülteni Editörlüğü / 2016-2018 ■ Turkish Neurosurgery Editör Yardımcılığı / 2015- 2018 ■ Türk Nöroşirürji Dergisi Editör Yardımcılığı / 2015-2018 ■ TNDer Yeterlik Kurulu Üyeliği / 2018 ■ TNDer Genç Nöroşirürjiyenler Yönetim Kurulu Üyeliği / 2012-2014 ■ TNDer Cerrahi Nöranatomi Eğitim ve Öğretim Grubu Başkan Yardımcılığı / 2014-2016 ■ TNDer 35. Ulusal Bilimsel Kongresi Kongre Sekreteri / 2022 ■ TNDer 34. Ulusal Bilimsel Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği / 2021 ■ TNDer 33. Ulusal Bilimsel Kongresi Kongre Sekreteri / 2019 ■ TNDer 32. Ulusal Bilimsel Kongresi Kongre Sekreteri / 2018 ■ TNDer 31. Ulusal Bilimsel Kongresi Kongre Sekreteri / 2017 ■ Temel Nöroşirüji Kursu Organizasyon Komitesi Üyesi / 2016 ■ TNDer 30. Ulusal Bilimsel Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği / 2016 ■ TNDer 29. Ulusal Bilimsel Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği / 2015
 13. Dr. Ali Fatih RAMAZANOĞLU Yönetim Kurulu Aday Listesi ■ 1977-Trabzon ■ Samsun Alaçam Lisesi 1994 ■ Lisans, 1995-2001 / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ■ Pratisyen Hekim, 2002 / Samsun Terme Sakarlı Sağlık Ocağı 2005-2006 / Gümüşhane Kürtün Sağlık Grup Başkanı ■ Araştırma Görevlisi, 2007-2013 / İstanbul Dr. Lütfü Kırdar Kartal EAH ■ Uzman Doktor, 2013-2017 / İstanbul Fatih Sultan Mehmet EAH 2014-2014 / Sivas Numune Hastanesi 2017-Halen / İstanbul Ümraniye EAH Beyin ve Sinir Cerrahisi 2021-Halen / İstanbul Ümraniye EAH Beyin ve Sinir Cerrahisi İdari Sorumlusu ■ TNDer Yönetim Kurulu Üyeliği / 2021-2023
 14. Dr. İlker SOLMAZ Yönetim Kurulu Aday Listesi ■ 1972 Çorum ■ Çorum Atatürk Lisesi ■ Lisans, 1990-1996 / Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ■ Araştırma Görevlisi, 2000-2005 / GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi ■ Uzman, 2005-2008 / Etimesgut Asker Hastanesi ■ Yardımcı Doçent, 2008-2013 / GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi ■ Doçent, 2013-2018 / GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi ■ Profesör, 2018 - / Hitit Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ■ A Life Hospital / Ankara / 2022 ... ■ SPSCG Üyelik 2010 ■ SPSCG YK Üye 2013-2017 ■ TNDer YK Üye 2018 -2021
 15. Dr. Özgür TAŞKAPILIOĞLU Yönetim Kurulu Aday Listesi ■ 1974 Ankara ■ TED Ankara Koleji ■ Lisans, 1992-1998 / 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ■ Araştırma Görevlisi, 2000-2006 / Uludağ Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ Uzman, 2006-2007 / İnegöl Devlet Hastanesi ■ Hava Tabip, Asteğmen, 2007-2008 / Gümüşsuyu Asker Hastanesi ■ Uzman, 2009-2010 / UÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ Yardımcı Doçent, 2010-2017 / UÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ Doçent, 2017-2022 / UÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ Profesör, 2022- / UÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi AD ■ TNDer Yeterlik Kurul Üyeliği / 2017- ■ TNDer Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği / 2021-2023
 16. Dr. Tevfik YILMAZ Yönetim Kurulu Aday Listesi ■ 1978 Trabzon ■ Lisans: 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002 ■ Uzmanlık: Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2004-2010 ■ Çaycuma Devlet Hastanesi / Zonguldak, 2010-2012 ■ Dicle Üniversitesi / Diyarbakır / Yardımcı Doçent 2012-2015 ■ Wisconsin Universitesi / ABD 2014-2015 ■ Dicle Üniversitesi / Diyarbakır / Doçent 2015 ■ Dicle Üniversitesi / Diyarbakır / Profesör 2020 ■ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı 2016-2020 ■ TNDer Nörovasküler Yedek Üyeliği 2021- ■ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı 2022-
 17. ■ Organizasyon ve Temsil ■ Saygılı ■ Gerçekçi – Dürüst – Adil ■ Dernek menfaatini önceleyen ■ Hedeflere ulaşmak için samimi ve yoğun gayret içinde olan ■ Tüm üyelerle ve çalışma gruplarıyla yakın temas sağlayan ve istişare içinde olan ■ Yapıcı ve yol gösterici eleştirilere açık Yönetim Anlayışımız
 18. Genel ■ Özlük hakları ■ Sağlıkta şiddet Özel ■ Gelecekteki Nöroşirürjiyen sayısı – iş gücü planlaması ■ Derneğimizin maddi durumu ■ Üyelerimizin güncel bilgiye ve uygulamalara ulaşımı ■ Asistan eğitimi ■ Uluslararası platformlarda akademik gerileme Sorunlar
 19. Taban puanı 65 ve üzeri olan bölüm sayısı: 4 Taban puanı 64-50 arasında olan bölüm sayısı: 39 Taban puanı 50’nin altında olan bölüm sayısı: 22 TUS DÖNEMİ KONTENJAN TERCİH EDEN SAYISI YERLEŞEN ADAY SAYISI BOŞ KALAN KONTENJAN YERLEŞME ORANI % MİN MAX ORT 2020/1 125 205 64 61 51,2 45 67,1 52,1 2020/2 124 280 84 40 67,7 45,08 71,8 55,5 2021/1 130 264 82 48 63 45 64,4 51,6 2021/2 131 267 88 43 67,1 45,1 76,11 54,4 2022/1 180 N/A 97 83 53,8 45,1 71,6 N/A 2022/2 179 N/A 161 18 89,9 45,2 80,1 N/A 1 2 3 Mevcut durum: 1750 üye, >400 üye olmayan, 546 asistan Nöroşirürjiyen artış hızı tüm meslektaşlarımızın geleceği açısından kaygı vericidir.
 20. ■ 2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Harcamaları Toplam: 152 Milyar TL ■ 2021 Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Harcamaları: 60 Milyar TL ■ 2021 Nöroşirürji Toplam Fatura Sayısı: 6.1 Milyon Adet ■ 2021 Nöroşirürji Toplam Fatura Tutarı: 1.7 Milyar TL (Toplamın %2.5’i) ■ 2021 Algolojik İşlemler Toplam Fatura Tutarı: 300 Milyon TL Nöroşirürji’nin payını artırmak için ciddi adımlar atılmalıdır.
 21. ■ Tüm üyelerimizin sorumluluğu ■ Ankara’da bulunmanın avantajları ■ Yönetim kurulunun yakın takibi ■ Önceliklerin belirlenmesi ■ Doğru ve akılcı önerilerin sunulması Bürokrasi ile İletişim
 22. ■ Endovasküler ■ Minimal invazif omurga cerrahisi ■ Deformite cerrahisi ■ Algoloji ■ Epilepsi ■ Nöro-Yoğun Bakım Alan Genişletme -I Bu alanlarda eğitim ve uygulamanın artırılması, derneğimizin politikası haline getirilmesi temel hedeflerimizden birisi olacaktır.
 23. ■ Sahada yoğun çalışma ■ Tecrübeli isimlerle bölgesel toplantılar ■ TNDer onaylı eğitim merkezlerinde pratik eğitim ■ Bursiyerlerin aktif eğitime yönlendirilmesi ■ Kongre ve toplantılarda bu alanlara ağırlık verilmesi ■ Multidisipliner çalışmalar yapılması Alan Genişletme -II
 24. ■ Derneğe ait data kayıt sistemi ■ Görevlendirmeler ve çalışma başlıkları oluşturulması ■ Ayrıca çalışma yapmak isteyen tüm meslektaşlarımıza sistemin açık hale getirilmesi ■ Bu çalışmaların Turkish Neurosurgery dergisinde yayınlanması Çok Merkezli Çalışma Grubu
 25. Online olarak anket ve veritabanı oluşturma - yönetme sistemi Güvenli - Tıbbi Uygulama İçin Gerekli Güvenlik Sertifikaları Var 21 CFR PART 11 FISMA HIPAA (The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) is a federal law that required the creation of national standards to protect sensitive patient health information from being disclosed without the patient’s consent or knowledge.)
 26. ■ Milli bir görev ■ Kişisel ve kurumsal olarak sınırların zorlanması ■ EANS ile başlatılan sürecin devam ettirilmesi Uluslararası İlişkiler
 27. ■ Temel Nöroşirürji Kursu ■ Temel Nöroşirürji Kurs Kayıtları – ‘Online Eğitim Kampı’ ■ Çalışma gruplarının kursları ■ Çevrimiçi toplantılar ■ Yeterlik kurulu faaliyetlerinin güçlendirilmesi ■ Gönüllü klinikler ile koordine eğitim faaliyetleri Eğitim
 28. Hedef: ■ Branşımızın doğru tanıtımı ■ Mesleğimizin saygınlığının artırılması ■ Hasta bilgilendirme ■ Kurumsal kimlikle yapılan bilgilendirmeler ile sosyal medyada mesleğe ve hastaya zarar verme potansiyeli olan yanlış yönlendirmelerin önüne geçilmesi Sosyal Medya
 29. ■ Ulusal-uluslararası toplantı programlarının 1 yıl önceden belirlenmesi ■ Buna uygun olarak bölgesel ve çevrimiçi toplantılarda çakışmanın önlenmesi ■ Her ay başka bir şehirde bölgesel toplantı ve yönetim kurulu toplantısı ■ Tüm üyelerle kolay ve hızlı iletişimi sağlamak Ajanda
 30. ■ Dernek menfaatini tüm kararlarda ön planda tutmak ■ Uzman yada akademisyen ayrımı olmadan tüm üyelerimiz için yoğun çaba sarf etmek ■ Saygı, sevgi ve dostluğu korumak için gösterilecek hassasiyet ■ Görevi “GURUR” ile teslim edecek kadar “azimli ve çok”, “HUZUR” ile teslim edecek kadar “dürüst ve vicdanlı” çalışmak Vazgeçmeyeceğimiz Prensiplerimiz
 31. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Dr. Hakan EMMEZ Dr. Oğuz BARAN Dr. Semra IŞIK Dr. Gökmen KAHİLOĞULLARI Dr. Hüseyin Hayri KERTMEN Dr. Ali Fatih RAMAZANOĞLU Dr. İlker SOLMAZ Dr. Özgür TAŞKAPILIOĞLU Dr. Tevfik YILMAZ Dr. Ahmet İlkay IŞIKAY
Anúncio